Activiteiten 2006

 

Zondag 29 januari 2006:

Dagtocht naar Zeeland  (in samenwerking met vzw Durme).

De Nederlandse provincie Zeeland ligt vlakbij en is zonder enige twijfel één van de beste vogelkijkgebieden in Europa. In de winter herbergen de Zeelandse polders grote groepen ganzen zoals Brandgans, Kolgans, Grauwe Gans en vaak een zeldzaamheid zoals Dwerggans of Roodhalsgans. Ook Kleine en Wilde Zwaan zijn op de akkers terug te vinden. Roofvogels zoals Blauwe Kiekendief, Smelleken en Slechtvalk behoren tot de mogelijkheden. De Oosterschelde en de Brouwersdam zijn gekende plaatsen voor overwinterende watervogels. Op zee treffen we Roodkeelduiker, Parelduiker, IJseend, Kuifduiker, Topper, Zwarte Zee-eend, Eidereend en zeehonden aan. Ook de zeldzame IJsduiker of een Kuifaalscholver behoren tot de mogelijkheden. Een must voor iedereen die graag vogels kijkt !


Afspraak: 8u00 aan het bezoekerscentrum Molsbroek. Einde voorzien rond 18u00.
We rijden met eigen wagens, maar proberen natuurlijk kostendelend te carpoolen. Meebrengen: picknick, verrekijker, warme en winddichte kledij, vogelgids, ev. telescoop. etc.
Info: Joris Everaert (0497-67.23.69)

 

Zondag 30 april 2006:

Thema-excursie: weidevogels in de Uitkerkse polder (in samenwerking met vzw Durme).

De Uitkerkse Polder nabij Blankenberge is de laatste jaren ongetwijfeld uitgegroeid tot het beste weidevogelgebied in Vlaanderen. In deze kustpolder broeden hoge aantallen Grutto’s, Tureluurs, Scholeksters, Kieviten, Kluten en Slobeenden. Ook sterk achteruitgaande en/of bedreigde broedvogelsoorten zoals de Zomertaling, Veldleeuwerik en de Gele Kwikstaart doen het hier nog goed. In 2005 waren er ook 7 broedparen van de zeldzame Steltkluut. Een ideale plek dus om weidevogels te observeren en te leren herkennen. 

Afspraak: 8.30u, bezoekerscentrum Molsbroek. We rijden met eigen wagens, maar we proberen wel te carpoolen (kostendelend). Meebrengen: verrekijker, vogelgids, picknick.

Info: Joris Everaert, 0497 67 23 69 of Peter Claus 09 348 30 20  

 

Zondag 14 mei 2006:

Thema-excursie: zangvogels in het Molsbroek (in samenwerking met vzwDurme).

Het Molsbroek in Lokeren heeft een grote diversiteit aan biotopen: moerassen, rietvelden, broekbossen, rivierduinen, ruigtes, hooilanden, enz. Deze rijkdom trekt een veelheid van zangvogels aan. Op deze vroegochtendwandeling schenken we speciaal aandacht aan de herkenning van vogelzang.

Afspraak: 6.00u, bezoekerscentrum Molsbroek. Meebrengen: verrekijker, vogelgids.

Info: Joris Everaert, 0497 67 23 69 of Peter Claus 09 348 30 20  

 

Zaterdag 3 juni 2006:

Thema-excursie: Roofvogels in de Kempen (in samenwerking met vzwDurme).

In Vlaanderen vind je de grootste concentraties roofvogels in de stille Kempen. In de uitgestrekte boscomplexen broeden Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Havik, Boomvalk en Wespendief. We trekken er op uit met roofvogelringer Ignace Ledegen die de Kempense roofvogels op zijn duimpje kent en zal proberen ons de meeste soorten te laten waarnemen en leren herkennen!

Afspraak: 13.00u, bezoekerscentrum Molsbroek. We rijden met eigen wagens, maar we proberen wel te carpoolen (kostendelend). Meebrengen: verrekijker, vogelgids.

Info: Joris Everaert, 0497 67 23 69 of Peter Claus 09 348 30 20  

 

Zondag 1 oktober

Trektelling in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare.

In het kader van de Vlaamse simultaantrektellingen (Vlaamse Vogelwerkgroep Natuurpunt) gaan we in onze regio opnieuw trekvogels tellen in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare, langs de 'Waterhoek'. Op het 'menu' staan o.a. vele honderden tot een paar duizend Vinken en Graspiepers en minstens enkele soorten zoals Boompieper, Boomleeuwerik, Appelvink, Europese Kanarie, Kruisbek enz. Bij goed trekweer zullen we uiteraard ook roofvogels kunnen waarnemen, zoals meerdere Buizerds, Sperwers, Bruine Kiekendieven, maar ook mogelijk Rode Wouw, Zwarte Wouw, Visarend, Blauwe Kiekendief, Smelleken of Slechtvalk. Aantallen en soorten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Nog op het 'menu' staat een lekker 'trektel-soepje', u aangeboden door Mathias, onze trektelverantwoordelijke. Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag (boterhammetjes e.a. zelf meebrengen indien je 's middags blijft).

