Activiteiten 2005

 

zaterdag 15 januari:
Watervogeltelling Nieuwdonk en slaapplaatstelling Aalscholvers Donkmeer te Berlare.
Afspraak rond 15u aan de Nieuwdonk (voor de waterplas thv. taverne 't Reigersnest). Daar tellen we de watervogels (vooral Smient). Tegen 16u30 gaan we nog een gedeelte van het Donkmeer tellen met aansluitend de slaapplaatstelling van Aalscholvers (Vlaamse simultaantelling).

Info: Joris Everaert   (0497-67.23.69).

 

zaterdag 22 januari:
Slaapplaatstelling meeuwen op de Nieuwdonk te Berlare.
Afspraak vanaf 16u aan de Nieuwdonk (voor de waterplas thv. taverne 't Reigersnest). We tellen eerst de watervogels (vooral Smient) en daarna de 'duizenden' meeuwen. 
Info: Joris Everaert   (0497-67.23.69).

 

zondag 23 januari:
Bustocht naar Zeeland - Watervogels (activiteit Natuurpunt vzw, afdeling Zuid-Waasland).
Afspraak om 8u aan het zwembad van St-Niklaas, terug tussen 18u en 19u.
Prijs: 15 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen en JNM leden. 

Meebemen: Verrekijker, picknick, ...

Gids: Tim Audenaert
Je kan nog telefonisch inschrijven en betalen aan de bus.
Tel. Margot op 03-776.90.38. 

 

vrijdag 11 februari:

Uilencursus deel 1: De uilen van België  (activiteit vzw Durme)

vzw Durme organiseert deze maand een driedelige cursus over uilen. In dit eerste deel brengt Jan Maertens een multimediapresentatie over de herkenning, de ecologie en het voorkomen van de uilen in België. Na afloop van de presentatie brengen we een bezoek aan de reservaatpercelen bij het Donkmeer in de hoop een aantal uilen zoals de Steenuil, de Bosuil en de Ransuil te kunnen observeren.

Afspraak: 20u00 in het bezoekerscentrum Donkmeer

Info: Jan Maertens, 09 348 30 20

 

zondag 13 februari:

Vogels kijken in het Molsbroek  (activiteit samen met Natuurpunt vzw, afdeling Zuid-Waasland).

Om 14u. aan het bezoekerscentrum Molsbroek.

Info: Joris Everaert  (0497-67.23.69).

 

vrijdag 25 februari:

Uilencursus deel 2: Braakballenavond  (activiteit vzw Durme)

Vele roofvogels en kraaiachtigen braken dagelijks een kleverige bal uit, die bestaat uit onverteerbare resten van hun prooien. In de braakballen van bijvoorbeeld uilen zijn heel wat schedels en beenderen van muizen en vogels terug te vinden. De determinatie van die prooiresten kan ons helpen om meer te weten te komen over de verschillende muizensoorten die in een bepaald gebied voorkomen of over het dieet van een Kerkuil. Op deze activiteiten gaan we zelf braakballen pluizen en nagaan welke prooien bijvoorbeeld de Ransuilen uit het Molsbroek verorberen.

Afspraak: 20u00 in het bezoekercentrum Molsbroek

Info: Jan Maertens, 09 348 30 20

 

Zaterdag 5 maart:

Uilencursus deel 3: Uilenwandeling  (activiteit vzw Durme)

Als laatste onderdeel van onze uilencursus maken we een excursie om uilen in de levende lijve te horen en te zien. In de omgeving van Hamme broeden heel wat Steenuilen, Ransuilen en Bosuilen! Op deze activiteit gaan we vooral aandacht schenken aan de auditieve herkenning van uilen. Een echte aanrader voor iedereen die zelf uilen wil waarnemen en herkennen.

Afspraak: 19u00 aan de kerk van Kastel (Hamme)

Info: Frans Van Havermaet, 052 47 18 93

 

Zondag 6 maart:

Uitstap naar de Oostkantons   (activiteit met vzw Durme)

Gaat niet door (te veel sneeuw). Bel Peter Claus op 0474-28.52.13.

Zeeland (Ned.) als alternatief.

 

Vrijdag 8 april:

Kolonievogels langs het Donkmeer te Berlare  (activiteit met vzw Durme)

We maken een wandeling langs de spectaculaire broedkolonie van Blauwe Reiger en Aalscholver in de moerasbossen op de randen van het Donkmeer. Tussen het gekrijs van de reigers en het gegak van de Aalscholvers krijgen we misschien nog heel wat andere vogelzang te horen. Ideaal dus om je kennis wat bij te schaven!

