Januari - April 2004                                                                               

 

30.04.  Ondertussen is het derde ooievaarsjong ook uitgekomen in het nest te Daknam. Klik hier voor meer   (MEN)
          
5 Tapuiten (3m, 2v) en 8 Regenwulpen,  Zijstraat van Sijpstraat, Lokeren   (VAC)
          
54 nestgangen van Oeverzwaluw, Hamputten, Waasmunster   (AUT, EVJ)
           1 ad.zomer
Zwarte Stern en 2 eerste-zomer Dwergmeeuwen, Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren  (AUT, EVJ)
           Zomertaling (m), en overvliegende Bruine Kiekendief (v) en Ooievaar, Molsbroek, Lokeren   (AUT)
29.04. 
Vandaag werd een tweede ooievaarsjong opgemerkt in het nest te Daknam   (MEN)
           zp. Braamsluiper, Pontweg, Daknam-Lokeren   (EVJ)
           zp.
Nachtegaal en Wielewaal, Maaidonkbos (Z van Nieuwdonk), Uitbergen-Berlare   (ROE)
           Bruine Kiekendief (v) jagend in Kalkense meersen (Scherenmeersen), Berlare   (ROE)
          
6 Paapjes en koppel Roodborsttapuit, Kalkense meersen (Belham/Slot), Wichelen  (ROE)
           zp. Wielewaal, zp. Sprinkhaanzanger, 3 zp. Rietzanger, 2 zp. Blauwborst, 1 zp. Kleine Karekiet,
           en Bruine Kiekendief (v) opvliegend uit rietveld in Kalkense meersen (Molenmeers), Laarne  (ROE)
           1 ad.zomer
Zwarte Stern en 2 eerste-zomer Dwergmeeuwen, Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (AUT, EVJ)
          
2 koppels Visdief aan Donkmeer (reservaatzone), Berlare   (MAJ, VDP)
          
Eén koppel werd zittend op een geïnstalleerd nestvlot waargenomen en een voorbijvliegende
           Kokmeeuw werd direct aangevallen. Verder was er tussen beide vogels balts waar te nemen door
           het aanbieden van kleine visjes door de ene aan de andere partner. Dat ziet er dus goed uit !    (MAJ, VDP)
28.04. 
2 Kraanvogels, 's avonds in Kalkense meersen (Broekmeers, daarna in Scherenmeers), Laarne-Berlare (CRM, CLP, CLB)
           Verder in de Kalkense meersen (Broekmeers) ook 1 zp. Sprinkhaanzanger   (CRM)
          
De eerste kleine Ooievaar is uitgekomen in het nest te Daknam. De rest zal snel volgen   (MEN)
           2 eerste-zomer
Dwergmeeuwen overdag in het Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (AUT)
           's Avonds naast de 2 eerste-zomers, daar ook nog een ad.zomer
Dwergmeeuw   (EVJ)
           Visdief aan Hamputten, Waasmunster   (STC)
27.04. 
Fluiter, zingend in bosje aan Cederdreef te Overschelde-Wetteren   (CRM)
           2 Regenwulpen en 2 Wulpen, Kalkense meersen te Laarne  (CRM)
           Hieronder nog aanvullende gegevens voor de Kalkense meersen te Laarne-Berlare   (ROE):
          
1-ste Bosrietzanger, Tapuit (m), 2 zp. Rietzanger, zp. Blauwborst en 10 Grutto's in de Broekmeers.
           2 zp. Blauwborst en 3 Grutto's op plaswei t.h.v. 'Langendonk'.
           9 Grutto's in de Scherenmeersen.
           3 zp. Blauwborst en 4 Grutto's in de Molenmeers.
          
koppel Paapje in de Durmemeersen (rijbunderbroek) te Hamme   (VHF, SMT)
           2 Wespendieven in Fondatie, Sinaai   (VEP)
           3 Kluten op afgraving van Lokerse Moervaartmeersen, Eksaarde-Lokeren   (VAC)
           3 ad.zomer
Dwergmeeuwen, vanaf de late namiddag in het Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (AUT)
           Overdag 1 zp. Sprinkhaanzanger in het Molsbroek (W deel groot rietveld), Lokeren   (AUT)
           4 Visdieven aan Hamputten, Waasmunster   (STC)
26.04.  2 ad.zomer
Zwarte Sterns, 1 eerste-zomer Dwergmeeuw, 3 Grutto's, Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (EVJ)
25.04.  2 zp. Sprinkhaanzanger (gr.rietveld), 9 zp. Rietzanger, min.5 koppels Geoorde Fuut met jongen op rug (1,1,2,2,3),
           2 roepposten Dodaars, en rondvliegende groep van ca. 30 Gierzwaluwen, Molsbroek, Lokeren   (BRG, AUT, EVJ)
           1 eerste-zomer
Dwergmeeuw, 2 Grutto's, en ook de 2 roepposten Dodaars en
           de 5 koppels Geoorde Fuut met jongen op de rug, Molsbroek, Lokeren   (DBW)
          
80 Regenwulpen op akker langs Moervaart te Eksaarde-Lokeren   (VAC)
           zp. Sprinkhaanzanger en koppel Bruine Kiekendief, Heirnisse N langs Stekense vaart te Sinaai   (DPE)
          
Paapje (m), en zp. Geelgors langs P. Heydensveer, Daknam-Lokeren   (EVJ)
           Regenwulp overvliegend in Heirlandstraat, Daknam-Lokeren   (DUP)
          
Ooievaar, overvliegend in zuidoostelijke richting, Oude Durme, Waasmunster-Hamme   (VDP)
           koppel Visdief bij één van de twee geïnstalleerde nestvlotten aan het Donkmeer (reservaatzone), Berlare   (DHF) 
24.04.  1 ad.zomer
Dwergmeeuw, Tureluur, 2 m. Zomertaling, en "min" 12 Zwartkopmeeuwen (moeilijk te zien door
           de begroeiing) in de moerasvlakte, en in het groot rietveld de zp. Sprinkhaanzanger, Molsbroek, Lokeren  (EVJ)
          
1-ste Tuinfluiter, Pontweg te Daknam-Lokeren   (EVJ)
          
koppel Zomertaling, Gele Kwik, 2 Regenwulpen, 2 Visdieven, 3 koppels Slobeend, Oude Durme, Waasmunster (DBW)
          
2 Tapuiten (m+v) en 9 pleisterende Regenwulpen t.h.v. 'Ganzendries' (Sijpstraat), Eksaarde-Lokeren   (VAC)
           zp. Sprinkhaanzanger en koppel Bruine Kiekendief, Heirnisse N langs Stekense vaart te Sinaai   (DPE)
23.04. 
1-ste Zomertortel, en Bruine Kiekendief (v), in Kalkense meersen, Laarne   (CRM, ROE) 
           1 ad.zomer
Dwergmeeuw, Kluut en Tureluur, Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (AUT)
           zp. Sprinkhaanzanger, 's avonds in Molsbroek (groot rietveld), Lokeren   (STC)
          
