September 2004                                                                                    

 

29.09. Kalkense meersen (Broekmeers), Laarne:
         
Roodpootvalk (ad.v.), om 15u20 overtrekkend richting ZW    (CRM)

         
Scheldebroeken (Scheldemeersen en Aubroeck), Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          4 Dodaars, 6 Aalscholvers, 8 Nijlganzen, 1 Casarca, 32 Watersnippen, 1 Kleine Mantelmeeuw,
          1 Buizerd, 1 Bruine Kiekendief, 2 Torenvalken, 2 Grote Bonte Spechten, 3 Groene Spechten,
          3 Grote Lijsters, 190 Graspiepers, 4 Witte Kwikstaarten, 10 Roodborsttapuiten,
3 Paapjes,
         
1 Tapuit, 1 Steenuil, 1 Matkop, en 4 Vlaamse Gaaien  (VDA, VOR)

28.09.
Hamputten, Waasmunster:
         
3 Buidelmezen (1 ad, 2 juv) in riet en wilgen langs de Durme    (STC)

         
Durmemeersen (Polderbroek), St-Anna-Hamme:
         
Smelleken overtrekkend    (HEM)  

26.09.
Terreinen Suikerfabriek, Moerbeke:
          4 Geoorde Futen op waterplas langs Moervaart   (DBW)

         
Hanewee, Sinaai:
         
Smelleken overtrekkend    (DPE, VEP) 

         
Kouterbosstraat, Zele:
         
Ruigpootbuizerd, laag overvliegend rond 17u     (VOR)

         
Scheldebroeken (Scheldemeersen en Aubroeck), Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          9 Dodaars, 13 Aalscholvers, 9 Knobbelzwanen, 47 Canadese Ganzen, 2 Magelhaenganzen,
          1 Nijlgans, 2 Slobeenden, 1 Wintertaling,
1 Casarca, 1 Oeverloper, 152 Watersnippen, 37 Patrijzen,
          2 Buizerds, 1 Sperwer, 4 Torenvalken, 2 Boomvalken, 2 IJsvogels, 2 Grote Bonte Spechten,
          7 Groene Spechten, 2 Grote Lijsters, 69 Graspiepers, 12 Witte Kwikstaarten, 9 Roodborsttapuiten,
         
3 Paapjes, 1 Tapuit, 11 Staartmezen, 32 Huismussen, 17 Ringmussen, 2 Boomkruipers,
          15 Vlaamse Gaaien, 3 Kneu's, en 5 Rietgorzen   (HUA, VOR)

25.09.
Hamputten, Waasmunster:
         
Draaihals, pleisterend    (BOD)
         
Ringsnaveleend (m) nog aanwezig in meest ZZW hoek, klik hier voor locatie    (EVJ)
 
         
Oud Vliegveld, Waasmunster:
         
Tapuit en ca. 110 Witte Kwikstaarten pleisterend   (EVJ)  

         
Molsbroek, Lokeren:
          12 Wulpen (9 wegvliegend), 250 Kieviten en min. 45 Krakeenden, 's avonds in de moerasvlakte  (DBW)   

         
Scheldebroeken (Aubroeck), Berlare:
         
3 Paapjes pleisterend   (MAJ)

24.09.
De Linie, Eksaarde-Lokeren:
          Groepje
Kruisbekken, 's morgens overvliegend richting Vettemeers of Heirnisse/Fondatie   (VEA, AUT)

         
Molsbroek, Lokeren:
          Bruine Kiekendief (juv), 's middags jagend boven de moerasvlakte   (MAJ, VDP, CLP, AUT)   

22.09.
Hamputten, Waasmunster:
         
Smelleken (v), en nog steeds het mannetje Ringsnaveleend   (OPW)

         
Scheldebroeken (Scheldemeersen en Aubroeck), Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          4 Dodaars, 14 Aalscholvers, 3 Canadese Ganzen, 1 Bergeend, 19 Watersnippen, 2 Kleine
          Mantelmeeuwen, 2 Buizerds, 2 Torenvalken, 2 IJsvogels, 5 Groene Spechten, 34 Graspiepers,
          1 Veldleeuwerik, 2 Witte Kwikstaarten, 15 Roodborsttapuiten, 30 Ringmussen, en 8 Kneus    (VOR)