Afspraak: 18u30 op de hoek van de Donklaan en Brielstraat in Berlare (thv standbeeld Turfsteker). Laarzen zijn noodzakelijk!

Info: Jan Maertens, 09 348 30 20

 

Maandag 11 april:

Vergadering Vogelwerkgroep Durmevallei

Om 20u in het Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, Lokeren.

Agenda: 

Bij goed weer tellen we vanop het terras eerst de Zwartkopmeeuwen, Geoorde Futen e.a. in de moerasvlakte, en beginnen daarna uiteraard met een drankje.. 

Kort nieuws over enkele projecten

- Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen. Voor onze streek gaat het bij dit project om weinig soorten (lijst en handleiding zie http://www.instnat.be/docupload/878.pdf). We zoeken vooral nog mensen die broedplaatsen kennen van IJsvogel, Knobbelzwaan, Canadese Gans en Nijlgans. 

-Project Watervogeltellingen winterperiode. Beknopte stand van zaken. Volgende winter mogelijkheid tot online invoeren van de gegevens ! 

-Project Trektellingen. Dit jaar opnieuw in de Scheldebroeken te Berlare ? 

-Lokale projecten ?

Onze eigen database. We zoeken nog enkele vrijwilligers om vroegere waarnemingen in te voeren. Tja, we zitten wat achter... Ook een stand van zaken ivm. de portaalsite van de Vlaamse Vogelwerkgroep van Natuurpunt (zie ook wat problemen kende).

Artikel: "De broedvogels van het Molsbroek in 2004. Huidige toestand in vergelijking met vroegere inventarisaties." In dit uitgebreide artikel worden alle broedvogels apart besproken met kaartjes, foto's, discussie, enz. Dit niet te missen werk zal verschijnen als speciale editie van het driemaandelijkse tijdschrift "Durme- en Scheldeland" van vzw Durme. Niet-leden van de vzw Durme kunnen deze editie aanvragen bij info @ vzwdurme.be (3 euro). Op de vergadering zullen er uiteraard ook klaarliggen.

Varia.

Fotovoorstelling: Vogels in de Spaanse Pyreneeën (juli 2004), door Joris Everaert.

We eindigen uiteraard met een drankje..

 

Zondag 24 april:

Dag van de aarde: Vroegochtendwandeling zangvogels  (activiteit Natuurpunt Zuid-Waasland)

Rietvogels in de Rietsnijderij en de Oude Durme te Waasmunster en Hamme. Vertrek om 4u 30 aan de Wereld-winkel te Belsele, Koutermolenstraat met eigen carpooling. Deelname gratis met daarna ontbijt in de Wereldwinkel. Een organisatie van de Raaklijn i.s.m. met Natuurpunt.

info: Staf Lerno: tel .03.772.43.06

 

Vrijdag 13 mei:

Nachtegalentocht langs de boorden van het Donkmeer te Berlare (activiteit met vzw Durme)

De moerasbossen rond het Donkmeer herbergen één van de laatste broedpopulaties van Nachtegaal in onze regio. Ook Wielewaal, Matkop en Blauwborst brengen er nog graag hun jongen groot. We maken een fietstocht langsheen het Donkmeer en hebben aandacht voor de typische soorten van het Donkmeer. Zo hebben we vast en zeker aandacht voor de herkenning van veel soorten zangvogels, bewonderen we de Visdiefjes en pikken we nog een zicht op de aalscholver- en reigerkolonie mee.

Afspraak: 19u00, houten chalet ingang “Nieuwdonk” in Overmere

Meebrengen: fiets, verrekijker en eventueel vogelgids

Info: Jan Maertens, 09 348 30 20

 

Zondag 22 mei:

Boottocht op de Schelde (activiteit Natuurpunt 's Heerenbosch)

Vertrek om 9.30 u., steiger Bornem Buitenland, terug zelfde plaats omstreeks 16.00 u. We varen van Bornem tot het Verdronken Land van Saeftinge, houden halt te Lillo en keren dan naar Bornem weer. Leden NP 8 euro , niet - leden 11 euro , kinderen 6 - 12 jaar 6 euro , min 6 jaar gratis. 

Inschrijving door aanmelden op luc.verhelst1 @ pandora.be en enkel geldig na betaling op rekening 001-2567282-59 van Natuurpunt 's Heerenbosch. Picknick meebrengen, drank aan boord verkrijgbaar. Uiterste inschrijvingsdatum 15/5/2005. Info : Luc Verhelst 052/412121.

 

Vrijdag 27 mei:

Avond- en nachtinventarisatie in het Molsbroek

Net voor zonsondergang bekijken we eerst de moerasvlakte. Daarna gaan we op zoek naar Sprinkhaanzanger (zit er zeker), Waterral (ook zeker) en misschien wel Porseleinhoen, Kwak

of iets anders (we blijven hopen).. 

