December 2004

 

30.12. Hamputten, Waasmunster:
         
Grote Zee-eend (v) nog steeds aanwezig, alsook de Ringsnaveleend (m) en Brilduiker (v).
          Verder ook nog Tjiftjaf en overvliegende Grote Gele Kwikstaart     (EVJ, WIL)
          Klik hier voor de
locatie van de Grote Zee-eend. Voor enkele foto's, klik hier.  

         
Tielrodebroek, Tielrode:
          49 Watersnippen pleisterend tijdens speciale Watersnip-telling    (HEG)

29.12.
Hamputten, Waasmunster:
         
Grote Zee-eend (v) nog aanwezig       (EVJ) 

         
Molsbroek, Lokeren:
         
152 Wulpen, 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte.
          Aan de rand van de rietvelden ook Tjiftjaf        (EVJ, MOK)  

         
Bootdijkstraat, Moerzeke:
          Grote Gele Kwikstaart pleisterend in tuin    (VPP)   

28.12.
Daknamse meersen, Daknam-Lokeren:
          9 Watersnippen pleisterend     (EVJ)

         
Buylaers meersen, Lokeren:
          ca. 62 Waterpiepers, 's avonds toekomend op de slaapplaats.
          Daar ook 10 Brandganzen pleisterend op waterplas     (EVJ)

27.12.
Kalkense meersen (Broekmeers), Laarne:
         
Wilde Zwaan (ad) bij 4 Knobbelzwanen ten W van Kalkenvaart    (CRM, ROE, CLP)
          Het beestje is zeer schuw, dus wees attent en breng wandelaars met honden op de hoogte
          zie ook www.kalkensemeersen.be

         
Hamputten, Waasmunster:
         
Grote Zee-eend (v) en Ringsnaveleend (m) nog steeds aanwezig    (HEG, CLP, CRM) 

26.12.
Hamputten, Waasmunster:
         
Grote Zee-eend (v) nog aanwezig, en uiteraard ook het m Ringsnaveleend, en v Brilduiker   (EVJ, STC)
          Klik hier voor enkele
recente FOTO's

25.12.
Hamputten, Waasmunster:
         
Grote Zee-eend (v) nog op meest ZW gedeelte van grote plas, tegen kant langs Durme   (WIL, VAD, EVJ, STC)

         
Molsbroek, Lokeren:
         
131 Wulpen, 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte    (EVJ, STC)
          Daar ook 31 Grauwe Ganzen overvliegend richting O     (EVJ)

24.12.
Hamputten, Waasmunster:
         
Grote Zee-eend (v) nog aanwezig, alsook het m Ringsnaveleend en v Brilduiker (BRG, EVJ, CLP, AUT) 

23.12.
Hamputten, Waasmunster:
         
Grote Zee-eend (v) nog aanwezig     (STC)
 
         
Molsbroek, Lokeren:
          Tjiftjaf roepend aan het bezoekerscentrum    (AUT, CLP)    

         
Nieuwdonk, Overmere-Berlare:
          19 Futen, 304 Canadese Ganzen, 198 Grauwe Ganzen, 1 Indische Gans, 10 Nijlganzen, 4 Bergeenden,
          5 Slobeenden,
2030 Smienten, 8 Krakeenden en 55 Kuifeenden    (BRG)
          Op de naastliggende waterplas aan het Donkmeer ook nog 29 Wintertalingen en 1 Watersnip   (BRG)    

20.12.
Hamputten, Waasmunster:
         
Grote Zee-eend (v), en nog steeds Brilduiker (v), Ringsnaveleend (m) en hybride Kuif- x Witoogeend,
          tussen de Kuifeenden op gedeelte langs Durme. Verder ook nog 2 Tjiftjaffen  (AUT, CLP, VDP, EVJ)      

         
N47 van Lokeren-Dendermonde te Zele :
          3 Houtsnippen, 's avonds overvliegend    (VLD)

19.12.
Daknamse meersen, Daknam-Lokeren:
          Houtsnip en 5 Watersnippen pleisterend    (DUP) 

         
Molsbroek, Lokeren:
          Tjiftjaf in struiken thv. het Groot Rietveld    (EVJ)