Zomertaling (m) op afgraving van Lokerse Moervaartmeersen, Eksaarde-Lokeren   (VAC)
22.04. 
Rode Wouw, in noordelijke richting over de Kalkense meersen (Broekmeers), Laarne   (CRM)
           Daar ook een overvliegend Witgatje en (aud) Zwartkopmeeuw   (CRM)
          
Paapje (m) en zp. Blauwborst, weilanden ten O van Weimanstraat, Sinaai   (DPE)
          
Velduil, 's avonds nog steeds te zien in Kalkense meersen (Langendonk-Scherenmeersen), Berlare-Laarne  (ROE) 
           3 ad.zomer
Dwergmeeuwen, 2 ad.zomer Zwarte Sterns, jagende Bruine Kiekendief (v), 
           en een groep van ca. 60 Oeverzwaluwen in het Molsbroek (moerasvlakte) te  Lokeren   (AUT, MAJ, VDP)
          
Update werking: Gisteren werd op een vergadering van de stuurgroep van de Vogelwerkgroep Durmevallei,
           in overleg met de vzw Durme, een principiële beslissing genomen om in de toekomst verder te gaan als
           een werkelijk onafhankelijke vogelwerkgroep, in samenwerking met de vzw Durme en Natuurpunt.
21.04. 
1-ste Gierzwaluwen boven het Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (AUT)
           Geoorde Fuut met 3 jongen op de rug die gevoederd worden door 2 andere adulte, Molsbroek   (AUT, EVJ)
20.04. 
Zwarte Wouw, in westelijke richting over de Kalkense meersen (Broekmeers), Laarne   (CRM)
          
Blauwe Kiekendief (v), nog steeds in Kalkense meersen (Broekmeers), Laarne   (ROE)
           In de Kalkense meersen ook volop aankomst van Grasmussen   (CRM)
           Slobeend met 4 pulli, in de Scheldemeersen (Aubroek), Berlare   (MAJ)
          
Zomertaling (m) voor heet bezoekerscentrum, Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren  (AUT)
           zp. Gekraagde Roodstaart en Koekoek, Fondatie, Sinaai   (AUT)
19.04.  In de Kalkense meersen de volgende waarnemingen.
           Plaswei: 6 Grutto's. Wrakweg:
1-ste Gekraagde Roodstaart. Molenmeers: Bruine Kiekendief (m)
           en een 6-tal Grutto's. Kruiswei: verschillende Grutto's op aangelegen weiden   (ROE)
          
Blauwe Kiekendief (v) nog te zien in de Scheldemeersen (Aubroek), Berlare   (MAJ)
          
2 koppels Zomertaling in het Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (MAJ, AUT, VDP)
           Boven de moerasvlakte ook een jagend v. Bruine Kiekendief   (AUT, MAJ)
18.04. 
Voorlopige broedgegevens van enkele soorten in Scheldemeersen te Zele-Berlare (ENM, VOR, VDA, HUL, MAJ)
           3-4 koppels Scholekster, 4 koppels Grutto (Aubroek), 5 koppels Roodborsttapuit, min. 8 zp. Blauwborst,
           min. 6 zp. Rietgors, 2-3 koppels Krakeend, 1-2 koppels Dodaars, koppel Ransuil en Buizerd.  
17.04. 
Nieuwe foto's op "digiscopie" pagina, o.m. foto's van Geelsnavelduiker op AWW te Duffel !
           Bruine Kiekendief overvliegend, koppel Zomertaling, Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren  (EVJ)
           zp. Koekoek te Sombeke-Waasmunster   (EVJ)
          
Ooievaar, op weide langs baan Dendermonde-Zele, t.h.v. taverne St. Antonius   (VPP)
          
1-ste Grasmus (zp) in de Scheldemeersen (Aubroek) te Berlare   (ENM, VOR, VDA, HUL, MAJ)
          
1-ste Sprinkhaanzanger (zp), 's avonds in het Molsbroek (rietvelden), Lokeren   (DCM)
16.04. 
2 Purperreigers, opvliegend uit Pereboomsgat-kreek, Moerbeke   (SPG)
          
koppel Wespendief, baltsend boven Heidebos, Moerbeke  (EVJ)
          
Wespendief, overvliegend langs Molsbroek, Lokeren   (Vogellijn)
          
Blauwe Kiekendief (v), Scheldemeersen (Scheldebroek), Zele-Berlare   (ENM)
          
1-ste Tapuit in de Scheldemeersen (Scheldebroek) te Zele-Berlare   (ENM)
          
45 bezette nesten Aalscholver, 10 Geoorde Futen, 1 m Zomertaling, 6 Wintertalingen, 36 Slobeenden,
           3 Krakeenden, 20 Tafeleenden, 42 Kuifeenden, 86 Bergeenden, 20tal Grauwe Ganzen, IJsvogel,
           Fuut, 10 Kluten, 2 Kleine Plevieren, en 1 Witgatje, terreinen Suikerfabriek, Moerbeke   (DCG)
15.04. 
In het Molsbroek te Lokeren (kleine plas aan rietvelden) en aan het Donkmeer te Berlare werd vandaag
          
een nestvlot voor de Visdief geïnstalleerd. Met dank aan Johan Helpers voor de constructie. Zie foto.
           Bij het installeren van het nestvlot te Berlare/Donkmeer was daar al 1
Visdief aan het rondvliegen  (HEJ e.a.) 
14.04. 
Zwarte Wouw, laag overvliegend langs de Durme in noordwestelijke richting, Molsbroek, Lokeren  (AUT)
          
Velduil (nog steeds) en Beflijster (m), Kalkense meersen (Langendonk), Berlare-Laarne  (CLP)
           Verder daar ook en zp. Rietzanger en 2 ad. Zwartkopmeeuwen   (CLP)
           Nog in de Kalkense meersen (Broekmeers) een pleisterende Groenpootruiter   (CLP)
          
Blauwe Kiekendief (v) nog in Scheldemeersen, Zele-Berlare   (VDA, VOR)
           koppel Zomertaling, Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (DCM)
13.04.  8 Regenwulpen, Scheldemeersen, Zele-Berlare  (VDA)
           Zomertaling (m), Molsbroek (NO hoek moerasvlakte), Lokeren   (AUT)
12.04. 
1-ste Rietzangers (2 zp), 's morgens in Molsbroek (rietvelden), Lokeren   (EVJ, AUT)
           Verder in het Molsbroek (moerasvlakte) een Witgatje en 3 Geoorde Futen goed op nest te zien  (AUT, EVJ)
           13 Kluten, 2 Witgatjes, en veel Bergeenden, terreinen Suikerfabriek, Moerbeke  (EVJ)
           2 Watersnippen in Moervaartmeersen en 1 in de Astgemete, Sinaai  (NET)
           Het broedend koppel Ooievaar kreeg vandaag 2 andere Ooievaars op bezoek, Daknam-Lokeren   (EVJ)
           Slechts
15 of 16 broedkoppels Grutto in Kalkense meersen (te droog), Laarne-Berlare  (CLP)
          
