Oktober 2004

 

31.10  Scheldebroeken, Zele-Berlare:
          4 Gaai, 4 Groene specht, 1 Hermelijn, 4 Buizerd, 2 Goudhaan, 2 Wulp, 1 Houtsnip, 1 Casarca, 17 Watersnip,

          6 Staartmees, 4 Aalscholver, 2 Grote lijster, 5 Dodaars, 9 Patrijs, 9 Nijlgans, 2 Roodborsttapuit, ++ Ringmus,

          35 Canadese ganzen, 3 Grote bonte specht, 1 IJsvogel, 1 Veldleeuwerik, 18 Graspieper, 19 Kramsvogels,

          1 Torenvalk (HUA, VDA, VOR)      
          
30.10  
Kalkense meersen en omgeving:
          
Duizenden Grauwe ganzen trokken 's avonds en 's nacht richting ZW op ca. 500 m hoogte (CRM, ROE, WIL, GHF)

29.10 
Molsbroek, Lokeren:
         
's ochtends vlogen meer dan 95 Wulpen uit de slaapplaats in de moerasvlakte (AUT, CLP)
         
Een juveniele Bruine kiekendief joeg boven de moerasvlakte (AUT)
         
28.10  Molsbroek, Lokeren:
         
Een juveniele Krooneend pleisterde in de moerasvlakte (AUT, CLP, NEP)
         
's ochtends vlogen tot 92 Wulpen uit de slaapplaats in de moerasvlakte (AUT, CLP)

         
Kalkense meersen (Langendonk/Scherenmeers), Kalken:
          De
Slechtvalk pleistert nog steeds in zijn vaste populierenboom langs de Bellebeek (CLP)     

27.10 
Molsbroek, Lokeren:
          Tussen 8u08en 8u15 vlogen tot 81 Wulpen uit de slaapplaats in de moerasvlakte (NEP, AUT, CLP)
          Hier trok omstreek 14u45 een juveniele
Slechtvalk over (CLP, ROR)

         
Oude Durme, Waasmunster:
          Daar pleisterden een Witgatje en vlogen 4 Buizerden (DBW)

         
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling
          4 Gaai, 2 Groene specht, 4 Torenvalk, 3 Buizerd, 8 Patrijs, 1 Groenling,
1 Boomleeuwerik, 1 Casarca,
          16 Watersnippen, 8 Sperwer, 47 Aalscholver, 3 Witte kwikstaart, 1 Grote lijster, 1 Dodaars, 16 Ringmus,
          18 Nijlgans, 3 Kleine mantelmeeuw, 2 Rietgors, 53 Koperwiek, 2 Grote bonte specht, 1 IJsvogel, 1 Fuut,
          246 Veldleeuwerik, 13 Graspieper, 42 Kramsvogel,
1 Blauwe kiekendief (MAJ, VDA, VOR, ENM)

26.10 
Molsbroek, Lokeren:
          Tussen 8u05 en 8u10 vlogen tot 75 Wulpen uit de slaapplaats in de moerasvlakte (AUT, CLP)

         
Kalkense meersen ('s Herenmeers), Overmere:
         Daar trokken een Smelleken en 33 Kolganzen over en pleisterde een Slechtvalk (CRM, ROE)

25.10 
Scheldebroeken (Aubroeck), Berlare:
          Opnieuw
Slechtvalk jagend (VOR)

         
Kalkense meersen (Kalkense vaart), Kalken:
          1 Steenuil, 4 Torenvalken, 1 Buizerd, 1 Watersnip en 4 Torenvalken 

24.10 
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
        
Resultaten van de halfwekelijkse telling
          3 Gaai, 2 Groene specht, 4 Torenvalk, 5 Buizerd, 39 Patrijs, 37 Canadese gans, 8 Staartmees, 1 Steenuil,
          5 Watersnippen, 1 Sperwer, 4 Aalscholver, 2 Witte kwikstaart, 2 Grote lijster, 4 Dodaars, 1 Kuifeend,
          3 Nijlgans, 1 Kleine mantelmeeuw, 1 Ransuil, 7 Koperwiek, 1 Grote bonte specht, 1 IJsvogel (HUA, VDA, VOR, ENM)

