Mei 2004                                                                                    

 

31.05.  Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke:
          
Slangenarend, rond 12u en nog eens rond 17u kortstondig opgemerkt   (WOP e.a., ROP, SPG)    
          
Nog steeds 9 Bijeneters (6 aan parking 2, en 3 aan camping/golf)   (WOP e.a., SPG, EVJ, VNA e.a)
           Er zitten blijkbaar toch vrijwel zeker
Huiskraaien in Puyenbroeck ! Hier een foto van Koen Verbanck.     

          
Molsbroek, Lokeren:
          
3 Zwarte Sterns (ad.zomer) en 3 Dwergmeeuwen (1e zomer) in moerasvlakte   (AUT, EVJ)
           Daar ook 2 v.Tafeleend met resp. 5 en 1 jongen   (AUT, EVJ)
           's Avonds al min. 5000 Spreeuwen op slaapplaats, en min. 6 Grutto's in moerasvlakte   (EVJ)     
                        
30.05. 
Daknammolenstraat (net ten zuiden van Pontweg 65), Daknam-Lokeren:
          
Grauwe Klauwier (m), om 9u30 opgemerkt maar daarna in de regen niet meer teruggevonden  (EVJ)

          
Daknam-Lokeren:
          
2 zp. Geelgors, resp. langs Heirlandstraat (Braambezien) en P.Heydensveer    (EVJ)
    
          
Molsbroek, Lokeren:
           3 zp. Sprinkhaanzanger, 's morgens (4u30) in rietvelden, en min. 23 Grutto's in moerasvlakte  (EVJ)    

29.05. 
Molsbroek, Lokeren:
          
4 roepposten Waterral, tussen 0u en 2u. goed te horen   (EVJ, VDP)
           32 Grutto's en
v. Tafeleend met 3 jongen, 's avonds in de moerasvlakte   (VHL, MNA)
           Nog in de moerasvlakte een Kluut     (VHL, MNA, DEB)  

          
Daknamse bossen, Daknam-Lokeren:
           2 zp. Kuifmees en 1 zp. Zwarte Mees    (EVJ)    

          
Durmemeersen, Hamme, Zele, Waasmunster:
           1 zp. Sprinkhaanzanger en 2 zp. Blauwborst in groot rietveld Bulbierbroek te Hamme    (EVJ) 
           1 zp. Nachtegaal in Bulbierbroek te Zele             (EVJ)
           1 zp. Nachtegaal en 1 zp. Blauwborst aan de Moerasput te Waasmunster      (EVJ)  
           6 zp. Blauwborst in Polderbroek te Hamme      (EVJ

28.05. 
Molsbroek, Lokeren:
           13 Grutto's 's avonds foeragerend in moerasvlakte    (EVJ)

26.05. 
Kalkense meersen, Laarne:
          
Rode Wouw overvliegend in Broedmeers   (CRM)    Update vreemde Blauwborst zie 25.05.
          
2 roepposten Kwartel en Paapje (m), 's avonds in Langendonk   (CLP)

          
Scheldemeersen, Zele-Berlare:
           3 Dodaars, 2 kopp. Slobeend, 2 kopp. Krakeend,
7 ad.+ 1 juv. Grutto, 9 Scholeksters, 1 Tureluur,
           Buizerd met 2 juv, Ransuil op nest,
9 Gele Kwikstaarten, 3 kopp.+ 4 juv. Roodborsttapuit   (VDA, VOR)

          
Lokerse Moervaartmeersen (afgraving), Eksaarde-Lokeren:
           4 Kluten (koppels) en 1 koppel Bergeend met 6 pulli    (VAC)
              