Velduil, 's avonds jagend in Kalkense meersen (Langendonk-Scherenmeersen), Berlare-Laarne   (EVJ)
11.04.  2 Grutto's,
2 koppels Zomertaling, en al min. 54 Zwartkopmeeuwen (ad., en zeker 1 tweede-zomer)
           waarvan al min. 8 koppels samen op goede nestlocatie, Molsbroek, Lokeren   (EVJ)
          
1-ste Regenwulp, 2-3 koppels Grutto en Kramsvogel, Scheldemeersen, Berlare   (MAJ)
          
1-ste Boomvalk, overvliegend te Moerbeke   (Natuurpunt vogellijn, website)
10.04.  Kluut,
Zomertaling (m), koppel Tafeleend, nog steeds Pijlstaart (m) en verschillende Wintertalingen,
           en verder uiteraard de vele Geoode Futen en min. 16 ad. Zwartkopmeeuwen, Molsbroek, Lokeren  (EVJ)
09.04. 
Velduil, opnieuw opgemerkt in Kalkense meersen (Langendonk-Scherenmeersen), Berlare-Laarne  (VBD)
          
Goudvink, en overvliegende Zwartkopmeeuw, Heidebos, Wachtebeke   (VWG NO-Vl.)
08.04. 
Blauwe Kiekendief (v), 4 pleisterende Kemphanen, en uiteraard ook de broedvogels: Grutto en
           Roodborsttapuit, Scheldemeersen (Aubroek), Berlare    (MAJ)
          
1-ste Fitis, op diverse plaatsen in Lokeren, Hamme en Sinaai   (AUT)
           2 Witgatjes overvliegend in noordelijke richting, Fondatie, Sinaai   (AUT)
          
Solitair broedgeval Blauwe Reiger, zoals vorig jaar opnieuw in de Moeren, Hamme   (AUT)
           Koppel Patrijs, en broedende Canadese Gans, Moervaartmeersen, Sinaai   (NET)
07.04. 
Smelleken, Scheldemeersen, Zele-Berlare   (VOR, VDA, ENM)
05.04. 
Ongedetermineerde (donkere) arend, rond 10u45 laag overvliegend thv. de E17 in Waasmunster  (VEG)
           In de namiddag werd ook een 'arend' opgemerkt in de omgeving van Aalst   (zie ook
Belgian_Birds forum)
04.04. 
41 bezette nesten Aalscholver, 4 Kluten en min. 10 Geoorde Futen, terreinen Suikerfabriek, Moerbeke (EVJ)
           32 Wulpen pleisterend op weilanden langs Heirlandstraat, Daknam & Sinaai   (EVJ)
           zp. Geelgors, langs P. Heydensveer, Daknam-Lokeren   (EVJ)
          
1-ste Koekoek, Zamanstraat, Lokeren   (CAH)
          
Blauwe Kiekendief (v), jagend boven akkers ten Z van Fondatie, Sinaai   (DPE)
03.04.  min. 16 ad. Zwartkopmeeuwen en vele Geoorde Futen (2 op nest te zien), Molsbroek, Lokeren  (EVJ, STC)
          
Solitair broedgeval Blauwe Reiger, zoals vorig jaar opnieuw in WNW-hoek van Molsbroek   (EVJ, STC)
02.04. 
43 bezette nesten Aalscholver en 75 bezette nesten Blauwe Reiger, Donkmeer, Overmere-Berlare (AUT, CLP)
          
Voor een 10-jarige evolutie van de kolonie Aalscholvers en Blauwe Reigers aan het Donkmeer, klik hier
           53 Kramsvogels, overtrekkend richting NO,  Donkmeer, Berlare   (AUT, CLP)
          
Het vrouwtje Ooievaar is zeer waarschijnlijk al aan het broeden te Daknam. Meer info, klik hier   (EVJ)
01.04. 
1-ste Zwartkop in tuin (Pontweg) te Daknam   (EVJ)
31.03.  min. 6 ad. Zwartkopmeeuwen, 's avonds in het Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (EVJ)
30.03. 
4 Kraanvogels in late namiddag over het Molsbroek vliegend   (STC, VWS)
           In de moerasvlakte van het Molsbroek 's avonds ook 17 Grutto's aankomend   (STC)
          
koppel Zomertaling, 10 Kemphanen en Witgatje, 's morgens in Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren  (AUT, EVJ) 
          
Kerkuil (aud), 's avonds te Lokeren   (EVJ)
          
Kerkuil, 's avonds goed gezien te Eksaarde   (EVJ)
           Bosuil (aud), 's avonds in Daknamse bossen, Daknam-Lokeren   (EVJ)
29.03.  Kluut, en nog 1 Pijlstaart (m), Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (VDP, AUT)
          
2 Slechtvalken nog steeds in O-deel van Kalkense meersen (Scherenmeersen), Berlare  (ROE)
           Boven Vliegerkenswei in Kalkense meersen ook mannetje
Blauwe Kiekendief   (ROE)
          
1-ste Gele Kwikstaart, Goudplevier, Blauwe Kiekendief (v), 2 Witgatjes, Kalkense meersen, Laarne  (CRM)
28.03. 
1-ste Boerenzwaluwen (2) aan Oude Durme te Waasmunster   (LES)    Zie ook al op 22.03. Molsbroek/Donkmeer.
           Diverse Geoorde Futen (ook al enkele met nestbouw), min. 2 ad. Zwartkopmeeuwen, en nog enkele
           Wintertalingen en 1 Pijlstaart (m), Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren  (WAG, EVJ)
           4 ad. Zwartkopmeeuwen aan weilanden ten N van Heirnisse, Sinaai   (EVJ)
27.03.  4 ad. Zwartkopmeeuwen (moerasvlakte) en 1-ste Blauwborsten (rietvelden), Molsbroek, Lokeren (BRG, AUT, EVJ)
          