Start om 7u15. Klik hier voor meer info en foto's van de trektellingen.

En voor een kaartje van de locatie, klik hier.  

Info: Mathias Engelbeen (0486-58.25.95)

 

Zondag 15 oktober

Trektelling in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare.

Omwille van een "code 10 !" trekvoorspelling roofvogels (zie forum trekvoorspellingen) voor zondag 15 oktober, gaan we opnieuw trektellen op onze trektelpost in het Aubroek te Berlare. Als de voorspelling klopt, dan kunnen we relatief grote aantallen roofvogels verwachten (zowel 's morgens en zeker op de middag en in namiddag). Er is ook al heel wat beweging van zangvogels (vooral voor 's morgers). 

Klik hier voor meer info en foto's van de trektellingen. En voor een kaartje van de locatie, klik hier. 

Start rond 8u. Normaal tellen we dus tot het einde van de namiddag (boterhammetjes e.a. zelf meebrengen indien je 's middags blijft).

Info: Mathias Engelbeen (0486-58.25.95) of Joris Everaert (0497-67.23.69).

 

Zondag 15 oktober

Ontbijt-vogeltrekwaarnemingsdag. Segherstoren. Baasrode. 

Activiteit Natuurpunt 's Heerenbosch.

Op zondag 15 oktober huren we in de voormiddag de Segherstoren aan de Schelde in Baasrode en houden er een 'ontbijt-vogeltrekwaarnemingsdag'. Deze toren is een ideale uitkijktoren om trekvogels waar te nemen. Vanop de 40m hoge toren heeft men een prachtig panorama. In noordelijke richting kijkt men bij wijze van spreken tot in het Verdronken Land Van Saefthinge. Dichterbij heeft men een breed zicht op de scheldebocht van Baasrode tot Sint-Amands en aan de overkant op het bosrijke gebied van Moerzeke en Kastel. Enkele blikvangers die men, bij helder weer, kan zien vanop de toren: De torens van de kerncentrale in Doel, Onze-Lieve Vrouwentoren in Antwerpen, De Sint-Rombouts in Mechelen en langs de zuidkant het Atomium. Het gebied dat we vanop de toren zien is gekend als een drukke corridor voor

trekvogels en als het weer wat mee zit zullen we daar gewis prachtige waarnemingen doen. Een activiteit waar we vooral veel beginners hopen te zien, want met enkele kenners in de buurt zal er wat te leren vallen. Wij zorgen voor enkele telescopen, maar wie een verrekijker heeft, brengt die uiteraard mee. Wij voorzien een ontbijt met koffiekoeken en koffie en ook de bar blijft open...

We gaan open om 9u en je komt zoals het je past, maar liefst tussen 9 en 10u zodat de liftman niet de ganse voormiddag in de lift dient te zijn. Einde rond de middag.

Dus: Segherstoren aan de Schelde - Oeverstraat Baasrode-Briel. Vooraf inschrijven is nodig door storting van 5 euro (tot 12 jaar is het 3euro) per persoon op rekening 001-2567282-59 van Natuurpunt 's Heerenbosch. Contactpersoon: Jozef Dierickx 052/35 93 36

 

Zondag 22 oktober

Trektelling in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare.

Algemene info, zie vorige activiteit van 1 oktober. Klik hier voor meer info en foto's van de trektellingen. En voor een kaartje van de locatie, klik hier. 

Start om 8u. Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag. 

Info: Mathias Engelbeen (0486-58.25.95)

 

Vrijdag 24 november

Uilen in Belsele.

Activiteit Natuurpunt Zuid-Waasland.

Klik hier voor meer info

 

Vrijdag 15 december

Diavoorstelling ‘Langs de boorden van de Schelde'.

Activiteit vzw Durme.

Met natuurfotograaf Ludo Goossens om 20.00 uur in bezoekerscentrum Donkmeer. Dit is een unieke gelegenheid om je onder te dompelen in de natuur van de Schelde. Ludo heeft vooral aandacht voor landschappen, vogels en ook zoogdieren. Dit is de lang verwachte ‘nieuwe datum’… vorig jaar kon deze activiteit door ziekte van Ludo niet doorgaan.

Afspraak: 20.00u in het bezoekerscentrum Donkmeer. Gratis voor leden vzw Durme of VVV-Donkmeer. Niet-leden betalen 2.50 euro.

Info: Jan Maertens 052 45 31 41

 


Alle activiteiten Natuurpunt Zuid-Waasland. Klik hier.

Alle activiteiten vzw Durme. Klik hier.

 

 

Overzicht Vogelwerkgroep Durmevallei activiteiten uit 2005