21.09.
Hamputten, Waasmunster:
         
Tapuit, pleisterend op middendijk    (STC, EVJ)

20.09.
Durmemeersen (Rijbunderbroek), Hamme:
         
Tapuit pleisterend    (VHF)

19.09.
Hamputten, Waasmunster:
         
Ringsnaveleend (m) nog aanwezig, en overvliegende Gele Kwikstaart   (EVJ)

         
Durmemeersen (Polderbroek), Hamme:
         
2 Paapjes pleisterend en jagende ad. Boomvalk    (EVJ)

         
Scheldebroeken (Scheldemeersen en Aubroeck), Zele-Berlare:
         
Resultaat van de halfwekelijkse telling:
          De
Graszanger werd terug opgemerkt in het Aubroeck te Berlare, zie onder.
          2 Futen, 11 Dodaars, 36 Aalscholvers, 1 Canadese Gans, 9 Nijlganzen, 4 Magelhaenganzen, 3 Bergeenden,
          2 Slobeenden,
37 Watersnippen, 47 Patrijzen, 7 Kleine Mantelmeeuwen, 2 Sperwers, 10 Buizerds
          (3+7 op thermiek), 1 Boomvalk, 6 Torenvalken, 3 IJsvogels, 6 Huiszwaluwen, 7 Groene Spechten,  
          3 Grote Bonte Spechten, 5 Grote Lijsters, 67 Graspiepers,
1 Graszanger, 8 Witte Kwikstaarten,  
          4 Gele Kwikstaarten, 30 Roodborsttapuiten (22ad+8juv),
6 Paapjes, 4 Tapuiten, 17 Staartmezen, 
          2 Goudhaantjes,
59 Ringmussen, 11 Kneus, en 12 Vlaamse Gaaien     (VDA, VOR, HUA)
         
16.09.
Hamputten, Waasmunster:
         
Ringsnaveleend (m) nog aanwezig in meest ZZW hoek    (AUT, CLP, MAJ)

         
Molsbroek, Lokeren:
         
2 Paapjes, pleisterend in weilanden   (AUT, EVJ)

15.09.
Scheldebroeken (Scheldemeersen en Aubroeck), Zele-Berlare:
         
Resultaat van de halfwekelijkse telling:
          1 Fuut, 4 Dodaars (3ad+1juv), 6 Aalscholvers, 22 Grauwe Ganzen, 9 Nijlganzen,
1 Casarca,
          27 Watersnippen, 4 Kleine Mantelmeeuwen, 1 Sperwer, 1 Buizerd, 1 Torenvalk, 3 IJsvogels,
          ca. 25 Huiszwaluwen, 2 Groene Spechten, 1 Grote Bonte Specht, 1 Grote Lijster, 9 Graspiepers,  
          5 Witte Kwikstaarten, 4 Gele Kwikstaartenn, 10 Roodborsttapuiten (6ad+4juv),
2 Paapjes,
         
16 Tapuiten, 5 Staartmezen, 1 Matkop, 4 Ringmussen, en 5 Vlaamse Gaaien    (VDA, VOR) 

         
Terreinen Suikerfabriek, Moerbeke:
          5 Geoorde Futen, ca. 20 Dodaars, 1 Witgatje en 3 Oeverlopers    (DBW)

         
Hamputten, Waasmunster:
         
Ringsnaveleend (m) nog aanwezig, nu in meest ZZW hoek. Klik hier voor locatie   (EVJ)   

12.09.
Scheldebroeken (Scheldemeersen en Aubroeck), Zele-Berlare:
         
Resultaat van de halfwekelijkse telling:
          3 Dodaars (2ad+1juv), 2 Aalscholvers, 10 Nijlganzen, 1 Witgatje, 12 Watersnippen, 23 Patrijzen, 
          2 Kleine Mantelmeeuwen, 1 Sperwer, 3 Buizerds, 3 Torenvalken, 1 Groene Specht, 2 Grote Bonte
          Spechten, 1 Zomertortel, 2 Grote Lijsters, 11 Graspiepers, 3 Witte Kwikstaarten, ca. 150 Boeren-
          zwaluwen, 16 Roodborsttapuiten (8ad+8juv),
7 Tapuiten, en 4 Vlaamse Gaaien   (VDA, VOR, HUA)     