1-ste Zomertalingen (2 m), Kleine Zwaan (juv), Blauwe Kiekendief (m), Kleine Canadese Gans, Kolgans,
           nog wat Grauwe Ganzen, 14 Grutto's, Kemphaan, ca. 200 Smienten, Slobeenden, Krakeenden, Bergeenden,
           Wintertalingen, zang van Blauwborst en Rietgors, Kalkense meersen (Scherenmeersen) te Berlare  (MEG, BLV, ROE)
           Broedkoppel
Zwarte Specht, Goudenleeuwstraat (beukenbos), Belsele   (HEA)   
26.03.  Minstens 4 Zwartkopmeeuwen, Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (AUT)
           2 IJsvogels (koppel) en 2 Watersnippen, Moervaartmeersen, Sinaai   (NET)
25.03. 
Velduil, opnieuw opgemerkt in O-deel Kalkense meersen (Langendonk), Berlare-Laarne  (CLR)
           Minstens 2 ad. Zwartkopmeeuwen, Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (AUT)
24.03.  Minstens al 8 Geoorde Futen in het Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (VDP)
23.03.  De
2 Kraanvogels (Scheldemeersen, Berlare) zijn deze morgen vertrokken. Rond 8u30 waren ze nog aanwezig,
           maar op de middag zijn ze niet meer teruggevonden    (MAJ, VDA)
          
Slechtvalk, 8 Brandganzen, 2 Indische Ganzen, Kolgans, ca. 700 Smienten, 29 Grutto's, 4 Scholeksters, Tureluur,
           2 Witgatjes, Roodborsttapuit (m) en 1-ste plaatselijke Blauwborst, Kalkense meersen, Laarne-Berlare  (CRM)
           De Kokmeeuwen in het Molsbroek brengen al nestmateriaal aan   (VDP)
22.03. 
2 Kraanvogels, rustend/pleisterend in Scheldemeersen (Aubroek), Berlare. Foto (MAJ, DRM, EVJ, VDA, VOR)
          
1-ste Boerenzwaluwen (3) aan Molsbroek te Lokeren   (AUT)  
          
1-ste Boerenzwaluwen (4) aan Donkmeer te Berlare   (MAJ)
           2 Watersnippen in Moervaartmeersen te Sinaai   (NET)
21.03. 
Blauwe Kiekendief (m), min. 6 Kemphanen en # Grutto's, Kalkense Meersen te Laarne  (WIL)
           Ad. Zwartkopmeeuw (Aard-Wichelen), 2 Kolganzen (Scherenmeersen, Berlare),
           59 Grutto's, 8 Kemphanen en 1 Tureluur (Broekmeers-Laarne), Kalkense meersen   (MOM)
           De 5 Wilde Zwanen en 5 Kleine Zwanen zullen vertrokken zijn.
          
Blauwe Kiekendief (v), ca. 50 Kramsvogels en 5 Roodborsttapuiten, Scheldemeersen, Zele-Berlare  (VDA, VOR, HUA)
           Bruine Kiekendief (v), meersen van Sombeke, Waasmunster    (DBW)
           Houtsnip en 4 Watersnippen, Daknamse meersen, Daknam-Lokeren   (EVJ)
           4 Zwartkopmeeuwen (ad), 2 Grutto's, 6 Brandganzen, nog 2 Pijlstaarten en al de rest (zie 11.03), Molsbroek  (EVJ)
           ca. 25 Grutto's, 's avonds in Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (VEA)
19.03. 
Blauwe Kiekendief (m), Lokerse Moervaartmeersen (afgraving), Eksaarde-Lokeren   (VAC)
           koppel Blauwe Reiger opnieuw op nest van vorig jaar in het Molsbroek, Lokeren   (AUT)
           min. 29 Grutto's in Kalkense meersen te Laarne. De Wilde en Kleine Zwanen zijn niet meer gezien  (BRG)
18.03. 
1-ste Oeverzwaluwen (2), overvliegend aan Molsbroek, Lokeren   (AUT, MAJ, DCM)
           ca. 200 Kramsvogels in velden rond Puyenbroek, Moerbeke-Wachtebeke   (BRG)
17.03. 
Blauwe Kiekendief (v), 3 Roodborsttapuiten (2m, 1v) en 2 Grutto's, Scheldemeersen te Zele-Berlare  (MAJ, EVJ)
          
1-ste Blauwborst (zp), 2 Blauwe Kiekendieven (v), 29 Wintertalingen, 6 Grutto's
           51 Watersnippen, 6 Roodborsttapuiten (5m, 1v), Scheldemeersen te Zele-Berlare  (VDA, VOR)
           Roodborsttapuit (v), Moervaartmeersen te Sinaai   (EVJ)
          
zp. Boomleeuwerik en roepende Zwarte Specht, Heidebos, Moerbeke   (EVJ)
           7 Grutto's, pleisterend in Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (AUT, VDP)
           19 Aalscholvers richting zuid trekkend over Molsbroek, Lokeren   (VEA)
16.03. 
Velduil, 's namiddags jagend in Scheldemeersen (Scheldebroek) te Zele   (MAJ)
14.03. 
Roerdomp, nog in rietveld aan Oude Durme, Waasmunster   (DBW)
           Nog steeds de
5 Wilde en 5 Kleine Zwanen, en al min. 44 Grutto's in de Kalkense meersen te Laarne   (BRG)
           47 Scholeksters aan Nieuwdonk, Overmere-Berlare   (BRG)
          
Kleine Zilverreiger, 68 Watersnippen en 18 Goudplevieren, Scheldemeersen, Zele-Berlare (VDA, VOR, HUA)
           Ooievaar (ongeringd) kortstondig pleisterend op weilanden ten N van Heirnisse, Sinaai   (DPE)
           Daar ook 30 Kneu's foeragerend op akkers en 2 Wulpen overvliegend   (DPE)
13.03. 
Roerdomp, 3 Scholeksters en nog 1 Pijlstaart, rietveld aan Oude Durme, Waasmunster  (DRD)
           ca. 5 Grutto's, Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren  (MAI, CRC, CAS, EVJ)
          
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv), 5 Kleine Zwanen (2ad, 3juv): [locatie], 2 Scholeksters, 3 Kemphanen, 1 Tureluur,
           min. 300 Kieviten, ca. 44 Grutto's, 35 Wintertalingen en 3 Krakeenden, Kalkense meersen, Laarne   (CRM, BEO)
12.03.  Zwartkopmeeuw (aud), min. 8 Geoorde Futen en Houtsnip, Molsbroek, Lokeren  (AUT, EVJ, VEA)
          
Hoopje afgebeten pluimen van Roerdomp in Molsbroek. Waarschijnlijk slachtoffer van de vos  (PAM  e.a.)
11.03. 
5 Wilde Zwanen (2ad, 3 juv), 5 Kleine Zwanen (2ad, 3juv), 4 Knobbelzwanen, Blauwe Kiekendief (m),
           3 Grutto's, Kemphaan en Tureluur in Kalkense meersen (Broekmeers, W van Kalkenvaart), Laarne   (CRM, EVJ, JOR)
          