         
Resultaten van de maandelijkse watervogeltelling (winterperiode): vervolg
         
Nieuwdonk, Overmere-Berlare:
          4 Futen, 303 Canadese Ganzen, 211 Grauwe Ganzen, 3 Brandganzen, 2 Indische Ganzen,    
          1 Bergeend, 42 Kuifeenden,
1703 Smienten, en 295 Meerkoeten     (EVJ, WIL)
         
Donkmeer, Berlare:
          3 Dodaars, 41 Futen, 246 Aalscholvers, 14 Canadese Ganzen, 6 Nijlganzen, 28 Boereganzen,
          295 Wilde Eenden, 61 Slobeenden, 22 Kuifeenden, 4 Tafeleenden, 67 Smienten,
          min. 130 Meerkoeten, min. 17 Waterhoenen, en min. 3 Waterrallen    (EVJ, WIL)
          Verder daar ook nog 14 Sijzen rondvliegend.
         
Ten Reyen, Waasmunster:
          2 Dodaars, 1 Fuut, 22 Aalscholvers, 15 Wilde Eenden, 12 Krakeenden, 20 Kuifeenden,
          18 Meerkoeten, en min. 16 Waterhoenen   (EVJ)
         
E3 put, Waasmunster:
          1 Fuut, 21 Boereganzen, 12 Wilde Eenden, 4 Meerkoeten, en 18 Waterhoenen   (EVJ)

         
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling (+ watervogeltelling):
          2 Dodaars, 115 Aalscholvers, 15 Blauwe Reigers, 2 Canadese Ganzen, 10 Nijlganzen, 1 Bergeend,
          125 Wilde Eenden, 14 Krakeenden, 34 Wintertalingen, 596 Kokmeeuwen, 32 Stormmeeuwen,
          19 Zilvermeeuwen, 278 Kieviten, 81 Meerkoeten, 57 Waterhoenen, 1 Waterral, 9 Patrijzen,
          6 Buizerds, 4 Torenvalken, 2 IJsvogels, 2 Groene Spechten, 1 Grote Bonte Specht, 1 Veldleeuwerik,
          24 Koperwieken,
ca. 208 Kramsvogels, 10 Graspiepers, 2 Roodborsttapuiten, 11 Staartmezen,
          4 Vlaamse Gaaien, 3 Groenlingen, en 5 Rietgorzen    (HUA, VOR)
         
18.12.
Resultaten van de maandelijkse watervogeltelling (winterperiode):
         
Molsbroek, Lokeren:
          3 Dodaars, 5 Futen, 7 Aalscholvers, 11 Blauwe Reigers, 251 Canadese Ganzen, 7 Brandganzen,
          184 Slobeenden, 1017 Wilde Eenden, 4 Pijlstaarten, 103 Wintertalingen, 14 Krakeenden,
          113 Smienten, 2 Kuifeenden, 1 Tafeleend, 135 Kieviten, min. 5 Watersnippen, min. 5 Waterrallen,
          2 IJsvogels, 8 Stormmeeuwen, 18 Kokmeeuwen en 1 Zilvermeeuw    (EVJ, STC)
          's Avonds
187 Wulpen toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte    (EVJ, HEM, STC, VEA)
         
Hamputten, Waasmunster:
          2 Dodaars, 31 Futen, 6 Canadese Ganzen, 48 Wilde Eenden, 32 Krakeenden, 184 Kuifeenden,
          51 Tafeleenden, nog steeds het m
Ringsnaveleend nu in prachtkleed (zie locatie) en ook het
          m
hybride Kuif- x Witoogeend (m),  Brilduiker (v), 20 Stormmeeuwen, 61 Kokmeeuwen,
          12 Zilvermeeuwen, min. 8 Waterhoenen en min. 22 Meerkoeten    (EVJ) 