          
Molsbroek, Lokeren:
          
v. Tafeleend met 5 jongen, zeer waarschijnlijk ander geval dan deze op 10 mei met 9 jongen   (VDP, EVJ)
           3 v. Krakeend met 6, 7 en 9 jongen, min.
16 (-20) broedkoppels Geoorde Fuut waarvan diverse met jongen  
           (zeker 1,1,1,2,2,2,3,3,3,3 jongen), en
4 broedgevallen Zwartkopmeeuw (2 andere dan bij controle op 14.05).    
           Verder nog 13 Grutto's 's avonds toekomend in de moerasvlakte     (EVJ)
           In rietvelden 's avonds min. 3 zp. (mogelijk 4) Sprinkhaanzanger    (EVJ)
     
25.05. 
Kalkense meersen (NNO deel Molenmeers), Laarne:
          
Blauwborst met Roodsterblauwborst-kenmerken (oranjerode ster)   (HAR, CLP, WIL, EVJ, ROE)  
           De vogel werd vorige zondag al voor het eerst opgemerkt   (HAR) 
           Alarmerend, voedsel aanbrengend (nest) en samen met een mannetjes "normale" Blauwborst.   
          
Navraag bij ringers/Blauwborst-kenners wijst op een extreem gekleurd v. "gewone" Witster Blauwborst.
           Deze kleurvariatie is zeldzaam en kenmerkend voor sommige oudere vrouwtjes.
          
Enkele foto's, zie "digiscopie". Meer info op www.kalkensemeersen.be  en Belgian Birds forum.

24.05. 
Durme (Bormte) te Daknam:
           Bosuil roepend in populierenbossen   (EVJ)

23.05. 
Daknam-Lokeren:
          
Goudvink (m) ! roepend   (EVJ)
          
          
Molsbroek, Lokeren:
          
Zwarte Stern (ad.zomer) 's morgens pleisterend in moerasvlakte   (VAP)  
          
2 Zomertalingen (m) in moerasvlakte, en Visdief langs Durme   (DBW)
           14 Grutto's, 's avonds in moerasvlakte toekomend    (EVJ)  

          
Scheldemeersen, Berlare:
          
Kwartel (roeppost) in omgeving Aubroek    (ENM, VDA, VOR, HUA) 

          
Moerzeke, Hamme:
           telkens 1 zp.
Nachtegaal in Groot Broek & in Kastel     (VPP)     

22.05. 
Terreinen Suikerfabriek, Moerbeke:
           Koppel
Roodborsttapuit met min. 2 jongen, tussen achterste bekkens en Turfmeersen   (EVJ)
         
          
Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke:
          
zp. Wielewaal   (EVJ) 

21.05. 
Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren:
          
9 Zwarte Sterns (ad.zomer), 's avonds rondvliegend   (EVJ)

          
Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke:
          
2 Huiskraaien ? (ongeringd en schuw !), in de buurt van het bloemenpark     (HXG)
          
Meer info over de Bijeneters op de aparte nieuwspagina.

20.05. 
Molsbroek (rietvelden), Lokeren:
           2 zp. Sprinkhaanzanger, veel zp. Bosrietzanger, roep Waterral, tot ca. 1u. 's nachts  (AUT, EVJ, DTS, DTE, DSP)
           3 zp. Sprinkhaanzanger en 2 roepposten Waterral, van 2 tot 4 u 's nachts    (EVJ) 

          
Durme, Eksaarde-Lokeren:
           nest IJsvogel     (BRG) 
           
18.05. 
Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke:
          
Klik hier voor de "nieuwspagina Bijeneters" te Wachtebeke, met al enkele eerste foto's. (EVJ)

          
Donkmeer (reservaatzone), Berlare:
          
Broedend koppel Visdief op nestvlot. Foto's zie digiscopie     (EVJ)

          
Molsbroek, Lokeren:
          
Koppel Bergeend aan bezoekerscentrum. Hun jongen (10) waren daar door het rooster in de rioolput
           gevallen en geraakten er niet meer uit. We hebben ze uit hun benarde positie bevrijd en in de ecotuin
           gezet. Eén jong was spijtig genoeg al verdronken   (VAW, AUT, VDP)
          