Kleine Zilverreiger op Meirgracht (Aubroek) in Scheldemeersen te Berlare   (VDA)
           22 Grutto's, 32 Wulpen, 6 Geoorde Futen, 2 Houtsnippen, Molsbroek, Lokeren  (BRG, VDP, AUT, EVJ)
           's Avonds in het Molsbroek ook al
2 ad. Zwartkopmeeuwen   (EVJ)
          
Een greep uit de maandelijkse watervogeltelling (laatste telling voor deze winterperiode):
           2 Futen, 106 Grauwe Ganzen, 14 Canadese Ganzen, 980 Smienten, 3 Slobeenden,
           2 Kuifeenden, 3 Wintertalingen en 210 Meerkoeten,
Nieuwdonk, Overmere-Berlare (EVJ)
           52 Futen, 2 Dodaars, 130 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 78 Wilde Eenden, 63 Smienten,
           174 Slobeenden, 22 Kuifeenden, 7 Krakeenden, 8 Wintertalingen,
Donkmeer, Berlare (EVJ)
           12 Futen, 2 Dodaars, koppel Nijlgans met 8 jongen, 87 Kuifeenden, 30 Tafeleenden,
           12 Wilde Eenden, 16 Krakeenden, 25 Meerkoeten, 6 Scholeksters,
Hamputten, Waasmunster (EVJ)
           2 Futen, 22 Kuifeenden, 25 Meerkoeten,
Ten Reyen, Waasmunster (EVJ)
           2 Futen, 9 Boereganzen, 2 Wilde Eenden, 6 Meerkoeten,
E3 putje, Waasmunster (EVJ)
           6 Futen, 4 Dodaars, 6 Geoorde Futen, 6 Aalscholvers, 2 Knobbelzwanen, 72 Canadese Ganzen,
           8 Brandganzen, 4 Bergeenden, 28 Smienten, ca. 220 Wilde Eenden, 84 Slobeenden,
           8 Wintertalingen, 22 Krakeenden, 6 Kuifeenden, 2 Tafeleenden, 3 Pijlstaarten, 22 Grutto's,
           32 Wulpen, 2 Zwartkopmeeuwen, en al ca. 3000 Kokmeeuwen,
Molsbroek (EVJ, BRG, VDP, AUT)        
10.03. 
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv), 5 Kleine Zwanen (2ad, 3juv), 25 Grutto's, Kalkense meersen, Laarne   (ROE)
          
2 Slechtvalken ook nog aanwezig in Kalkense meersen (Z-deel Scherenmeersen) te Berlare   (ROE) 
           De eerste Geoorde Futen (4 eks.) zijn gearriveerd in het Molsbroek te Lokeren  (AUT)   
09.03. 
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv) en nu ook 5 Kleine Zwanen (2ad, 3juv), plus nog de 4 Knobbelzwanen
           (de 3 soorten zwaan samen) in de Kalkense Meersen (Broekmeers, W van Kalkenvaart) te Laarne   (CRM)
           Daar ook 23 Grutto's, 3 Kemphanen, 1 Scholekster  (CRM, ROE) en 2 Tureluurs   (ROE)
          
1 Slechtvalk nog steeds aanwezig in de Kalkense meersen (Z-deel Scherenmeersen) te Berlare   (ROE)
          
1 Slechtvalk in de Scheldemeersen te Zele-Berlare   (VDA)
           3 Grutto's overvliegend boven Molsbroek, Lokeren  (AUT)
08.03. 
In Italië liggen verschillende plannen en wetsvoorstellen klaar om de jachtwetgeving nog te versoepelen.
           Zo zouden de jachtperiodes uitgebreid worden tot in het broedseizoen en trekperiode. De Italiaanse Birdlife
           partner LIPU heeft een petitie gelanceerd om daartegen te protesteren.
Klik hier om de petitie te tekenen.
08.03. 
Roerdomp, in reservaatzone Donkmeer, Berlare   (AUT, VDP)
07.03. 
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv), 20 Grutto's, 2 Kemphanen, 20 Grauwe Ganzen, Kalkense meersen, Laarne  (ROE)
          
14 Goudplevieren, Scheldemeersen te Zele-Berlare  (VDA, VOR, HUA)
           8 Waterpiepers op slaapplaats in Polderbroek, 5 Rietgorzen op slaapplaats in Bulbierbroek, Hamme   (HEM)
06.03. 
2 Bokjes en 5 Watersnippen, Daknamse meersen, Daknam-Lokeren   (EVJ)
           ca. 28 Rietgorzen en 16 Waterpiepers op slaapplaats in Buylaers meersen, Lokeren   (EVJ)
          
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv) nog steeds in Kalkense meersen te Laarne. Zie "in de kijker"   (Vogellijn)
          
Goudvink (aud), 17 Scholeksters, 20 Kuifeenden, 2 Tafeleenden, Puyenbroek, Wachtebeke   (ROW)
           2 Grauwe Ganzen, 12 Pijlstaarten (overvliegend naar N), min. 400 Kieviten, 2 Scholeksters,
           1 Watersnip en 5 Buizerds op trek, Meersen langs Zuidlede te Eksaarde-Wachtebeke   (ROW)
04.03. 
5 Wilde Zwanen (2ad, 3 juv: jawel de 3-de juv. is weer terecht) nog in Kalkense meersen, Laarne  (ROE)
          
Kleine Zilverreiger, pleisterend in Bulbierbroek, Hamme   (HEM)
03.03. 
Slechtvalk, nog in Kalkense meersen (Z-deel Scherenmeersen) te Berlare   (ROE)
           Goudplevier en ca. 30 Kramsvogels in Scheldemeersen te Zele-Berlare   (VDA, VOR)
02.03. 
Roerdomp, nog goed te zien in Moervaartmeersen (achterste zuidelijke vijver), Sinaai   (DPE)
          
4 Wilde Zwanen (2ad, 2juv) nog in Kalkense Meersen (Kalkenvaart) te Laarne   (ROE)
01.03. 
Roerdomp, nog steeds aanwezig in Moervaartmeersen (achterste zuidelijke vijver), Sinaai   (NET)
          
Grote Zilverreiger in Scheldemeersen te Zele-Berlare   (DMD)
          
2 Slechtvalken, elk met een 'geslagen' duif, Kalkense Meersen (Z-deel Scherenmeersen), Berlare  (EVJ)
          
4 Wilde Zwanen (2ad, 2juv) nog in Kalkense Meersen (Kalkenvaart) te Laarne. Zie "in de kijker"   (EVJ)
           1-ste Tjiftjaf (zp) aan het Molsbroek, Lokeren   (EVJ)
28.02. 
Slechtvalk, pleisterend in Kalkense meersen (Z-deel Scherenmeersen) te Berlare   (DPE, ROE, EVJ)
          