Normaal gaan we met de fiets rond het Molsbroek (mogelijkheid om snel naar de meersen en 

rietvelden te gaan en/of enkele keren rond te rijden). 

Afspraak: Om 21u30 aan het Bezoekerscentrum (Molsbergenstraat 1, Lokeren). Men kan ook 

vroeger of later afkomen. Bel GSM Joris 0497-67.23.69. Volgens de weersverwachtingen zou 

het een warme nacht moeten blijven, dus mogelijk blijven we vrij lang (alé toch zeker Joris).

Meebrengen: Fiets (bij voorkeur, geef anders seintje), verrekijker e.a. 

Meer info dus bij Joris Everaert 0497-67.23.69

Graag een seintje indien je denkt af te komen.

 

Zondag 29 mei:

Ringen van jonge Steenuilen (activiteit met vzw Durme)

Afspraak: 10u, kerk Hamme Sint-Anna

Info: Frans Van Havermaet, 052 47 18 93

 

Zondag 4 september:

Vogelexcursie naar Zeeland  (i.s.m. vzw Durme).

Begin september is het trekseizoen al volop bezig en is het de moment om zeldzame trekkers waar te nemen in Zeeland. We bezoeken o.a. de Ventjagersplaten, de Philipsdam, de Rammegors en andere schitterende gebieden in het oosten van Zeeland. We hebben zeker kans op waarnemingen van Visarend, Reuzenstern of zeldzame steltlopers !

Afspraak: 8u00, bezoekerscentrum Molsbroek. We zijn terug rond 13u00.

Info: Tim Audenaert of Peter Claus, 09 348 30 20    (of Joris Everaert)

 

Zondag 2 oktober:

Trektelling in het Aubroeck (Scheldebroeken) te Berlare  

In het kader van de Vlaamse simultaantrektellingen (Vlaamse Vogelwerkgroep Natuurpunt) gaan we in onze regio opnieuw trekvogels tellen in het Aubroeck (Scheldebroeken) te Berlare, langs de 'Waterhoek'. Vorig jaar hadden we o.m. vele honderden tot een paar duizend Vinken en Graspiepers, enkele Boompiepers en Kruisbekken, Slechtvalk, Smelleken, en veel meer. Roofvogels zoals Rode Wouw en Visarend horen ook tot de mogelijkheid. Aantallen en soorten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Start om 7u15. Klik hier voor de kaartje van de locatie (en meer info)

Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag.

Info: Mathias Engelbeen  (0486-58.25.95)

 

Zondag 23 oktober:

Trektelling in het Aubroeck (Scheldebroeken) te Berlare  

Algemene info zie trektelling 2 oktober (boven).

Start om 7u45. Klik hier voor de kaartje van de locatie (en meer info)

Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag.

Info: Mathias Engelbeen  (0486-58.25.95)

 

en tegelijkertijd 

 

Zondag 23 oktober:

Natuurwandeling in het Aubroeck (Scheldebroeken) te Berlare  

(i.s.m. vzw Durme en Natuurpunt Dendermonding).

Deze wandeling wordt begeleid door gidsen (André Van Doorsselaer, Rudi Van Onderbergen en Antoine Hulders) die hier met elk hoekje en elke vogel vertrouwd zijn. We hebben dan ook eerst en vooral aandacht voor de vogels van het gebied. Het is immers het ideale moment voor het waarnemen van (pleisterende) trekvogels. Een combinatie met de trektelling (zie boven) is uiteraard mogelijk.

Afspraak: 8u00 aan taverne De Waterhoek te Berlare. Einde omstreeks 10u30. Na de wandeling drinken we samen een glas in taverne De Waterhoek.

Info: Jan Maertens (09-348.30.20)

 

Zondag 18 december:

Watervogeltelling aan het Donkmeer en Nieuwdonk te Berlare  (i.s.m. vzw Durme)

Afspraak om 14u voor de ingang van het Bezoekerscentrum Donkmeer (Donklaan te Berlare, aan Festivalhal). We tellen eerst de watervogels op het Donkmeer (incl. reservaatzone). Rond 15u30 rijden we dan naar de Nieuwdonk (aan taverne 't Reigersnest) waar normaal o.m. minstens enkele honderden Smienten aanwezig zijn. Vanaf zonsondergang tellen we daar ook de vele duizenden meeuwen die de Nieuwdonk als slaapplaats gebruiken.

Info: Joris Everaert (0497-67.23.69)

 


Alle activiteiten Natuurpunt Zuid-Waasland. Klik hier.

Alle activiteiten vzw Durme. Klik hier.