Maart 2005                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                       Waarnemingen Februari 2005 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                             Lijst waarnemers

Ooievaarskoppel te Daknam, recente nieuwspagina 

                                                                                                                                                                                                                                                

31 Meersen Daknam 2 Scholeksters overvliegend en zp. Fitis en Zwartkop EVJ
29 Scheldebroeken Zele mannetje Gekraagde Roodstaart (eerste dit jaar) aan Kleine Dijk MAJ
Ten Reyen Waasmunster zp. Fitis VHF
Molsbroek Lokeren min. 2 Zwartkopmeeuwen (ad) en 1 mannetje Zomertaling, 's middags goed te zien  AUT
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde-Lokeren 2 Scholeksters VAC
28 Molsbroek Lokeren 3 koppels Zwartkopmeeuw (ad), 1 koppel Zomertaling en diverse koppels Geoorde Fuut in de moerasvlakte. In de meersen min. 9 Watersnippen waarvan 1 of 2 koppels opnieuw zingend ('kloktikken') met baltsgedrag op de grond, min. 1 koppel en 2 mannetjes Zomertaling, 2 koppels Pijlstaart en enkele koppels Wintertaling    EVJ, AUT, DCM, ENM, VNA, DPE e.a. 
Daknamse meersen Daknam-Lokeren Het vrouwtje Ooievaar zit al te broeden. Meer info op nieuwspagina VNA, EVJ
Scheldebroeken Zele zp. Zwartkop MAJ
27 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde-Lokeren 1 koppel Bergeend, 1 koppel Slobeend, 1 koppel Krakeend, ca. 30 Regenwulpen overvliegend, ca. 40 Kramsvogels rondvliegend en 1 zp. Blauwborst aan de 'Afgraving' VAC
Ten Reyen Waasmunster zp. Boomklever EVJ
Durmemeersen (Bulbierbroek) Hamme koppel Wintertaling en 3 Witgatjes langs de Durme VHF
Scheldebroeken Zele zp. Fitis (eerste dit jaar) MAJ
Scheldebroeken Berlare 9 Grutto's en 1 zp. Blauwborst MAJ

 

 

 

 

 

 

26

Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde-Lokeren Boerenzwaluw aan de 'Afgraving' VAC
Daknamse Meersen Daknam-Lokeren 1 Houtsnip DUP
Scheldebroeken Berlare 2 Boerenzwaluwen boven de Schelde  ENM, VOR, VDA, HUA, NEP 
Bulbierbroek Hamme 2 zp. Blauwborst VHF
Molsbroek Lokeren min. 3 koppels Zwartkopmeeuw (ad) en diverse (min. 7 koppels) Geoorde Futen in de moerasvlakte. In de meersen min. 15 Watersnippen waarvan zeker 1 ook zingend ('kloktikken') met baltsgedrag op de grond (koppel), 34 Grutto's, 1 Tureluur, 1 koppel en 2 mannetjes Zomertaling (ook baltsroep), 2 koppels Pijlstaart, 4 koppels Wintertaling, 2 koppels Smient, en 3 Oeverzwaluwen (eerste dit jaar). Aan de rietvelden (Durme) ondertussen al 4 zp. Blauwborst    EVJ, STC, DBW e.a.

Zwartkopmeeuwen in het Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

Watersnip in de meersen van het Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

25 Overmere dorp Overmere-Berlare koppel Bosuil roepend (ook al eerder in maart) MEG
Zele centrum Zele Zwartkop STC
Verloren Bos Lokeren 1 Ooievaar laag cirkelend CLP
Molsbroek Lokeren 1 Ooievaar (geringd) in de westelijke hooilanden (meersen). Mogelijk dezelfde vogel van Verloren Bos. CLP
24 Molsbroek Lokeren 1 Ooievaar (geringd) en enkele Grutto's in de westelijke hooilanden (meersen) CLP
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde-Lokeren Zwartkop (eerste dit jaar) aan de 'Afgraving' VAC
Donkmeer (Reservaaatzone) Berlare Boerenzwaluw (eerste dit jaar), en zp. Veldleeuwerik (aan houten chalet Nieuwdonk) MAJ
23 Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

