Mei 2005                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                       Waarnemingen April 2005 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                             Lijst waarnemers

Artikel: De broedvogels van het Molsbroek in 2004

Ooievaarskoppel (nest) te Daknam, recente nieuwspagina  

Broedkolonie Bijeneters te Wachtebeke, recente nieuwspagina 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

31 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) was nog de hele dag aanwezig in de moerasvlakte AUT, CLP, CRM, FES, VAP, EVJ e.a.
BraambeziŽn Daknam-Lokeren Kwartel 's nachts roepend langs Heirlandstraat  DUP
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde zp. Wielewaal thv. Spletteren AUT
Lokerse Moervaartmeersen (afgraving)

 

Eksaarde

2 zp. Dodaars, Bergeend + pulli, Kuifeend v. + pulli, Tafeleend v. + pulli, Krakeend v. + pulli, Torenvalk nog in nestbak, zp. Wielewaal, zp. Zomertortel, Sperwer op
thermiek, zp. Koekoek, zp. Grasmus, zeker 5 zp. Kleine Karekiet, zp. Zwartkop, zp. Blauwborst, en 2 koppels Canadese Gans met resp. 3 en 4 pulli

VAC
30 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) was nog de hele dag aanwezig in de moerasvlakte CLP, CRM, AUT, MAJ, DPE, VAP, EVJ e.a.

Witwangstern, Molsbroek. Foto: Peter Duymelinck

 

29 Molsbroek Lokeren Witwangstern (ad) zeker vanaf 11u tot 's avonds in de moerasvlakte (iets na de middag tijdelijk niet gezien). In de late namiddag daar ook 2 Zwarte Sterns. De Witwangstern was regelmatig mooi jagend te zien en zat ook soms lange periodes op Gele plomp dichtbij de wandeldijk vooraan (parkeerplaatsen auto's). EVJ, VAP, ROF, HEM e.a. 

Witwangstern, Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

Witwangstern, Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

Witwangstern, Molsbroek. Foto: Joris Everaert (digiscopie)

 

Molsbroek Lokeren 2 tweede-zomer Zwartkopmeeuwen rondvliegend in moerasvlakte EVJ, BUJ
Buylaers meersen Lokeren koppel Roodborsttapuit  EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 9 Aalscholvers, 5 Canadese Ganzen, 1 v. Bruine Kiekendief, 1 Torenvalk, 3 Bergeenden, 6 Slobeenden, 5 Kuifeenden, 2 Scholeksters, 4 ad.+ 4 juv. Grutto's, 1 Wulp, 3 Patrijzen, 2 Groene Spechten, 1 Zomertortel, 1 ad.+ 1 juv. Roodborsttapuit, 1 Wielewaal, 2 Grote Lijsters, 1 Graspieper, 1 Witte Kwikstaart, 2 Gele Kwikstaarten, 2 Blauwborsten, 7 Staartmezen, 1 Gaai en 1 koppel Rietgors

VOR, VDA, HUA
28 De Linie Eksaarde Bruine Kiekendief (m) BRG, EVJ
Daknamse Bossen Daknam-Lokeren zp. Kuifmees en zp. Zwarte Mees  EVJ
Stationsstraat Schellebelle Zwarte Wouw 's middags overtrekkend CRM
Moervaartmeersen Sinaai zp. Nachtegaal (zr wrsch) en zp. Blauwborst (half april 2 zp. Blauwborst). Sinds half april zou daar ook een koppel Roodborsttapuit zitten NET, VPA
27 Molsbroek Lokeren

Avond- en nachtexcursie (EVJ tot 3u20, 28.05).

