Juni 2004                                                                                    

 

30.06.  Molsbroek, Lokeren:
           Bosruiter en min. 5 Grutto's in de moerasvlakte   (AUT, EVJ) 

          
Scheldemeersen (Scheldebroek, thv. 't Kroontje), Berlare-Zele:
          
Kwartel (roeppost) en overvliegende Boomvalk    (MAJ)

29.06. 
Molsbroek, Lokeren:
           2 Boomvalken jagend boven rietveld, en pleisterende Visdief    (AUT)
           Ook nog ca. 20 Grutto's in de moerasvlakte   (AUT)

28.06. 
Molsbroek, Lokeren:
           ca. 20 Grutto's, overdag in de moerasvlakte   (AUT)
           min. 4 Grutto's, 4 Witgatjes, en 2 Zwartkopmeeuwen, 's avonds in de moerasvlakte  (CLP, CRM)
           2 tot 3 zp. Sprinkhaanzanger, 's avonds in het groot rietveld   (CLP, CRM, EVJ, STC)
          
Geen Woudaapje gezien of gehoord (zie sinds 19 juni), maar zeer waarschijnlijk wel nog aanwezig.
           De vogel roept vermoedelijk niet meer (zo constant). Misschien heeft hij wel een vrouwtje gevonden ...
           Blijven uitkijken dus ...         
          
          
Scheldemeersen, Berlare:
           Enkele duizenden Speeuwen, 's avonds op slaapplaats aan Brede Schoren   (ENM)  
          
Geen Graszanger gehoord t.h.v. taverne 'De Waterhoek' (mogelijk aan het broeden)   (ENM)
           Blijven uitkijken dus ...

          
Kalkense meersen, Laarne:
           Koppel Bruine Kiekendief en Witgatje   (CRM)
        

           Schellebelle:
           ca.
15 Kruisbekken overvliegend   (CRM)            

27.06. 
Molsbroek, Lokeren:
           Boomvalk jagend boven rietvelden en moerasvlakte   (EVJ)

          
Heirnisse/Fondatie, Sinaai:
          
15 Kruisbekken pleisterend   (VEP)

26.06. 
Donkmeer (reservaatzone), Berlare:
          
Koppel Visdief met 2 jongen op nestvlot (zullen binnenkort uitvliegen). Foto bij "digiscopie"

          
Scheldemeersen, Berlare:
          
Kleine Bonte Specht t.h.v. de Brede Schorren   (MAJ)

          
Molsbroek, Lokeren:
           's Avonds geen Woudaapje te zien/horen (zie vanaf 19 juni). Misschien beter eens 's morgens proberen. 
           In het groot rietveld wel nog 2 zp. Sprinkhaanzanger   (WAG, EVJ)
           In de moerasvlakte min. 8 Grutto's, 1 Witgatje, en nog min. 5000 Spreeuwen op slaapplaats   (EVJ)

25.06. 
Molsbroek, Lokeren:
          
m. Woudaapje (sinds 19 juni), 's avonds rond 22u15 vanuit de richting groot rietveld naar
           het riet in de Durme vliegend, en 15 min. later terug richting groot rietveld      (EVJ)
          
Deze soort komt niet op de "vogellijn", maar voor de lokale en andere geïnteresseerde vogelkijkers
           willen we het toch via deze site bekend maken. Om verstoring te vermijden vragen we om op het
           wandel- en fietspad te blijven, en zeker geen geluid af te spelen. Dit is nogal vanzelfsprekend.

           Info bij Joris Everaert. Zie ook
"digiscopie" voor een foto van 19 juni.
           In het groot rietveld 2 zp. Sprinkhaanzanger   (EVJ)
           Verder nog 10 Grutto's en verschillende koppels Geoorde Fuut met nieuwe jongen   (VDP)

22.06. 
Heidebos, Wachtebeke:
          
Goudvink, 3 Boomleeuweriken, 2 zp. Geelgors, broedgeval Zwarte Specht, en 8 Kruisbekken  (VWG NO-Vl.)  

