Juni 2005                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                       Waarnemingen Mei 2005 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                             Lijst waarnemers

Artikel: De broedvogels van het Molsbroek in 2004

Ooievaarskoppel (nest) te Daknam, recente nieuwspagina  

Broedkolonie Bijeneters te Wachtebeke, recente nieuwspagina 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

29 Molsbroek Lokeren Visdief en min. 5 Grutto's pleisterend en jagende Boomvalk, 's middags in de moerasvlakte. In de namiddag ook Ooievaar overvliegend in noordelijke richting  (CRM) CRM, AUT, CLP
Fondatie Sinaai Ooievaar, 's namiddags overvliegend richting NNO (mogelijk dezelfde van het Molsbroek) DPE
BraambeziŽn Daknam-Lokeren 5 Scholeksters (familie) 's avonds overvliegend EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 5 Aalscholvers, 2 Buizerds, 3 ad.+ 2 juv. Torenvalken, 4 Bergeenden, 1 Kleine Mantelmeeuw, 8 ad.+ 2 juv. Scholeksters, 2 Patrijzen, 2 Groene Spechten, 2 Grote Bonte Spechten, 1 Steenuil, 1 Ransuil, 7 ad.+ 4 juv. Roodborsttapuiten, 1 Wielewaal, 2 Grote Lijsters, 4 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 7 Witte Kwikstaarten, 10 Gele Kwikstaarten, 4 Blauwborsten, 1 Boomkruiper, 21 Staartmezen, 4 Ringmussen, 2 Gaaien, 1 Kneu en 3 Rietgorzen

VDA, HUA, VOR
28 Molsbroek Lokeren Wintertaling (m) met zeker 1 pullus, 1 Tureluur, 7 Scholeksters en min. 5 Grutto's, 's avonds in de moerasvlakte. Verder ook nog 1 zp. Sprinkhaanzanger in het groot rietveld  EVJ
Hamputten Waasmunster Visdief pleisterend STC, EVJ
27 Stationsstraat Waasmunster min. 6 bewoonde nesten van Huiszwaluw VDP
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Dodaars met 5 pulli, familie Groene Specht en IJsvogel met voedsel aan de afgraving, en Fuut met 2 pulli op de Moervaart  VAC
26 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig. 's Namiddags zat hij regelmatig neer midden in de moerasvlakte. Daar ook min. 8 Grutto's EVJ, STC, VAP, VAT
Hamputten Waasmunster 4 Visdieven (ad) STC, EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 Dodaars, 19 Aalscholvers, 4 Nijlganzen, 2 Buizerds, 3 ad.+ 2 juv. Torenvalken, 5 ad.+ 6 juv. Bergeenden, 1 Kleine Mantelmeeuw, 12 ad.+ 1 juv. Scholeksters, 3 ad.+ 2 juv. Patrijzen, 3 Groene Spechten, 4 Grote Bonte Spechten, 2 Steenuilen, 2 Ransuilen, 6 ad.+ 7 juv. Roodborsttapuiten, 5 Zomertortels, 4 Grote Lijsters, 6 Graspiepers, 3 Veldleeuweriken, 10 Witte Kwikstaarten, 18 Gele Kwikstaarten, 4 Blauwborsten,  2 Zwarte Roodstaarten, 2 Gekraagde Roodstaarten, 2 Boomkruipers, 4 Ringmussen, 3 Gaaien, 4 Groenlingen en 4 Rietgorzen