Moerasvlakte: ca. 3500 Spreeuwen op slaapplaats en 1 roeppost Waterral. Rietvelden en meersen: ca. 300 Spreeuwen + enkele tientallen Oeverzwaluwen & Boerenzwaluwen op slaapplaats, 1 roeppost Waterral, 3 zp. Sprinkhaanzanger, en nog steeds de Veenmol auditiefMeer info over de Veenmol

EVJ, VPP, DPE, STC
Puyenbroeck Wachtebeke min. 6 Bijeneters (3 koppels) aan de zandberg langs de camping, en 2 (1 koppel) aan parking 2 (meer info en foto's) EVJ

Bijeneter langs parking 2. Foto: Joris Everaert

 

Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde zp. Wielewaal, zp. Zomertaling, en jagende Boomvalk AUT
Buylaers meersen Lokeren Roodborsttapuit (m) CLP
Zuidlede-Etbos Moerbeke 1 m Kuifeend in oeverbegroeiing, 3 IJsvogels (vermoedelijk uitgevlogen jongen) en 1 zp. Nachtegaal VEA
Maaidonk Berlare 1 zp. Nachtegaal, 1 zp. Koekoek, 1 zp. Fitis en 1 zp.+ koppel Bosrietzanger DHF
26 Molsbroek Lokeren 1 roeppost Waterral en 2 zp. Sprinkhaanzanger, rond 0u50 (27.05) in de meersen & rietvelden. Verder ook nog de Veenmol auditief  (sinds 25.05. opgemerkt) EVJ
Donkmeer Berlare 1 roeppost Waterral, rond 0u in reservaatzone EVJ
Donkmeer Berlare Boomvalk DBW
25 Puyenbroeck Wachtebeke

In de vooravond zaten minstens 6 Bijeneters aan de broedwand nabij de camping (meer info en foto's)

EVJ
Lokerse Moervaartmeersen (afgraving) Eksaarde Visarend (tweemaal langs de Moervaart), zp. Dodaars, koppel Fuut met 3 pulli, 2 m Kuifeend, 1 v Tafeleend, 2 m Krakeend, Torenvalk waarschijnlijk met jongen, 1 zp. Rietzanger, 1 zp. Blauwborst, 4 zp. Kleine Karekiet en 1 zp. Grasmus VAC
Molsbroek Lokeren 1 roeppost Waterral en 3 zp. Sprinkhaanzanger, 's avonds (21u30-0u30) in de meersen & rietvelden (EVJ & VVP). In de moerasvlakte ook 5 Grutto's. Verder vanaf ca. 22u30 ook een interessant en zeldzaam insect, nl. Veenmol (auditief) Meer info over de Veenmol, klik hier EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 12 Aalscholvers, 9 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 3 Buizerds, 1 v. Bruine Kiekendief, 1 Boomvalk, 1 Torenvalk, 4 koppels Bergeend met 17 juv., 2 Krakeenden, 3 Slobeenden, 4 Kuifeenden, 10 ad.+ 1 juv. Scholeksters, 9 ad.+ 2 juv. Grutto's, 3 Patrijzen, 2 Groene Spechten, 2 Grote Bonte Spechten, 3 Veldleeuweriken, 1 Tapuit, 7 ad.+ 1 juv. Roodborsttapuiten, koppel Zwarte Roodstaart met 4 juv., 1 Wielewaal, 9 Grote Lijsters, 7 Graspiepers, 3 ad.+ 2 juv. Witte Kwikstaarten, 10 Gele Kwikstaarten, 3 Blauwborsten, 5 Staartmezen, 4 Gaaien en 6 Rietgorzen

VOR, VDA, HUA
Tussen de twee Leden (Eendenkom) Moerbeke 2 zp. Nachtegaal DBW
Maaibos/Etboshoeve Moerbeke 1 zp. Sprinkhaanzanger en IJsvogel, ten N van Zuidlede  DBW
Kanaal van Stekene Stekene 1 koppel Slobeend en 1 v Krakeend met afleidingsgedrag  VEA
Sombeekse meersen Waasmunster koppel Bergeend met 10 jongen op de Durme  VDP
24 Puyenbroeck Wachtebeke Eťn koppel Bijeneter mooi te zien aan parking 2 (zwembad). Deze vogels vlogen later weg naar locatie camping. Langs de camping moeilijk door lawaai (feesttent) en wind  (meer info en foto's) DPE

Parende Bijeneters te Wachtebeke. Foto: Peter Duymelinck

 

