Activiteiten 2011

 

___________________________________________________________________________________

Zaterdag 5 maart:
Uilenwandeling  (Natuurpunt Zuid-Waasland & vzw Durme)
Zin in een mysterieuze avondwandeling bij volle maan... Wel dan gaan we samen op zoek naar
uilen in Puivelde. Met wat geluk horen en zien we een steenuil, bosuil en kerkuil.
Afspraak: 19.30 uur aan de kerk van Puivelde. Einde is voorzien om 22.30 uur.
Meebrengen: stevige schoenen, een fluo-vestje en een bescheiden zaklamp.
Info: Eddy De Taey, 03 772 28 08 of 0479 28 73 84.

_________________________________________________________________________

Vrijdag 11 maart:
Vergadering Vogelwerkgroep Durmevallei - Verslag
Agenda:
1. Korte bespreking enkele lopende projecten (ABV, BBV). Stand van zaken en planning 2011.
2. Huismussenproject Vogelbescherming Vlaanderen. Korte uitleg. 1- of 8 punttellers nog
    steeds welkom. Zie ook www.mussenwerkgroep.be
3. Lokale projecten (kokmeeuw kleurringproject, nestvlotten visdief, andere nieuwe ideeën ?)
4. Structuur en werking van de Vogelwerkgroep, met daaraan gekoppeld een bespreking
van de huidig voorliggende samenwerkingsovereenkomst ("Zin in Natuur.Studie") van Natuurpunt
Studie gericht aan natuurstudiewerkgroepen. Pieter Van Dorsselaer (zeker aanwezig) zal ook
nadere uitleg geven daar waar nodig. Brainstorming over hoe we de verdere werking van de
Vogelwerkgroep Durmevallei moeten zien, in samenwerking met vzw Durme en Natuurpunt
afdelingen (Zuid-Waasland, Hamme, Dendermonding) en Natuurpunt Studie.
Naast een historische nauwe samenwerking met vzw Durme, hebben we als Vogelwerkgroep
de laatste jaren ook een goede samenwerking met Natuurpunt (eerder ondertekende protocol),
vooral voor de coördinatie van diverse tel- en inventarisatieprojecten.
Kan het nog beter, moet/kan de werking nog ruimer overkoepelend (in samenwerking met vzwDurme
en afdelingen van Natuurpunt in de streek), incl. activiteiten en educatie ?, of eerder zoals nu vooral
coördinatie vanuit de Vogelwerkgroep voor projecten. Deze vragen dringen zich op in kader van
voorliggend voorstel samenwerkingsovereenkomst ("Zin in Natuur.Studie"). Geïnteresseerden kunnen
dit document op voorhand opvragen bij Joris Everaert.
Alle "wilde" gedachten zijn welkom tijdens de vergadering.

5. Vragen over gebruik van online database waarnemingen.be ?
6. Eventuele varia.
7. en vooral...gezellige nababbel met gratis 'eerste' drankje

Om 20u in het Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren.
Contact: Joris Everaert, 0497-67.23.69. _________________________________________________________________________

Zondag 20 maart:
Speuren naar kleurringen (i.s.m. vzw Durme)
Deze voormiddag gaan we op zoek naar onze gekleurringde Kokmeeuwen in het Molsbroek.
Van op een aantal strategische punten op de dijk wordt de broedkolonie met de telescoop bekeken
en kunnen we hopelijk enkele van deze meeuwen terugvinden. Breng je verrekijker en zeker een
telescoop als je één bezit.
Info: Tim Audenaert, timaudenaert@hotmail.com
Vanaf 9u tot 12u, afspraak aan Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, Lokeren.