2 Zwarte Sterns (ad.zomer) en 1 Dwergmeeuw (1e zomer) 's avonds in moerasvlakte   (EVJ)
           3 zp. Sprinkhaanzanger, roep van Zomertaling, en 2 roepposten Waterral aan rietvelden/hooiland  (EVJ)      

17.05. 
Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke:
          
De Bijeneters zijn terug (9 vogels) ! Het derde opeenvolgende jaar ! Eerder op de dag werden al
           9 Bijeneters in noordelijke richting overtrekkend waargenomen te Ronse, rond 18 u deze avond waren
           ze (hoogstwaarschijnlijk toch diezelfde) al aanwezig te Wachtebeke. Ze zitten terug aan de parking 2
           (ingang zwembad), dus niet aan de grotere zandberg langs de ingang van de camping waar de
           Oeverzwaluwen broeden. Vanaf morgen terug een nieuwspagina  (VTP, EVJ, DPE, ROE, DEJ, DCG) 

          
Terreinen Suikerfabriek, Moerbeke:
          
5 Temmincks Strandlopers, Tureluur, Oeverloper en 14 Kluten   (EVJ, DPE, DEJ)
           Rond zonsondergang zijn de Temmincks weggevlogen in NO richting.

16.05. 
Terreinen Suikerfabriek, Moerbeke:
          
4 Temmincks Strandlopers, Bosruiter, 2 Oeverlopers, Tureluur, 14 Kluten en 2 Kleine Plevieren  (EVJ, WIL)
           Eerst waren 2 Temmincks aanwezig, in de late namiddag zijn nog 2 andere toegekomen.
          
Hier enkele Foto's (digiscopie).
          
          
Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke:
           3 Ooievaars overvliegend   (EVJ)

          
Kraaimeersen (Daknamstraat), Daknam-Lokeren:
           Het
Daknamse ooievaarskoppel (+ 3 jongen) kreeg vandaag bezoek van 2 andere Ooievaars
           Daar ook een zp. Putter      (EVJ)

          
Ten Reyen, Waasmunster:
          
Paapje (v) pleisterend in weilanden   (EVJ)

          
Molsbroek, Lokeren:
           min. 2 zp. Sprinkhaanzanger aan riet- en zeggevelden    (AUT, EVJ)
          
7 Zwarte Sterns (ad.zomer) pleisterend in moerasvlakte   (VD..)

          
Schellebelle-Wichelen:
          
Grauwe Kiekendief (m) overvliegend     (CRM)

          
Heiende (Roggestraat), Lokeren:
          
Bonte Vliegenvanger (v) in tuin    (BRG)

15.05. 
Terreinen Suikerfabriek, Moerbeke:
           48 nesten Aalscholver (1 daarvan in aanbouw),
5 Zwarte Sterns (ad.zomer), Visdief, Bruine Kiekendief (v),
           14 Kluten, 16 Tureluurs, Bosruiter, 2 Oeverlopers, en ca. 45 nestgangen Oeverzwaluw  (WIL, EVJ)

          
Oud Vliegveld, Waasmunster:
          
Tapuit (v) en zp. Veldleeuwerik    (EVJ)

          
Sombeekse meersen, Sombeke-Waasmunster:
           IJsvogel   (EVJ)

          
Molsbroek, Lokeren:
           zp. Sprinkhaanzanger en Waterral, 's nachts volop roepend in rietvelden   (EVJ)
           koppel Bergeend met al 10 jongen op het rivierduintje  (DCB)  Daar zitten 3 koppels  (AUT, EVJ)

          
Daknamse meersen (Kraaimeersen), Daknam-Lokeren:
           zp. Koekoek, 's nachts roepend      (EVJ)

          
Donkmeer (reservaatzone), Berlare:
          
Visdief (zeer waarschijnlijk al broedend) op nestvlot   (VDP) 
          