Schikwijk St-Anna/Hamme Gele Kwikstaart VHF
De Linie Eksaarde 2 koppels Tafeleend BRG
22 Puyenbroeck Wachtebeke

Vandaag plots meer Bijeneters ! Ongeveer 20 vogels werden gezien nabij het zwembad, en minstens 2 vogels zaten op de locatie aan de camping (meer info)

AWO
Heikant  Zele

1 koppel Canadese Gans, 2 koppels Nijlgans, 1 koppel Scholekster, roep van Patrijs, 8 mannetjes (territoria) en min. 2 vrouwtjes Gekraagde Roodstaart, 2 Grauwe Vliegenvangers en 2 zp. Grasmus, thv. Wezepoel, Tuimelaar en Paradijzen

VAD
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 Dodaars, 16 Aalscholvers, 2 Ooievaars, 18 Canadese Ganzen, 3 Buizerds, 1 v. Bruine Kiekendief, 4 Torenvalken + 3 juv. op nest, 12 ad.+ 8 juv. Bergeenden, 4 Krakeenden, 5 Slobeenden, 4 Kuifeenden, 7 ad.+ 3 juv. Scholeksters, 9 ad.+ 2 juv. Grutto's, 1 Watersnip, 7 Patrijzen, 3 Kleine Mantelmeeuwen, 1 Grote Mantelmeeuw, 2 Groene Spechten, 2 Grote Bonte Spechten, 2 ad.+ 3 juv. Steenuilen, 2 Veldleeuweriken, 2 Tapuiten, 6 ad.+ 1 juv. Roodborsttapuiten, 1 koppel Zwarte Roodstaart, 3 Zomertortels, 3 Grote Lijsters, 15 Graspiepers, 7 Witte Kwikstaarten, 1 Engelse Gele Kwikstaart, 14 Gele Kwikstaarten, 1 Blauwborst, 1 Boomkruiper, 6 Ringmussen, 2 Gaaien en 2 Rietgorzen

VOR, VDA, HUA
21 Puyenbroeck Wachtebeke

Net voor de middag min. 7 Bijeneters te zien aan zandberg langs de camping (meer info). Daar ook 2 Boomvalken en min. 1 Wespendief rondvliegend. Aan het zwembad (parking 2) waren 2 Bijeneters aan het foerageren boven het voetbalveld

DCG, EVJ
20 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde 2 zp. Dodaars, Canadese Gans met 3 pulli, 2 v Krakeend met 4 en 3 pulli, 4 m en 1 v Kuifeend, Boomvalk overvliegend, Torenvalk nog op nest, 1 zp. Wielewaal, 3 zp. Kleine Karekiet, 1 zp. Grasmus, 2 m en 1 v Koekoek VAC
Puyenbroeck Wachtebeke min. 4 Bijeneters (meer info) en Bruine Kiekendief (onv. m), 's avonds aan zandberg langs camping CLP, STJ
De Linie Eksaarde Bruine Kiekendief (v) BRG
18 Kalkense meersen Laarne Porseleinhoen , 's avonds roepend in Molenmeers VBL e.a.
Fondatie Sinaai Wespendief AUT
Molsbroek Lokeren Visdief en Boomvalk, 's middags over de moerasvlakte CRM, AUT, CLP, NEP
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 Dodaars, 7 Aalscholvers, 2 Nijlganzen, 5 Buizerds, 1 v. Bruine Kiekendief, 2 koppels Torenvalk (nestkasten), 4 Bergeenden, 8 Krakeenden, 4 Slobeenden, 4 Kuifeenden, 7 Scholeksters, 8 ad. + 4 juv. Grutto's, 1 Oeverloper, 2 Patrijzen, 1 Groene Specht, 4 Grote Bonte Spechten, 1 Steenuil, 2 Veldleeuweriken, 9 Tapuiten, 4 Roodborsttapuiten, 1 Zomertortel, 5 Grote Lijsters, 5 Graspiepers, 1 Witte Kwikstaart, 1 Engelse Gele Kwikstaart , 8 Gele Kwikstaarten, 3 Staartmezen, 5 Blauwborsten, 6 Gaaien en 4 Rietgorzen