________________________________________________________________________

Zondag 20 maart:
Open koloniedag    (vzw Durme)
Reigers en aalscholvers broeden in kolonie vroeg op het jaar hoog in de bomen van het Donkmeer.
Op de 'Open Koloniedag' krijg je de kans om met een telescoop de reigers en aalscholvers op hun
nest waar te nemen. Je komt er ook meer over deze vogels te weten in de vzw Durme tent.
Wie wil kan ook onder de reiger- en aalscholverkolonie lopen tijdens een begeleide wandeling.
Verrekijkers zijn te huur!
Afspraak: voor de wandeling om 14 uur aan de vzw Durme tent. Zeker laarzen meebrengen!
Doorlopend van 14 uur tot 18 uur: infostand over reigers en aalscholvers in de vzw Durme tent (volg
vanuit de Brielstraat het pad naar de Eendenkooi)
Info: Heleentje De Brauwer, 09 348 30 20, heleentje.debrauwer@vzwdurme.be

________________________________________________________________________

Maandag 25 april:
Scheldehappening - Grutto-wandeling (i.s.m. vzw Durme)
Een wandeling met aandacht voor weidevogels als de grutto, broedvogel van de Scheldebroeken.
Na de wandeling drinken we samen een glas in het Veerhuis.
Afspraak: 8 uur aan het Veerhuis in Berlare (ligging zie www.hetveerhuis.be)
Info: Rudi Van Onderbergen, 0478 49 87 86

________________________________________________________________________

(Zaterdag 1) en zeker zondag 2 oktober

Trektelling in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare.

In het kader van de Vlaamse simultaantrektellingen (Vlaamse Vogelwerkgroep Natuurpunt) op zondag 2 oktober, en wellicht ook EXTRA op zaterdag 1 oktober in kader van Eurobirdwatch (=op zaterdag om de gegevens daarvoor tijdig te kunnen inleveren) gaan we in onze regio opnieuw trekvogels tellen in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare, thv. de 'Waterhoek', op de (in vergelijking met vorige jaren) iets opgeschoven trektellocatie aan nieuwe zitbanken langs aarden weg die in W-O richting door zuidelijk deel van het Aubroek gaat (te bereiken via Overheet-straat, contact Rudi Van Onderbergen). Op het 'menu' staan o.a. vele honderden tot een paar duizend Vinken en Graspiepers en minstens enkele soorten zoals Boompieper, Boomleeuwerik, Appelvink, Europese Kanarie, Kruisbek enz. Bij goed trekweer zullen we uiteraard ook roofvogels kunnen waarnemen, zoals meerdere Buizerds, Sperwers, Bruine Kiekendieven, maar ook mogelijk Rode Wouw, Zwarte Wouw, Visarend, Blauwe Kiekendief, Smelleken of Slechtvalk. Aantallen en soorten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de omstandigheden. Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag (boterhammetjes e.a. dus zelf meebrengen indien je 's middags blijft).

Zondag 2 oktober: Afspraak om 7u30 uur aan het Veerhuis in Berlare, of vanaf 7.45 uur op de (nieuwe) telpostlocatie.

Info: Rudi Van Onderbergen (0478 49 87 86), of Mathias Engelbeen (0486-58.25.95)

Contacteer zeker Rudi in geval je ook op zaterdag 1 oktober wil komen om af te spreken.

_________________________________________________________________________

 

Zondag 23 oktober

Trektelling in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare.

Algemene info, zie vorige activiteit van 1/2 oktober. Klik hier voor meer info en foto's van de trektellingen

Afspraak om 7u30 uur aan het Veerhuis in Berlare, of vanaf 7.45 uur op de (nieuwe) telpostlocatie.

Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag. 

Info: Rudi Van Onderbergen (0478 49 87 86), of Mathias Engelbeen (0486-58.25.95)

 

_________________________________________________________________________

 

Binnenkort meer...

Zie ook o.a.:
Alle activiteiten Natuurpunt Zuid-Waasland. Klik hier.

Alle activiteiten vzw Durme. Klik hier.

 

Overzicht activiteiten uit 2010

Overzicht activiteiten uit 2009

Overzicht activiteiten uit 2008

Overzicht activiteiten uit 2007

Overzicht activiteiten uit 2006

Overzicht activiteiten uit 2005