Jagers stropen op de eenden van het Molsbroek.

Vzw Durme en Vogelwerkgroep Durmevallei in de tegenaanval ..

Door het instellen van een gunstig waterpeil,  door dagelijkse bewaking  en de zorgen voor de noodzakelijke rust  kon  het reservaat Molsbroek te Lokeren uitgroeien tot een bekende pleisterplaats voor doortrekkende eenden. Dagelijks komen natuurliefhebbers uit gans het Vlaamse land naar Molsbroek om die watervogels hier te bewonderen. De noodzakelijke rust wordt door verschillende wettelijke bepalingen op papier veilig gesteld, onder meer door het rangschikkingsbesluit dat het gebruik van vuurwapens verbied, een overvliegverbod voor warme luchtballonnen en een jachtbeperking in een omgevende bufferzone. Deze laatste werd na 27 jaar gezond evenwicht tussen natuurbehoud en jacht, zonder enig overleg vrij ongelukkig gewijzigd in het jachtopeningsbesluit 2003-2008. Door lokale afspraken met de begripvolle jachtrechthouder van het grootste deel van die bufferzone zal waarschijnlijk toch nog een bevredigende oplossing worden bereikt.

 

Ondanks al die wettelijke regelingen zijn er toch nog  jagers die met onwettige middelen grote aantallen eenden van Molsbroek  neerschieten. Hiervoor gaan ze honderden kilos graan uitstrooien aan de rand van een vijver die omgeven is met bos. Zo worden de eenden van het Molsbroek dan enkele dagen of weken naar die rustige voederplaatsen gelokt. Vanuit het reservaat vertrekken die eenden in afzonderlijke groepjes naar de voederplaats. Op een morgen of avond staan de jagers-stropers dan die aanvliegende groepen eenden af te wachten en vallen honderden schoten op enkele uren. Zo worden dat echte massa-slachtingen die niets met de zogenaamde weidelijke jacht hebben te maken. Bij die eenden zitten naast de wilde eend ook onvermijdelijk de beschermde soorten die in het Molsbroek broeden en pleisteren, zoals de krakeend en de slobeend. Soorten die de jagers niet of nauwelijks kunnen onderscheiden van de wilde eenden.  Om die massa-slachtingen te beletten bepaalt de  Vlaamse jachtreglementering  al vele jaren dat het verboden is watervogels te bejagen op minder dan 200 meter van een voederplaats. In het recente jachtopeningsbesluit is dit verbod met reden uitgebreid tot alle plaatsen waar lokvoeders werden aangebracht minder dan één maand voordien.

 

Door het volgen van de vluchten van de eenden vanuit Molsbroek is het vrij gemakkelijk te achterhalen waar die voederplaatsen en eendenslachtingen worden georganiseerd. Op de waterplassen waar niet gevoerderd wordt vallen wel eens enkele eenden in, maar nooit zijn dit plekjes waar groep na groep de eenden neerstrijken.  De vorige jaren is vanuit de vzw Durme, beheerder van het reservaat Molsbroek,  herhaaldelijk klacht ingediend bij de toezichthoudende afdeling Bos en Groen en de afdeling Natuur. Wel werden toen voederplaatsen bij vijvers en voorraden met honderden kilos graan aangetroffen, maar de jagers-stropers konden niet op heterdaad betrapt en dus niet geverbaliseerd worden. Opvallend was dat een aantal vijvers in afgesloten bossen met bordjes “Verboden Toegang” gelegen zijn. Deze hebben als duidelijk doel die stroperspraktijken zo goed mogelijk af te schermen.

 

Dit jaar is de toestand verder geëvolueerd van kwaad tot erger. Zo is geconcentreerde trek van groepen eenden vastgesteld naar onvermijdelijke voederplaatsen bij vijvers te Eksaarde nabij de Liniewegel, te Lokeren nabij de E17, te Berlare nabij de Wakkebroeken, te Zele nabij de Hoekstraat,  te Waasmunster nabij de Durmebrug en nabij het Lijsdonkhof. 

 

Een eerste proces-verbaal

 

Op één van de stropersplekken te Waasmunster werden eind augustus 2003 door leden van de vzw Durme fotos gemaakt van een grote voederplaats langsheen een vijver. Daar klonken op de avond van 1 september, de opening van de jacht op eenden, een tiental geweerschoten telkens een groep eenden bij de vijver neerstreek. De politie van Hamme kon dit vaststellen. Er klonk zelfs nog een reeks schoten na zonsondergang, wat ook wettelijk verboden is. Als de politie ter plaatse kwam werden de resten gezien van het graan nabij de met camouflagenetten ingerichte jagersposten. En waar na een normale eendenjacht het gebruikelijk is dat een jager  enkele geschoten wilde eenden draagt kon daar vastgesteld worden dat tientallen geschoten eenden met een kruiwagen naar een jeep werden gevoerd.  De politie heeft 5 jagers geverbaliseerd en er is een officiële klacht ingediend, met burgerlijke partijstelling, door de vzw Durme en ook door Vogelbescherming Vlaanderen.  Bij die jagers-stropersprakijk was ook de  voorzitter van de lokale Wildbeheerseenheid en een jachtwachter met politiebevoegdheid betrokken !  Hopelijk veroorzaakt dit proces-verbaal in jagerskringen de nodige deining zodat definitief een einde komt aan die slachtingen bij voederplaatsen. Pas dan zullen de pleisterende watervogels van het Molsbroek de wettelijke ingestelde bescherming ook echt bekomen.

 

 

André Verstraeten

Conservator Molsbroek