November 2004                                                                                   

 

29.11. Grembergen:
         
Pestvogel, 's morgens pleisterend in tuin     (MTJ)

26.11.
Bootdijkstraat (Vliet), Hamme:
         
Roerdomp, prachtig te zien in de lisdodde    (VPP)

         
Molsbroek, Lokeren:
         
202 Wulpen, 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte    (AUT)

25.11.
Molsbroek, Lokeren:
         
185 Wulpen, 's morgens opvliegend uit de slaapplaats in de moerasvlakte    (AUT, DCM)
         
187 Wulpen, 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte    (AUT, CLP, MAJ)
         
Grote Zilverreiger, 's avonds overvliegend in de moerasvlakte   (AUT, VDP) 

         
Arkestraat, Belsele:
          Grote Gele Kwikstaart pleisterend, al sinds 17 nov.    (DTS, DTE)  

24.11.
Molsbroek, Lokeren:
          Grote Gele Kwikstaart overvliegend in de moerasvlakte, en Steenuil roepend in enclave  (AUT, DCM)

22.11.
Durmemeersen (Bulbierbroek), Hamme:
          Houtsnip en ca. 140 Kauwen    (VHF)   

21.11.
Hamputten, Waasmunster:
         
Middelste Zaagbek (ad.m. eclips) nog aanwezig   (STC, VDD)

         
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          3 Dodaars, 80 Aalscholvers, 2 Nijlganzen, 4 Grauwe Ganzen, 4 Bergeenden, 3 Slobeenden,
          58 Wintertalingen, 10 Krakeenden, 2 Smienten,
1 Casarca, 3 Kleine Mantelmeeuwen, 1 Steenuil,
          1 Houtsnip, 36 Watersnippen, 11 Patrijzen, 6 Buizerds, 1 Sperwer,
1 Smelleken, 4 Torenvalken, 
          2 IJsvogels, 1 Groene Specht, 1 Grote Bonte Specht, 22 Kramsvogels, 16 Graspiepers,  
         
1 Boomleeuwerik, 1 Veldleeuwerik, 2 Witte Kwikstaarten, 3 Ringmussen, 8 Vlaamse Gaaien,
          ca. 1200 Spreeeuwen op slaapplaats, 1 Groenling, 1 Keep en 5 Rietgorzen  (VDA, HUA, VOR)

20.11.
Molsbroek, Lokeren:
         
186 Wulpen, 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte   (EVJ, STC)           

         
Hamputten, Waasmunster:
         
Roerdomp, kortstondig waargenomen en mogelijk weggevlogen richting Molsbroek    (MNA)
         
Middelste Zaagbek (ad.m. eclips), en nog steeds het m. Ringsnaveleend en zeker 1, mogelijks 2
          m.
hybride Kuifeend X Witoogeend, meest WZW gedeelte dichtst tegen Molsbroek. Locatie.   (EVJ)     
          Verder ook
Brilduiker (v) pleisterend in meer zuidelijk tot centraal gedeelte    (MNA, VHL, EVJ)    

         
Daknamse meersen, Daknam-Lokeren:
         
2 Bokjes pleisterend en ca. 75 Grauwe Ganzen overvliegend   (EVJ)   

         
Sinaai-St.Niklaas:
         
2 Goudvinken aud.    (DPE)

19.11.
Molsbroek, Lokeren:
         
208 Wulpen, 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte    (AUT, MAJ)

         
Sinaai-St.Niklaas:
         
2 Goudvinken (v)     (DPE)

17.11.
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          1 Dodaars, 9 Aalscholvers, 1 k. Krakeend, 1 Kleine Mantelmeeuw, 2 Watersnippen, 2 Buizerds,
          3 Torenvalken, 1 Groene Specht, 1 Grote lijster, 10 Koperwieken, 13 Kramsvogels, 16 Graspiepers,
          6 Veldleeuweriken, 1 Witte Kwikstaart, nog 1 Roodborsttapuit, 3 Ringmussen, 7 Goudhaantjes,
          12 Staartmezen en 1 Vlaamse Gaai     (VOR, HUA)
 
         
Molsbroek, Lokeren:
         
