Broedkoppel Ooievaar in Daknam-Lokeren

   

 

 

Recent nieuws

uit 2007

zie onder

 

De Ooievaar komt sinds 2000 tot broeden in Daknam (Lokeren). Het nest bevond zich 

aanvankelijk op een schouw van een huis langs de Daknamstraat nr. 90. Tijdens het voorjaar van 

2005 werd het nest verplaatst naar de naastliggende Kraaimeersen (op nestpaal).

Het ongeringde mannetje blijft het hele jaar in Daknam en omgeving. In 2000, 2001 en 2002 

had hij als partner een ongeringd vrouwtje (in 2001 koppelde hij in het vroege voorjaar tijdelijk 

wel met een geringd vrouwtje uit Zuid-Holland (ring "Arnhem 2877"). Sinds 2003 heeft het

Daknamse mannetje een nieuwe partner, nl. een vrouwtje die in 2001 als jong werd geringd 

in Planckendael (metalen ring "Brussels M5610" en rode plaatring "0103"). In de winter van 

2005/2006 en 2006/2007 bleef het vrouwtje net als het mannetje ook in Daknam overwinteren.  

 

Nieuwe nestlocatie sinds 2005: (SITUERINGSKAARTJE).


2000:  mislukt broedgeval (slechte weersomstandigheden)
2001:  4 uitgevlogen jongen.
2002:  3 uitgevlogen jongen.
2003:  4 uitgevlogen jongen.
2004:  3 uitgevlogen jongen.

2005:  2 uitgevlogen jongen.

2006:  4 uitgevlogen jongen.

2007:  3 uitgevlogen jongen.

Voor de verslagen (met foto's) van voorgaande jaren:
-   2000
-   2001
-   2002
-   2003

-   2004

-   2005

-   2006


Recent nieuws 2007
Door Joris Everaert, in samenwerking met Paul Durinck (Natuurpunt vzw, afdeling Zuid-Waasland).

 

 

18.08.2007.

Er is al nieuws van de Daknamse ooievaarsjongen. Zeker 2 van de jongen werden op 15 augustus waargenomen in Lier nl. M6132 en 6133. Ze vertoefden er in een groep van 21 Ooievaars waarvan het merendeel vogels van Planckendael. Bijna alle kleurringen konden afgelezen worden (Gerald Driessens en Kristof Van Asten). Op 18 augustus werden de 3 jongen van Daknam met zekerheid waargenomen in een groep van 22 Ooievaars in de Heidemeersen in Berlare (Dirk De Mesel). Zie ook waarnemingen van quasi zeker dezelfde groep die zelfde dag in de Scheldebroeken en Kalkense meersen in Berlare. Aanvankelijk werd gedacht dat het om dezelfde groep van Lier ging. Ook hier konden nagenoeg alle kleurringen afgelezen worden (20) en eigenaardig genoeg waren er slechts 1/3-e dezelfde vogels van Lier (med. Dirk De Mesel).

 

16.08.2007.

De 3 jongen werden sinds enkele dagen niet meer gezien. Zeer waarschijnlijk zijn ze al vertrokken (ongeveer zelfde datum als vorige jaren). We wensen hen het allerbeste ! De oudervogels zijn uiteraard wel nog aanwezig.

 

06.07.2007.

De ooievaarsjongen zijn goed uitgevlogen (med. N. Cappaert & M. Uyttersprot). Ze zullen uiteraard

nog wel regelmatig op het nest zitten (bv. 's avonds om te slapen).

 

20.06.2007.

De 3 ooievaarsjongen maken het goed. Ze zijn nu al bijna even groot als de oudervogels, en

zullen weldra uitvliegen (binnen ca. 1-2 weken). 

 

02.06.2007.

De 3 ooievaarsjongen werden vandaag geringd. 

Vervolg bericht 30.05. Ondertussen is ook gebleken dat er een jonge Ooievaar van Daknam van 2003, 

dit jaar in Plankendael broedt

 

Het ringen van de kleine Ooievaars:  foto's Paul Durinck (Natuurpunt afd. Zuid-Waasland). 

Met dank aan de Lokerse brandweer !

 

 

 

 

Foto's: Paul Durinck

 

30.05.2007.

De ooievaarsjongen worden geringd op zaterdag 2 juni, om 10u30. Zie persbericht Natuurpunt.

Ondertussen is er ook reeds nieuws te melden over verschillende jongen die de vorige jaren zijn uitgevlogen. 

Reeds 7 terugmeldingen werden verricht. De eerste terugmelding gebeurde reeds in 2002 toen enkele dagen 

na dat de geringde jongen waren vertrokken, een exemplaar werd gezien in Zuid-Frankrijk op ongeveer 

860 km afstand. Een jong dat in 2003 werd geringd werd in juli 2005 gezien in Spanje op 1095 km afstand. 

Ook van het nest van 2004 was er een terugmelding in december 2006, eveneens in Spanje (omgeving Madrid) 

op een afstand van 1332 km. De jongen van 2005 werden allen teruggemeld. Enkele dagen na hun vertrek 

in Daknam zaten ze gezellig bij hun soortgenoten in Plankendael. Half november werd dan een exemplaar 

opgemerkt in Zuid-Spanje (Chiklana de la Frontera). Dit exemplaar breekt tevens het afstandsrecord 

met 1823 km  (tekst: Paul Durinck, Natuurpunt)

 

24.05.2007.

De 3 ooievaarsjongen zijn nu snel aan het groeien. Alles OK !

 

14.05.2007.

Er zitten 3 ooievaarsjongen in het nest (vanop afstand met tele goed te zien). Dat ziet er goed uit !

 

03.05.2007.

Goed nieuws ! Vandaag waren minstens 2 ooievaarsjongen te zien in het nest (vanop afstand met tele). 

 

28.04.2007.

Het ooievaarskoppel is goed blijven broeden. In principe zouden nu al jongen kunnen 

uitgekomen zijn (broedduur ca. 33 dagen). We wachten vol spanning.

 

31.03.2007.

Het Daknamse koppel kreeg vandaag tijdelijk bezoek van 2 andere Ooievaars. 

De twee "bezoekers" foerageerden samen met het Daknamse mannetje in de Kraaimeersen. 

Ondertussen zat het Daknamse vrouwtje op het nest. Nadien is het mannetje naar het nest 

gevlogen en een tijd later circuleerden de twee bezoekers boven de meersen

(Michl Uyttersprot en Nancy Cappaert).

 

25.03.2007.

Het vrouwtje zit nu zeker te broeden, waarschijnlijk al enkele dagen (ongeveer gelijk met vorig jaar).

 

17.03.2007.

Het vrouwtje zat deze morgen al tijdelijk neer op het nest.

Ongeveer 14 dagen geleden werd ook kortstondig een 3-de Ooievaar gezien 

(Michl Uyttersprot en Nancy Cappaert).

 

13.02.2007.

De ooievaars zijn reeds (sinds half januari) bezig met het opknappen van hun nest. 

Vandaag vlogen ze verschillende keren aan met gras.

 

27.01.2007.

De oudervogels blijven allebei aanwezig (dus ook het vrouwtje net zoals in winter 2005-2006).

Ze hebben geluk dat er nog geen lange vorstperiodes zijn geweest.