VOR, VDA
Molsbroek Lokeren 2 zp. Sprinkhaanzanger en 1 roeppost Waterral, 's avonds in de rietvelden/meersen EVJ
Puyenbroeck Wachtebeke 10 Bijeneters, 's middags samen in ruigte langs toegangsweg camping. Meer op de nieuwspagina RAP

10 Bijeneters samen in boom te Wachtebeke. Foto: Paul Raes

 

Blauwborst (m) in Lokerse Moervaartmeersen te Eksaarde. 

Foto: Geert Van de Velde

 

17 Polsmeersen Overmere-Berlare Noordse Gele Kwikstaart , 6 Gele Kwikstaarten en 2 Tapuiten langs de Koningsstraat Geert & Isabelle M
Station Schellebelle Lepelaar overtrekkend CRM
Donkmeer Berlare Verschillende Visdiefjes, Zomertaling (m) en Wielewaal (m)   CLP, MAJ
Hemelse Rij  Berlare zp. Nachtegaal en zp. Wielewaal CLP, MAJ
16 Puyenbroeck Wachtebeke Alles OK met de Bijeneters (nieuwspagina). Daar ook 1 Tapuit (m) EVJ, VVG, MOT, SPG
Molsbroek Lokeren 2 ad. Zwartkopmeeuwen, koppel Smient, 3 koppels Tafeleend in de moerasvlakte EVJ
Hemelse Rij Berlare 2 zp. Nachtegaal DHF
Donkmeer Berlare Koppel Visdief (1 ex. broedend op nestvlot), 3 koppels Krakeend, 1 koppel Slobeend, 4 koppels Kuifeend, 1 koppel Knobbelzwaan (put13), 40 Nijlganzen (!) 1 koppel Nijlgans met 7 kuikens (achter eendenkooi), 4 Oeverlopers (rond grote meren - brugsken), 1 zp. Wielewaal (canada bosje DDS), 2 Koekoeken, ca. 20 Canadese Ganzen met o.a. 2 koppels met resp. 6 en 9 kuikens DHF
Maaidonk Berlare 1 Torenvalk, 1 Groene Specht, 2 zp. Nachtegaal, 1 Steenuil, 1 Koekoek DHF
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 3 Aalscholvers, 5 Nijlganzen, 1 Buizerd, 1 v. Bruine Kiekendief, 1 Torenvalk, 5 Bergeenden, 2 Krakeenden, 3 Slobeenden, 2 Kuifeenden, 8 Scholeksters, 10 Grutto's1 Zwartkopmeeuw, 3 Grote Bonte Spechten, 1 Wielewaal, 1 Veldleeuwerik, 14 Tapuiten , 9 Roodborsttapuiten, 7 Graspiepers, 2 Witte Kwikstaarten, 13 Gele Kwikstaarten, 1 Matkop, 2 Staartmezen, 3 Blauwborsten, 2 Gaaien en 6 Rietgorzen

HUA, VOR, VDA
15 Puyenbroeck Wachtebeke Er zijn zeker 11 Bijeneters aanwezig aan de zandbergen nabij de camping. Meer info op nieuwspagina  EVJ, DCG

Bijeneters te Wachtebeke. Foto's: Joris Everaert

 