175 Wulpen, 's morgens opvliegend uit de slaapplaats in de moerasvlakte    (CLP, AUT)

         
Arkestraat, Belsele:
          Grote Gele Kwikstaart pleisterend    (DTS, DTE)

16.11.
Bootdijkstraat, Hamme:
          ca. 30 Putters pleisterend    (VPP)

15.11.
Molsbroek, Lokeren:
         
147 Wulpen, 's morgens opvliegend uit de slaapplaats in de moerasvlakte    (CLP, AUT)

14.11.
Terreinen Suikerfabriek, Moerbeke:
         
186 Aalscholvers op slaapplaats     (DCG)

         
Maaibos (ten O van Puyenbroeck), Moerbeke:
          nog een koppel Roodborsttapuit en min. 12 Kramsvogels op weilanden    (EVJ)    

         
Daknamse meersen, Daknam-Lokeren:
          16 Watersnippen pleisterend, en min. 340 Grauwe Ganzen overvliegend    (EVJ)

         
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling (+ watervogeltelling):
          3 Dodaars, 42 Aalscholvers, 19 Blauwe Reigers, 10 Nijlganzen, 271 Grauwe Ganzen, 2 Boereganzen,
          176 Wilde Eenden, 36 Wintertalingen, 5 Krakeenden, 288 Kokmeeuwen, 1 Zwartkopmeeuw,
          17 Stormmeeuwen, 4 Kleine Mantelmeeuwen, 12 Zilvermeeuwen, 14 Watersnippen, 88 Waterhoenen,
          85 Meerkoeten, 9 Patrijzen, 354 Kieviten, 10 Buizerds, 2 Sperwers, 5 Torenvalken, 3 Grote Bonte
          Spechten, 7 Groene Spechten, 1 Ransuil, 32 Turkse Tortels, 2 Grote Lijsters, 117 Kramsvogels, 
          18 Graspiepers, 5 Veldleeuweriken, nog 1 Roodborsttapuit, 6 Ringmussen, 5 Goudhaantjes,
          15 Staartmezen, 11 Vlaamse Gaaien en 8 Rietgorzen    (VDA, HUA, VOR)  

13.11.
Meersen te Sombeke-Waasmunster:
         
Slechtvalk jagend    (VDP) 

         
Molsbroek, Lokeren:
          3 Pijlstaarten pleisterend    (DBW)

         
Hamputten, Waasmunster:
         
Brilduiker (ad.v) pleisterend     (DBW)

         
Resultaten van de maandelijkse watervogeltelling (winterperiode):  vervolg
         
Donkmeer, Berlare:
          52 Futen,
338 Aalscholvers op slaapplaats, 4 Blauwe Reigers, 18 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen,
          14 Boereganzen, 285 Wilde Eenden, 22 Slobeenden, 12 Krakeenden, min. 38 Waterhoenen,
          min. 53 Meerkoeten, 122 Kokmeeuwen, 8 Zilvermeeuwen en 3 IJsvogels     (EVJ, WIL)
         
Nieuwdonk, Overmere-Berlare:
          4 Futen, 132 Canadese Ganzen, 6 Nijlganzen, 1 Brandgans, 17 Krakeenden, 7 Kuifeenden,
         
725 Smienten, 74 Kokmeeuwen, 56 Zilvermeeuwen en 18 Kleine Mantelmeeuwen   (EVJ, WIL) 

         
Sinaai-St.Niklaas:
         
2 Goudvinken (v)      (DPE) 

12.11.
Molsbroek, Lokeren:
         
Boerenzwaluw (zeer laat !) jagend boven de moerasvlakte   (CLP, AUT)

         
Sinaai, St.Niklaas:
         
2 Goudvinken, 1 visueel en 1 aud.   (DPE)   

         
Oude Durme, Hamme:
          Dodaars pleisterend    (DRD)

         
Resultaten van de maandelijkse watervogeltelling (winterperiode):
         
Molsbroek, Lokeren:
          4 Futen, 2 Dodaars, 6 Aalscholvers, 25 Nijlganzen, 304 Canadese Ganzen, 329 Slobeenden,
          1095 Wilde Eenden (op 11.11.), 92 Wintertalingen, 42 Krakeenden, 16 Smienten, 12 Kuifeenden,
          285 Kieviten, 21 Watersnippen (op 11.11.), 2 IJsvogels en min. 4 Waterrallen     (EVJ)
         
