November 2005                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                       Waarnemingen oktober 2005 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

Ooievaarskoppel te Daknam, recente nieuwspagina  

 

Recente foto's op groter formaat, zie fotoalbum 2005   Update

Persbericht Grote Zilverreigers in de reservaatzone Donkmeer, Berlare (vzwDurme)

Informatie over de vogelgriep  (o.a. met richtlijnen voor vogelkijkers)

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden Grote Barmsijzen en Noordse Teutergoudvinken 

opgemerkt. Ook Zwarte Mezen, Boomklevers en Appelvinken zijn nog in relatief grote aantallen aanwezig

 

                                                                                                                                                                                                                                                

30 Centrum en omgeving Eksaarde 2 Appelvinken aan voedertafel in tuin GEP, VAC
Scheldebroeken Zele & Berlare     Resultaten halfwekelijkse telling:

4 Dodaars, 7 Aalscholvers, 27 Nijlganzen, 4 Buizerds, 1 Torenvalk, 5 Krakeenden, 5 Wintertalingen, 1 Watersnip, 2 Groene Spechten, 2 Grote Bonte Spechten, 1 m. Roodborsttapuit, 27 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 7 Kramsvogels, 15 Staartmezen, 1 Keep, 1 Kneu, 1 Gaai en 4 Rietgorzen

VDA, VOR
28 Molsbroek Lokeren Roerdomp 's middags opnieuw goed te bewonderen langs waterplas aan groot rietveld CLP, AUT
Centrum Zele Appelvink (v) nog steeds foeragerend op uitgestrooide zonnebloempitten in tuin van Eikenlaan VAD
27 Maaibos Moerbeke Blauwe Kiekendief (v) jagend (komende van terreinen suikerfabriek), 4 Putters en 6 Boomleeuweriken op akker EVJ
Centrum Zele Appelvink (v) nog foeragerend in tuin van Eikenlaan VAD
Scheldebroeken Zele & Berlare     Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 3 Aalscholvers, 10 Canadese Ganzen, 4 Nijlganzen, 4 Buizerds, 2 Sperwers, 3 Torenvalken, 2 koppels Krakeend, 4 Wintertalingen, 1 Kleine Mantelmeeuw, 42 Watersnippen, 10 Patrijzen, 1 Groene Specht, 6 Grote Bonte Spechten, 1 Steenuil, 1 IJsvogel, 1 m. Roodborsttapuit, 6 Witte Kwikstaarten, ca. 80 Graspiepers en Waterpiepers, 7 Veldleeuweriken, 4 Koperwieken, 1 Kramsvogel, 2 Goudhaantjes, 3 Groenlingen, 1 Keep, 2 Gaaien en 5 Rietgorzen

VDA, VOR, HUA
26 Centrum Zele Appelvink (v) foeragerend in tuin van  Eikenlaan VAD
Molsbroek Lokeren Roerdomp langs waterplas aan groot rietveld. Verder daar ook nog min. 2 Barmsijzen, min. 35 Sijzen en 16 Putters EVJ

Roerdomp in het Molsbroek (groot rietveld). Foto: Joris Everaert

 

Matkop aan voederwand Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

23 Daknamse meersen Daknam 1 Bokje en 11 Watersnippen EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare     Resultaten halfwekelijkse telling:

2 Dodaars, 24 Aalscholvers, 14 Nijlganzen, 1 Torenvalk, 6 Watersnippen, 3 Groene Spechten, 1 Grote Bonte Specht, 1 v. Roodborsttapuit, 6 Graspiepers, 3 Veldleeuweriken, 91 Kramsvogels, verschillende Staartmezen, 1 Gaai, 6 Groenlingen, verschillende Kepen en 7 Rietgorzen

VDA, VOR
Durmemeersen Hamme Vorige week werden 301 Barmsijzen geringd in de Moortelstraat, bijna allemaal Grote Barmsijzen en ca. 10 Kleine Barmsijzen HEM

Barmsijs. Gentse Kanaalzone ('s avonds). Foto: Joris Everaert

 