Molsbroek Lokeren 1 Zwarte Stern, 4 Tureluurs, 1 Grutto en min. 2 ad. Zwartkopmeeuwen, 's avonds in de moerasvlakte. In de rietvelden/meersen 1 roeppost Waterral, 1 zp. Sprinkhaanzanger en al de rest EVJ
Donkmeer Berlare Visdief broedend op nestvlot, 1 zp. Wielewaal, en 2 Boomvalken overvliegend EVJ
Daknamse meersen Daknam-Lokeren In het ooievaarsnest zijn 3 jongen te zien   Meer info op nieuwspagina EVJ
Kouterbosstraat Zele 2 Wespendieven HUA, VOR, VDA
Durmemonding Hamme 3 Visdieven over de Schelde, 2 Oeverlopers, 65 Bergeenden, 3 Kuifeenden op de Durme, 1 zp. Nachtegaal en 4 Groenlingen DBW
14 Puyenbroeck Wachtebeke De Bijeneters zijn terug !! Vandaag zaten minstens 7 vogels nabij de toegangsweg van de camping. Meer info op de aparte nieuwspagina MIK
Donkmeer Berlare 2 Zwarte Sterns  CLP, CRM, MAJ
Scheldebroeken Zele & Berlare 9 Tapuiten HUA, VOR, VDA
Hamputten Waasmunster Wespendief overvliegend naar noord DBI
13 Kalkense meersen Kalken-Laarne Slangenarend  in noordelijke richting over de Scherenmeers ROE
12 Moervaartmeersen Sinaai Visarend  rond 20u30 overtrekkend SAF, NET, e.a.
De Linie Eksaarde 2 zp. Wielewaal, 1 Koekoek, 1 IJsvogel en 1 Grasmus aan de kasteelsite  BRG
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Bruine Kiekendief (v) VAC
De Moeren Hamme 2 nesten Blauwe Reiger met jongen AUT
Molsbroek Lokeren 4 Zwarte Sterns en Oeverloper, 's morgens pleisterend AUT, NEP, CRM 
Hamputten Waasmunster 1 Zwarte Stern, 's avonds pleisterend EVJ
Terreinen Suikerfabriek Moerbeke min. 62 nesten Aalscholver, min. 12 Geoorde Futen, 4 Oeverlopers EVJ
11 Molsbroek Lokeren Boomvalk en ca. 120 Gierzwaluwen, 's avonds boven de moerasvlakte. Verder ook 1 roeppost Waterral, 1 zp. Sprinkhaanzanger, min. 6 zp. Rietzanger en 4-5 zp. Rietgors in de rietvelden en meersen. Nog 1 zp. Sprinkhaanzanger langs Durmedijk in Hagemeersen  EVJ
Hamputten Waasmunster Zwarte Stern en 2 Oeverlopers, 's avonds  EVJ
Molsbroek Lokeren 9 Tureluurs en 1 Oeverloper, 's morgens over de moerasvlakte. Tijdens de middag een snel trekkende Boomvalk over het bezoekerscentrum CRM, CLP e.a.
Fondatie Sinaai baltsend koppel Wespendief  AUT
Eenbes Eksaarde baltsend koppel Wielewaal en 3 zp. Nachtegaal AUT
Lokersen Moervaartmeersen Eksaarde Dodaars en Waterral roepend aan de afgraving AUT
Hemelse Rij Berlare 2 zp. Nachtegaal in de reservaatzone AUT
Donkmeer Berlare koppel Visdief op nestvlot  AUT

Visdief. Foto: Joris Everaert

 

Paardenbroek Wichelen zp. Wielewaal AUT
Durmemeersen Hamme Boomvalk AUT
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 9 Aalscholvers, 5 Nijlganzen, 2 Torenvalken, 9 Bergeenden, 8 Krakeenden, 6 Slobeenden, 3 Kuifeenden, 6 Scholeksters, 12 ad. + 3 juv. Grutto's,  2 Tureluurs, 1 Goudplevier, 2 Kleine Mantelmeeuwen, 4 Patrijzen, 2 Grote Bonte Spechten, 2 Groene Spechten, 1 Steenuil, 1 IJsvogel, 3 Grote Lijsters, 1 Veldleeuwerik, 8 Tapuiten , 6 Roodborsttapuiten, 16 Graspiepers, 4 Witte Kwikstaarten, 5 Gele Kwikstaarten, 2 Blauwborsten, 4 Gaaien, 2 Kneu's en 4 Rietgorzen