          
Heiende (Roggestraat), Lokeren:
          
1-ste zp. Spotvogel in tuin   (BRG)

14.05. 
Molsbroek, Lokeren:
          
min. 2 nesten Zwartkopmeeuw in middelste gedeelte van moerasvlakte   (VEA, AUT)
           Daar ook
roepend m Wintertaling, en tijdelijk 1 ad.zomer Zwarte Stern pleisterend   (AUT)
           zp. Sprinkhaanzanger, zp. Bosrietzanger en 3 zp. Blauwborst in rietvelden   (HEG)

13.05. 
Nieuwstraat, Hamme:
          
koppel Tapuit   (VHF)

          
Lokerese Moervaartmeersen (afgraving), Eksaarde-Lokeren:
           7 Kluten, 's avonds pleisterend/rustend    (VAC)

          
Molsbroek, Lokeren:
           zp. Sprinkhaanzanger in groot rietveld en Oeverloper in moerasvlakte   (AUT)

12.05. 
Terreinen Suikerfabriek, Moerbeke:
          
1 Kanoet, 1 Tureluur, 2 Oeverlopers en verschillende Kluten   (DEI)

          
Drongenstraat, Zeveneken:
          
zp. Europese Kanarie   (ROW)

          
Heistraat, Hamme:
          
Broedgeval Gele Kwikstaart (koppel, één oudervogel met voedsel)   (VHF)

          
Lokerse Moervaartmeersen (afgraving), Eksaarde-Lokeren:
           3 Kluten (2 slechts tijdelijk) en Witgatje    (DPE)

          
Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren:
          
12 Zwarte Sterns (ad.zomer), 's morgens rondvliegend    (AUT)
           Nog steeds verschillende
Zwartkopmeeuwen    (VAP, EVJ, AUT)  Binnenkort zal een controle worden
           uitgevoerd om de nesten te localiseren. 

11.05. 
Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren:
           Tureluur   (VAP)

10.05. 
Heide (Fortenstraat), Waasmunster:
          
zp. Bonte Vliegenvanger, al sinds 7 mei fanatiek zingend, maar voorlopig geen vrouwtje opgemerkt  (HYD)
           Het gaat om een mannetje bruin-grijze vorm,
klik hier voor een foto van Dirk Hylebos.

          
Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren:
          
Tafeleend met 9 jongen, en 2 Grutto's overvliegend   (AUT)

09.05. 
Den Bunt & Schorren van de Durme, Hamme:
           Bruine Kiekendief (v) overvliegend, zp. Rietgors en Blauwborst in Schorren van de Durme  (EVJ)
           IJsvogel in Den Bunt   (EVJ) 

          
De Blankaart, Moerzeke-Hamme:
           zp. Rietgors    (EVJ)

          
Kalkense meersen, Laarne:
           Boomvalk, jagend boven Molenmeers   (ROE)

          
Oude Durme, Waasmunter & Hamme:
           Visdief, 3 Oeverlopers, IJsvogel en zp. Zomertortel    (DBW)

08.05. 
Kalkense meersen, Laarne-Berlare:
          
Velduil, 's avonds vanaf ca. 20 u nog steeds jagend te zien in Langendonk/Scherenmeersen  (ROE, BLV)
         
          
P. Heydensveer en Bormte, Daknam-Lokeren:
          
2 zp. Geelgors   (EVJ)

          
Lokerse Moervaartmeersen (afgraving), Eksaarde-Lokeren:
           Kluut, Oeverloper, zp. Zomertortel, koppel Bergeend, Krakeend (m) en Slobeend (m)   (EVJ)

          
Molsbroek, Lokeren:
          
6 Zwarte Sterns (ad.zomer), 1 m Zomertaling, 1 Tureluur en Groenpootruiter in moerasvlakte,
           en 2 zp. Sprinkhaanzanger 's avonds te horen in rietvelden    (EVJ)