          
Molsbroek, Lokeren:
           Het Woudaapje werd deze avond niet gehoord of gezien, maar is waarschijnlijk wel nog aanwezig
           (regen/wind). In het groot rietveld nog 2 zp. Sprinkhaanzanger   (EVJ, GSP, CRC, MAI)    

21.06. 
Molsbroek, Lokeren:
          
m. Woudaapje (sinds 19 juni), 's avonds rond 22u roepend in riet langs Durme t.h.v. groot rietveld   (STC) 

20.06. 
Molsbroek, Lokeren:
          
m. Woudaapje (sinds 19 juni), 's morgens en 's avonds roepend in groot rietveld   (EVJ, AUT, WIL, VAP)
          
          
Scheldemeersen, Berlare:
          
roeppost Kwartel, 's avonds in het Aubroeck   (MAJ) 

19.06. 
Molsbroek, Lokeren:
          
m. Woudaapje, 's avonds vanaf ca. 22u roepend in riet langs Durme t.h.v. groot rietveld    (EVJ)
           De vogel was daar tijdens de schemering prachtig te zien (
foto m Woudaapje, zie "digiscopie"
           Verder nog min. 12 Grutto's en 2 Witgatjes in de moerasvlakte   (EVJ)

          
St-Anna, Hamme:
          
Kruisbek, in ZW richting overvliegend    (HEM) 

16.06. 
Scheldemeersen, Berlare:
          
Slechtvalk jagend in het Aubroeck, en 2 Kleine Bonte Spechten in de Brede Schorren   (VOR)
          
roeppost Kwartel, 's avonds in het Aubroeck langs de Waterhoek   (EVJ)

          
Kalkense meersen (Broekmeers), Laarne:
           Zeker
2 roepposten Kwartel, 's namiddags ten W van de Kalkenvaart    (CRM)
           's Avonds daar nog zeker 1 roeppost Kwartel    (CRM, CLP, EVJ, e.a.) 

15.06. 
Scheldemeersen, Berlare:
          
zp. Graszanger (al van 05.06.) in het Aubroeck tegenover taverne 'De Waterhoek'   (CRM, CLP)
          
roeppost Kwartel, 's avonds t.h.v. kruispunt Heirweg-Dijkweg    (MAJ)

14.06. 
Kalkense meersen (Broekmeers), Laarne:
          
2 Barmsijzen (!) overvliegend naar WNW, jagende Bruine Kiekendief (m), en zp. Sprinkhaanzanger  (CRM) 

13.06. 
Scheldemeersen (Aubroeck), Berlare:
          
roeppost Kwartel    (VOR)
          
zp. Graszanger (al van 05.06.) tegenover taverne 'De Waterhoek'     (VOR, EVJ, WIL)
           Daar werd ook zeer waarschijnlijk een
tweede Graszanger (vrouwtje) gezien    (EVJ, WIL)
          
          
Donkmeer (reservaatzone), Berlare:
          
Koppel Visdief met nog 2 jongen op nestvlot    (EVJ)   Klik hier voor nieuwe foto's ("digiscopie").  
           Het derde jong is gestorven/geroofd   (zie 5 juni)    

          
Daknam-Lokeren:
          
Goudvink (m) kortstondig roepend     (EVJ)

          
Molsbroek, Lokeren:
           Min. 12 Grutto's en min. 5000 Spreeuwen op slaapplaats in de moerasvlakte,
           en 3 zp. Sprinkhaanzanger 's avonds aan de rietvelden     (EVJ, STC)   

12.06. 
Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke:
           Aan parking 2 nu nog 1 koppel Bijeneter, aan de zandberg langs de camping 6 vogels (3 koppels)   (EVJ, DCG, GOJ) 
          
Meer info op nieuwspagina Bijeneters  (met nieuw situeringskaartje).

11.06. 
Scheldemeersen (Aubroeck), Berlare:
          
zp. Graszanger (al van 05.06.) tegenover taverne 'De Waterhoek'    (CLP)

          
Daknamse meersen (Daknamstraat), Daknam-Lokeren:
           De 3 kleine Ooievaars werden vandaag geringd.
Zie nieuwspagina.