11.09.
Moortelstraat, Hamme:
         
3 Tapuiten pleisterend    (HEM) 

10.09.
Hoekstraat, Zele:
          1
Tapuit pleisterend    (HEM)

09.09.
Molsbroek, Lokeren:
         
Visarend, rond 10u boven de moerasvlakte richting Hamputten vliegend   (CLP, MAJ)

08.09.
Molsbroek, Lokeren:
         
2 Paapjes pleisterend in de graslanden   (AUT, VEA)
          Boomvalk rondvliegend, Wulp en Witgatje pleisterend in de moerasvlakte   (AUT, NEP, CLP, VDP)

         
Scheldebroeken (Scheldemeersen en Aubroeck), Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          10 Dodaars (5ad+5juv), 65 Aalscholvers, 2 Knobbelzwanen, 8 Nijlganzen, 1 Kuifeend, 1 Witgatje,
          20 Watersnippen, 28 Patrijzen, 1 Kleine Mantelmeeuw, 1 Sperwer, 2 Buizerds, 5 Torenvalken, 2 IJsvogels,
          4 Huiszwaluwen, 7 Groene Spechten, 1 Grote Bonte Specht, 12 Grote Lijsters, 24 Graspiepers,
          2 Witte Kwikstaarten, 5 Gele Kwikstaarten, ca. 200 Boerenzwaluwen, 17 Roodborsttapuiten (12ad+5juv),
         
6 Tapuiten, 16 Paapjes, 4 Vlaamse Gaaien, en 2 Grauwe Vliegenvangers   (VDA, VOR, HUA) 

         
Daknamse meersen, Daknam-Lokeren:
         
Nieuws van onze Ooievaars: Vrouwtje en 3 jongen zijn op maandag 6 of dinsdag 7 september
          naar warmere oorden vertrokken. Het mannetje blijft zoals verwacht opnieuw in Daknam.       

07.09.
Scheldebroeken (Scheldemeersen en Aubroeck), Zele-Berlare:
         
3 Tapuiten, 1 Paapje, en 43 Watersnippen    (VDA)

         
Groot Broek, Hamme:
         
Tapuit (winter of v) pleisterend   (VHF e.a.)

         
Hamputten, Waasmunster:
         
2 Tapuiten (winter of v) pleisterend    (AUT, CLP)

         
Molsbroek, Lokeren:
         
2 Tapuiten (ad. m. zomer) pleisterend in de weilanden    (AUT) 

06.09.
Hamputten, Waasmunster:
         
Ringsnaveleend (m) nog aanwezig, en tijdelijk 4 juv. Zwarte Sterns    (EVJ) 

05.09.
Scheldebroeken (Scheldemeersen en Aubroeck), Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          1 Fuut, 4 Dodaars (2ad+2juv), 10 Aalscholvers, 4 Nijlganzen,
1 Casarca, 5 Bergeenden, 1 Zilverplevier,
         
69 Watersnippen, 30 Patrijzen, 1 Kleine Mantelmeeuw, 1 Sperwer, 4 Buizerds, 4 Torenvalken, 2 IJsvogels,
          6 Huiszwaluwen, 9 Groene Spechten, 3 Grote Bonte Spechten, 19 Graspiepers, 3 Grote Lijsters,
          12 Witte Kwikstaarten, 2 Gele Kwikstaarten, 14 Roodborsttapuiten (11ad+3juv), 40 Holenduiven,
          1 Steenuil, 20 Staartmezen, 2 Matkop, 7 Ringmussen en 25 Huismussen    (VDA, VOR, HUA)
              
         
Molsbroek, Lokeren:
         