2 Dodaars, 1 Fuut, 7 Aalscholvers, 2 Buizerds, 4 Torenvalken, 4 Bergeenden, 5 Wintertalingen, 12 Krakeenden, 2 koppels Slobeend, 34 Watersnippen, 9 Scholeksters, 3 Grutto's, 3 Witgatjes, 2 Patrijzen, 5 Grote Bonte Spechten, 1 Groene Specht, 2 Steenuilen, 53 Kramsvogels, 2 Grote Lijsters, 3 Veldleeuweriken, 5 koppels Roodborsttapuit, 31 Graspiepers, 2 Witte Kwikstaarten, 4 Blauwborsten, 2 Staartmezen, 3 Gaaien en 8 Rietgorzen

VDA, VOR
Molsbroek Lokeren 3 koppels en 1 mannetje Zomertaling, 2 koppels Pijlstaart, ca. 5 koppels Wintertaling, 4 Smienten, min. 22 Grutto's en min. 9 Watersnippen in de meersen   CRM, CLP, AUT, VEA, EVJ
Molsbroek Lokeren 2 Ooievaars (ongeringd) overvliegend naar NO CRM
Ten Reyen Waasmunster 1 koppel Kleine Bonte Specht  CLP, AUT, VEA
22 Scheldebroeken Berlare Velduil 's avonds t.h.v. Letterhout ('omgeving van de meersen'), enkele Pestvogels (auditief), en 8 Grutto's ENM
Scheldebroeken Berlare 3 Witgatjes  VDA
Molsbroek Lokeren 3 mannetjes Zomertaling, ca. 10 Grutto's en nog enkele koppeltjes Pijlstaart in de meersen. Langs de Durme ook 1 zp. Blauwborst AUT, CLP
21 Molsbroek Lokeren ca. 20 Pestvogels om 9u15 overtrekkend naar NO, en 's avonds zeker 1 koppel Zomertaling in de meersen CLP
Molsbroek Lokeren Zingende Watersnippen in de meersen (bij pleisterplaats Grutto's). We zullen het met aandacht volgen .. VEA
Scheldebroeken Berlare Rode Wouw rond 16u overvliegend te bewonderen vanop het terras van taverne De Waterhoek. Verder daar ook 2 Sperwers, meerdere Grutto's en 2 Scholeksters VDA, ENM
Donkmeer Berlare 1 Roerdomp pleisterend in de reservaatzone MAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Scheldebroeken Berlare 1 m Tapuit (eerste dit jaar) DHF
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

3 Dodaars, 1 Fuut, 66 Aalscholvers, 2 Grauwe Ganzen, 15 Canadese Ganzen, 6 Nijlganzen, 6 Buizerds, 2 Sperwer, 3 Torenvalken, 33 Bergeenden, 28 Wintertalingen, 12 Krakeenden, 1 koppel Slobeend, 54 Watersnippen, 10 Scholeksters, 5 Grutto's, 3 Wulpen, 6 Patrijzen, 6 Grote Bonte Spechten, 6 Groene Spechten, 1 Steenuil, 117 Koperwieken, ca. 305 Kramsvogels, 10 Grote Lijsters, 8 Veldleeuweriken, 3 koppels Roodborsttapuit, 22 Graspiepers, 1 Gele Kwikstaart (eerste dit jaar), 7 Witte Kwikstaarten, 4 Goudhaantjes, 27 Ringmussen, 1 Zwarte Roodstaart (eerste dit jaar), 11 zp. Tjiftjaf, 2 Staartmezen, 1 Matkop, 3 Putters, 7 Groenlingen, ca. 30 Kneu's, 9 Gaaien en 10 Rietgorzen

HUA, VOR
Durmemeersen (Polderbroek) Hamme 4 Bergeenden en 2 Watersnippen pleisterend, en 35 Kramsvogels rondvliegend    EVJ
Daknamse bossen Daknam-Lokeren 1 zp. Bosuil (m+v) 's nachts EVJ
Molsbroek Lokeren min. 4 Zwartkopmeeuwen (ad.zomer) en al diverse (min. 6) koppels Geoorde Fuut in de moerasvlakte. In de meersen 's avonds 3 mannetjes Zomertaling (eerste dit jaar) , 51 Grutto's (baltsend en copulerend !), min. 14 Watersnippen, 28 Wintertalingen, 18 Pijlstaarten, 6 Smienten en 4 Krakeenden    EVJ, STC, DNB

Zomertaling in de meersen van het Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

 

 

 

 

19

Scheldebroeken Berlare 43 Kluten overtrekkend naar NO, en 4 Tureluurs rondvliegend boven het Aubroeck  MAJ
Molsbroek Lokeren 4 Zwartkopmeeuwen (ad.zomer) en al min. 6 koppels Geoorde Fuut in de moerasvlakte. In de meersen nu 48 Grutto's, nog 3 koppels Pijlstaart en 10 koppels Wintertaling. Aan het groot rietveld (Durme) ook 1 zp. Blauwborst (eerste dit jaar) en 1 rustende Ransuil  WAG, EVJ, STC, DCM

De meersen van het Molsbroek liggen er goed bij voor steltlopers.

