Activiteiten 2010

 

 

_________________________________________________________________________

Zondag 17 januari

Bustocht naar Zeeland - activiteit Natuurpunt-Zuid-Waasland

Meer informatie, zie http://www.natuurpunt-zuid-waasland.be/nme/Bustocht_naar_Zeeland_17-01-10.pdf

_________________________________________________________________________

Zaterdag 13 februari

Watervogels in de Hamputten en het Molsbroek. (i.s.m. vzwDurme)

We gaan de watervogels observeren en tellen op de Hamputten in Waasmunster en in het Molsbroek in Lokeren. ____ Afspraak om 14u, bezoekerscentrum Molsbroek. Info: Joris Everaert, 0497 67 23 69.

_________________________________________________________________________

Zaterdag en zondag 17/18 juli

Vlaamse simultaantelling zomerganzen. Vogelwerkgroep Durmevallei doet mee.

Oproep, Claim nu je gebieden (in overleg met Joris Everaert voor regio Durmevallei)

(zeker ook oproep aan de Watervogeltellers aub)

Natuurpunt Studie coördineert gedurende drie opeenvolgende jaren een telling van zomerganzen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. De telling gebeurt in het kader van het INTERREG IV A project “Invasieve Exoten in Vlaanderen en Zuid-Nederland” en op vraag van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). 
Tijdens dit project wordt informatie verzameld over de aanwezigheid in de zomer van Canadese Gans, Grauwe Gans, Nijlgans, Brandgans, Magelhaengans, Indische Gans, Boerengans, Chinese Knobbelgans, Kolgans, Kleine Rietgans, Dwerggans en Roodhalsgans. 

Het project gaat dit jaar van start, de telling vindt plaats tijdens het weekend van 17 en 18 juli. Natuurpunt Studie wil zoveel mogelijk van onze waarnemers oproepen om hun gegevens van deze soorten in te voeren en gericht uit te kijken naar de aan- of afwezigheid ervan. In functie van deze telling werd een projectscherm geactiveerd, zodat tellingen gemakkelijk kunnen worden ingevoerd, met een rechtstreekse feedback naar de waarnemers.

In de pagina 'Projectwaarneming voor dit gebied invoeren'  (via nationaal scherm waarnemingen.be) kan je nu al je naam of die van de werkgroep plaatsen bij de gebieden die je wil onderzoeken. Zorg wel dat je ingelogd bent en plaats een vinkje achter het gebied van jouw keuze.  

Bijkomende gebieden kunnen eenvoudig op vraag worden geactiveerd.  Contacteer hiervoor Joris Everaert (Vwg. Durmevallei, of nog sneller rechtstreeks Gerald Driessens).

Belangrijk:  Natuurpunt Studie voorziet een vergoeding/opp. maar die worden enkel uitbetaald aan de respectievelijke (vogel)werkgroepen. Voorrang gaat uiteraard naar de werkgroep waarin het gebied valt, indien er zich daar geen tellers aanmelden, mogen ook andere werkgroepen die gebieden claimen. 

Op zaterdag 17 of zondag 18 juli bezoek je (of eventueel andere tellers) dan deze gebieden en tel je de aantallen aanwezige exemplaren van al deze ganzensoorten.
Invoeren doe je via het knopje 'Waarneming invoeren' naast jouw gebied in 'Overzicht Claim Gebieden'  (zie link hierboven). 
Indien een soort die dag niet aanwezig was in dat gebied, voer je een 0-waarneming in  (cijfer 0 bij "aantal"), dat is ook heel belangrijk om weten in kader van dit project.

Meer informatie: Gerald Driessens of Joris Everaert.

_________________________________________________________________

Zaterdag 2 oktober

Trektelling in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare.

In het kader van de Vlaamse simultaantrektellingen (Vlaamse Vogelwerkgroep Natuurpunt) en in het bijzonder op zaterdag 2 oktober ook in kader van Eurobirdwatch (uitz. op zaterdag om de gegevens daarvoor tijdig te kunnen inleveren) gaan we in onze regio opnieuw trekvogels tellen in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare, langs de 'Waterhoek'. Op het 'menu' staan o.a. vele honderden tot een paar duizend Vinken en Graspiepers en minstens enkele soorten zoals Boompieper, Boomleeuwerik, Appelvink, Europese Kanarie, Kruisbek enz. Bij goed trekweer zullen we uiteraard ook roofvogels kunnen waarnemen, zoals meerdere Buizerds, Sperwers, Bruine Kiekendieven, maar ook mogelijk Rode Wouw, Zwarte Wouw, Visarend, Blauwe Kiekendief, Smelleken of Slechtvalk. Aantallen en soorten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de omstandigheden. Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag (boterhammetjes e.a. dus zelf meebrengen indien je 's middags blijft).

Afspraak om 7u30 uur aan het Veerhuis in Berlare, of vanaf 7.45 uur op de telpost.

Voor een kaartje van de trektelpost-locatie, klik hier. 

En klik hier voor meer info en foto's van de trektellingen.

Info: Mathias Engelbeen (0486-58.25.95)

 

_________________________________________________________________________

 

Zondag 24 oktober

Trektelling in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare.

Algemene info, zie vorige activiteit van 2 oktober. Klik hier voor meer info en foto's van de trektellingen

En voor een kaartje van de trektelpost-locatie, klik hier. 

Afspraak om 7u30 uur aan het Veerhuis in Berlare, of vanaf 7.45 uur op de telpost.

Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag. 

Info: Mathias Engelbeen (0486-58.25.95)

 

_________________________________________________________________________

 

 

Zie ook meer op o.a.:


Alle activiteiten Natuurpunt Zuid-Waasland. Klik hier.

Alle activiteiten vzw Durme. Klik hier.

 

Overzicht activiteiten uit 2009

Overzicht activiteiten uit 2008

Overzicht activiteiten uit 2007

Overzicht activiteiten uit 2006

Overzicht activiteiten uit 2005