07.05. 
Heide (Fortenstraat), Waasmunster:
          
zp. Bonte Vliegenvanger. De vogel zingt fanatiek van 's morgens tot 's avonds en inspecteert
           de nestkasten. Er werd nog geen vrouwtje opgemerkt   (HYD)
          
          
Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren:
          
1 Zwarte Stern (ad.zomer) in de vooravond   (EVJ)

          
Kalkense meersen (Oude Schelde), Wichelen:
          
1-ste Zomertortel    (CLP)

06.05. 
Kalkense meersen, Laarne-Berlare:
          
Velduil, 's avonds opnieuw jagend boven Langendonk & Scherenmeersen   (ROE)
          
6 Paapjes in Langendonk (Vliegerkensweide)    (EVJ, ROE)
          
zp. Wielewaal in populierenbos in Molenmeers   (EVJ)

          
Lokerse Moervaartmeersen (afgraving), Eksaarde-Lokeren:
           Kluut, pleisterend   (VAC)

05.05. 
Kalkense meersen, Laarne-Berlare:
          
Velduil, 's avonds jagend boven Lagendonk & Scherenmeersen   (ROE, WIL, EVJ)
          
4 Paapjes, zp. Rietzanger en zp. Sprinkhaanzanger te Langendonk   (ROE, WIL, EVJ)

          
Scheldemeersen (Aubroek), Berlare:
           9 Grutto's,
1 Tapuit, 7 Roodborsttapuiten, zp. Braamsluiper, en Watersnip   (VOR)
           zp. Sprinkhaanzanger, 's nachts     (EVJ)

          
Donkmeer (reservaatzone), Berlare:
          
Koppel Visdief op één van de twee geïnstalleerde nestvlotten. Een voorbijvliegende Kokmeeuw
           werd direct aangevallen. Verder daar ook nog de
zp. Wielewaal   (AUT)
          
          
De Eenbes (Stenebrug), Eksaarde-Lokeren:
          
2 zp. Nachtegaal   (AUT)

          
Bossen langs Durme/Moervaart t.h.v. Spletteren brug, Eksaarde-Lokeren:
          
zp. Wielewaal    (NET)

          
De Durmemeersen (Bulbierbroek), Hamme:
           Boomvalk   (AUT)

          
Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren:
           3 koppels Geoorde Fuut met kleine jongen op de rug, andere dan die van 25 april   (DBW)

04.05. 
Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren:
          
2 Zwarte Sterns (ad.zomer) en 1 Tureluur   (AUT, EVJ)
           Langs de Durme ook een Oeverloper    (AUT)

03.05. 
Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren:
          
2 Zwarte Sterns (ad.zomer), 1 Dwergmeeuw (1e zomer) en 1 Tureluur   (AUT, EVJ, DBW)
           Op de middag ook een overvliegende Ooievaar     (AUT)

02.05. 
Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren:
          
2 Witwangsterns (ad.zomer) en 1 Dwergmeeuw (1e zomer)    (EVJ, STC, VAP, AUT e.v.a.)
          
Enkele foto's (grote afstand, bewogen) van de vogels zijn hier te bekijken. Zie "digiscopie".
           Tijdelijk daar ook
Zwarte Stern (ad.zomer) en 2 Oeverlopers    (EVJ)
           Verder daar nog 2 zp. Sprinkhaanzanger, min. 6 zp. Rietzanger, 4 zp. Rietgors,
           5 roepposten Dodaars en veel meer   (EVJ, STC) 

          
De Eenbes (Stenenbrug), Eksaarde-Lokeren:
          
zp. Nachtegaal    (EVJ)

          
Bossen langs Durme/Moervaart t.h.v. Spletteren brug, Eksaarde-Lokeren:
          
zp. Wielewaal    (EVJ)

          
Lokerse Moervaartmeersen (afgraving), Eksaarde-Lokeren:
           m Bergeend, m Krakeend en m Slobeend    (EVJ)

