Activiteiten 2008

 

 

Zaterdag 12 januari 2008:

Watervogeltelling Nieuwdonk en Donkmeer Berlare, 

met aansluitend slaapplaatstelling Aalscholvers (Donkmeer). 

Het Donkmeer en de Nieuwdonk in Berlare zijn één van de belangrijkste watervogelgebieden van onze streek. 

We gaan er dus de vele Futen, Smienten, Slobeenden, en meer tellen. Deze activiteit kadert in de maandelijkse

watervogeltellingen (winterperiode) en simultaan-slaapplaatstelling van Aalscholvers in Vlaanderen. 

Afspraak om 14u aan de waterplas van de Nieuwdonk (thv. taverne ’t Reigersnest, met zicht op de plas). 

Tegen 15u gaan we nog een gedeelte van het Donkmeer (reservaatzone) tellen met aansluitend de 

slaapplaatstelling van Aalscholvers. 

Info: Joris Everaert (0497-67.23.69).

 

________________________________________________________________________________

 

Maandag 14 januari:

Vergadering Vogelwerkgroep Durmevallei, 

voorstelling Weidevogelproject door het RLSD:  nadruk op regio rond Lokeren-Waasmunster e.v.

Agenda:

  1- Korte stand van zaken van de huidige projecten (broedvogel), alsook de vraag voor een mogelijke   

    overschakeling (toekomst) naar een online database voor waarnemingen ter vervanging van de “recente 

    waarnemingen” pagina op onze website (ca. 15 min.).

  2- Na het Zwaluwenproject gaat het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) nu ook een 

    Weidevogelproject opstarten in hun werkingsgebied (gemeentes Lokeren, Waasmunster, Zele, Hamme, 

    Berlare, Dendermonde, Laarne, Wetteren en Wichelen). Voorstelling ca. 45 min.

    Het project focust in de eerste plaats op de Grutto. Waar opportuniteiten zich voordoen zijn ook gerichte 

    maatregelen voor o.a. Kievit en Scholekster mogelijk. Om een goed vrijwilligersnetwerk op poten te kunnen 

    zetten worden in de streek verschillende infovergaderingen ingericht (zie ook 18 december). 

    Met uitzondering van Berlare en deel Zele (zie ook infovergadering 18 december 2007) zal in de rest van 

    het werkingsgebied van de Vogelwerkgroep Durmevallei dat binnen dat van het RLSD valt (=Lokeren, 

    Waasmunster, Hamme, Zele) de aandacht vooral gaan naar o.a. de Kievit en Scholekster.

    Iedereen uit het werkingsgebied van Vogelwerkgroep Durmevallei is uitgenodigd voor deze vergadering.

  3- Varia (alles is welkom), en normaal ook (als het niet te laat is) voorstelling van fotoreeks 

      Spaanse Pyreneeën 2007 (Joris). 

Afspraak om 20u in het bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, Lokeren.

Info: Joris Everaert (0497-67.23.69).

 

________________________________________________________________________________

 

Zondag 20 april:

Diverse activiteiten in kader van "Dag van de Aarde", klik hier

 

________________________________________________________________________________

 

Woensdag 28 mei

Vergadering Vogelwerkgroep Durmevallei,     verslag

Agenda:

1) Korte stand van zaken van enkele huidige projecten:

     -Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (INBO): gegevens van 2006/2007 zijn nog welkom !

       Er kan online ingevoerd worden in INBO/Natuurpunt systeem: "broedvogels.inbo.be", 

       (= zelfde online invoersysteem van Algemene Broedvogel project).                 

     -Weidevogelproject (Regionaals Landschap Schelde-Durme).

2) De nieuwe online database www.waarnemingen.be voor Vlaanderen (België) is een feit. 

Men werkt wel nog aan de werkgroep (regio)-pagina’s. Vogelwerkgroep Durmevallei denkt al langer om 

over te stappen naar een online database. Het voorstel is om mee in het nieuwe systeem te stappen, waarbij 

onze “recente waarnemingen” pagina op de durmevallei website door dit systeem (optie werkgroep-pagina 

voor waarnemingen enkel uit de streek) zou vervangen worden. Zie ook uitleg op de website pagina http://www.durmevallei.be/onlinedatabase.htm

We bespreken de voor- en nadelen. Welke afbakening (gemeentes/deelgemeentes) willen we in onze werkgroep-pagina binnen waarnemingen.be ?