         
Scheldebroeken (Aubroeck), Berlare:
         
Resultaten trektelling ts. 8u00-11u00 en 12u00-14u30  (Vlaamse simultaantrektelling Natuurpunt):
          32 Aalscholver,
1 Boomleeuwerik, 1 Buizerd, 157 Graspieper, 1 Groenling, 1 Grote Bonte specht, 100 Houtduif,
          11 Kneu, 14 Koperwiek, 24 Kramsvogel, 5 Sperwer, 848 Spreeuw, 95 Veldleeuwerik, 3469 Vink, 4 Vink/Keep,
          31 Witte kwikstaarten.
Totaal aantal vogels: 4794 (HUA, VDA, VOR, ENM) 

         
Durmemeersen (Bulbierbroek), Hamme:
          Wulp en Witgatje overvliegend, en 4 Putters ter plaatse   (VHF)  

         
Kalkense meersen (Langendonk/Scherenmeers), Kalken:
         
Een Slechtvalk pleistert weer in zijn vaste populierenboom langs de Bellebeek (CLP)

23.10 
Bulbierbroek, Hamme:
          4 Putters, 1 Witgat en 1 Wulp (VAF)

21.10 
Molsbroek, Lokeren
         
Grote zilverreiger, kortstondig pleisterend in de moerasvlakte (AUT, CLP, VDP, MAJ, DCM)
          Waterral, roepend thv van het bezoekerscentrum (AUT, CLP, VDP, MAJ, DCM)
          Minstens 2 Roeken overtrekkend in ZW-richting (AUT, CLP, VDP, MAJ, DCM
)

20.10
Kalkense meersen (Rot), Kalken
          Een
Slechtvalk snel overtrekkend (CRM)

        
Molsbroek, Lokeren:        
          2 Pijlstaarten, 68 Krakeenden, Buizerd, IJsvogel, m Sperwer (DBW)


        
Scheldebroeken, Zele-Berlare: resultaten van de midwekelijkse telling
      
  1 Wulp, 5 Buizerden, 1 Aalscholver, 2 Watersnippen, 17 Graspiepers, 2 Torenvalken,
          2 Roodborsttapuiten, 3 Kleine mantelmeeuwen,
1 Slechtvalk, 1 Kramsvogel, 15 Staartmezen,
          1 Gaai, 2 Grote Bonte spechten, 162 Veldleeuweriken, 54 Koperwieken, 2 Nijlganzen  (VOR)
      

19.10
Molsbroek, Lokeren:
          Bruine Kiekendief (juv) jagend in moerasvlakte (VDP, DCM, CLP)
          Dodaars en m Pijlstaart (eclips) in moerasvlakte (VDP, CLP)

        
Kernemelkstraat, Sinaai          
        
2 Grote Zilverreigers, overtrekkend richting W (AUT, VEP, e.a.)
          Grote Gele kwikstaart overtrekkend (AUT, VEP, e.a.)                  

         
Durmemeersen, Hamme-Waasmunster:
          1 Oeverloper op slik van Durme in Bulbierbroek, 5 Wintertalingen in Polderbroek   (VHF)                  

        
Kalkense meersen, Kalken-Schellebelle-Overmere:
          Jagende
Blauwe kiekendief, overvliegend Bokje en een pleisterende Boomleeuwerik in Broekmeers (CRM)
          Een
Havik vechtend met Kraaien boven Langendonk (CRM)
          In 's Herenmeers foerageerden 2 Dodaarzen en pleisterde een Roodborsttapuit (CRM)   

18.10
. Molsbroek, Lokeren:
          Bruine Kiekendief (juv) jagend in moerasvlakte, en Wulp roepend    (MAJ, VDP, DCM, CLP)
          Dodaars 's avonds foeragerend in de moerasvlakte (MAJ, VDP, CLP)

