Ooievaars te Daknam-Lokeren

   

 

 

Recent nieuws

uit 2005

zie onder

Nieuwe nestlocatie: (SITUERINGSKAARTJE).

2000:  mislukt broedgeval (slechte weersomstandigheden)
2001:  4 uitgevlogen jongen.
2002:  3 uitgevlogen jongen.
2003:  4 uitgevlogen jongen.
2004:  3 uitgevlogen jongen.

2005:  2 uitgevlogen jongen.

Voor de verslagen (met foto's) van voorgaande jaren:
-   2000
-   2001
-   2002
-   2003

-   2004


Recent nieuws 2005
Door Joris Everaert, in samenwerking met Nadine Meganck en Paul Durinck.

 

11.12.2005.

Persbericht: 'Plan Ooievaar’ voor de Daknamse Meersen krijgt eervolle vermelding bij 

InBev-prijs voor het Leefmilieu 2005. Klik hier voor meer info

 

24.11.2005.

Het ooievaarskoppel is nog steeds aanwezig. Voor het mannetje is dat normaal

(die bleef de voorbije jaren steeds overwinteren in Daknam), maar voor het vrouwtje 

is dit uitzonderlijk. Het betreffende vrouwtje werd in 2001 als jong geringd in 

Planckendael. Normaal gingen we ervan uit dat zij in het najaar richting zuiden 

vertrok (kunnen we echter niet met zekerheid stellen), maar misschien ging ze wel 

steeds overwinteren in Planckendael, en probeert ze nu eens in Daknam te blijven 

bij haar mannetje (om te voorkomen dat hij in het voorjaar met een ander vrouwtje 

begint...?). Meer info volgt.

 

26.10.2005.

Beide Ooievaars zijn weer aanwezig in de meersen.

 

22.10.2005.

Het Ooievaarskoppel werd al enkele dagen niet meer gezien. Op zaterdag 15 oktober

waren beide vogels nog zeker aanwezig. Mogelijk zijn ze nog wel aanwezig in

de omgeving (althans toch zeker het mannetje). Meer info volgt..

 

05.10.2005.

Het vrouwtje is nog steeds aanwezig ! Dat is zeer ongewoon. De vorige jaren 

vertrok het vrouwtje (samen met juvenielen) altijd tegen begin september. 

Beide oudervogels zijn regelmatig te zien in de Kraaimeersen (nabij nestlocatie), 

Daknamse meersen nabij ingang voetbalstadion of in de nieuwe wijk tegenover 

de ingang van het stadion.  

 

26.08.2005.

De 2 juveniele vogels werden niet meer waargenomen, vermoedelijk zijn ze 

vertrokken naar het zuiden. De oudervogels zitten nog samen in de meersen.

 

04.08.2005.

De oudervogels en 2 juvenielen zitten dagelijks samen te foerageren in de 

Kraaimeersen en Daknamse meersen. We verwachten dat het vrouwtje 

en de jongen tegen eind augustus of begin september zullen vertrekken. 

 

03.07.2005.

Ze zijn uitgevlogen. Vandaag foerageerden de 2 jongen samen met de

oudervogels op het weiland aan de nestpaal.

Foto: Joris Everaert

 

01.07.2005.

De 2 Ooievaarsjongen zullen nu weldra uitvliegen.

Foto: Joris Everaert

 

11.06.2005.

Vandaag werden de 2 ooievaarsjongen geringd. Met dank aan de Lokerse brandweer.

Foto's: Marc de Theije

 

 

 

Foto's: Marc de Theije

 

07.06.2005.

Er zitten 2 flinke jongen in het nest (enkele hebben het slechte voorjaarsweer niet 

overleefd). Op zaterdag 11 juni om 9u15 worden ze geringd, met de hulp van de 

Lokerse brandweer. Positief bijkomend punt dit jaar: samen met de nestverplaatsing 

werd (zoals gehoopt) ook het probleem van het vandalengedrag van het mannetje 

opgelost. 

 

15.05.2005.

Er zijn 3 jongen te zien in het nest (vanop afstand met telescoop). 

 

Ooievaarsnest. 14 mei 2005. Foto: Paul Raes

  

01.05.2005.

Het is zover. Er werden vandaag minstens 2 jongen opgemerkt in het nest. 

Er is geen vaste camera meer zoals vorige jaren, dus we zullen nog even 

moeten wachten om het aantal jongen te weten.  

 

28.03.2005.

Het vrouwtje zit al te broeden (zeker sinds 24 maart zittend in nest).

Dat ziet er goed uit !

 

18.03.2005.

Het koppel zit nu regelmatig op het nest. Alles ziet er voorlopig goed uit ! 

 

27.02.2005.

Het vrouwtje dat sinds 9 febr. bij het mannetje zit, is met zekerheid deze die ook vorig 

jaar de jongen grootbracht (rechterpoot met metalen ring "Brussels M5610" en 

linkerpoot met rode ring "0103"), in 2001 als jong geringd in Planckendael.

Het koppel zit al regelmatig op het nest.   

De 3-de Ooievaar (zie 16 febr.) werd niet meer waargenomen. 

 

 

16.02.2005. 

Vandaag waren 3 Ooievaars te zien. Het koppel zat op het nest terwijl een derde vogel 

(nog een vrouwtje ?) foerageerde op de grond.

 

11.02.2005. 

Het ooievaarskoppel zat vandaag gezellig op het nest (nieuwe locatie). Het vrouwtje is 

vermoedelijk dat van vorig jaar (afkomstig van Planckendael, met gewone ring en 

mogelijke plaatring), maar de afstand was te ver om de ringen af te lezen.   

 

 

 

09.02.2005.

Het mannetje kreeg vandaag terug het gezelschap van een vrouwtje. We zullen de 

komende dagen nakijken om welk vrouwtje het gaat (Planckendael vrouwtje dat 

vorig jaar de jongen grootbracht, of misschien het Hollands vrouwtje die de 

voorbije jaren ook af en toe opdook in het voorjaar). 

 

01.02.2005.

Het mannetje zit al regelmatig takjes goed te leggen in het nest op de nieuwe locatie

Hopelijk is hij tevreden met zijn nieuwe stek.

 

22.01.2005.
Het ooievaarsnest werd vandaag van de schouw genomen, op een paal 

gemonteerd, en wat verderop in de meersen (langs Durme) geplaatst.

(kaartje met de nieuwe locatie)

 

Klik ook hier voor meer info (persbericht).

 

Het mannetje moest wel erg schrikken omdat zijn nest plots was 

verdwenen en hij daarbovenop ook niet meer op de schouw kon

zitten... 

 

 

 

Foto's: Joris Everaert

 

 

01.01.2005.
Het mannetje blijft zoals vorige jaren overwinteren in Daknam 

('s morgens veel te zien in nieuwe wijk tegenover ingang voetbalstadion, anders
op nabijgelegen weilanden of soms elders).