          
Terreinen Suikerfabriek, Moerbeke:
          
47 bezette nesten van Aalscholver, min. 8 Geoorde Futen, 12 Kluten, 1 Groenpootruiter,
           2 Oeverlopers, en 2 Gele Kwikstaarten    (EVJ)

          
Provinciaal domein Puyenbroeck (zandberg camping), Wachtebeke:
          
ca. 186 nestholen van Oeverzwaluw, en voorlopig nog geen Bijeneters....    (EVJ)

          
Scheldemeersen, Berlare-Zele:
           3 koppels Grutto,
3 Tapuiten, 6 Roodborsttapuiten, zp. Sprinkhaanzanger en Braamsluiper,
           7 Gele Kwikstaarten, Watersnip, en Bruine Kiekendief (v)    (VDA, VOR, HUA)
       
          
Kalkense meersen, Laarne-Berlare:
           zp. Sprinkhaanzanger en zp. Rietzanger (Langendonk), zp. Sprinkhaanzanger en
           2 zp. Rietzanger (Molenmeers), zp. Sprinkhaanzanger en 3 zp. Rietzanger (Broekmeers)   (ROE, MEG) 

01.05. 
Zijstraat van Sijpstraat, Lokeren:
          
4 Tapuiten (3m, 1v)    (VAC)

          
Durmemeersen (Polderbroek), Hamme:
          
Paapje (m)     (EVJ)

          
Schellebelle-Wichelen:
          
Zwarte Wouw, overvliegend   (CRM)

          
Paardenweide (Z van domeinbos Maaidonk), Wichelen:
          
Paapje (m)     (EVJ)

          
Domeinbos Maaidonk, Uitbergen-Berlare:
          
zp. Wielewaal, 3 zp. Nachtegaal en zp. Koekoek     (EVJ)

          
Donkmeer (reservaatzone), Berlare:
          
zp. Wielewaal, zp. Koekoek, en 4 Visdieven (2 koppels). Eén koppel Visdief zat tijdelijk op één van
          
de twee geïnstalleerde nestvlotten   (EVJ) 

          
Daknamstraat, Daknam-Lokeren:
          
Ondertussen is het derde ooievaarsjong ook uitgekomen in het nest. Klik hier voor meer   (MEN)
      
          
Molsbroek, Lokeren:
          
1 Dwergmeeuw (1e zomer) in moerasvlakte, en 1-ste Bosrietzanger aan rietvelden   (EVJ)
   
          
Moerasput, Waasmunster:
          
zp. Nachtegaal      (EVJ)
  
          
Klein Broek, Elversele-Temse:
          
zp. Nachtegaal,     (EVJ)

                      Waarnemers:
                   