22 Zele-centrum en omgeving Zele 9 en 21 Patrijzen langs Oude Kouterdreef ENM
21 Molsbroek Lokeren 25 Kolganzen 's avonds pleisterend in moerasvlakte AUT
20 Molsboek Lokeren Ad. m. Witoogeend 's namiddags in de moerasvlakte DBW
Donkmeer Berlare Nog steeds 2 Grote Zilverreigers, 's avonds in de schemering toekomend op slaapplaats in reservaatzone thv. eendenkooi (kolonie Blauwe Reiger/Aalscholver). In de reservaatzone ook min. 1 Barmsijs pleisterend, en ca. 55 Kepen op slaapplaats (samen met enkele tientallen Vinken)  EVJ
Durmemeersen Zele/Hamme 1 v. Roodborsttapuit in Rijbunderbroek (Zele) en 6 Watersnippen in Polderbroek (Hamme)   EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare     Resultaten halfwekelijkse telling:

7 Dodaars, 4 Aalscholvers, 19 Nijlganzen, 160 Grauwe Ganzen, 3 Buizerds, 1 Sperwer, 2 Torenvalken, 7 Krakeenden, 4 Wintertalingen, 1 Wulp, 1 Bokje, 15 Watersnippen, 3 Patrijzen, 3 Groene Spechten, 2 Grote Bonte Spechten, 2 Steenuilen, 6 Graspiepers, 16 Veldleeuweriken, 7 Koperwieken, 184 Kramsvogels, 9 Staartmezen, verschillende Goudhaantjes, 7 Kneu's, 4 Gaaien en 2 Rietgorzen

VDA, VOR, HUA

Keep (v) te Daknam. Foto: Joris Everaert

 

19 Molsbroek Lokeren min. 2 Barmsijzen, ca. 25 Sijzen en 3 Vuurgoudhaantjes pleisterend, en 4 Boomleeuweriken overvliegend EVJ
Hamputten Waasmunster Hybride m Kuifeend x Witoogeend nog aanwezig   EVJ
Braambezien Daknam 8 Boomleeuweriken pleisterend op akker EVJ
Daknamse Meersen Daknam 1 Houtsnip pleisterend DUP
Moervaartmeersen Sinaai 9 Grote Barmsijzen en groepje Sijzen pleisterend GED, NET
Eindeke Sinaai Houtsnip, 4 Patrijzen en min. 7 Rietgorzen GED, NET
18 Molsbroek Lokeren 617 Grauwe Ganzen (verschillende groepjes) en 9 Kolganzen overtrekkend NEP, AUT, CRM
Oudenbos Lokeren 4 Boomleeuweriken overtrekkend en 2 Barmsijzen pleisterend in reservaat De Venne AUT
Scheldebroeken Berlare 124 Grauwe Ganzen, 295 Koperwieken en 128 Kramsvogels overtrekkend NEP
Durmemeersen Hamme Nog 42 Grote Barmsijzen geringd in Moortelstraat HEM
17 Berlarebroek Berlare 2 Grote Zilverreigers en vele Slobeenden 's morgens op de Turfput, en enkele Noordse Teutergoudvinken in de Gratiebossen MAJ, ENM, DBP
Molsbroek Lokeren 2 Barmsijzen 's middags over het bezoekerscentrum CRM, AUT
Durmemeersen Hamme 98 Grote Barmsijzen geringd in Moortelstraat HEM
16 Molsbroek Lokeren 40 + 22 Grauwe Ganzen 's middags overtrekkend NEP
15 Molenveld Overmere Witgatje overvliegend MEG
14 Molsbroek Lokeren 8 Barmsijzen 's middags tijdelijk pleisterend aan het bezoekerscentrum en wegvliegend naar Z. Ook 22 Kolganzen overtrekkend richting NW AUT, CRM
Scheldebroeken Berlare Goudplevier, 's morgens opvliegend uit het Aubroeck  EVJ
Paardenweide Berlare Houtsnip in jonge aanplant van loofbomen CLP, MAJ
Sombeekse meersen Waasmunster Bosuil roepend VDP
13 Molsbroek Lokeren