4 (geen 5) Wilde Zwanen (2ad, 2juv) ook nog aanwezig in Kalkense meersen   (DPE, ROE, EVJ)  
27.02. 
2 Kleine Zilverreigers, pleisterend in Bulbierbroek, Hamme   (HEM)        
25.02. 
Velduil, 's middags opgemerkt in O-deel Kalkense meersen (Langendonk), Overmere-Berlare  (ROE)
          
Slechtvalk en 2 koppels Roodborsttapuit, Scheldemeersen te Zele-Berlare   (VDA, VOR)
          
Roerdomp, nog steeds in Moervaartmeersen (achterste zuidelijke vijver) te Sinaai   (DUP)
24.02. 
Blauwe Kiekendief (m) foeragerend in de Scheldebroeken te Berlare   (VLD)
23.02. 
Kerkuil (aud), Lokeren  (EVJ, AUT)
22.02. 
Havik (m), 's morgens kortstondig rondvliegend waargenomen in Molsbroek, Lokeren   (EVJ, WIL)
          
Grote Zaagbek (v) , 2 Bergeenden, # Wintertalingen, Smienten, Slobeenden, Krakeenden, Kuifeenden,
           min. 12 Kepen, en # Sijsjes, Molsbroek, Lokeren  (EVJ, WIL, VHF, SMT e.a.)
          
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv) nog in Kalkense meersen te Laarne. Zie "in de kijker"   (BEO)
21.02. 
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv) en Wulp, nog aanwezig in Kalkense meersen te Laarne   (WIL, EVJ)
           2 Brilduikers op Hamputten, Waasmunster  (EVJ)
          
11 Goudplevieren, 37 Bergeenden en 2 Scholeksters langs Zuidlede, Wachtebeke-Moerbeke-Eksaarde  (ROW)
20.02. 
Roerdomp, 's morgens prachtig te bewonderen aan rietveld in Lokerse Moervaartmeersen, Eksaarde   (VAC)
17.02.  Bosuil (zp), Daknamse bossen, Daknam-Lokeren   (ROF)
16.02.  Ooievaar (m) te Daknam heeft weer gezelschap van zijn vrouwtje van vorig jaar. Zie '
ooievaarspagina'  (EVJ)
           27 Bergeenden, 3 Grauwe Ganzen, 2 Buizerds, langs Zuidlede te Wachtebeke-Moerbeke-Eksaarde  (ROW)

15.02.  5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv) en Blauwe Kiekendief (m) thv. Kalkenvaart, Kalkense meersen   (WIL)
           2 Brilduikers (v) op het Waesmeer te Tielrode   (HEG)
          
Roerdomp aan de Oude Durme (rietveld) te Waasmunster werd ook al meermaals gezien door jagers  (info DBW)
14.02.  Slechtvalk (ad) in Scheldemeersen (Aubroek-Waterhoek), Berlare   (EVJ, NEP)
          
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv) nog steeds, en Blauwe Kiekendief (v) in Kalkense meersen    (AUT, EVJ)
          
Grote Zaagbek (v) nog in Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (VEA)
           ca. 70-80 Kepen op slaapplaats langs Hamputten (O), Waasmunster   (EVJ, VEA)
          
Een greep uit de maandelijkse watervogeltelling (winterperiode): vervolg.
           5 Futen, 5 Canadese Ganzen, 596 Smienten, 218 Meerkoeten, 6 Scholeksters,
Nieuwdonk, Berlare (WIL, EVJ)
           48 Futen, 147 Canadese Ganzen, 13 Boereganzen, 6 Bergeenden, 52 Wilde Eenden, 33 Slobeenden,
           15 Krakeenden, 11 Wintertalingen, 22 Kuifeenden, 97 Meerkoeten,
Donkmeer, Berlare   (WIL, EVJ) 
13.02.  Eidereend (v) en Nonnetje (v), Ten Reyen, Waasmunster   (EVJ)
           Brilduiker (v) nog op Hamputten, Waasmunster   (EVJ)
          
Grote Zaagbek (v), en ca. 110 Wulpen overvliegend in Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren  (EVJ, PAM)
          
Zwartkopmeeuw en al een koppel Fuut met nest in aanbouw   (AUT)
           45 + 80 Grauwe Ganzen richting Noord, Zeveneken   (ROW)
          
Een greep uit de maandelijkse watervogeltelling (winterperiode):
           4 Futen, 6 Dodaars, 4 Blauwe Reigers, 8 Aalscholvers, 2 Knobbelzwanen, ca. 235 Canadese Ganzen,
           3 Brandganzen, 7 Bergeenden, ca. 1045 Wilde Eenden, 142 Slobeenden, 72 Wintertalingen, 49 Krakeenden,
           46 Smienten, 21 Kuifeenden, 6 Tafeleenden, en de Grote Zaagbek (zie boven),
Molsbroek, Lokeren   (EVJ)
           22 Futen, 2 Dodaars, 11 Canadese Ganzen, 12 Wilde Eenden, 117 Kuifeenden, 43 Tafeleenden,
           32 Krakeenden, de Brilduiker (zie boven), en 48 Meerkoeten,
Hamputten, Waasmunster   (EVJ)
           2 Futen, 4 Dodaars, 7 Aalscholvers, 42 Wilde Eenden, 38 Kuifeenden, 8 Wintertalingen,
           12 Krakeenden, Nonnetje en Eidereend (zie boven),
Ten Reyen, Waasmunster   (EVJ)
           2 Futen, 7 Boereganzen, 6 Wilde Eenden, 6 Meerkoeten, 10 Waterhoenen,
E3 putje, Waasmunster (EVJ)
           De rest (Donkmeer-Nieuwdonk) volgt morgen.  

12.02.  Kleine Zilverreiger in Scheldemeersen (Scheldebroek), Zele   (NEP)
11.02.  ca. 120 Wulpen in late namiddag overvliegend in het Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (VDP, AUT)
10.02. 
Wilde Zwanen (2ad, 3juv) nog steeds aanwezig in Kalkense Meersen, Kalken-Laarne. Zie "in de kijker"  
           Daar ook 2 Roodborsttapuiten  (Vogellijn)
08.02. 
Roerdomp in rietveld aan Oude Durme, Waasmunster-Hamme  (DBW)  Mogelijk nog dezelfde van nov. 2003.
          
2 Kleine Zilverreigers in Scheldemeersen te Zele-Berlare  (VDA, VOR, HUA)
           Brilduiker (v) nog op Hamputten, Waasmunster   (EVJ)
07.02.  ca. 600 Kieviten in Scheldemeersen, Berlare   (EVJ)
           ca. 67 Waterpiepers en 11 Rietgorzen op slaapplaats in Buylaers meersen, Lokeren   (WIL, EVJ)
           min. 12 Waterpiepers op slaapplaats in Bulbierbroek, Hamme   (AUT)
           10 Rietgorzen op slaapplaats in Polderbroek, Hamme   (VEA, HEM)
06.02. 
Roerdomp, opvliegend uit moerasvlakte, Molsbroek, Lokeren   (PAM)
03.02.  ca. 70 Wulpen overvliegend, en 2 Pijlstaarten in Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren  (VDP, DCM)
01.02. 
Wilde Zwanen (2ad, 3juv) nog aanwezig in Kalkense Meersen (W van Kalkenvaart), Kalken-Laarne  (EVJ)
          
Info met kaart zie "in de kijker". Mogelijk zitten ze ook nog af en toe in de Scheldemeersen te Berlare.
          