                              ADY  (Yves Adams)
                             AEM  (Marc Aerts)
                             AUT   (Tim Audenaert)                           
                             BEO   (Olivier Beck)
                             BLV   (Vadim Blancquaert)
                             BOE   (Erik Bombay)
                             BRG   (Geert Braem)
                             CAH   (Hugo Casteleyn)
                             CAS   (Sabine Caremans)
                             CJP    (Jean-Pierre Cool)
                             CLP   (Peter Claus)
                             CLB   (Bart Clinckspoor)
                             CLR   (Rudi Clinckspoor)
                             CRC   (Cedric Craps)
                             CRM  (Michael Crapoen)
                             DBW  (Walter De Block)
                             DCB   (Basiel De Clercq)
                             DCG  (Gert Du Cheyne)
                             DCM  (Maja De Cock)
                             DCW  (Walter De Cubber)
                             DEB   (Björn Deduytsche)
                             DEI    (Ignace Deconick)
                             DEJ    (Jan Devos)
                             DEK   (Koen Devos)
                             DGD  (Davy De Groote)
                             DHF   (Franki D'Haese)
                             DMD  (Dirk De Mesel)
                             DPE   (Peter Duymelinck)
                             DPP   (Pieter De Pinnewaert)
                             DRD  (Danny De Rauw)
                             DRM  (Matthias De Roover)
                             DSP   (Patrick De Spiegeleir)
                             DSG  (Gunter De Smet)
                             DTE   (Eddy De Taey)
                             DTS   (Sam De Taey)
                             DUP   (Paul Durinck)
                             DVM  (Marcel De Vriendt)
                             ENM  (Mathias Engelbeen)
                             EVJ    (Joris Everaert)
                             FAW  (Wouter Faveyts)
                             FER    (Ronan Felix)
                             FLR    (Renaud Flamant)
                             GEP   (Patrick Geers)
                             GSP   (Piet Geerts)
                             HAR   (Harlind ..)
                             HEG   (Gerry Heyrman)
                             HEM  (Marc Hebbelinck)
                             HEA   (Andy Henderick)
                             HEJ    (Johan Helpers)
                             HOP  (Peter Hofman)
                             HUA  (Antoine Hulders)
                             HXG  (Gwen Hellinx)
                             HYD  (Dirk Hylebos)
                             JOR   (Robert Jooris)
                             KEP   (Paul Kelchtermans)
                             LES   (Staf Lerno)
                             MNA  (Albert Mannaert)
                             MAI   (Iwein Mauro)
                             MAJ   (Jan Maertens)
                             MEG  (Geert Meganck)
                             MEJ   (Joachim Mergeay)
                             MEN  (Nadine Meganck)
                             MES  (Sara Meersman)
                             MOM (Michaël Moors)
                             NAG  (Gerrit Naudts)
                             NET   (Tom Neels)
                             NEP   (Patrick Neirynck)
                             PAM  (Michel Parys)
                             ROE   (Erik Roels)
                             ROF   (Franki Roels)
                             ROJ   (Jan Rodts)
                             ROP   (Peter Roskams)
                             ROW  (Wouter Rommens)
                             SCD   (Dieter Schollaert)
                             SCF   (Fonny Schoeters)
                             SMG  (Geerten Smeenk)
                             SMT  (Thierry Smulders)
                             SPG   (Geert Spanoghe)
                             STC   (Carlos Steeman)
                             STJ    (Johan Staelens)
                             TEA   (André Tempels)
                             VAC   (Claudine Vandenberghe)
                             VAH   (Herman Vanacker)
                             VAJ    (Jan Vanwynsberghe)
                             VAP   (Patrick Van Gelen)
                             VAS   (Sabriena Van Avermaet)
                             VAW  (Willy Van Rompu)
                             VBD   (Didier Van Brussel)
                             VBF   (François Van den Broeck)
                             VDA  (André Van Doorslaer)
                             VDD  (Dirk Van den Berghen)
                             VDP   (Pieter Van Dorsselaer)
                             VEA   (André Verstraeten)
                             VEB   (Bernard Van Eeleghem)
                             VEG   (Guy Vercauteren)        
                             VEP   (Paul Vercauteren)                            
                             VGG   (Gustaaf Van Gucht)
                             VGP   (Patrick Van Grembergen)
                             VHF   (Frans Van Havermaet)
                             VHL   (Luc Verhelst)
                             VHM  (Miek Van der Heyden)
                             VLD   (Dominique Verbelen)
                             VNA   (Arne Verstraeten)
                             VNW  (Walter Van Nieuwenhove)
                             VOR   (Rudy Van Onderbergen)
                             VPD   (Dimitri Vande Populiere)
                             VPP   (Peter Vande Putte)
                             VRN   (Nicolas Van Rossem)
                             VTP   (Paul Vervaet)
                             VVP   (Philippe Van De Velde)
                             VWS  (Steven Van De Woesteyne)
                             WAG  (Guido en Greta Wauters)
                             WIL   (Luc Willems)
                             WOP  (Pim Wolf)