Januari 2005                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69. 

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                       Waarnemingen/Vogelnieuws 2004 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                             Lijst waarnemers

  

                                                                                                                                                                                                                                                         

30 Scheldebroeken  Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

1 Dodaars, 8 Aalscholvers, 1 Knobbelzwaan, 4 Nijlganzen, 6 Buizerds, 2 Sperwers, 4 Torenvalken, 10 Bergeenden, 139 Wintertalingen, 29 Krakeenden, ca. 300 Kieviten, 1 Witgatje, 21 Patrijzen, 2 IJsvogels, 3 Grote Bonte Spechten, 4 Groene Spechten, 170 Kramsvogels, 18 Koperwieken, 2 Grote Lijsters, 6 Veldleeuweriken, 5 Graspiepers, 2 Witte Kwikstaarten, 14 Staartmezen, 5 Gaaien en 7 Rietgorzen

HUA, VOR
29 Molsbroek Lokeren 15 Pijlstaarten en 7 Bergeenden DBW
Hamputten Waasmunster Nonnetje (v) ter plaatse DBW
Daknamse meersen Daknam-Lokeren Bokje opvliegend en terug invallend EVJ
28 Moervaartmeersen Sinaai-St.Niklaas Bokje opvliegend en terug invallend NET
27 Kalkense meersen Kalken-Laarne De Wilde Zwaan (ad) pleistert nog steeds in de Broekmeers. Locatie klik hier. Zie ook www.kalkensemeersen.be  CRM, CLP 

e.a.

Hamputten Waasmunster Nonnetje (v) ter plaatse STC
26 Scheldebroeken  Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

3 Dodaars, 6 Aalscholvers, 1 Knobbelzwaan, 4 Buizerds, 2 Torenvalken, 14 Bergeenden, 86 Wintertalingen, 7 koppels Krakeend, 1 Kleine Mantelmeeuw, 7 Watersnippen, 1 Wulp, 1 Grote Bonte Specht, 2 Groene Spechten, 13 Kramsvogels, 1 Veldleeuwerik, 12 Graspiepers, 11 Waterpiepers, 3 Gaaien en 8 Groenlingen

VOR
25 Kalkense meersen Kalken-Laarne

De Wilde Zwaan (ad) pleistert nog steeds in de Broekmeers. Locatie klik hier. Zie ook www.kalkensemeersen.be 

MEG

23

Scheldebroeken  Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

7 Dodaars, 21 Aalscholvers, 1 Grauwe Gans, 7 Nijlganzen, 12 Bergeenden, 7 Buizerds, 3 Torenvalken,  47 Wintertalingen, 13 Krakeenden, koppel Kuifeend, 1 Kleine Mantelmeeuw, 4 Witgatjes, 6 Patrijzen, 2 Grote Bonte Spechten, 4 Groene Spechten, 86 Koperwieken, ca. 1100 Kramsvogels, 2 Veldleeuweriken, 15 Graspiepers, min. 20 Waterpiepers, ca. 50 Witte Kwikstaarten, 4 Ringmussen, 1 Boomkruiper, 9 Staartmezen, 4 Gaaien en 5 Rietgorzen

VOR, HUA
Scheldebroeken Berlare Wilde Zwaan (ad) pleisterend in het Aubroeck. Dit betreft waarschijnlijk het beest dat normaal in de Kalkense meersen zit. Vogellijn
Turfput Berlare groepje van 8 Noordse Goudvinken (3 m, 5 v) met teuterroep  Vogellijn

 

22

Nieuwdonk  Berlare ca. 21.748 meeuwen 's avonds op de slaapplaats , waarvan ca. 20.600 Kokmeeuwen, min. 670 Stormmeeuwen, min. 475 Zilvermeeuwen, 2 Kleine Mantelmeeuwen en 1 Grote Mantelmeeuw. Verder daar ook nog 3 Futen, 4 Grauwe Ganzen, 2 Bergeenden, min. 1390 Smienten, 6 Krakeenden, en 345 Meerkoeten EVJ, VAP, WIL, ENM

Slaapplaats meeuwen op de Nieuwdonk. Foto: Joris Everaert

 

Scheldebroeken (Aubroeck) Berlare 2 Ransuilen jagend 

 

ENM
Daknamse meersen Daknam-Lokeren Vandaag werd het ooievaarsnest verplaatst.  Bekijk hier de reportage op de VTM (zet teller (rechtsonder) op 26:12)    Voor meer info en foto's, klik ook hier. DUP, EVJ e.v.a.

Ooievaarsnest op paal. Foto: Joris Everaert.