176 Wulpen, 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte    (EVJ, CLP, AUT, STC)
         
Hamputten, Waasmunster:
          24 Futen, 4 Dodaars, 8 Aalscholvers, 76 Wilde Eenden, 63 Krakeenden, 215 Kuifeenden, 43 Tafeleenden,     
          nog steeds
Ringsnaveldeend (m) en hybride m Kuifeend X Witoogeend, en 72 Meerkoeten   (EVJ)
         
Ten Reyen, Waasmunster:
          2 Futen, 6 Aalscholvers, 120 Wilde Eenden, 34 Kuifeenden en 12 Krakeenden   (EVJ)
         
E3 put, Waasmunster:
          1 Fuut, 22 Boereganzen, 18 Wilde Eenden, 6 Meerkoeten en 3 Waterhoenen   (EVJ)

11.11.
Molsbroek, Lokeren:
         
3 Kruisbekken overvliegend    (STC)
         
164 Wulpen, 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte   (EVJ, HEM)
          1095 Wilde Eenden en 21 Watersnippen, 's avonds opvliegend vanuit de moerasvlakte   (EVJ)

         
Oude Durme, Waasmunster/Hamme:
         
Grote Zaagbek (v) en 13 Futen   (VHF) 

         
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          1 Dodaars, 7 Aalscholvers, 7 Nijlganzen, 11 Patrijzen, 4 Buizerds, 1 Torenvalk, 1 Grote Bonte Specht,  
          1 Groene Specht, 5 Kramsvogels, 15 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, nog 1 Roodborsttapuit,
          1 Witte Kwikstaart, 7 Ringmussen, 6 Sijzen, 15 Staartmezen en 2 Vlaamse Gaaien   (VDA, HUA, VOR)


10.11.
Bronbosjes, Waasmunster:
         
Kruisbek overvliegend    (AUT)

         
Molsbroek, Lokeren:
         
173 Wulpen, 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte   (AUT, CLP)

09.11.
Pontweg, Daknam-Lokeren:
          Grote Gele Kwikstaart pleisterend en
Kruisbek overvliegend     (AUT)

         
Eksaarde:
         
Goudvink en Houtsnip     (AUT) 

         
Meulenbroek, Hamme-centrum:
          2 Dodaars, div. koppels Krakeend en Wintertaling, 1 koppel Smient, en 2 IJsvogels   (VHF)


08.11.
Molsbroek, Lokeren:
         
121 Wulpen 's morgens opvliegend uit de slaapplaats in de moerasvlakte   (AUT) 
         
158 Wulpen 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte    (AUT) 

07.11.
Molsbroek, Lokeren:
         
Witoogeend, 's namiddags pleisterend in meest ZZO deel van de moerasvlakte   (DBW)
          491 Grauwe Ganzen ts. 16u en 17u overtrekkend richting Z en ZW   (WIL, EVJ)
         
109 Wulpen 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte    (WIL, EVJ, NEP)

         
Hamputten, Waasmunster:
         
Ringsnaveleend (m) nog aanwezig tussen de Kuifeenden. Klik hier voor locatie    (EVJ)

         
Schorren van de Durme (thv. den Bunt), Hamme:
          IJsvogel, en Waterral aud. in rietvelden    (DBW)       
         
         
Durmemonding, Hamme:
          80 Tafeleenden, en div. Wilde Eenden, Krakeenden, Wintertalingen en enkele Kuifeenden  (DBW) 

         
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          35 Aalscholvers, 17 Blauwe Reigers, 15 Nijlganzen, 369 Grauwe Ganzen, 26 Wintertalingen, 
          1 Smient, 2 Kleine Mantelmeeuwen, 5 Watersnippen, 11 Patrijzen, 3 Buizerds, 3 Torenvalken,  
          1 IJsvogel, 5 Grote Bonte Spechten, 2 Groene Spechten, 2 Grote Lijsters, 24 Koperwieken, 
          47 Kramsvogels, 28 Veldleeuweriken, 21 Graspiepers, nog 1 koppel Roodborsttapuit, 2 Witte
          Kwikstaarten, 4 Staartmezen, 7 Ringmussen, 8 Vlaamse Gaaien en 2 Rietgorzen  (VDA, HUA, VOR) 

