Broedkoppel Ooievaar in Daknam-Lokeren

   

 

 

Recent nieuws

uit 2008

zie onder

 

De Ooievaar komt sinds 2000 tot broeden in Daknam (Lokeren) langs de Daknamse meersen. 

Het nest bevond zich aanvankelijk op een schouw van een huis langs de Daknamstraat nr. 90. 

Tijdens het voorjaar van 2005 werd het nest (op nestpaal gemonteerd) verplaatst naar een 

perceel van Natuurpunt vzw (afd. Zuid-Waasland) in de naastliggende Kraaimeersen 

(= deel langs Durme van de Daknamse meersen).

Het ongeringde mannetje blijft het hele jaar in Daknam en omgeving. In 2000, 2001 en 2002 

had hij als partner een ongeringd vrouwtje (in 2001 koppelde hij in het vroege voorjaar tijdelijk 

wel met een geringd vrouwtje uit Zuid-Holland (ring "Arnhem 2877"). Sinds 2003 heeft het

Daknamse mannetje een nieuwe partner, nl. een vrouwtje die in 2001 als jong werd geringd 

in Planckendael (metalen ring "Brussels M5610" en rode plaatring "0103"). In de winter van 

2005/2006 en 2006/2007 bleef het vrouwtje net als het mannetje ook in Daknam overwinteren.  

 

Nieuwe nestlocatie sinds 2005: (SITUERINGSKAARTJE).


2000:  mislukt broedgeval (slechte weersomstandigheden)
2001:  4 uitgevlogen jongen.
2002:  3 uitgevlogen jongen.
2003:  4 uitgevlogen jongen.
2004:  3 uitgevlogen jongen.

2005:  2 uitgevlogen jongen.

2006:  4 uitgevlogen jongen.

2007:  3 uitgevlogen jongen.

2008: 3 uitgevlogen jongen.

Voor de verslagen (met foto's) van voorgaande jaren:
-   2000
-   2001
-   2002
-   2003

-   2004

-   2005

-   2006

-   2007


Recent nieuws 2008
Door Joris Everaert, in samenwerking met Paul Durinck (
Natuurpunt vzw, afdeling Zuid-Waasland).

 

 

15.12.2008.

Nadat half augustus de 3 ooievaarsjongen zoals het hoort richting zuiden zijn vertrokken,

lijkt het er op dat dit jaar ook het vrouwtje weer haar trekgedrag heeft herwonnen of

toch op z'n minst niet meer in Daknam zit deze winter (mogelijk bv. ook in Planckendael).

Half september was ze, na twee jaar permanente aanwezigheid in de meersen (incl. de

winter), plots verdwenen. Mogelijk was ze met andere soortgenoten meegetrokken want

die periode was er een grote ooievaarstrek te bemerken. Op 9 september vlogen er

ondermeer 10 exemplaren in Lokeren en omgeving rond die 's avonds op de 

verlichtingspalen van de E17 gingen slapen. de mannetjesooievaar blijkt zoals gewoonlijk

ter plekke !   [uit Nieuwsbrief Natuurpunt Zuid-Waasland nr. 1 - 2009]

 

29.06.2008.

De 3 ooievaarsjongen hebben vandaag hun eerste vlucht uitgevoerd ! 

(med. Michėl Uyttersprot en Nancy Cappaert)

 

08.06.2008.

Op TV Oost was er een filmpje over het ringen van de jonge Ooievaars. Klik hier

 

01.06.2008.

De ooievaarsjongen worden op zaterdag 7 juni om 10u30 geringd, 

samenkomst aan voetbalstadion. Klik hier voor persbericht met meer info.

 

20.05.2008.

De 3 jonge Ooievaars zijn al snel aan het groeien. Dat ziet er goed uit.

 

3 kleine Ooievaars in nest. Foto's: Joris Everaert 

 

07.05.2008.

Er zijn 3 jonge Ooievaars te zien in het nest.

 

03.05.2008.

Goed nieuws. Vandaag werd min. 1 jong opgemerkt in het nest.

 

15.04.2008.

Alles ziet er goed uit.

 

30.03.2008.

Het vrouwtje zit zeer waarschijnlijk sinds 27 maart te broeden. 

(med. Michėl Uyttersprot en Nancy Cappaert). Dit is ongeveer gelijk met de voorbije jaren.

 

09.03.2008.

Vandaag waren ook (tijdelijk) 2 andere Ooievaars aanwezig in en nabij de Kraaimeersen. 

 

15.01.2008.

De oudervogels blijven allebei weer overwinteren in Daknam.