 

19 Durmemonding (Schelde) Hamme ca. 100 Bonte Strandlopers, vlogen samen met Kieviten opgeschrikt boven de Schelde DBW
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

4 Dodaars, 3 Aalscholvers, 4 Nijlganzen, 1 Bergeend, 1 Buizerd,  1 Sperwer, 2 Torenvalken, 30 Wintertalingen, 2 Witgatjes, ca. 1000 Kieviten, 4 Grote Bonte Spechten, 1 Groene Specht, ca. 122 Kramsvogels, 7 Graspiepers, 2 Gaaien en 2 Rietgorzen

VOR
Hamputten Waasmunster Brilduiker (v) nog aanwezig

 

CRM, CLP, AUT
Molsbroek Lokeren 5 Pijlstaarten (4m, 1v) in de moerasvlakte, en Waterral roepend langs de Durme  CRM, CLP, AUT

 

  

16

Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten van de watervogeltelling (vervolg):

11 Dodaars, 43 Aalscholvers, 21 Blauwe Reigers, 2 Knobbelzwanen, 31 Grauwe Ganzen, 12 Nijlganzen, 1 Boeregans, 11 Bergeenden, 155 Wilde Eenden, 52 Wintertalingen, 22 Krakeenden, 2 Watersnippen, 199 Kieviten, 125 Meerkoeten, 58 Waterhoenen, 323 Kokmeeuwen, 44 Stormmeeuwen en 82 Zilvermeeuwen      

 

Resultaten gewone halfwekelijkse telling (rest):

7 Buizerds, 4 Torenvalken, 3 Sperwers, 3 Grote Bonte Spechten, 2 Groene Spechten, 10 Patrijzen, 9 Koperwieken, 46 Kramsvogels, 4 Grote Lijsters, 31 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 7 Witte Kwikstaarten, 6 Staartmezen en 3 Gaaien 

HUA, VDA, VOR
Kalkense meersen Kalken-Laarne De Wilde Zwaan (ad) pleistert nog steeds in de Broekmeers. Meer op www.kalkensemeersen.be  CRM, CLP e.a.
Terreinen Suikerfabriek Moerbeke 154 Aalscholvers op de slaapplaats. Recente evolutie (ook voor Donkmeer te Berlare, zie 15 januari. DCG

15 Donkmeer Berlare

Resultaten Watervogeltelling winterperiode:

496 Aalscholvers op de slaapplaats (topaantal ! ), 67 Futen, 18 Blauwe Reigers, 24 Grauwe Ganzen, 6 Canadese Ganzen, 24 Boereganzen, 206 Wilde Eenden, 135 Smienten, 58 Slobeenden, 42 Krakeenden, 28 Wintertalingen, 15 Tafeleenden, 27 Kuifeenden, Nonnetje (v), 37 Meerkoeten, IJsvogel, en Slechtvalk (komende van Nieuwdonk)  

EVJ, WIL
Nieuwdonk Berlare 3 Futen, 197 Grauwe Ganzen, 1 Brandgans, 112 Canadese Ganzen, 9 Bergeenden, 1625 Smienten, 15 Kuifeenden en 304 Meerkoeten EVJ, WIL
Molsbroek Lokeren 6 Dodaars, 4 Futen, 4 Knobbelzwanen, 24 Aalscholvers, 12 Blauwe Reigers, 264 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 4 Bergeenden, ca. 1230 Wilde Eenden, 14 Krakeenden, 104 Wintertalingen, 73 Smienten, 220 Slobeenden, 3 Pijlstaarten (m), 14 Kuifeenden, 6 Tafeleenden, Grote Zaagbek (v), en 2 IJsvogels         EVJ, DNB
Hamputten Waasmunster 3 Dodaars, 36 Futen, 11 Aalscholvers, 2 Blauwe Reigers, 9 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 38 Wilde Eenden, 38 Krakeenden, nog steeds Ringsnaveleend (m), 184 Kuifeenden, 53 Tafeleenden, Brilduiker (v), en 42 Meerkoeten      EVJ, STC
E3 put Waasmunster 2 Futen, 1 Blauwe Reiger, 10 Canadese Ganzen, 20 Boereganzen, 2 Nijlganzen, 4 Wilde Eenden, 6 Meerkoeten, en 8 Waterhoenen   EVJ
Ten Reyen Waasmunster 5 Aalscholvers, 48 Wilde Eenden, 12 Krakeenden, 16 Kuifeenden, 16 Meerkoeten, en min. 18 Waterhoenen EVJ
Waesmeer Tielrode 2 Grote Zaagbekken HEG
14 Molsbroek (rietvelden) Lokeren Roerdomp, aan gracht tegenover oude verbrandingsoven  TEA
13 Molsbroek (moerasvlakte) Lokeren Leucistische Kokmeeuw, al enkele dagen aanwezig  AUT, CRM, DCM
12 Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

