Artikel: De broedvogels van het Molsbroek in 2004.

Huidige toestand in vergelijking met vroeger inventarisaties.

Joris Everaert, Tim Audenaert en Geert Braem

 

In dit 33 pagina's tellende artikel (themanummer tijdschrift Durme- en Scheldeland van vzw Durme) worden alle broedvogels van het Molsbroek apart besproken, met soortkaartjes, foto's, grafieken, algemene discussie..

 

Personen die geen lid zijn van de regionale natuurvereniging vzw Durme, kunnen het themanummer met

dit artikel aanvragen bij "info (+at+) vzwdurme.be"  (Tel. 09-348 30 20) voor de prijs van 3 euro.