VDA, HUA, VOR
25 Hamputten  Waasmunster Grauwe Kiekendief (2e jaars) 's namiddags overvliegend in noordelijke richting. De Witwangstern (ad) pleisterde op de grote plas DGD, HEB, DWJ
Molsbroek Lokeren min. 17 Grutto's pleisterend in de moerasvlakte CRM, CLP, EVJ, HEM 
24 Heirlandstraat Daknam-Lokeren Boomvalk, 's avonds rondvliegend DUP
Rietsnijderij Waasmunster Koppel Kuifeend met 7 jongen in nabijgelegen trekgracht  VDP
Durme Waasmunster 5 Scholeksters op slikken, en ca. 40 Boerenzwaluwen rondvliegend VDP
23 Molsbroek Lokeren 5 Zwarte Sterns (4 ad. zomer en 1 juv.) en ca. 15 Grutto's, 's middags in de moerasvlakte. Daar ook 1 Ooievaar overvliegend  (CLP, CRM) AUT, CLP, CRM, DCM
Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte (soms op de Hamputten) EVJ
Eksaarde Eksaarde-Lokeren Broedgeval Kerkuil (min. 2 jongen auditief) EVJ
Oudenbos Lokeren Broedgeval Kerkuil COJ
Molenveld Overmere-Berlare Boomklever nog in het bosje van Molenveld-verkaveling. Mogelijk is daar ook een tweede vogel aanwezig MEG
Polsmeersen Overmere-Berlare Kwartel, om 23u33 roepend nabij Koningsstraat/Kleine Molenstraat MEG
22 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte (soms op de Hamputten). 's Avonds daar ook minstens 5 Grutto's pleisterend en nog ca. 4000 Spreeuwen op slaapplaats EVJ, COW e.a.
Molsbroek Lokeren 's Avonds nog 2 zp. Sprinkhaanzanger in de rietvelden EVJ, VAS
Molenveld Overmere-Berlare Boomklever nog in het bosje van Molenveld-verkaveling en daarbij een lege boomholte van Spreeuw inspecterend MEG
Scheldebroeken Berlare Boomvalk in het Aubroeck MAJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 Dodaars, 8 Aalscholvers, 1 Buizerd, 2 Torenvalken, 1 Kleine Mantelmeeuw, 11 Scholeksters, 1 Waterral, 3 ad.+ 2 juv. Patrijzen, 2 Groene Spechten, 7 Grote Bonte Spechten, 1 Steenuil, 1 Ransuil, 1 koppel Roodborsttapuit, 1 Graspieper, 3 Veldleeuweriken, 9 Witte Kwikstaarten, 14 Gele Kwikstaarten, 1 m Engelse Gele Kwikstaart, 1 Tuinfluiter, 4 Blauwborsten, 1 Staartmees, 2 Ringmussen, 1 Gaai en 5 Rietgorzen

VDA, HUA, VOR
21 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte (soms ook op de Hamputten). Daar ook minstens 15 Grutto's pleisterend AUT
Lokerse Moervaartmeersen (afgraving) Ekaarde Dodaars met pulli, Groene Specht met jongen, en Wielewaal  VAC
20 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte. 's Avonds daar ca. 4000 Spreeuwen op slaapplaats en nog minstens 12 Grutto's  EVJ
Molsbroek Lokeren 26 Grutto's op de middag pleisterend in de moerasvlakte AUT, BRG, CLP, CRM
Braambezien Daknam-Lokeren Kwartel, om middernacht roepend thv. Pontweg & Heirlandstraat  EVJ
Molenveld Overmere-Berlare Boomklever nog in het bosje van Molenveld-verkaveling  MEG
19 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte (en Hamputten). Rond 10u45 daar ook 2 Steltkluten overvliegend richting Hamputten (DRG). In de moerasvlakte 's morgens tijdelijk ook 2 Amerikaanse Witte Ibissen (ontsnapt/verwilderd)  (DRG). 's Namiddags in de moerasvlakte 31 Grutto's pleisterend (EVJ, WAG, CRM) DRG, WAG, EVJ e.a.
Kalkense meersen Laarne Zwarte Ooievaar 's avonds tijdelijk pleisterend in het oostelijke deel van de meersen CLP
Oude Durme Hamme 5 adulte Visdieven (ook zittend), v Kuifeend met pulli, IJsvogel en Buizerd  DBW
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

4 ad.+ 1 juv. Dodaars, 4 Aalscholvers, 15 Canadese Ganzen, 1 Nijlgans, 2 Buizerds, 2 ad.+ 2 juv. Torenvalken, 1 Boomvalk, 3 Bergeenden, 1 Kuifeend, 6 Kleine Mantelmeeuwen, 9 ad.+ 3 juv. Scholeksters, 4 Patrijzen, 3 Groene Spechten, 5 Grote Bonte Spechten, 1 Steenuil, 1 Ransuil, 1 IJsvogel, 2 Veldleeuweriken, 2 koppels en 3 juv. Roodborsttapuiten, 1 Grote Lijster, 5 Zomertortels, 8 Graspiepers, 8 ad.+ 6 juv. Witte Kwikstaarten, 12 Gele Kwikstaarten, 1 m Engelse Gele Kwikstaart, 5 ad.+ 7 juv. Gekraagde Roodstaarten, 5 ad.+ 3 juv. Blauwborsten, 1 Boomkruiper, 6 Ringmussen, 2 Gaaien en 7 Rietgorzen