          
Molsbroek, Lokeren:
          
Zwarte Stern (ad.zomer) pleisterend in de moerasvlakte    (CLP, EVJ, DPE, DTE)
           's Avonds daar ook nog een
Dwergmeeuw (1e zomer) en min. 10 Grutto's     (EVJ, DPE, DTE)
           zp. Sprinkhaanzanger en roep Waterral (kortstondig), 's avonds aan rietvelden    (EVJ, DPE, DTE)

10.06. 
Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke:
          
Alweer slecht nieuws van het Bijeneter-front... Klik hier voor meer info   (EVJ)

          
Molsbroek, Lokeren:
          
2 Visdieven, eerst langs Durme en dan kortstondig jagend boven vijver met nestvlot    (AUT)  

09.06. 
Durme tussen Waasmunster en Tielrode:
           ca. 30 Bergeenden op de slikken van de Durme, en 1 koppel Slobeend    (VEA)

          
Scheldemeersen (Aubroeck), Berlare:
          
zp. Graszanger (al van 05.06.) tegenover taverne 'De Waterhoek'    (AUT)
        
          
De Moeren, Hamme:
          
zp. Wielewaal    (AUT)

08.06. 
Molsbroek, Lokeren:
          
Kwak, rondvliegend in avondschemering t.h.v. de rietvelden richting moerasvlakte   (EVJ)
           Verder daar ook nog 2 roepposten Waterral en 2 zp. Sprinkhaanzanger    (AUT, EVJ)

          
Hamputten, Waasmunster:
          
koppel Visdief met pas uitgevlogen jong    (STC)   
         
          
Kalkense meersen (Langendonk), Berlare-Laarne:
          
Grauwe Kiekendief (m) naar ZO, en Paapje (m) nog steeds zingend en fel alarmerend   (CRM, CLP)
           Verder daar ook een roepende
Tureluur    (CLP)

          
Potpolder, Berlare-Wichelen:
          
5 broedgevallen Grutto, waarvan 2 zijn uitgemaaid. De overige koppels hebben samen
           min. 4 jongen grootgebracht. Oo dit moment nog 2 koppels met jongen aanwezig   (DPP)

          
Zuidlede (De Eenbes), Eksaarde-Lokeren:
           koppel IJsvogel     (VEA)

          
Heidebos, Moerbeke:
          
3 zp. Boomleeuwerik    (DBW)
           In totaal zijn er
6 zp. Boomleeuwerik te Moerbeke & Wachtebeke  (DCG)

07.06. 
Den Bunt, Hamme:
           Visdief rondvliegend    (VHF)

06.06. 
Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke:
          
De Bijeneters werden vandaag (tijdelijk) verstoord. Klik hier voor meer info op de nieuwspagina   (EVJ)

          
Lokerse Moervaartmeersen, Eksaarde-Lokeren:
           Kluut, koppel Bergeend met 6 jongen, koppel Torenvalk met 4 jongen   (EVJ, WIL)   

          
Nieuwpoortstraat, Lokeren:
          
Kruisbek overvliegend    (DSG)

          
Hamme (centrum):
          
2 Boomvalken rondvliegend    (DBW)

          
De Rietsnijderij, Waasmunster:  
          
Zomertaling (m) op de Durme    (VDP)

          
Uitbergse Straat, Kalken-Laarne:
          
Zwarte Ooievaar overvliegend naar NO om 18u50    (ROW)   

          
Kalkense meersen, Laarne-Berlare:
          
Paapje (m), zingend en fel alarmerend in Langendonk    (VBD, CLP)
          
Tureluur luid roepend over Langendonk en Scherenmeersen    (VBD) 

          
Scheldemeersen (Aubroeck), Berlare:
          
zp. Graszanger (al van 05.06). Meestal tegenover taverne 'De Waterhoek'  (ENM, VDA, VOR, HUA)
           Ook soms wat verder richting blauwe opligger waar de vogel in september 2003 eens werd opgemerkt.
           Deze winter waren er ook 'mogelijke' waarnemingen van de soort. Dat ziet er dus goed uit !   
          