       
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
       
1 Slechtvalk, 2 Buizerden, 1 Sperwer, 1 Torenvalk, 21 Veldleeuweriken, 2 Rietgorzen,
          3 Dodaarzen en 5 Graspiepers pleisterend (ENM) 
          Daar trokken ook 10 Aalscholvers en 15 Graspiepers over (ENM)

17.10
. Scheldebroeken, Zele-Berlare:
       
Resultaten van de halfwekelijkse telling  (en maandelijkse watervogeltelling winterperiode):
          1 Fuut, 13 Dodaars, 6 Blauwe Reigers, 24 Aalscholvers, 1 Nijlgans, 16 Canadese Ganzen, 2 Bergeenden,
          1 Kuifeend, 6 Smienten, 156 Wilde Eenden,
1 Casarca, 16 Watersnippen, 190 Kieviten, 68 Meerkoeten,
          35 Waterhoenen, 22 Patrijzen, 4 Stormmeeuwen, 25 Kokmeeuwen, 3 Kleine Mantelmeeuwen,
          5 Zilvermeeuwen, 5 Buizerds, 1 Sperwer, 7 Torenvalken, 5 Grote Bonte Spechten, 5 Groene Spechten,   
          49 Holenduiven, 3 Grote Lijsters, 15 Veldleeuweriken, 33 Graspiepers, 2 Witte Kwikstaarten,
          2 Boerenzwaluwen, 2 Roodborsttapuiten, 1 Ransuil, verschillende Staartmezen, 2 Goudhaantjes,  
          7 Ringmussen en 8 Vlaamse Gaaien     (VDA, HUA, VOR)  

       
Molsbroek, Lokeren:
          min.
1 Vuurgoudhaantje pleisterend   (STC)
   
16.10
. Belsele (dorp en omgeving)- Sint-Niklaas:
       
2 Kraanvogels laag overvliegend    (DTS)

       
Resultaten van de maandelijkse watervogeltelling (winterperiode): vervolg
       
Molsbroek, Lokeren:
          4 Futen, 2 Dodaars, 17 Aalscholvers, 8 Blauwe Reigers, 238 Slobeenden, 3 Smienten, 8 Kuifeenden,
          44 Krakeenden, 1125 Wilde Eenden, 115 Wintertalingen, 167 Canadese Ganzen, 1 Kleine Mantelmeeuw,
          22 Kokmeeuwen waarvan
1 partieel albino, 135 Kieviten en min. 44 Watersnippen    (EVJ, STC)
       
Hamputten, Waasmunster:
          19 Futen, 4 Dodaars, 6 Aalscholvers, 1 Smient, 171 Kuifeenden, 17 Tafeleenden, 50 Krakeenden,
          40 Wilde Eenden, 6 Wintertalingen, opnieuw
hybride m. Kuifeend X Witoogeend, nog steeds
       
m. Ringsnaveleend (zie kaart), 82 Canadese Ganzen, 4 Nijlganzen en 77 Meerkoeten    (EVJ, STC)             

15.10.
Overmere:
        
Overtrekkende Slechtvalk (WIL)           

          Molsbroek, Lokeren:

          Grote Gele Kwikstaart langs de durme    (EVJ)
  
       
Resultaten van de maandelijkse watervogeltelling (winterperiode):
       
Donkmeer, Berlare:
          38 Futen, 4 Dodaars, 149 Aalscholvers, 14 Blauwe Reigers, 170 Slobeenden, 14 Kuifeenden,
          10 Krakeenden, 179 Wilde Eenden, 92 Canadese Ganzen, 4 Nijlganzen, 118 Meerkoeten,
          65+ Waterhoenen, 2 IJsvogels, 45 Kokmeeuwen, 12 Zilvermeeuwen en 6 Kleine Mantelmeeuwen   (EVJ)
       