17.12.
Molsbroek, Lokeren:
         
230 Wulpen, 's morgens opvliegend uit de slaapplaats in de moerasvlakte    (AUT, CLP)  

15.12.
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          25 Aalscholvers, 24 Grauwe Ganzen, 1 Bergeend, 21 Wintertalingen, 4 Patrijzen, 5 Buizerds,
          1 Sperwer, 4 Torenvalken, 2 Groene Spechten, 1 Grote Bonte Specht, 1 Steenuil, 2 Veldleeuweriken,  
          82  Kramsvogels, 20 Graspiepers, 1 Roodborsttapuit, 26 Witte Kwikstaarten, 22 Staartmezen,
          2 Vlaamse Gaaien, 16 Groenlingen, en ca. 30 Vinken    (VDA, HUA, VOR)

12.12.
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          3 Dodaars, 52 Aalscholvers, 4 Nijlganzen, 21 Grauwe Ganzen, 27 Wintertalingen, 4 Krakeenden,
          4 Watersnippen, 23 Patrijzen, 6 Buizerds, 3 Torenvalken, 1 IJsvogel, 3 Groene Spechten,
          4 Grote Bonte Spechten, 1 Veldleeuwerik, 4 Koperwieken, 47 Kramsvogels, 11 Graspiepers,
          10 Witte Kwikstaarten, 20 Staartmezen   2 Vlaamse Gaaien  ca. 1000 Spreeuwen   (VDA, HUA, VOR)

         
Nieuwdonk, Overmere-Berlare:
          130 Smienten, 2 Brilduikers (m), 2 Krakeenden en 309 Meerkoeten   (CRM, CLB, FRP)

11.12.
Molsbroek, Lokeren:
         
210 Wulpen, 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte    (EVJ)
          Verder daar ook nog ca. 985 Kieviten pleisterend.

         
Hamputten, Waasmunster:
         
Ringsnaveleend (m) nog aanwezig in meest WZW deel (zie locatie), en Brilduiker (v)    (EVJ)

10.12.
Molsbroek, Lokeren:
         
Roerdomp, 's morgens te zien in begrazingsblok nabij rietvelden    (TEA)

09.12.
Arkestraat, Belsele:
          Grote Gele Kwikstaart, nog steeds regelmatig pleisterend in beek   (DTS, DTE)  

         
Molsbroek, Lokeren:
         
184 Wulpen, 's morgens opvliegend uit de slaapplaats in de moerasvlakte     (AUT, CLP)

08.12.
Molsbroek, Lokeren:
         
2 Roodschoudertalingen (m) (ontsnapt/verwilderd), 's middags foeragerend voor bezoekerscentrum  (CLP, AUT)

         
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          2 Dodaars, 3 Aalscholvers, 3 Nijlganzen, 2 Wintertalingen, 2 Waterrallen, 5 Watersnippen,
          7 Patrijzen, 4 Buizerds, 2 Sperwer, 2 Torenvalken, 2 Groene Spechten, 2 Veldleeuweriken,
          ca. 50 Kramsvogels, 15 Graspiepers, 1 Roodborsttapuit, 5 Witte Kwikstaarten,
          5 Staartmezen, 2 Vlaamse Gaaien en 5 Rietgorzen     (VOR)

05.12.
Daknamse meersen (W van fietspad), Daknam-Lokeren:
         
1 Bokje, 9 Watersnippen pleisterend en ca. 15 Sijzen rondvliegend    (EVJ) 

         
Braambezien (dennebos langs Daknammolenstraat), Daknam-Lokeren:
         
2 Kruisbekken rondvliegend     (EVJ)

         
Hamputten, Waasmunster:
         
Ringsnaveleend (m) nog aanwezig in meest WZW deel (zie locatie), en Brilduiker (v)    (EVJ, STC)

         
Durmemeersen, St.Anna-Hamme:
          2 Witgatjes, Grote Gele Kwikstaart, en verschillende Putters pleisterend    (HEM)

         
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          2 Dodaars, 44 Aalscholvers, 79 Grauwe Ganzen, 10 Nijlganzen, 33 Wintertalingen, 4 Krakeenden,
         
2 Casarca's, 1 Kleine Mantelmeeuw, 1 Steenuil, 1 Regenwulp, 4 Watersnippen, 15 Patrijzen,
          6 Buizerds, 1 Sperwer, 3 Torenvalken, 1 IJsvogel, 3 Groene Spechten, 4 Veldleeuweriken,
          3 Kramsvogels, 2 Grote Lijsters, 25 Graspiepers, 2 Roodborsttapuiten (koppel), 17 Staartmezen,
          12 Roeken, 1 Vlaamse Gaai, en 1 Groenling     (VDA, HUA, VOR)