Smelleken overvliegend (EVJ), nog steeds Bruine Kiekendief (v) pleisterend in de moerasvlakte, min. 425 Grauwe Ganzen tussen 15u en 17u30 overtrekkend naar Z, en nog min. 4 Vuurgoudhaantjes nabij de voederwand    

Resultaten watervogeltelling (winterperiode): vervolg

2 Dodaars, 4 Futen, 4 Knobbelzwanen, 18 Aalscholvers, 12 Blauwe Reigers, 307 Canadese Ganzen, 1178 Wilde Eenden ('s avonds opvliegend), 216 Slobeenden, 112 Wintertalingen, 32 Smienten, 28 Krakeenden, 3 Pijlstaarten (m & 2 v), 4 Kuifeenden, 4 Soepeenden, min. 105 Meerkoeten, min. 68 Waterhoenen, 32 Kieviten, 8 Wulpen ('s avonds toekomend maar later weer wegvliegend), 18 Watersnippen, min. 2 IJsvogels, min. 6 Waterrallen, 24 Kokmeeuwen en 5 Stormmeeuwen

EVJ, VAS, STC
Hamputten Waasmunster 2 Dodaars, 26 Futen, 5 Canadese Ganzen, 28 Wilde Eenden, 44 Krakeenden, 207 Kuifeenden, 48 Tafeleenden, 49 Meerkoeten, 10 Waterhoenen, 26 Kokmeeuwen, 2 Stormmeeuwen en 4 Zilvermeeuwen EVJ
Molenveld Overmere Noordse Teutergoudvink auditief, ca. 100 Grauwe Ganzen om 16u25 overtrekkend naar Z, nog een groep Grauwe Ganzen om 20u (auditief), en overdag nog steeds Boomklever ter plaatse  MEG
Scheldebroeken Zele & Berlare Blauwe Kiekendief (v) overvliegend, Grote Gele Kwikstaart pleisterend aan Kleine Dijk te Zele, ca. 240 Aalscholvers en 750 + 450 Grauwe Ganzen overtrekkend naar ZW MAJ
Braambezien Daknam min. 12 groepen van Grauwe Ganzen tussen 19u50 en 20u20 overtrekkend naar Z (auditief) EVJ
Meersen Daknam groep van ca. 40 Grauwe Ganzen overtrekkend DUP
Scheldebroeken Zele & Berlare     Resultaten halfwekelijkse telling (+ watervogeltelling):

5 Dodaars, 31 Aalscholvers, 8 Blauwe Reigers, 22 Nijlganzen, 2 Buizerds, 1 Sperwer, 3 Torenvalken, 75 Wilde Eenden, 5 Krakeenden, 1 Wintertaling, 66 Meerkoeten, 9 Waterhoenen, 51 Kokmeeuwen, 2 Stormmeeuwen, 14 Zilvermeeuwen, 1 Kleine Mantelmeeuw, 308 Kieviten, 11 Watersnippen, 3 Patrijzen, 1 Groene Specht, 2 Grote Bonte Spechten, 2 Steenuilen, nog 1 m. Roodborsttapuit, 23 Graspiepers, 3 Veldleeuweriken, 2 Koperwieken, ca. 50 Kramsvogels, 11 Staartmezen, 8 Kneu's, 4 Kepen, 1 Gaai en 6 Rietgorzen

VDA, VOR

Overtrekkende Grauwe Ganzen. Foto: Joris Everaert

 

12 Donkmeer  Berlare

Resultaten watervogeltelling (winterperiode): 

2 Dodaars, 56 Futen, 2 Grote Zilverreigers 's avonds in de schemering toekomend, min. 24 Blauwe Reigers, 302 Aalscholvers op slaapplaats, 175 Canadese Ganzen, 16 Nijlganzen, 2 Indische Ganzen, 11 Boereganzen, 211 Slobeenden, min. 417 Wilde Eenden, 168 Krakeenden, 12 Wintertalingen, 95 Smienten, 13 Kuifeenden, 10 Soepeenden, min. 87 Meerkoeten, min. 51 Waterhoenen, 430 Kokmeeuwen, min. 2 Watersnippen en min. 1 IJsvogel. Verder daar 's avonds ook groep van ca. 34 Kepen.