Nieuwdonk, Overmere-Berlare::
          3 Futen, 4 Aalscholvers, 16 Meerkoeten, 2 Canadese Ganzen, 44 Kokmeeuwen, 52 Zilvermeeuwen, 
          en 163 Kleine Mantelmeeuwen     (EVJ)
       
Ten Reyen, Waasmunster:
          2 Futen, 2 Aalscholvers, 16 Kuifeenden, 32 Krakeenden, 52 Wilde Eenden, 14 Meerkoeten,
          en 12+ Waterhoenen    (EVJ)
       
E3-put, Waasmunster::
          1 Fuut, 28 Wilde Eenden, 6 Meerkoeten, 3 Waterhoenen, 8 Canadese Ganzen en 20 Boerenganzen  (EVJ)  
                      
13.10.
Verslag vergadering Vogelwerkgroep van 30 september 2004.
         
Afslachten 'onze' trekvogels op Malta duurt voort. Teken de petitie. Zie website Vogelbescherming..

       
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          3 Dodaars, 5 Aalscholvers, 12 Nijlganzen, 1 Kuifeend,
1 Casarca, 45 Watersnippen, 1 Witgatje, 10 Buizerds,  
          1 Sperwer, 5 Torenvalken, 2 IJsvogels, 4 Grote Bonte Spechten, 3 Groene Spechten, 4 Grote Lijsters, 
          48 Koperwieken, 73 Veldleeuweriken, 60 Graspiepers, 3 Roodborsttapuiten en 6 Ringmussen   (VDA, VOR)

12.10.
Vlaamse 'Fazantenkermis' verijdeld in Eksaarde. Zie website Vogelbescherming.

       
Kalken-Laarne:
         
Smelleken, jagend (met typische lijsterachtige vlucht) achter kleine vogeltjes   (HEJ) 

       
Scheldebroeken, Zele-Berlare::
         
Blauwe Kiekendief (v) rond 11u jagend thv. 'Letterhout' (omgeving van de meersen) te Zele,
          Verder nog 150 Aalscholvers, 15 Grauwe Ganzen, 2 Buizerden en diverse Veldleeuweriken
          overtrekkend, en 3 Sperwers en 2 Wulpen ter plaatse rondvliegend   (ENM)

11.10.
Durmemeersen (Polderbroek), St.Anna-Hamme:
         
Smelleken, 's middags overvliegend in ZW richting    (EVJ)

       
Scheldebroeken, Berlare:
         
Rode Wouw, om 14u30 overtrekkend boven het Aubroeck    (HEJ)
         
Blauwe Kiekendief (v) rond 15u jagend in het Aubroeck      (HEJ, EVJ)
          
       
Molsbroek, Lokeren:
          Wulp, overdag roepend in de moerasvlakte   (CLP)
          's Avonds ook Wulp toekomend en weer vertrekkend in ZW richting, en 8 Grauwe Ganzen over  (EVJ) 
      
10.10
. Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Velduil, 's morgens pleisterend thv. 'Letterhout' (omgeving van de meersen) te Zele   (HUA)
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          10 Dodaars, 89+146 Aalscholvers, 78 Canadese Ganzen, 13 Nijlganzen, 1 Kuifeend,
1 Casarca,
          29 Watersnippen, 12 Patrijzen, 4 Kleine Mantelmeeuwen, 9 Buizerds, 4 Sperwers, 6 Torenvalken, 
          2 IJsvogels, 4 Groene Spechten, 2 Grote Lijsters, 28 Koperwieken, 22 Veldleeuweriken, 21 Graspiepers,
          17 Witte Kwikstaarten, 2 Boerenzwaluwen, 5 Roodborsttapuiten, 
1 Velduil (zie boven), 1 Ransuil,
          1 Steenuil, 11 Staartmezen, 23 Ringmussen, 4 Vlaamse Gaaien en 104 Kauwen   (VDA, HUA, VOR)

       
Durmemeersen (Polderbroek), St.Anna-Hamme::
       
Beflijster de hele dag aanwezig, en IJsgors geringd in de Moortelstraat   (HEM)  