Update speciale broedvogels in het Aubroeck + Scheldebroek     (ENM, VDA, VOR, HUA, EVJ):
          
8-10 koppels Roodborsttapuit, 10-12 koppels Blauwborst, 3 zp. Veldleeuwerik, 5 zp. Rietgors,
           en ook enkele zangposten Graspieper (vandaag ongeveer 30 Graspiepers waargenomen). 

05.06. 
Scheldemeersen (Aubroeck), Berlare:
          
zp. Graszanger, thv. ruig grasland tegenover taverne 'De Waterhoek'   (EVJ, ENM)
           Uiteraard daar ook de Roodborsttapuiten (min. 2kp), 2 zp. Graspieper, zp. Veldleeuwerik, Grutto's (min. 3kp),
           en 2 Gele Kwikstaarten   (EVJ, ENM)
          
          
Donkmeer (reservaatzone), Berlare:
          
Koppel Visdief met 3 jongen op nestvlot   (EVJ)    Klik hier voor foto's ("digiscopie")  

          
Molsbroek, Lokeren:
          
1 Zwarte Stern (ad.zomer), 2 Dwergmeeuwen (1e zomer), min. 10  Grutto's, 3 Zilvermeeuwen, 
           38 Kleine Mantelmeeuwen, 6 Aalscholvers, en min. 5000 Spreeuwen op slaapplaats in moerasvlakte  (EVJ, ROJ)
           Nog 2 zp. Sprinkhaanzanger, 's avonds in de rietvelden   (EVJ)
          
04.06. 
Molsbroek, Lokeren:
           zp. Wielewaal in NW gelegen bos   (AUT)

03.06. 
Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke:
           Zeer waarschijnlijk
Huiskraai overvliegend aan parking 2 (foto moet nog bekeken worden)   (VEK, EVJ)
           Aan parking 2 nog
9 Bijeneters goed te zien (eerst zaten 5 vogels aan de grotere zandberg langs de
           camping/golf). In het domein ook een pleisterende Ooievaar    (EVJ, VEK, SPG)
           
02.06. 
Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke:
          
Slangenarend opnieuw waargenomen ! Ook de Huiskraai werd weer opgemerkt   (Vogellijn)  

          
Molsbroek, Lokeren:
          
2 Dwergmeeuwen (1e zomer) en 3 pleisterende Grutto's in de moerasvlakte   (EVJ)

01.06. 
Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke:
           Er zitten blijkbaar toch vrijwel zeker
Huiskraaien in Puyenbroeck ! Hier een foto van Koen Verbanck.  
           De snavel lijkt wat kort en dik, maar wellicht is dit te wijten aan fotografische effecten.   

          
Molsbroek, Lokeren:
          
2 Dwergmeeuwen (1e zomer) en 9 pleisterende Grutto's in de moerasvlakte   (AUT, VDP)
          
                      Waarnemers:
                   