Grote Zaagbek (v) nog aanwezig in het Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren  (VNW)
31.01.  Brilduiker (v) nog steeds op Hamputten, Waasmunster   (VNA, EVJ)
          
Resultaten simultaantelling Canadese Ganzen (project Honker) voor onze streek. Door regen en wind...
           Molsbroek, Lokeren: 
246 ex.   (EVJ, VNA)
           Hamputten, Waasmunster: 
5 ex.   (EVJ, VNA)  
           E3 put, Waasmunster:  0 ex.   (EVJ, VNA)
           Kraaimeersen, Daknam-Lokeren:  0 ex.   (EVJ)
           Stadspark Ter Beucken, Lokeren:  0 ex.   (EVJ, VNA)  
           Donkmeer, Berlare: 
73 ex.   (WIL)
           Nieuwdonk, Overmere-Berlare:  0 ex.   (WIL)
           Kalkense Meersen, Kalken & Berlare: 
408 ex.   (VBD)
           Grembergen-Moerzeke:  0 ex.  (DVM)  Gavers, Armenput, Roggeman, Kastel, Gespoelde put en weilanden.
           Tielrodebroek en kleiputten Tielrode:  
87 en 6 ex.   (HEG)
           Sint-Elooipolder, Wachtebeke:
21 ex.   (DCG)
           Overslagpolder, Wachtebeke: 
302 ex.  (DCG)
           Prov.Dom. Puyenbroek, Wachtebeke: 
136 ex.   (DCG)
           Suikerfabriek, Moerbeke: 
138 ex.   (DCG)
28.01. 
Slechtvalk, aan Brede Schoren in Scheldemeersen te Berlare, jagend achter overvliegende Nijlgans
           welke hij "sloeg" maar die zichzelf redde door in een beek te landen  (VOR)
           Verder daar ook 3 Dodaars, 9 Waterpiepers, 19 Nijlganzen, Witgatje, koppel Roodborsttapuit,
           2 Ransuilen, koppel Krakeend en ca. 100 Wintertalingen   (VOR)
27.01. 
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv) nog aanwezig in Kalkense Meersen; meer info zie ook 18.01.   (Vogellijn)
26.01. 
Roerdomp, nog in Moervaartmeersen (achterste vijver), Sinaai    (NET)
          
Grote Zaagbek (v), Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (AUT, VDP)         
25.01.  Futen baltsend en al nest makend, Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren   (BDW)
24.01. 
Roerdomp, nog steeds in Moervaartmeersen (ruigte trekgracht, dan naar rietveld vliegend), Sinaai   (NET)
           Brilduiker (v), nog aanwezig op Hamputten, Waasmunster   (EVJ)
           1530 Smienten op Nieuwdonk, Overmere-Berlare   (EVJ, WIL)
          
Slaapplaatstelling meeuwen: 11800 Kokmeeuwen, 580 Stormmeeuwen, 410 Zilvermeeuwen,
           2 Kleine Mantelmeeuwen en 4 Grote Mantelmeeuwen, Nieuwdonk, Overmere-Berlare   (EVJ, WIL)

21.01.  Brilduiker (v), Hamputten, Waasmunster   (EVJ)
18.01. 
Roerdomp, 's middags opvliegend uit groot rietveld richting moerasvlakte, Molsbroek, Lokeren   (EVJ)
          
Middelste Zaagbek (v) nog aanwezig op de Hamputten (grote plas), Waasmunster    (EVJ, WIL) 
          
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv) 's morgens nog in Scheldemeersen (Waterhoek - Overheet-straat)
           te Berlare  (NEP). Net voor de middag vlogen ze richting Kalkense meersen, waar ze 's namiddags
           ook effectief werden opgemerkt  (ROW).  Waarschijnlijk wisselen ze wat af van gebied.
           Verder in de Kalkense meersen nog een
Blauwe Kiekendief (v/juv), Waterral en 6 Buizerds  (ROW)
          
Een greep uit de maandelijkse watervogeltelling (winterperiode):  vervolg
           4 Futen, 2 Dodaars, 3 Aalscholvers, 6 Blauwe Reigers, 1 Bergeend, 30 Kuifeenden, 61 Krakeenden,
           924 Wilde Eenden, 2 Pijlstaarten, 142 Slobeenden, 152 Wintertalingen, 91 Smienten, 1 Grote Zaagbek (v),
           2 Brandganzen, 132 Canadese Ganzen, 17 Watersnippen en min. 7 Waterrallen (aud),
Molsbroek, Lokeren (EVJ)
17.01. 
Middelste Zaagbek (v) op Hamputten (grote plas) te Waasmunster   (EVJ)
          
Grote Zaagbek (v), Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren    (DSP)
          
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv) nog steeds aanwezig in Scheldemeersen (Waterhoek), Berlare  (WIL, EVJ)
           De vogels waren opnieuw goed te zien vanaf de Overheet-straat.
          
Een greep uit de maandelijkste watervogeltelling (winterperiode):
           36 Futen, 2 Dodaars, 5 Aalscholvers, 227 Kuifeenden, 64 Tafeleenden, 18 Krakeenden, 42 Wilde Eenden,
           73 Meerkoeten, Middelste Zaagbek (zie boven), 10 Canadese Ganzen,
Hamputten, Waasmunster (EVJ)
           2 Futen, 12 Aalscholvers, 22 Krakeenden, 12 Kuifeenden, 16 Meerkoeten,
Ten Reyen, Waasmunster (EVJ)
           16 Wilde Eenden, 10 Waterhoenen, 4 Meerkoeten, 8 Boereganzen,
E3 putje, Waasmunster (EVJ)
           5 Futen, 1105 Smienten, 2 Slobeenden, 175 Meerkoeten,
Nieuwdonk, Overmere-Berlare   (WIL, EVJ)
           33 Futen, 2 Dodaars, min.
281 Aalscholvers op slaapplaats, 153 Slobeenden, 108 Wilde Eenden,
           94 Smienten, min. 50 Wintertalingen, 67 Krakeenden, 5 Tafeleenden, 36 Meerkoeten,
           24 Canadese Ganzen, 25 Boereganzen en min. 2 Waterrallen,
Donkmeer, Berlare   (WIL, EVJ)
           76 Grauwe Ganzen, 184 Canadese Ganzen, 198 Slobeenden, 56 Bergeenden,
           1400 Tafeleenden (!), en
306 Aalscholvers op slaapplaats, terreinen Suikerfabriek, Moerbeke (DCG)
11.01. 
Grote Zaagbek (v) 's avonds opvliegend uit moerasvlakte, en ca. 50 Wulpen overvliegend, Molsbroek  (DBW)
10.01. 
Roerdomp, bij valavond overvliegend aan Moervaartmeersen, Sinaai   (DUP)
          