       
Kalkense meersen (Broekmeers), Laarne::
          420 Aalscholvers,
1 Blauwe Kiekendief, 1 Smelleken, 1010 Veldleeuweriken, 1 Boomleeuwerik,
          98 Kramsvogels, 319 Koperwieken,
1 Kruisbek, en veel meer overtrekkend op trektelpost  (CLP, WIL, CRM e.a.)
          Meer info op www.kalkensemeersen.be

       
Natuurreservaat d'Heide, Wetteren::
         
Grauwe Kiekendief (v) en Havik (v) overvliegend richting Z    (Steven VDW)

       
Molsbroek, Lokeren:
          6 Ooievaars, 's namiddags zwevend boven moerasvlakte en daarna vliegend richting Zele-Berlare  (DCM)

       
Scheldebroeken, Berlare::
          6 Ooievaars, om 18u30 kort pleisterend in het Aubroeck   (MAJ)   
 
09.10.
Sinaai:
         
Rode Wouw, overtrekkend   (DSR)

       
Molsbroek, Lokeren:
         
2 Baardmannetjes in groot rietveld en langs Durme    (EVJ, STC)
          Bruine Kiekendief (v) jagend in de moerasvlakte, en 6 Buizerden overtrekkend    (EVJ)

       
Hamputten, Waasmunster
         
Ringsnaveleend (m) nog aanwezig in meest ZZW-hoek (zie kaart), en 11 Kneu's rondvliegend   (EVJ)
         
       
Schorren van der Durme, Hamme:
          Bruine Kiekendief (v) pleisterend,
Kruisbek overtrekkend, en 12 Putters rondvliegend   (EVJ)  
         
08.10.
Molsbroek, Lokeren:
          Groep van 12 hoogte nemende Buizerden    (MAJ)
          Waterral roepend in moerasvlakte   (CLP)

       
Moervaartmeersen, Sinaai::
          Watersnip opvliegend   (NET)

07.10.
Durmemeersen (Polderbroek), St.Anna-Hamme:
         
15 Kruisbekken, waarvan 13 geringd in de Moortelstraat   (HEM)  

06.10.
Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren:
         
Grote Zilverreiger, 's middags pleisterend in centraal gedeelte van de moerasvlakte, vaak in de vegetatie,
          soms op het water.
FOTO. Verder daar ook al 1 Pijlstaart (m) en 2 Smienten (m) in eclipskleed   (CLP, CRM)

        
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Visarend overvliegend in Aubroeck  (VDA, VOR) 
         
Resultaten halfwekelijkse telling:
          6 Dodaars, 4 Aalscholvers, 25 Canadese Ganzen, 19 Grauwe Ganzen, 19 Watersnippen, 10 Kleine
          Mantelmeeuwen,
1 Visarend (zie boven), 1 Buizerd, 2 Sperwers, 2 Torenvalken, 2 Groene Spechten,   
          3 Grote Lijsters, 116 Graspiepers, 17 Witte Kwikstaarten, 7 Roodborsttapuiten,
1 Paapje, verschillende
          Staartmezen en 4 Vlaamse Gaaien     (VDA, VOR)

05.10.
Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren:
         
4 Grote Zilverreigers, 's morgens aanvliegend uit N en kort pleisterend   (MAJ, CLP)
          Bruine Kiekendief (v) jagend   (MAJ, VDP, DCM, CLP) 

04.10.
Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren:
          Bruine Kiekendief (onv.v.) 's morgens tot op de middag jagend   (CLP)

03.10.
Scheldebroeken (Aubroeck), Berlare:
         
Resultaten trektelling ts. 7u15 en 16u  (Vlaamse simultaantrektelling Natuurpunt):
          198 Aalscholvers, 3 Blauwe Reigers,
2 Boompiepers, 1 Bruine Kiekendief (v), 3 Buizerds,
          1 Gele Kwikstaart,
718 Graspiepers, 3 Groenlingen, 24 Holenduiven, 131 Houtduiven, 18 Kauwen,
          221 Kieviten, 115 Kneu's,
6 Kruisbekken, 2 Putters, 4 Rietgorzen, 2 Ringmussen, 5 Sijzen,
         