04.12.
Nieuwdonk, Overmere-Berlare:
          4 Futen, 2 Nijlganzen, 32 Canadese Ganzen, 335 Smienten, 4 Slobeenden en 140 Meerkoeten   (EVJ, WIL) 

         
Daknamse meersen (W van fietspad), Daknam-Lokeren:
          5 Watersnippen pleisterend      (DUP)

         
Hamputten, Waasmunster:
         
Ringsnaveleend (m) nog in meest WZW deel, en Brilduiker (v)     (DBW)  

03.12.
Durmemeersen, St.Anna-Hamme:
          8 Kramsvogels pleisterend op weiland    (VDP)

02.12.
Molsbroek, Lokeren:
         
Roerdomp, 's namiddags prachtig te zien thv. de oude verbrandingsoven   (DCM, VGA, AUT, CLP)
         
178 Wulpen, 's morgens opvliegend uit de slaapplaats in de moerasvlakte   (AUT, CLP)
         
203 Wulpen, 's avonds toekomend op de slaapplaats in de moerasvlakte     (AUT, CLP, MAJ)

         
Hemelse Rij (ten Z van Donkmeer), Berlare:
         
Kleine Bonte Specht (m), 's ochtends      (VDP)

         
Dommelbronbos, Waasmunster:
          Houtsnip opvliegend     (VDP)

01.12.
De Eenbes, Eksaarde:
         
Kleine Bonte Specht (m), 's namiddags goed te zien   (VDP)

         
Scheldebroeken, Zele-Berlare:
         
Resultaten van de halfwekelijkse telling:
          1 Dodaars, 3 Aalscholvers, 6 Nijlganzen, ca. 90 Grauwe Ganzen, ca. 35 Wintertalingen,
          10 Krakeenden,
1 Casarca, 1 Steenuil, 1 Watersnip, 7 Patrijzen, 4 Buizerds, 1 Sperwer,
          2 Torenvalken, 1 IJsvogel, 3 Groene Spechten, 4 Grote Bonte Spechten, 1 Veldleeuwerik,
          60 Kramsvogels, 30 Graspiepers, 1 Roodborsttapuit, 1 Goudhaantje, 8 Staartmezen,
          1 Boomkruiper, 2 Vlaamse Gaaien, 1 Groenling en 2 Rietgorzen     (VDA, HUA, VOR)
                      Waarnemers:
                   