HUA, VOR, VDA
10 Molsbroek Lokeren zp. Bosrietzanger langs de Durme CLP
9 Rietstraat (dorp) Eksaarde Rode Wouw 's middags overvliegend VAC
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde koppel Fuut met 3 pulli op Moervaart, koppel Slobeend, 2 m. Krakeend en Torenvalk op nest aan de afgraving  VAC
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Bruine Kiekendief (v) 's avonds jagend boven het riet aan de afgraving VVG
8 Molsbroek Lokeren 2 Zwartkopmeeuwen (ad) in de moerasvlakte VAP, EVJ
Oude Durme Hamme & Waasmunster zp. Nachtegaal, 1 Visdief, 1 Tureluur en 3 koppels Slobeend DBW
Donkmeer Berlare

5 Futen waarvan 1 op nest, 2 koppels Canadese Gans met resp. 10 en 2 jongen, 1 koppel Nijlgans, 1 koppel Visdief waarvan 1 ex. op nestvlot, 1 koppel Krakeend, Meerkoet met 5 jongen, 3 Wilde Eenden met resp. 10, 4 en 2 jongen, 1 koppel Kuifeend, 1 zp. Wielewaal, ca. 10 Oeverzwaluwen, 5 Boerenzwaluwen en 7 Gierzwaluwen (put 13 en 14), 1 zp. Bauwborst, 2 zp. Kleine Karekiet, 2 zp. Zwartkop, 2 zp. Tuinfluiter, 2 zp. Tjiftjaf en 1 zp. (koppel) Rietgors in de revervaatzone

DHF
Hemelse Rij Berlare Wilde Eend met 5 jongen, 1 Buizerd, 3 zp. Zwartkop, 1 zp. Roodborst, 3 zp. Nachtegaal en 1 zp. Blauwborst in de reservaatzone  DHF
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 21 Aalscholvers, 2 Nijlganzen, 4 Canadese Ganzen, 2 Sperwers, 1 Buizerd, 3 v. Bruine Kiekendief, 3 koppels Torenvalk op nest, 7 Bergeenden, 7 Krakeenden, 8 Slobeenden, 2 koppels Kuifeend, 10 Scholeksters, 9 Grutto's, 1 Oeverloper, 4 Kleine Mantelmeeuwen, 12 Patrijzen, 4 Grote Bonte Spechten, 12 Groene Spechten, 1 Steenuil, 1 IJsvogel, 2 Zomertortels, 1 Wielewaal, 3 Grote Lijsters, 2 Veldleeuweriken, 1 Zwarte Roodstaart, 1 Paapje, 12 Tapuiten , 3 koppels en 1 v. Roodborsttapuit, 1 Grauwe Vliegenvanger, 9 Graspiepers, 6 Ringmussen, 2 Boomkruipers, 1 Staartmees, 2 Witte Kwikstaarten, 13 Gele Kwikstaarten, 3 Blauwborsten, 4 Gaaien, 2 Kneu's en 3 Rietgorzen

HUA, VOR, VDA

Grutto. Foto: Joris Everaert

 