1 Slechtvalk (laag voorbijvliegend), 2 Smellekens (1 hoog overtrekkend, 1 laag voorbijvliegend
          en kortstondig pleisterend), 2 Sperwers, 261 Spreeuwen, 1 Torenvalk, 38 Veldleeuweriken,
         
666 Vinken, 46 Witte Kwikstaarten, 3 Zanglijsters en 6 Zwarte Kraaien. In totaal 2483 vogels
          voorbijtrekkend waargenomen   (ROH, ENM, EVJ, DPE, WIL, VDA, VOR)
FOTO

       
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten halfwekelijkse telling:
          10 Dodaars, 54 Aalscholvers, 8 Canadese Ganzen, 28 Nijlganzen, 1 Bergeend, 2 Wintertalingen, 
         
1 Casarca, 25 Watersnippen, 15 Patrijzen, 9 Kleine Mantelmeeuwen, 3 Buizerds, 2 Sperwers, 4 Torenvalken,
          1 IJsvogel, 2 Grote Bonte Spechten, 6 Groene Spechten, 2 Grote Lijsters, 1 Veldleeuwerik, 27 Graspiepers,
          8 Witte Kwikstaarten, 9 Roodborsttapuiten, 2 Ransuilen, 1 Steenuil, verschillende Staartmezen,
          12 Ringmussen, 1 Boomkruiper en 9 Vlaamse Gaaien   (VDA, HUA, VOR)   

       
Durmemeersen (Polderbroek), Hamme:
          1 Witgatje pleisterend langs Durme   (EVJ)

02.10.
Hamputten, Waasmunster:
         
Smelleken (v), 's namiddags laag voorbijvliegend    (EVJ)

       
Centrum, Lokeren:
          Grote Gele Kwikstaart langs de Durme    (EVJ)

       
Durmemeersen (Polderbroek), Hamme:
         
2 Tapuiten (m+v), en langs de Durme 9 Wintertalingen en 1 Witgatje   (VHF) 

01.10.
Molsbroek (moerasvlakte), Lokeren:
          Boomvalk en diverse Gele Kwikstaarten en Graspiepers overtrekkend   (AUT)

                      Waarnemers:
                   