05.11.
Molsbroek, Lokeren:
         
178 Wulpen, 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte   (CLP, AUT, EVJ)

04.11.
Molsbroek, Lokeren:
          Blauwe Kiekendief (juv) overtrekkend en kort jagend   (CLP, MAJ, DCM, VDP)
          Bruine Kiekendief (juv) jagend    (CLP, MAJ, DCM, NEP)

         
Hamputten, Waasmunster:
         
Ringsnaveleend (m) is nog aanwezig    (EVJ)

03.11.
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          3 Dodaars, 4 Aalscholvers, 13 Blauwe Reigers, 3 Nijlganzen, 2 Wintertelingen, 4 Watersnippen,
          17 Patrijzen, 3 Buizerds, 2 Sperwers, 1 Torenvalk, 1 IJsvogel, 1 Grote Bonte Specht,
          6 Groene Spechten, 29 Koperwieken, 64 Kramsvogels, 31 Veldleeuweriken, 29 Graspiepers,
          2 Roodborsttapuiten, 2 Witte Kwikstaarten, 36 Staartmezen, 2 Boomkruipers, 3 Ringmussen,
          4 Vlaamse Gaaien en 2 Rietgorzen   (VDA, HUA, VOR)

02.11.
Molsbroek, Lokeren:
         
ca. 15 Kruisbekken trokken omstreeks 10u naar ZO   (CLP)   
          's ochtends vlogen tot
111 Wulpen uit de slaapplaats in de moerasvlakte   (AUT, CLP)

01.11.
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
          9 Gaai, 3 Groene specht, 1 Wezel, 9 Buizerd, 2 Kauw, 69 Wulp, 1 Waterral, 1 Casarca, 1 Bergeend,
          3 Kleine mantelmeeuw, 104 Aalscholver, 4 Grote lijster, 5 Dodaars, 22 Koperwiek, 18 Nijlgans,
          2 Roodborsttapuit, ++ Ringmus, 25 Canadese gans, 109 Grauwe gans, 1 IJsvogel, 81 Veldleeuwerik,
          91 Graspieper, 165 Kramsvogel, 3 Torenvalk, 5 Witte kwikstaart, 25 Smient, 9 Watersnip, 6 Dodaars,
          21 Turkse tortel, 1 Sperwer, 1 Casarca, 1 Grote bonte specht   (HUA, VDA, VOR)     
                      Waarnemers:
                   