2 Paapjes pleisterend in de graslanden, en 1 ad. Boomvalk jagend boven moerasvlakte   (AUT) 

04.09.
Hamputten, Waasmunster:
         
Visarend, om 13u opvliegend of komende van het Molsbroek, wegvliegend naar Z
          (mogelijk richting Donkmeer, Berlare). Zie ook waarnemingen voorgaande dagen.
          Verder nog steeds het mannetje
Ringsnaveleend, en 2 overvliegende Gele Kwikstaarten   (EVJ)

         
Molsbroek, Lokeren:
          5 Ooievaars, opnieuw 's middags (opvliegend ?) boven weilanden, richting Z    (EVJ)
          Mogelijk gaat het om de Daknamse Ooievaars.
          Bosruiter, Witgatje, en overvliegende Gele Kwikstaart, 's namiddags aan moerasvlakte   (CLP)
            
03.09.
Molsbroek, Lokeren:
          5 Ooievaars, 's middags overtrekkend boven de moerasvlakte   (VDP, AUT, CLP, MAJ, DCM)
          In de moerasvlakte ook pleisterende Groenpootruiter, Kemphaan, en # Watersnippen     (idem)

02.09.
Hamputten, Waasmunster:
         
Visarend, rond de middag overvliegend. Mannetje Ringsnaveleend ook nog aanwezig   (DBW, STC)

         
Molsbroek, Lokeren:
          Wulp, 's morgens roepend boven moerasvlakte   (MAJ, CLP)

         
Daknamse meersen (Daknamstraat), Daknam-Lokeren:
          5 Ooievaars (2 ad.+ 3 juv) nog steeds aanwezig, maar ze zullen nu weldra moeten vertrekken  (EVJ)
   
         
Kalkense meersen, Laarne:
         
Duinpieper (ad), 's namiddags pleisterend in de Broekmeers   (CLP)
          11 Ooievaars, iets na de middag overtrekkend te Kalken   (CRM)  

01.09.
Molsbroek, Lokeren:
         
Visarend, 's middags ongeveer een 10-tal minuten pleisterend in de moerasvlakte  (DCM, VDP, CLP, NEP, AUT)

         
Scheldebroeken (Scheldemeersen en Aubroeck), Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling.
          1 Fuut, 7 Dodaars, 1 Aalscholver, 2 Knobbelzwanen, 14 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 3 Bergeenden,
          5 Regenwulpen, 11 Watersnippen, 1 Kleine Mantelmeeuw, 1 Sperwer, 3 Buizerden, 1 Torenvalk, 1 Boomvalk, 
          4 IJsvogels, 35 Patrijzen, 4 Zomertortels, 38 Grote Lijsters, 29 Graspiepers, 12 Roodborsttapuiten,
          10 Staartmezen, 4 Ringmussen, 2 Grote Bonte Spechten, 3 Groene Spechten, 1 Vlaamse Gaai,
          en 3 Rietgorzen   (VOR, VDA)  

                      Waarnemers:
                   