                             AEM  (Marc Aerts)
                             AUT   (Tim Audenaert)                           
                             BEO   (Olivier Beck)
                             BLV   (Vadim Blancquaert)
                             BOD  (David Botteldoorn)
                             BOE   (Erik Bombay)
                             BOR   (Roelof Boddaert)
                             BRG   (Geert Braem)
                             CAH   (Hugo Casteleyn)
                             CAS   (Sabine Caremans)
                             CJP    (Jean-Pierre Cool)
                             CLP   (Peter Claus)
                             CLB   (Bart Clinckspoor)
                             CLR   (Rudi Clinckspoor)
                             CRC   (Cedric Craps)
                             CRM  (Michael Crapoen)
                             DBW  (Walter De Block)
                             DCB   (Basiel De Clercq)
                             DCG  (Gert Du Cheyne)
                             DCM  (Maja De Cock)
                             DCW  (Walter De Cubber)
                             DEB   (Björn Deduytsche)
                             DEI    (Ignace Deconick)
                             DEJ    (Jan Devos)
                             DEK   (Koen Devos)
                             DGD  (Davy De Groote)
                             DHF   (Franki D'Haese)
                             DMD  (Dirk De Mesel)
                             DMW (Ward De Moor)
                             DPE   (Peter Duymelinck)
                             DPP   (Peter De Pinnewaert)
                             DRD  (Danny De Rauw)
                             DRM  (Matthias De Roover)
                             DSP   (Patrick De Spiegeleir)
                             DSG  (Gunter De Smet)
                             DSR   (Raymond De Smet)
                             DTE   (Eddy De Taey)
                             DTS   (Sam De Taey)
                             DUP   (Paul Durinck)
                             DVM  (Marcel De Vriendt)
                             ENM  (Mathias Engelbeen)
                             EVJ    (Joris Everaert)
                             FAW  (Wouter Faveyts)
                             FER    (Ronan Felix)
                             FLR    (Renaud Flamant)
                             GEP   (Patrick Geers)
                             GHF   (Frank Ghyselen)
                             GOJ   (Joris Goossens)
                             GSP   (Piet Geerts)
                             HAR   (Harlind ..)
                             HEG   (Gerry Heyrman)
                             HEM  (Marc Hebbelinck)
                             HEA   (Andy Henderick)
                             HED   (David Herman)
                             HEJ    (Johan Helpers)
                             HOP  (Peter Hofman)
                             HUA  (Antoine Hulders)
                             HXG  (Gwen Hellinx)
                             HYD  (Dirk Hylebos)
                             JOR   (Robert Jooris)
                             KEP   (Paul Kelchtermans)
                             LES   (Staf Lerno)
                             MNA  (Albert Mannaert)
                             MAI   (Iwein Mauro)
                             MAJ   (Jan Maertens)
                             MEG  (Geert Meganck)
                             MEJ   (Joachim Mergeay)
                             MEN  (Nadine Meganck)
                             MES  (Sara Meersman)
                             MOM (Michaël Moors)
                             NAG  (Gerrit Naudts)
                             NET   (Tom Neels)
                             NEP   (Patrick Neirynck)
                             OPW  (Wout Opdecamp)
                             PAM  (Michel Parys)
                             ROE   (Erik Roels)
                             ROF   (Franki Roels)
                             ROH   (Hans Roosen)
                             ROJ   (Jan Rodts)
                             ROP   (Peter Roskams)
                             ROR   (Rogiers Robin)
                             ROW  (Wouter Rommens)
                             SCD   (Dieter Schollaert)
                             SCF   (Fonny Schoeters)
                             SMG  (Geerten Smeenk)
                             SMT  (Thierry Smulders)
                             SPG   (Geert Spanoghe)
                             STC   (Carlos Steeman)
                             STJ    (Johan Staelens)
                             TEA   (André Tempels)
                             VAC   (Claudine Vandenberghe)
                             VAF   (Van Havermaet Frans)
                             VAH   (Herman Vanacker)
                             VAJ    (Jan Vanwynsberghe)
                             VAP   (Patrick Van Gelen)
                             VAS   (Sabriena Van Avermaet)
                             VAW  (Willy Van Rompu)
                             VBD   (Didier Van Brussel)
                             VBF   (François Van den Broeck)
                             VDA  (André Van Doorslaer)
                             VDD  (Dirk Van den Berghen)
                             VDP   (Pieter Van Dorsselaer)
                             VEA   (André Verstraeten)
                             VEB   (Bernard Van Eeleghem)
                             VEG   (Guy Vercauteren) 
                             VEK   (Koen Verbanck)      
                             VEP   (Paul Vercauteren)                            
                             VGG   (Gustaaf Van Gucht)
                             VGP   (Patrick Van Grembergen)
                             VHF   (Frans Van Havermaet)
                             VHL   (Luc Verhelst)
                             VHM  (Miek Van der Heyden)
                             VLD   (Dominique Verbelen)
                             VNA   (Arne Verstraeten)
                             VNW  (Walter Van Nieuwenhove)
                             VOR   (Rudy Van Onderbergen)
                             VPD   (Dimitri Vande Populiere)
                             VPP   (Peter Vande Putte)
                             VRN   (Nicolas Van Rossem)
                             VTP   (Paul Vervaet)
                             VVD   (Domien Van De Vijver)
                             VVP   (Philippe Van De Velde)
                             VWS  (Steven Van De Woesteyne)
                             WAG  (Guido en Greta Wauters)
                             WIL   (Luc Willems)
                             WOP  (Pim Wolf)