                             AEM  (Marc Aerts)
                             AUT   (Tim Audenaert)                           
                             BEO   (Olivier Beck)
                             BLV   (Vadim Blancquaert)
                             BOD  (David Botteldoorn)
                             BOE   (Erik Bombay)
                             BOR   (Roelof Boddaert)
                             BRG   (Geert Braem)
                             CAH   (Hugo Casteleyn)
                             CAS   (Sabine Caremans)
                             CJP    (Jean-Pierre Cool)
                             CLP   (Peter Claus)
                             CLB   (Bart Clinckspoor)
                             CLR   (Rudi Clinckspoor)
                             CRC   (Cedric Craps)
                             CRM  (Michael Crapoen)
                             DBW  (Walter De Block)
                             DCB   (Basiel De Clercq)
                             DCG  (Gert Du Cheyne)
                             DCM  (Maja De Cock)
                             DCW  (Walter De Cubber)
                             DEB   (Björn Deduytsche)
                             DEI    (Ignace Deconick)
                             DEJ    (Jan Devos)
                             DEK   (Koen Devos)
                             DGD  (Davy De Groote)
                             DHF   (Franki D'Haese)
                             DMD  (Dirk De Mesel)
                             DMW (Ward De Moor)
                             DPE   (Peter Duymelinck)
                             DPP   (Peter De Pinnewaert)
                             DRD  (Danny De Rauw)
                             DRM  (Matthias De Roover)
                             DSP   (Patrick De Spiegeleir)
                             DSG  (Gunter De Smet)
                             DSR   (Raymond De Smet)
                             DTE   (Eddy De Taey)
                             DTS   (Sam De Taey)
                             DUP   (Paul Durinck)
                             DVM  (Marcel De Vriendt)
                             ENM  (Mathias Engelbeen)
                             EVJ    (Joris Everaert)
                             FAW  (Wouter Faveyts)
                             FER    (Ronan Felix)
                             FLR    (Renaud Flamant)
                             GEP   (Patrick Geers)
                             GHF   (Frank Ghyselen)
                             GOJ   (Joris Goossens)
                             GSP   (Piet Geerts)
                             HAR   (Harlind ..)
                             HEG   (Gerry Heyrman)
                             HEM  (Marc Hebbelinck)
                             HEA   (Andy Henderick)
                             HED   (David Herman)
                             HEJ    (Johan Helpers)
                             HOP  (Peter Hofman)
                             HUA  (Antoine Hulders)
                             HXG  (Gwen Hellinx)
                             HYD  (Dirk Hylebos)
                             JOR   (Robert Jooris)
                             KEP   (Paul Kelchtermans)
                             LES   (Staf Lerno)
                             MNA  (Albert Mannaert)
                             MAI   (Iwein Mauro)
                             MAJ   (Jan Maertens)
                             MEG  (Geert Meganck)
                             MEJ   (Joachim Mergeay)
                             MEN  (Nadine Meganck)
                             MES  (Sara Meersman)
                             MOM (Michaël Moors)
                             MTJ   (Jozef Mannaert)
                             NAG  (Gerrit Naudts)
                             NET   (Tom Neels)
                             NEP   (Patrick Neirynck)
                             OPW  (Wout Opdecamp)
                             PAM  (Michel Parys)
                             ROE   (Erik Roels)
                             ROF   (Franki Roels)
                             ROH   (Hans Roosen)
                             ROJ   (Jan Rodts)
                             ROP   (Peter Roskams)
                             ROR   (Rogiers Robin)
                             ROW  (Wouter Rommens)
                             SCD   (Dieter Schollaert)
                             SCF   (Fonny Schoeters)
                             SMG  (Geerten Smeenk)
                             SMT  (Thierry Smulders)
                             SPG   (Geert Spanoghe)
                             STC   (Carlos Steeman)
                             STJ    (Johan Staelens)
                             TEA   (André Tempels)
                             VAC   (Claudine Vandenberghe)
                             VAF   (Van Havermaet Frans)
                             VAH   (Herman Vanacker)
                             VAJ    (Jan Vanwynsberghe)
                             VAP   (Patrick Van Gelen)
                             VAS   (Sabriena Van Avermaet)
                             VAW  (Willy Van Rompu)
                             VBD   (Didier Van Brussel)
                             VBF   (François Van den Broeck)
                             VDA  (André Van Doorslaer)
                             VDD  (Dirk Van den Berghen)
                             VDP   (Pieter Van Dorsselaer)
                             VEA   (André Verstraeten)
                             VEB   (Bernard Van Eeleghem)
                             VEG   (Guy Vercauteren) 
                             VEK   (Koen Verbanck)      
                             VEP   (Paul Vercauteren)                            
                             VGG   (Gustaaf Van Gucht)
                             VGP   (Patrick Van Grembergen)
                             VHF   (Frans Van Havermaet)
                             VHL   (Luc Verhelst)
                             VHM  (Miek Van der Heyden)
                             VLD   (Dominique Verbelen)
                             VNA   (Arne Verstraeten)
                             VNW  (Walter Van Nieuwenhove)
                             VOR   (Rudy Van Onderbergen)
                             VPD   (Dimitri Vande Populiere)
                             VPP   (Peter Vande Putte)
                             VRN   (Nicolas Van Rossem)
                             VTP   (Paul Vervaet)
                             VVD   (Domien Van De Vijver)
                             VVP   (Philippe Van De Velde)
                             VWS  (Steven Van De Woesteyne)
                             WAG  (Guido en Greta Wauters)
                             WIL   (Luc Willems)
                             WOP  (Pim Wolf)