                             AEM  (Marc Aerts)
                             AUT   (Tim Audenaert)                           
                             BEO   (Olivier Beck)
                             BLV   (Vadim Blancquaert)
                             BOD  (David Botteldoorn)
                             BOE   (Erik Bombay)
                             BOR   (Roelof Boddaert)
                             BRG   (Geert Braem)
                             CAH   (Hugo Casteleyn)
                             CAS   (Sabine Caremans)
                             CJP    (Jean-Pierre Cool)
                             CLP   (Peter Claus)
                             CLB   (Bart Clinckspoor)
                             CLR   (Rudi Clinckspoor)
                             CRC   (Cedric Craps)
                             CRM  (Michael Crapoen)
                             DBW  (Walter De Block)
                             DCB   (Basiel De Clercq)
                             DCG  (Gert Du Cheyne)
                             DCM  (Maja De Cock)
                             DCW  (Walter De Cubber)
                             DEB   (Björn Deduytsche)
                             DEI    (Ignace Deconick)
                             DEJ    (Jan Devos)
                             DEK   (Koen Devos)
                             DGD  (Davy De Groote)
                             DHF   (Franki D'Haese)
                             DMD  (Dirk De Mesel)
                             DMW (Ward De Moor)
                             DPE   (Peter Duymelinck)
                             DPP   (Peter De Pinnewaert)
                             DRD  (Danny De Rauw)
                             DRM  (Matthias De Roover)
                             DSP   (Patrick De Spiegeleir)
                             DSG  (Gunter De Smet)
                             DTE   (Eddy De Taey)
                             DTS   (Sam De Taey)
                             DUP   (Paul Durinck)
                             DVM  (Marcel De Vriendt)
                             ENM  (Mathias Engelbeen)
                             EVJ    (Joris Everaert)
                             FAW  (Wouter Faveyts)
                             FER    (Ronan Felix)
                             FLR    (Renaud Flamant)
                             GEP   (Patrick Geers)
                             GOJ   (Joris Goossens)
                             GSP   (Piet Geerts)
                             HAR   (Harlind ..)
                             HEG   (Gerry Heyrman)
                             HEM  (Marc Hebbelinck)
                             HEA   (Andy Henderick)
                             HED   (David Herman)
                             HEJ    (Johan Helpers)
                             HOP  (Peter Hofman)
                             HUA  (Antoine Hulders)
                             HXG  (Gwen Hellinx)
                             HYD  (Dirk Hylebos)
                             JOR   (Robert Jooris)
                             KEP   (Paul Kelchtermans)
                             LES   (Staf Lerno)
                             MNA  (Albert Mannaert)
                             MAI   (Iwein Mauro)
                             MAJ   (Jan Maertens)
                             MEG  (Geert Meganck)
                             MEJ   (Joachim Mergeay)
                             MEN  (Nadine Meganck)
                             MES  (Sara Meersman)
                             MOM (Michaël Moors)
                             NAG  (Gerrit Naudts)
                             NET   (Tom Neels)
                             NEP   (Patrick Neirynck)
                             OPW  (Wout Opdecamp)
                             PAM  (Michel Parys)
                             ROE   (Erik Roels)
                             ROF   (Franki Roels)
                             ROJ   (Jan Rodts)
                             ROP   (Peter Roskams)
                             ROW  (Wouter Rommens)
                             SCD   (Dieter Schollaert)
                             SCF   (Fonny Schoeters)
                             SMG  (Geerten Smeenk)
                             SMT  (Thierry Smulders)
                             SPG   (Geert Spanoghe)
                             STC   (Carlos Steeman)
                             STJ    (Johan Staelens)
                             TEA   (André Tempels)
                             VAC   (Claudine Vandenberghe)
                             VAH   (Herman Vanacker)
                             VAJ    (Jan Vanwynsberghe)
                             VAP   (Patrick Van Gelen)
                             VAS   (Sabriena Van Avermaet)
                             VAW  (Willy Van Rompu)
                             VBD   (Didier Van Brussel)
                             VBF   (François Van den Broeck)
                             VDA  (André Van Doorslaer)
                             VDD  (Dirk Van den Berghen)
                             VDP   (Pieter Van Dorsselaer)
                             VEA   (André Verstraeten)
                             VEB   (Bernard Van Eeleghem)
                             VEG   (Guy Vercauteren) 
                             VEK   (Koen Verbanck)      
                             VEP   (Paul Vercauteren)                            
                             VGG   (Gustaaf Van Gucht)
                             VGP   (Patrick Van Grembergen)
                             VHF   (Frans Van Havermaet)
                             VHL   (Luc Verhelst)
                             VHM  (Miek Van der Heyden)
                             VLD   (Dominique Verbelen)
                             VNA   (Arne Verstraeten)
                             VNW  (Walter Van Nieuwenhove)
                             VOR   (Rudy Van Onderbergen)
                             VPD   (Dimitri Vande Populiere)
                             VPP   (Peter Vande Putte)
                             VRN   (Nicolas Van Rossem)
                             VTP   (Paul Vervaet)
                             VVD   (Domien Van De Vijver)
                             VVP   (Philippe Van De Velde)
                             VWS  (Steven Van De Woesteyne)
                             WAG  (Guido en Greta Wauters)
                             WIL   (Luc Willems)
                             WOP  (Pim Wolf)