4 Dodaars, 21 Aalscholvers, 2 Grauwe Ganzen, 1 Nijlgans, 12 Bergeenden, 2 Buizerds, 2 Torenvalken, 11 Wintertalingen, 15 Krakeenden, 1 Witgatje, 1 IJsvogel, 1 Grote Bonte Specht, 1 Groene Specht, 1 Steenuil, 12 Koperwieken, 1 zp. Grote Lijster, ca. 89 Kramsvogels, 18 Graspiepers, 9 Waterpiepers, 7 Witte Kwikstaarten, 1 Roodborsttapuit, 8 Staartmezen en 1 Gaai 

HUA, VOR
10 Molsbroek (moerasvlakte) Lokeren

Grote Zaagbek (v) en min. 2 Pijlstaarten (m,v)

AUT, CRM, CLP, DCM
Hamputten Waasmunster

Tjiftjaf                                                                                   

STC
9 Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

5 Dodaars; 40 Aalscholvers, 6 Grauwe Ganzen, 12 Nijlganzen, 2 Bergeenden, 7 Buizerds, 4 Torenvalken, 23 Wintertalingen, 10 Krakeenden, 3 Kleine Mantelmeeuwen, 3 Watersnippen, 3 Patrijzen, 1 IJsvogel, 3 Grote Bonte Spechten, 2 Groene Spechten, 1 Steenuil, 2 Koperwieken, 2 Grote Lijsters, 95 Kramsvogels, 19 Graspiepers, 16 Witte Kwikstaarten, 3 Roodborsttapuiten (koppel en 1 m), 10 Staartmezen, 7 Ringmussen, 5 Gaaien, 1 Groenling en 1 Rietgors

HUA, VDA, VOR
Nieuwdonk Berlare 2030 Smienten, 380 Meerkoeten, 107 Canadese Ganzen en 4 Krakeenden EVJ
Durmemeersen (Ten Rijen) Waasmunster 56 Wulpen pleisterend op weilanden EVJ

  

8

Hamputten Waasmunster Ringsnaveleend (m) en Brilduiker (v) nog aanwezig. De Grote Zee-eend werd niet meer gezien EVJ

Ringsnaveleend (m). Foto: Joris Everaert

 

7 Kalkense meersen (Broekmeers) Laarne Wilde Zwaan (ad) nog ten W van de Kalkenvaart  CRM
6 Hamputten Waasmunster Grote Zee-eend (v), Ringsnaveleend (m) en Brilduiker (v) nog steeds aanwezig  FES
Molsbroek Lokeren Geringde (ontsnapt) Dwerggans bij groep Canadese Ganzen in de moerasvlakte, Grote Zaagbek (v) kort in vlucht (daarna ergens geland in reservaat nabij de Durme), en nog Tjiftjaf auditief thv. het Bezoekerscentrum FES
4

De Linie (Kasteelsite)

 

Eksaarde-Lokeren 2 Tjiftjaffen AUT
Scheldebroeken (Brede Schoren) Berlare Houtsnip AUT
Durmemeersen (Durmenbroek) Hamme ca. 750 Kauwen op weiland AUT
2

Hamputten

 

Waasmunster

Grote Zee-eend (v), Ringsnaveleend (m) en Brilduiker (v) nog steeds aanwezig

STC

Daknamse meersen (Rotten, W spoorweg)

Daknam-Lokeren Bokje en 12 Watersnippen DUP

Terreinen Suikerfabriek

 

Moerbeke Blauwe Kiekendief (v) EVJ

Weilanden ten ZW van Suikerfabriek

Moerbeke ca. 2300 Kieviten en 18 Kramsvogels EVJ
Nieuwdonk Overmere-Berlare ca. 820 Smienten, 1 Pijlstaart, 250 Meerkoeten, en 2 Oeverlopers DHF
Donkmeer Berlare min. 12 Futen, 85 Canadese Ganzen, 45 Slobeenden, en tientallen Wilde Eenden DHF
Berlarebroek Berlare 15 Slobeenden, 5 Wintertalingen, 3 IJsvogels en 2 Buizerds DHF

 

 

1

W van Hamputten

 

Waasmunster ca. 600 Kieviten EVJ

Hamputten

 

Waasmunster

Grote Zee-eend (v)

EVJ, STC

Grote Zee-eend (v). Foto: Joris Everaert

 

Waarnemers