WIL, EVJ
Nieuwdonk Berlare 2 Futen, 185 Smienten, 192 Meerkoeten, 48 Kokmeeuwen, 38 Kleine Mantelmeeuwen en 23 Zilvermeeuwen WIL, EVJ
Ten Reyen Waasmunster 2 Dodaars, 2 Futen, 52 Wilde Eenden, 18 Krakeenden, 22 Kuifeenden, 22 Meerkoeten en 16 Waterhoenen EVJ
E3 putje Waasmunster 1 Fuut, 19 Boereganzen, 37 Wilde Eenden, 14 Meerkoeten, 7 Waterhoenen en 16 Kokmeeuwen EVJ
Suikerfabriek Moerbeke 148 Aalscholvers op slaapplaats DCG, VAC
11 Donkmeer Berlare 1 Grote Zilverreiger, 's morgens in de reservaatzone (put 13) CLP, PUJ
10 Molenveld Overmere ca. 200 Grauwe Ganzen overtrekkend richting Z. Ook nog Witgatje ter plaatse MEG
Braambezien Daknam ca. 120 Grauwe Ganzen 's morgens overtrekkend richting ZW EVJ
8 Molsbroek Lokeren Nog steeds v. Bruine Kiekendief in de moerasvlakte, en ook 2 Barmsijzen, een groepje van 10 Zwarte Mezen, en 1 Appelvink 's middags overvliegend CRM, NEP
Donkmeer Berlare Nog steeds 2 Grote Zilverreigers, 's avonds in de schemering toekomend op slaapplaats in reservaatzone thv. eendenkooi (kolonie Blauwe Reiger/Aalscholver) EVJ
Boerenkrijgpark Overmere Bosuil (m) roepend om 23u32 MEG
6 Scheldebroeken Zele & Berlare     Resultaten halfwekelijkse telling:

9 Dodaars, 14 Aalscholvers, 15 Grauwe Ganzen, 5 Nijlganzen, 3 Buizerds, 3 Sperwers, 3 Torenvalken, 1 Smelleken, 2 Krakeenden, 5 Wintertalingen, 2 Kleine Mantelmeeuwen, 2 Wulpen, 12 Watersnippen, 1 Houtsnip, 7 Patrijzen, 5 Groene Spechten, 3 Grote Bonte Spechten, 2 Steenuilen, 1 Ransuil, 1 Boomkruiper, 14 Graspiepers, 43 Veldleeuweriken, 1 Grote Lijster, 39 Koperwieken, 32 Kramsvogels, 6 Staartmezen, 4 Ringmussen, 10 Kneu's, 6 Kepen, 6 Gaaien en 5 Rietgorzen. Verder daar ook nog 1 Vos en 1 Wezel 

VDA, HUA, VOR
Moervaartmeersen Sinaai Watersnip pleisterend langs Leebeek NET
5 Molenveld Overmere Noordse Teutergoudvink meermaals auditief MEG
Scheldebroeken Zele 2 Boomleeuweriken overtrekkend naar ZW MAJ
Molsbroek Lokeren Nog steeds v. Bruine Kiekendief STC, EVJ
Hamputten Waasmunster Brilduiker (m) VHF, EVJ
BraambeziŽn Daknam 3 Witgatjes in beek langs Heirlandstraat DUP
4 Molsbroek Lokeren Noordse Teutergoudvink (v) 's middags over het bezoekerscentrum en daarna pleisterend aan rand van enclave. Verder daar ook 3 Putters en 2 IJsvogels CRM, AUT, NEP
1 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v) nog aanwezig EVJ
Scheldebroeken Zele 24 Kramsvogels pleisterend in Scheldemeers EVJ
Donkmeer Berlare Nog 2 Grote Zilverreigers, 's avonds op slaapplaats in reservaatzone thv. eendenkooi (kolonie Blauwe Reiger/Aalscholver) EVJ

 

Waarnemers