Activiteiten 2007

 

Woensdag 17 januari:

Vergadering en korte fotovoorstelling natuurreis NO-Polen.

Om 20u in het Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, Lokeren.

 

Om de werking van de vogelwerkgroep te verbeteren (nieuwe ideeŽn ?), beginnen we het 

nieuwe jaar meteen met een vergadering. Daarna zal Joris Everaert normaal nog een korte 

fotovoorstelling (vooral vogels) geven van zijn natuurreis naar NO-Polen in mei/juni 2006.

Agenda:

-Korte bespreking van enkele projecten.

           Project Bijzondere Broedvogels: stand van zaken en planning.

           Honkertelling (Canadese Gans) Vlaanderen: 27 januari 2007 (14-16u). 

           Zwaluwenproject: stand van zaken en planning.

           Eventuele korte bespreking overige projecten.

-Database. Stand van zaken.

-Activiteiten 2007.

-FinanciŽn. Er is ruimte voor kleine uitgaven.

-Rondvraag voor nieuwe ideeŽn.

-Varia

 

Zaterdag 20 januari:

Watervogeltelling Reservaatzone Donkmeer en Nieuwdonk Berlare,

met slaapplaatstelling meeuwen op Nieuwdonk.

Afspraak om 14u30 aan de houten chalet langs (halverwege) de ingangsweg richting 

Nieuwdonk. Van daaruit stappen we te voet richting eendenkooi om in de reservaatzone 

Donkmeer de watervogels te tellen. Rond 15u30 keren we terug en rijden dan verder 

tot aan de Nieuwdonk (taverne 't Reigersnest) waar we eerst de watervogels 

(vooral Smient) tellen en daarna de meeuwen op de slaapplaats. Op de Nieuwdonk 

komen in de winterperiode dagelijks 10.000 tot 20.000 meeuwen slapen !

Info: Joris Everaert (0497-67.23.69)

 

Vrijdag 16 maart:

Speciale vergadering voor (potentiŽle) Durmevallei en Waasland-Zuid 

medewerkers van nieuw project: "Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen".

Een nieuw project van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en

de Vlaamse Vogelwerkgroep van Natuurpunt. 

Om 20u in het Bezoekerscentrum Molsbroek (benedenverdieping), 

Molsbergenstraat 1, Lokeren. Meer informatie in de E-Nieuwsbrief en via 

Joris Everaert (0497-67.23.69)

 

Zondag 26 augustus:       Activiteit Natuurpunt Zuid-Waasland

Bustocht naar het Vogelfestival 2007 (NL).

Naar "nationale vogelkijkdagen Nederland" georganiseerd door Vogelbescherming Nederland.

Beknopte info hierover en voor de inschrijving, klik hier.

Meer info over het Vogelfestival zelf, klik hier.

 

Zondag 7 oktober

Trektelling in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare.

In het kader van de Vlaamse simultaantrektellingen (Vlaamse Vogelwerkgroep Natuurpunt) gaan we in onze regio opnieuw trekvogels tellen in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare, langs de 'Waterhoek'. Op het 'menu' staan o.a. vele honderden tot een paar duizend Vinken en Graspiepers en minstens enkele soorten zoals Boompieper, Boomleeuwerik, Appelvink, Europese Kanarie, Kruisbek enz. Bij goed trekweer zullen we uiteraard ook roofvogels kunnen waarnemen, zoals meerdere Buizerds, Sperwers, Bruine Kiekendieven, maar ook mogelijk Rode Wouw, Zwarte Wouw, Visarend, Blauwe Kiekendief, Smelleken of Slechtvalk. Aantallen en soorten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Mogelijk nog op het 'menu' staat de ondertussen alom bekende "trektelsoep", u aangeboden door onze trektelverantwoordelijke Mathias. Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag (boterhammetjes e.a. dus zelf meebrengen indien je 's middags blijft).

Start om 7u30. Klik hier voor meer info en foto's van de trektellingen.

En voor een kaartje van de locatie, klik hier.  

Info: Mathias Engelbeen (0486-58.25.95)

 

Zondag 21 oktober

Trektelling in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare.

Algemene info, zie vorige activiteit van 7 oktober. Klik hier voor meer info en foto's van de trektellingen. En voor een kaartje van de locatie, klik hier. 

Start om 7u45. Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag. 

Info: Mathias Engelbeen (0486-58.25.95)

 

Dinsdag 18 december

Infovergadering Weidevogelproject (RLSD):  nadruk op regio tussen Wetteren-Dendermonde (Grutto).

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) plant vanaf 2008 een uitgebreid weidevogelproject in haar werkingsgebied (= Lokeren, Waasmunster, Zele, Hamme, Berlare, Dendermonde, Laarne, Wetteren en Wichelen). Het project focust in de eerste plaats op de Grutto. Waar opportuniteiten zich voordoen zijn ook

gerichte maatregelen voor o.a. Kievit en Scholekster mogelijk. Om een goed vrijwilligersnetwerk op poten te kunnen zetten worden in de streek verschillende infovergaderingen ingericht. In de regio tussen Wetteren-Dendermonde (deze infovergadering) met o.a. de Kalkense meersen (Wetteren, Laarne, Wichelen) 

en Scheldebroeken (Berlare) kan veel aandacht gaan naar de Grutto. 

Natuurpunt Scheldeland, Natuurpunt Dendermonding, vzw Durme - Werkgroep Scheldebroeken, Vogelwerkgroep Durmevallei, de mensen van 'Overmeerse vogels' en 'orniscaldis' werden uitgenodigd op deze infovergadering.

Afspraak: om 20u in het bezoekerscentrum Donkmeer (Festivalhal langs Donklaan) in Berlare.

Info: Peter Claus (RLSD), 09-267.84.28.   (www.rlsd.be)

 

 


Alle activiteiten Natuurpunt Zuid-Waasland. Klik hier.

Alle activiteiten vzw Durme. Klik hier.

 

 

Overzicht activiteiten uit 2006

Overzicht activiteiten uit 2005