3) Stuurgroep Vogelwerkgroep Durmevallei, nieuwe kandidaten ?

4) Activiteiten, hoe eventueel beter samenwerken met Natuurpunt en vzwDurme, 

     wat is het belangrijkste doel van onze onafhankelijke vogelwerkgroep (?) 

5) Varia (o.a. Slechtvalk-nestbak op kerktoren Lokeren, ...).

Afspraak om 20u in het Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, Lokeren.

Einde voorzien rond 22u.     Info: Joris Everaert (0497-67.23.69).

PS. Voor de mensen die niet vroeg moeten opstaan de volgende ochtend, kunnen nog

even meegaan naar de natte weilanden om o.a. Porseleinhoen te zoeken..(als het ideaal weer is).

 

_________________________________________________________________________

 

Vrijdag 30 mei:

Avondexcursie in het Molsbroek te Lokeren 

(+ optioneel eerste deel nacht voor de volharders…als het ideaal weer is).

Deze activiteit gaat niet door als het slecht weer is !

Net voor zonsondergang, om 21u, bekijken we eerst de moerasvlakte. 

We gaan dan rond 21u20 te voet rond het Molsbroek (tenzij iedereen met de fiets is),

met op de achtergrond een koor van diverse zangvogels, op zoek naar o.m. Sprinkhaanzanger, 

Waterral en misschien wel Porseleinhoen, Kwak, of iets anders...

Einde van die (eerste) wandelronde is voorzien rond 23u30. Als het ideaal weer is 

(relatief warm en weinig wind), dan gaan we daarna (vanaf ca. 0u) nog een keer rond met 

de mensen die dit willen, eventueel met de fiets indien iedereen over een fiets beschikt, 

einde van die tweede ronde tussen 1u en 2u30 (afh. van fiets, te voet, weer, ...).

Afspraak: Om 21u00 aan het Bezoekerscentrum Molsbroek (Molsbergenstraat 1, Lokeren).

Bel GSM Joris 0497-67.23.69.

Graag sowieso een seintje indien je denkt af te komen.

Meebrengen: Verrekijker, gewone stapschoenen,..., eventueel fiets. 

Meer info dus bij Joris Everaert 0497-67.23.69

 

_________________________________________________________________________

 

Zondag 5 oktober

Trektelling in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare.

In het kader van de Vlaamse simultaantrektellingen (Vlaamse Vogelwerkgroep Natuurpunt) gaan we in onze regio opnieuw trekvogels tellen in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare, langs de 'Waterhoek'. Op het 'menu' staan o.a. vele honderden tot een paar duizend Vinken en Graspiepers en minstens enkele soorten zoals Boompieper, Boomleeuwerik, Appelvink, Europese Kanarie, Kruisbek enz. Bij goed trekweer zullen we uiteraard ook roofvogels kunnen waarnemen, zoals meerdere Buizerds, Sperwers, Bruine Kiekendieven, maar ook mogelijk Rode Wouw, Zwarte Wouw, Visarend, Blauwe Kiekendief, Smelleken of Slechtvalk. Aantallen en soorten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Mogelijk nog op het 'menu' staat de ondertussen alom bekende "trektelsoep", u aangeboden door onze trektelverantwoordelijke Mathias. Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag (boterhammetjes e.a. dus zelf meebrengen indien je 's middags blijft).

Afspraak om 7u30 uur aan het Veerhuis in Berlare, of vanaf 7.45 uur op de telpost.

Voor een kaartje van de trektelpost-locatie, klik hier. 

En klik hier voor meer info en foto's van de trektellingen.

Info: Mathias Engelbeen (0486-58.25.95)

 

_________________________________________________________________________

 

Zondag 19 oktober

Trektelling in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare.

Algemene info, zie vorige activiteit van 5 oktober. Klik hier voor meer info en foto's van de trektellingen

En voor een kaartje van de trektelpost-locatie, klik hier. 

Afspraak om 7u30 uur aan het Veerhuis in Berlare, of vanaf 7.45 uur op de telpost.

Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag. 

Info: Mathias Engelbeen (0486-58.25.95)

 

_________________________________________________________________________

 

 


Alle activiteiten Natuurpunt Zuid-Waasland. Klik hier.

Alle activiteiten vzw Durme. Klik hier.

 

 

Overzicht activiteiten uit 2007

Overzicht activiteiten uit 2006

Overzicht activiteiten uit 2005