Roerdomp in rietvelden, en Grote Zaagbek (v) in westelijk deel moerasvlakte, Molsbroek, Lokeren  (VNW)
          
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv) nog steeds in Scheldemeersen (Brede Schoren), Berlare   (SCF, EVJ)
09.01. 
Roerdomp rondwandelend tussen vegetatie in moerasvlakte, Molsbroek, Lokeren   (AUT)
          
Grote Zaagbek (v), Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren    (VAC)
          
min. 1 Baardmannetje (m) in riet langs Durme tegenover groot rietveld, Molsbroek, Lokeren   (DSP)
07.01. 
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv) nog steeds in Scheldemeersen (Waterhoek), Berlare   (AUT)
04.01. 
5 Wilde Zwanen (2ad, 3juv) in Scheldemeersen (Waterhoek), Berlare    (EVJ, NEP)   foto's zie 'digiscopie'
           De vogels waren goed te zien vanaf de Overheet-straat.
           16 Rietgorzen en min. 5 Waterpiepers op slaapplaats in Polderbroek, Hamme   (HEM)
          
2 Kleine Zilverreigers 's avonds overvliegend in Bulbierbroek, Hamme   (HEM)
03.01. 
Nonnetje (v), 's avonds op Hamputten, Waasmunster   (EVJ)
          
min. 1 Baardmannetje en min. 9 Waterrallen (aud) in riet langs Durme t.h.v. Molsbroek (groot rietveld), Lokeren (EVJ)  
           ca. 29 Rietgorzen op slaapplaats in riet langs Durme t.h.v. Molsbroek (groot rietveld), Lokeren   (EVJ)
02.01.  8 Rietgorzen en slechts 14 Waterpiepers op slaapplaats in Buylaers meersen, Lokeren   (EVJ)
 

Waarnemers:
                   

                              ADY  (Yves Adams)
                             AEM  (Marc Aerts)
                             AUT   (Tim Audenaert)                           
                             BEO   (Olivier Beck)
                             BLV   (Vadim Blancquaert)
                             BOE   (Erik Bombay)
                             BRG   (Geert Braem)
                             CAH   (Hugo Casteleyn)
                             CAS   (Sabine Caremans)
                             CJP    (Jean-Pierre Cool)
                             CLP   (Peter Claus)
                             CLB   (Bart Clinckspoor)
                             CLR   (Rudi Clinckspoor)
                             CRC   (Cedric Craps)
                             CRM  (Michael Crapoen)
                             DBW  (Walter De Block)
                             DCB   (Basiel De Clercq)
                             DCG  (Gert Du Cheyne)
                             DCM  (Maja De Cock)
                             DCW  (Walter De Cubber)
                             DEK   (Koen Devos)
                             DGD  (Davy De Groote)
                             DHF   (Franki D'Haese)
                             DMD  (Dirk De Mesel)
                             DPE   (Peter Duymelinck)
                             DPP   (Pieter De Pinnewaert)
                             DRD  (Danny De Rauw)
                             DRM  (Matthias De Roover)
                             DSP   (Patrick De Spiegeleir)
                             DSG  (Gunter De Smet)
                             DUP   (Paul Durinck)
                             DVM  (Marcel De Vriendt)
                             ENM  (Mathias Engelbeen)
                             EVJ    (Joris Everaert)
                             FER    (Ronan Felix)
                             FLR    (Renaud Flamant)
                             GEP   (Patrick Geers)
                             GSP   (Piet Geerts)
                             HEG   (Gerry Heyrman)
                             HEM  (Marc Hebbelinck)
                             HEA   (Andy Henderick)
                             HEJ    (Johan Helpers)
                             HOP  (Peter Hofman)
                             HUA  (Antoine Hulders)
                             HYD  (Dirk Hylebos)
                             JOR   (Robert Jooris)
                             KEP   (Paul Kelchtermans)
                             LES   (Staf Lerno)
                             MAI   (Iwein Mauro)
                             MAJ   (Jan Maertens)
                             MEG  (Geert Meganck)
                             MEJ   (Joachim Mergeay)
                             MEN  (Nadine Meganck)
                             MES  (Sara Meersman)
                             MOM (Michaël Moors)
                             NAG  (Gerrit Naudts)
                             NET   (Tom Neels)
                             NEP   (Patrick Neirynck)
                             PAM  (Michel Parys)
                             ROE   (Erik Roels)
                             ROF   (Franki Roels)
                             ROJ   (Jan Rodts)
                             ROW  (Wouter Rommens)
                             SCD   (Dieter Schollaert)
                             SCF   (Fonny Schoeters)
                             SMG  (Geerten Smeenk)
                             SMT  (Thierry Smulders)
                             SPG   (Geert Spanoghe)
                             STC   (Carlos Steeman)
                             STJ    (Johan Staelens)
                             TEA   (André Tempels)
                             VAC   (Claudine Vandenberghe)
                             VAH   (Herman Vanacker)
                             VAJ    (Jan Vanwynsberghe)
                             VAP   (Patrick Van Gelen)
                             VAS   (Sabriena Van Avermaet)
                             VAW  (Willy Van Rompu)
                             VBD   (Didier Van Brussel)
                             VBF   (François Van den Broeck)
                             VDA  (André Van Doorslaer)
                             VDD  (Dirk Van den Berghen)
                             VDP   (Pieter Van Dorsselaer)
                             VEA   (André Verstraeten)
                             VEB   (Bernard Van Eeleghem)
                             VEG   (Guy Vercauteren)        
                             VEP   (Paul Vercauteren)                            
                             VGG   (Gustaaf Van Gucht)
                             VGP   (Patrick Van Grembergen)
                             VHF   (Frans Van Havermaet)
                             VHL   (Luc Verhelst)
                             VHM  (Miek Van der Heyden)
                             VLD   (Dominique Verbelen)
                             VNA   (Arne Verstraeten)
                             VNW  (Walter Van Nieuwenhove)
                             VOR   (Rudy Van Onderbergen)
                             VPD   (Dimitri Vande Populiere)
                             VPP   (Peter Vande Putte)
                             VRN   (Nicolas Van Rossem)
                             VTP   (Paul Vervaet)
                             VVP   (Philippe Van De Velde)
                             VWS  (Steven Van De Woesteyne)
                             WAG  (Guido en Greta Wauters)
                             WIL   (Luc Willems)