Foto: Joris Everaert

 

18 Molsbroek Lokeren 2 Zwartkopmeeuwen (ad.zomer) en al diverse (min. 4 koppels) Geoorde Futen in de moerasvlakte. In de ochtend 24 Grutto's in de meersen, en op de middag 34 Grutto's overtrekkend naar NO CLP, AUT, CRM
Molsbroek Lokeren 44 Grutto's en 1 Zwarte Ruiter, 's avonds in de meersen    CLP
17 Molsbroek Lokeren Kleine Zilverreiger 's avonds Vogellijn
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde-Lokeren zp. Tjiftjaf VAC
16 Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

2 Dodaars, 56 Aalscholvers, 2 Canadese Ganzen, 3 Nijlganzen, 1 Buizerd, 1 Sperwer, 5 Torenvalken (2 bezette nestkasten), 8 Bergeenden, 12 Wintertalingen, 11 Krakeenden, 78 Watersnippen, 1 Groenpootruiter (eerste dit jaar), 3 Scholeksters, 4 Grutto's, 6 Patrijzen, 2 Grote Bonte Spechten, 4 Groene Spechten, 11 Koperwieken, ca. 200 Kramsvogels, 3 Grote Lijsters, 1 Zanglijster, 3 Veldleeuweriken, 1 koppel Roodborsttapuit, 47 Graspiepers, 3 Witte Kwikstaarten, 3 Roodborsten, 1 zp. Tjiftjaf (eerste dit jaar) , 4 Heggemussen, 6 Gaaien en 7 Rietgorzen

HUA, VOR
Domeinbos Maaidonk Berlare koppel Bosuil (m+v) roepend ROE
Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (ad.m.) 's middags overtrekkend HEM, CLP, CRM, AUT
Durmemeersen (Bulbierbroek) Hamme Houtsnip VHF
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde-Lokeren Torenvalkkoppel druk bezig aan nestbak VAC
15 Molsbroek Lokeren 22 Grutto's, 's middags in de moerasvlakte rondvliegend CLP, MAJ, CRM
Durmemeersen (Bulbierbroek) Hamme 16 Putters VHF
Eksaarde dorp (Weehaagstraat) Eksaarde-Lokeren Steenuil roepend aan weiland VAC
Moervaartmeersen Sinaai ca. 40 Kramsvogels pleisterend NET
Baas en Molenhoek (Hellestraat) Sinaai ca. 25 Koperwieken pleisterend NET
14 Molsbroek Lokeren 25 Grutto's pleisterend op ondergelopen meersen AUT
Reservaatzone Donkmeer Berlare Kleine Bonte Specht in Hemelse Rij, en nog 1 Keep thv. Brielstraat MAJ
13 Donkmeer Berlare

Resultaten Watervogeltelling winterperiode: 

54 Futen, # Aalscholvers, # Blauwe Reigers, 118 Canadese Ganzen, 22 Boereganzen, 6 Nijlganzen, 6 Grauwe Ganzen, 4 Bergeenden, min. 165 Wilde Eenden, 312 Slobeenden, 28 Krakeenden, 248 Smienten, 8 Kuifeenden, 4 Tafeleenden, min. 36 Meerkoeten, min. 28 Waterhoenen en min. 3 Watersnippen

WIL, EVJ
Nieuwdonk Berlare 4 Futen, 920 Smienten, 3 Slobeenden, 2 Tafeleenden en 48 Scholeksters WIL, EVJ
Molsbroek Lokeren 13 Grutto's pleisterend op ondergelopen meersen DNB
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