7 Pontweg Daknam zp. Spotvogel (eerste dit jaar) in tuin EVJ
6 Molsbroek Lokeren 2 Zwarte Sterns en koppel Zomertaling in de moerasvlakte EVJ, CRM, CLP, AUT
5 Molsbroek Lokeren 4 Zwartkopmeeuwen (2 eerste zomers, 2 ad), Bruine Kiekendief (onv) en ca. 50 Gierzwaluwen boven de moerasvlakte  EVJ
Hamputten Waasmunster 2 Zwarte Sterns en 3 Oeverlopers pleisterend EVJ, STC
Ansevelde Zele Tapuit en zp. Veldleeuwerik  EVJ
Oude Durme Hamme zp. Nachtegaal EVJ
Berlarebroek Berlare min. 3 m Wielewaal VWS
Nieuwdonk Berlare 1 zp. Wielewaal VWS
Scheldebroeken Zele & Berlare 3 v. Bruine Kiekendief, verschillende Buizerds, 2 Boomvalken en 3 Tureluurs HUA, VOR, VDA
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde 2 koppels Dodaars (waarbij hevig territoriumgevecht), 2 m Zomertaling waarvan 1 met kenmerkende zang/roep, m Bergeend, 3 m Krakeend, m Slobeend, m Kuifeend, koppel Torenvalk nog in nestbak, zp. Blauwborst, zp. Kleine Karekiet en 2 zp. Zwartkop aan de afgraving. Ook nog Wielewaal in de omgeving VAC
4 Hamputten en Molsbroek Waasmunster en Lokeren Opnieuw Visarend ! Rond 14u tijdelijk op de Hamputten (waarschijnlijk komende van het Molsbroek) en daarna via het Molsbroek in noordelijke richting wegvliegend STC, CLP
Hamputten Waasmunster 2 Zwarte Sterns pleisterend STC, CLP
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde 2 koppels Dodaars, 3 m Krakeend, m Slobeend, m Kuifeend, m Tafeleend, koppel Torenvalk (nestbak), zp. Kleine Karekiet en zp. Blauwborst VAC
3 Molsbroek Lokeren 2 Visarenden iets na 11u kort na elkaar in noordwestelijke richting overvliegend (de eerste tijdelijk pleisterend). Verder ook 1 Zwarte Stern in dezelfde richting overvliegend, en 2m+1v Zomertaling rondvliegend in de moerasvlakte DCM, MAJ, AUT, CLP, CRM
Molsbroek Lokeren 1 Dwergmeeuw (eerste zomer), 2 Groenpootruiters en 1 Tureluur, 's avonds in de moerasvlakte VAP
2 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde 2 koppels Dodaars, m Zomertaling, 3 m Krakeend, m Slobeend, Slechtvalk laag overvliegend, 1 Ransuil, 1 zp. Blauwborst en 3 zp. Zwartkop aan de afgraving. In de omgeving koppel Wielewaal goed te zien VAC
E17 (afrit) Lokeren Ooievaar, 's avonds op een verlichtingspaal van de middenberm MEN
1 Centrum Waasmunster min. 18 Huiszwaluwen rondvliegend/jagend boven Stationsstraat & Wareslagestraat VDP
Molsbroek Lokeren 1 Dwergmeeuw (eerste zomer) 's avonds in de moerasvlakte. 1 zp. Sprinkhaanzanger en min. 7 zp. Rietzanger in rietvelden. Nog 1 zp. Sprinkhaanzanger langs Durmedijk in Hagemeersen    EVJ
Daknamse meersen Daknam-Lokeren

Er werden vandaag minstens 2 jongen opgemerkt in het ooievaarsnest. Klik hier voor meer info. 

In de Kraaimeersen nog 1 koppel Slobeend en 14 Canadese Ganzen. In de Daknamse meersen (naast sportterreinen) 8 Canadese Ganzen

EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 13 Aalscholvers, 3 Nijlganzen, 4 Canadese Ganzen, 1 Buizerd, 2 koppels Torenvalk, 10 Bergeenden, 10 Krakeenden, 5 Slobeenden, 3 Kuifeenden, 9 Scholeksters, 4 Grutto's, 1 Watersnip, 1 Waterral, 1 Kleine Mantelmeeuw, 5 Patrijzen, 1 Grote Bonte Specht, 1 Groene Specht, 2 Steenuilen, 1 Zomertortel (eerste dit jaar), 1 Grote Lijster, 1 Veldleeuwerik, 1 Zwarte Roodstaart, 5 Tapuiten, 4 Roodborsttapuiten, 10 Graspiepers, 6 Ringmussen, 2 Witte Kwikstaarten, 5 Gele Kwikstaarten, 1 Blauwborst, 1 Gaai en 5 Rietgorzen

HUA, VOR
Oude Durme Hamme zp. Nachtegaal DBW
Durme Waasmunster 3 Oeverlopers DBW
Durmemeersen Hamme zp. Rietzanger, Kleine Karekiet, Blauwborst, en Grasmus in het Polderbroek VHF
Terreinen Suikerfabriek Moerbeke 60 nesten Aalscholver, diverse Geoorde Futen en al de rest EVJ, WIL

 

Waarnemers