                             ADY  (Yves Adams)
                             AEM  (Marc Aerts)
                             AUT   (Tim Audenaert)                           
                             BEO   (Olivier Beck)
                             BLV   (Vadim Blancquaert)
                             BOE   (Erik Bombay)
                             BRG   (Geert Braem)
                             CAH   (Hugo Casteleyn)
                             CAS   (Sabine Caremans)
                             CJP    (Jean-Pierre Cool)
                             CLP   (Peter Claus)
                             CLB   (Bart Clinckspoor)
                             CLR   (Rudi Clinckspoor)
                             CRC   (Cedric Craps)
                             CRM  (Michael Crapoen)
                             DBW  (Walter De Block)
                             DCB   (Basiel De Clercq)
                             DCG  (Gert Du Cheyne)
                             DCM  (Maja De Cock)
                             DCW  (Walter De Cubber)
                             DEB   (Björn Deduytsche)
                             DEI    (Ignace Deconick)
                             DEJ    (Jan Devos)
                             DEK   (Koen Devos)
                             DGD  (Davy De Groote)
                             DHF   (Franki D'Haese)
                             DMD  (Dirk De Mesel)
                             DPE   (Peter Duymelinck)
                             DPP   (Peter De Pinnewaert)
                             DRD  (Danny De Rauw)
                             DRM  (Matthias De Roover)
                             DSP   (Patrick De Spiegeleir)
                             DSG  (Gunter De Smet)
                             DTE   (Eddy De Taey)
                             DTS   (Sam De Taey)
                             DUP   (Paul Durinck)
                             DVM  (Marcel De Vriendt)
                             ENM  (Mathias Engelbeen)
                             EVJ    (Joris Everaert)
                             FAW  (Wouter Faveyts)
                             FER    (Ronan Felix)
                             FLR    (Renaud Flamant)
                             GEP   (Patrick Geers)
                             GOJ   (Joris Goossens)
                             GSP   (Piet Geerts)
                             HAR   (Harlind ..)
                             HEG   (Gerry Heyrman)
                             HEM  (Marc Hebbelinck)
                             HEA   (Andy Henderick)
                             HED   (David Herman)
                             HEJ    (Johan Helpers)
                             HOP  (Peter Hofman)
                             HUA  (Antoine Hulders)
                             HXG  (Gwen Hellinx)
                             HYD  (Dirk Hylebos)
                             JOR   (Robert Jooris)
                             KEP   (Paul Kelchtermans)
                             LES   (Staf Lerno)
                             MNA  (Albert Mannaert)
                             MAI   (Iwein Mauro)
                             MAJ   (Jan Maertens)
                             MEG  (Geert Meganck)
                             MEJ   (Joachim Mergeay)
                             MEN  (Nadine Meganck)
                             MES  (Sara Meersman)
                             MOM (Michaël Moors)
                             NAG  (Gerrit Naudts)
                             NET   (Tom Neels)
                             NEP   (Patrick Neirynck)
                             PAM  (Michel Parys)
                             ROE   (Erik Roels)
                             ROF   (Franki Roels)
                             ROJ   (Jan Rodts)
                             ROP   (Peter Roskams)
                             ROW  (Wouter Rommens)
                             SCD   (Dieter Schollaert)
                             SCF   (Fonny Schoeters)
                             SMG  (Geerten Smeenk)
                             SMT  (Thierry Smulders)
                             SPG   (Geert Spanoghe)
                             STC   (Carlos Steeman)
                             STJ    (Johan Staelens)
                             TEA   (André Tempels)
                             VAC   (Claudine Vandenberghe)
                             VAH   (Herman Vanacker)
                             VAJ    (Jan Vanwynsberghe)
                             VAP   (Patrick Van Gelen)
                             VAS   (Sabriena Van Avermaet)
                             VAW  (Willy Van Rompu)
                             VBD   (Didier Van Brussel)
                             VBF   (François Van den Broeck)
                             VDA  (André Van Doorslaer)
                             VDD  (Dirk Van den Berghen)
                             VDP   (Pieter Van Dorsselaer)
                             VEA   (André Verstraeten)
                             VEB   (Bernard Van Eeleghem)
                             VEG   (Guy Vercauteren) 
                             VEK   (Koen Verbanck)      
                             VEP   (Paul Vercauteren)                            
                             VGG   (Gustaaf Van Gucht)
                             VGP   (Patrick Van Grembergen)
                             VHF   (Frans Van Havermaet)
                             VHL   (Luc Verhelst)
                             VHM  (Miek Van der Heyden)
                             VLD   (Dominique Verbelen)
                             VNA   (Arne Verstraeten)
                             VNW  (Walter Van Nieuwenhove)
                             VOR   (Rudy Van Onderbergen)
                             VPD   (Dimitri Vande Populiere)
                             VPP   (Peter Vande Putte)
                             VRN   (Nicolas Van Rossem)
                             VTP   (Paul Vervaet)
                             VVP   (Philippe Van De Velde)
                             VWS  (Steven Van De Woesteyne)
                             WAG  (Guido en Greta Wauters)
                             WIL   (Luc Willems)
                             WOP  (Pim Wolf)