2 Dodaars, 12 Blauwe Reigers, 47 Aalscholvers, 15 Grauwe Ganzen, 11 Canadese Ganzen, 1 Boeregans, 9 Nijlganzen, 95 Ganzen spec., 8 Buizerds, 2 Torenvalken, 304 Kokmeeuwen, 21 Stormmeeuwen, 30 Zilvermeeuwen, 23 Bergeenden, 36 Wintertalingen, 12 Krakeenden, 83 Wilde Eenden, 1 Slobeend, 8 Pijlstaarten, 58 Waterhoenen, 74 Meerkoeten, 402 Kieviten, 12 Scholeksters, 7 Grutto's, 1 Wulp, 35 Watersnippen, 1 Goudplevier,  4 Patrijzen, 2 Grote Bonte Spechten, 5 Groene Specht, 340 Kramsvogels, 7 Grote Lijsters, 70 Koperwieken, 6 Zanglijsters, 2 Veldleeuweriken, 3 Roodborsten, 5 Heggemussen, 3 koppels Roodborsttapuit, 11 Graspiepers, 2 Huismussen, 11 Ringmussen, 5 Witte Kwikstaarten, 2 Goudhaantjes, 9 Gaaien, ca. 400 Spreeuwen, 54 Kauwen en 6 Rietgorzen

VDA, HUA, VOR
Scheldebroeken Zele groepje van ca. 40 Kneu's pleisterend  MAJ
12 Molsbroek Lokeren

Resultaten Watervogeltelling winterperiode: 

2 Geoorde Futen (eerste dit jaar), 4 Dodaars, 8 Futen, 4 Aalscholvers, 5 Blauwe Reigers, 64 Canadese Ganzen, 4 Bergeenden, 58 Wintertalingen, 18 Pijlstaarten, 89 Slobeenden, ca. 200 Wilde Eenden, 26 Krakeenden, 12 Smienten, 32 Kuifeenden, 6 Tafeleenden, 4 Waterrallen, min. 2 Watersnippen, 1 Grutto, 1 Zwartkopmeeuw (aud, eerste dit jaar), ondertussen al ca. 2500 Kokmeeuwen, en 2 IJsvogels      

EVJ, STC, DCM
Hamputten  Waasmunster 2 Dodaars, 12 Futen, 12 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 72 Kuifeenden, 51 Tafeleenden, 22 Meerkoeten en min. 4 Waterhoenen. Daar ook min. 60 Koperwieken pleisterend EVJ, STC
Ten Reyen Waasmunster 6 Futen, 8 Canadese Ganzen, 23 Kuifeenden, 12 Tafeleenden, 12 Meerkoeten en min. 8 Waterhoenen EVJ
E3-putje Waasmunster 2 Futen, 7 Canadese Ganzen, 16 Boereganzen, 5 Kuifeenden, 3 Tafeleenden, 8 Meerkoeten en 6 Waterhoenen EVJ
Daknamse meersen Daknam-Lokeren 6 Watersnippen pleisterend EVJ
Baas en Molenhoek (Hellestraat) Sinaai ca. 250 Kramsvogels pleisterend NET
11 Sijpstraat Eksaarde ca. 200 Kramsvogels pleisterend VAC
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde 2 koppels Bergeend, 2 koppels Krakeend en ca. 50 Kramsvogels aan de afgraving  VAC

 

10

Kalken dorp Laarne Een 25-tal Pestvogels kortstondig in hoge berk  ROE
Molsbroek Lokeren 's Middags vele groepen doortrekkende Kievit, groepjes Kramsvogel en Kauw, en een constante stroom van Buizerds (ca. 20 ex.)  CRM

En van de ca. 110 Pestvogels te Schoten (Antwerpen). Foto: Joris Everaert.

Meer foto's op website Natuurfotoalbum, en info op website Vogellijn.

Ook in onze regio kunnen nog Pestvogels aanwezig zijn.

 

9 Moervaartmeersen Sinaai Bokje pleisterend NET
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde 2 koppels Bergeend, 2 koppels Krakeend, ca. 100 Kramsvogels en 1 Wulp overvliegend VAC
Centrum Zele Ooievaar overtrekkend DBP
Oude Durme Waasmunster ca. 120 Kramsvogels overvliegend VDP
Molsbroek Lokeren min. 40 Pijlstaarten en vele Watersnippen op ondergelopen meersen AUT
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

1 Dodaars, 2 Aalscholvers, 1 Grauwe Gans, 3 Torenvalken, 5 Bergeenden, 39 Wintertalingen, 4 Krakeenden, 3 Scholeksters, 2 Groene Spechten, ca. 50 Kramsvogels, 2 Grote Lijsters, 1 Roodborsttapuit, 1 Graspieper, 1 Gaai en 1 Rietgors