                             AEM  (Marc Aerts)
                             AUT   (Tim Audenaert)                           
                             BEO   (Olivier Beck)
                             BLV   (Vadim Blancquaert)
                             BOD  (David Botteldoorn)
                             BOE   (Erik Bombay)
                             BOR   (Roelof Boddaert)
                             BRG   (Geert Braem)
                             CAH   (Hugo Casteleyn)
                             CAS   (Sabine Caremans)
                             CJP    (Jean-Pierre Cool)
                             CLP   (Peter Claus)
                             CLB   (Bart Clinckspoor)
                             CLR   (Rudi Clinckspoor)
                             CRC   (Cedric Craps)
                             CRM  (Michael Crapoen)
                             DBW  (Walter De Block)
                             DCB   (Basiel De Clercq)
                             DCG  (Gert Du Cheyne)
                             DCM  (Maja De Cock)
                             DCW  (Walter De Cubber)
                             DEB   (Björn Deduytsche)
                             DEI    (Ignace Deconick)
                             DEJ    (Jan Devos)
                             DEK   (Koen Devos)
                             DGD  (Davy De Groote)
                             DHF   (Franki D'Haese)
                             DMD  (Dirk De Mesel)
                             DMW (Ward De Moor)
                             DPE   (Peter Duymelinck)
                             DPP   (Peter De Pinnewaert)
                             DRD  (Danny De Rauw)
                             DRM  (Matthias De Roover)
                             DSP   (Patrick De Spiegeleir)
                             DSG  (Gunter De Smet)
                             DSR   (Raymond De Smet)
                             DTE   (Eddy De Taey)
                             DTS   (Sam De Taey)
                             DUP   (Paul Durinck)
                             DVM  (Marcel De Vriendt)
                             ENM  (Mathias Engelbeen)
                             EVJ    (Joris Everaert)
                             FAW  (Wouter Faveyts)
                             FER    (Ronan Felix)
                             FLR    (Renaud Flamant)
                             FRP    (Paul François)
                             GEP   (Patrick Geers)
                             GHF   (Frank Ghyselen)
                             GOJ   (Joris Goossens)
                             GSP   (Piet Geerts)
                             HAR   (Harlind ..)
                             HEG   (Gerry Heyrman)
                             HEM  (Marc Hebbelinck)
                             HEA   (Andy Henderick)
                             HED   (David Herman)
                             HEJ    (Johan Helpers)
                             HOP  (Peter Hofman)
                             HUA  (Antoine Hulders)
                             HXG  (Gwen Hellinx)
                             HYD  (Dirk Hylebos)
                             JOR   (Robert Jooris)
                             KEP   (Paul Kelchtermans)
                             LES   (Staf Lerno)
                             MNA  (Albert Mannaert)
                             MAI   (Iwein Mauro)
                             MAJ   (Jan Maertens)
                             MEG  (Geert Meganck)
                             MEJ   (Joachim Mergeay)
                             MEN  (Nadine Meganck)
                             MES  (Sara Meersman)
                             MOK  (Kim Moens)
                             MOM (Michaël Moors)
                             NAG  (Gerrit Naudts)
                             NET   (Tom Neels)
                             NEP   (Patrick Neirynck)
                             OPW  (Wout Opdecamp)
                             PAM  (Michel Parys)
                             ROE   (Erik Roels)
                             ROF   (Franki Roels)
                             ROH   (Hans Roosen)
                             ROJ   (Jan Rodts)
                             ROP   (Peter Roskams)
                             ROR   (Rogiers Robin)
                             ROW  (Wouter Rommens)
                             SCD   (Dieter Schollaert)
                             SCF   (Fonny Schoeters)
                             SMG  (Geerten Smeenk)
                             SMT  (Thierry Smulders)
                             SPG   (Geert Spanoghe)
                             STC   (Carlos Steeman)
                             STJ    (Johan Staelens)
                             TEA   (André Tempels)
                             VAC   (Claudine Vandenberghe)
                             VAD   (Dirk Vanackere)
                             VAF   (Van Havermaet Frans)
                             VAH   (Herman Vanacker)
                             VAJ    (Jan Vanwynsberghe)
                             VAP   (Patrick Van Gelen)
                             VAS   (Sabriena Van Avermaet)
                             VAW  (Willy Van Rompu)
                             VBD   (Didier Van Brussel)
                             VBF   (François Van den Broeck)
                             VDA  (André Van Doorslaer)
                             VDD  (Dirk Van den Berghen)
                             VDP   (Pieter Van Dorsselaer)
                             VEA   (André Verstraeten)
                             VEB   (Bernard Van Eeleghem)
                             VEG   (Guy Vercauteren) 
                             VEK   (Koen Verbanck)      
                             VEP   (Paul Vercauteren)  
                             VGA   (Agnes Van Grembergen)                         
                             VGG   (Gustaaf Van Gucht)
                             VGP   (Patrick Van Grembergen)
                             VHF   (Frans Van Havermaet)
                             VHL   (Luc Verhelst)
                             VHM  (Miek Van der Heyden)
                             VLD   (Dominique Verbelen)
                             VNA   (Arne Verstraeten)
                             VNW  (Walter Van Nieuwenhove)
                             VOR   (Rudy Van Onderbergen)
                             VPD   (Dimitri Vande Populiere)
                             VPP   (Peter Vande Putte)
                             VRN   (Nicolas Van Rossem)
                             VTP   (Paul Vervaet)
                             VVD   (Domien Van De Vijver)
                             VVP   (Philippe Van De Velde)
                             VWS  (Steven Van De Woesteyne)
                             WAG  (Guido en Greta Wauters)
                             WIL   (Luc Willems)
                             WOP  (Pim Wolf)