VOR
8 Oude Schelde Wetteren / Laarne Pestvogel overvliegend in noordoostelijke richting CRM
Ten Reyen Waasmunster ca. 210 Kramsvogels overvliegend VDP
7 Meersen Waasmunster 400-500 Kramsvogels 's avonds verzamelend in Populieren, en daarna vertrekkend VDP
Lokerse Moervaartrmeersen Eksaarde 2 koppels Bergeend, 2 koppels Krakeend en ca. 50 Kramsvogels VAC
6 Arkestraat Belsele

ca. 80 Kramsvogels en 30 Koperwieken

DTS, DTE
Meersen Waasmunster min. 80 Kramsvogels VDP
Moervaartmeersen Sinaai min. 15 Kramsvogels NET
Daknamse meersen Daknam-Lokeren 1 Watersnip en 1 Houtsnip pleisterend DUP
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling

4 Dodaars, 28 Aalscholvers, 5 Grauwe Ganzen, 15 Nijlganzen, 6 Buizerds, 2 Sperwers, 6 Torenvalken, 21 Bergeenden, 92 Wintertalingen, 10 Krakeenden, 3 Bokjes, 13 Watersnippen, 1 Tureluur, 6 Grote Bonte Spechten, 5 Groene Spechten, 7 Koperwieken, ca. 455 Kramsvogels, 2 Grote Lijsters, 8 Veldleeuweriken, 4 Roodborsttapuiten, 3 Graspiepers, 5 Waterpiepers, 1 Witte Kwikstaart, 9 Ringmussen, 11 Staartmezen, 1 Gaai en 3 Rietgorzen. Verder ook 1 Wezel 

VOR, HUA, VDA

 

 

5

Scheldebroeken  Berlare min. 230 Kramsvogels op weilanden EVJ
Industrieterrein Bokslaar-Lokeren ca. 210 Kramsvogels en 5 Koperwieken EVJ
Weehage Daknam-Lokeren ca. 45 Kramsvogels op weilanden EVJ
Kortestraat & Rietstraat Eksaarde ca. 40 Kramsvogels en enkele Koperwieken VAC, EVJ

Kramsvogel. Foto: Joris Everaert

 

4 Hamputten Waasmunster 3 Krooneenden (2m, 1v) pleisterend  EVJ
Hamputten Waasmunster Brilduiker (v) pleisterend CLP, CRM
Molsbroek Lokeren min. 23 Kramsvogels rondvliegend, 48 Pijlstaarten en min. 3 Watersnippen op ondergelopen meersen CLP, CRM, EVJ, VDP
Bulbierbroek Hamme 34 Kramsvogels rondvliegend EVJ
Kortestraat & Rietstraat Eksaarde 5 Kramsvogels en 6 Koperwieken pleisterend VAC
Meersen Waasmunster Waasmunster ca. 200 Kieviten VDP
Durmemeersen (Pontrave) Waasmunster ca. 200 Kramsvogels en 40 Kieviten VDP
Weiden tussen Hamputten en E17 Waasmunster ca. 50 Kramsvogels VDP
Heikant (Biesbochstraat Zele ca. 60 Kramsvogels in tuin DHF
3 Sint-Pauwels dorp Sint-Gillis-Waas min. 50-100 Pestvogels  kortstondig op sierboompje Vogellijn
Oude Kouterdreef Zele ca. 400 Kramsvogels en ook nog de 14 Ringmussen ENM
Meersen Waasmunster Waasmunster ca. 100 Kramsvogels, 30 Kieviten, groepje Speeuwen, en enkele Koperwieken en Zanglijsters  VDP
Arkestraat Belsele ca. 80 Kramsvogels en 30 Koperwieken DTS, DTE
Kalkense meersen Laarne Wilde Zwaan (ad) nog steeds aanwezig in de Broekmeers (locatie). Verder ook nog koppel Slechtvalk thv. Langendonk, en honderden Kramsvogels over heel de meersen CRM, WIL, CLP
Nieuwdonk Berlare 2 Nonnetjes (v), koppel Pijlstaart en ca. 1240 Smienten BRG
Hamputten Waasmunster 2 Nonnetjes (v) pleisterend STC
2 Moerzekestraat Hamme Pestvogel  foeragerend op Meidoorn. Bijna de hele dag van dichtbij te bewonderen DFW
Oude Kouterdreef Zele 200-300 Kramsvogels en 14 Ringmussen pleisterend ENM

Kramsvogels. Foto: Mathias Engelbeen 

 

 

Waarnemers