VDA, HUA, VOR
18 Molsbroek en Hamputten Lokeren en Waasmunster De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte. Deze namiddag pleisterde hij/zij ook tijdelijk op de naastliggende Hamputten. 's Avonds en 's nachts nog 2 zp. Sprinkhaanzanger en 1 roeppost Waterral  (EVJ) DSP, EVJ
Scheldebroeken Zele Boomvalk rondvliegend in omgeving Kleine Dijk MAJ
17 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte BRG, AUT, CLP, CRM, NEP, EVJ
Molsbroek Lokeren 5 Visdieven heel kort jagend boven de moerasvlakte (BRG, NEP, CLP). Daar ook 2 Grutto's, Tureluur en jagende Boomvalk BRG, AUT, CLP, CRM, NEP
Hamputten Waasmunster 2 Visdieven 's avonds pleisterend STC
Nieuwdonk Berlare 1 roeppost Kwartel nabij de parking (rand graanveld) MAJ, EVJ
Scheldebroeken Berlare Kleine Bonte Specht dichtbij Brede Schoren ENM
Molenveld Overmere-Berlare Boomklever in het bosje van Molenveld-verkaveling  MEG
Donkmeer Berlare Het overlevende jong van de Visdief maakt het goed op het nestvlot dat helemaal ondersteboven ligt (zie 13 juni). Meer info en foto's, klik hier.   EVJ

Visdief met nog 1 jong op nestvlot (ondersteboven). Foto: Joris Everaert

 

16 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte. Hij is soms een tijdje niet te zien en komt dan meestal terug vanuit de Hamputten CLP, CRM, AUT
Overmere dorp en omgeving en Polsmeersen Berlare Roeppost Kwartel en zp. Veldleeuwerik  VBM, ROE
Lokerse Moervaartmeersen (afgraving) Eksaarde Koppel Dodaars met 6 pulli en nog tweede koppel (zp.), v. Kuifeend met 8 pulli, zp. Zomertortel e.a.  VAC
15 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte EVJ
Molsbroek Lokeren 6 Grutto's overdag pleisterend in de moerasvlakte AUT, CRM
Weimanstraat Sinaai Kwartel in tuin DPE
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 Dodaars, 8 Aalscholvers, 3 Buizerds, 1 v. Bruine Kiekendief, 1 Torenvalk met juv. in nestkast, 5 ad.+ 5 juv. Bergeenden, 1 koppel en 1 m Kuifeend, 4 Kleine Mantelmeeuwen, 7 ad.+ 4 juv. Scholeksters, 1 Wulp, 1 Groene Specht, 3 Grote Bonte Spechten, 1 ad.+ 2 juv. Steenuilen, 3 Veldleeuweriken, 3 Grote Lijsters, 1 Zomertortel, 6 Graspiepers, 7 Witte Kwikstaarten, 12 Gele Kwikstaarten, 1 m Engelse Gele Kwikstaart (met voer), 6 ad.+ 3 juv. Blauwborsten, 7 Staartmezen, 1 Gaai en 11 Rietgorzen

VDA, HUA, VOR
14 Lokerse Moervaartmeersen (afgraving) Eksaarde Koppel Dodaars met pulli en nog een tweede koppel (roeppost), Kuifeend met pulli, en luchtgevecht tussen Wielewaal (m) en Koekoek. Op de Moervaart koppel Fuut met 3 pulli VAC
Scheldebroeken Zele & Berlare Kwartel roepend tussen Hogeweg en Haststraat, baltsend koppel Dodaars in Meirgracht Aubroeck, 1 zp. Sprinkhaanzanger te Zele, en broedgeval IJsvogel in omgeving Aquafin Zele MAJ
13 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte. 's Avonds daar ook 22 pleisterende Grutto's. In de rietvelden nog 2 zp. Sprinkhaanzanger  EVJ
Donkmeer Berlare Omwille van een nog onbekende reden ligt het nestvlot van de Visdief helemaal ondersteboven. Er zit nog 1 jong aan de rand op bundel takken. De 2 andere jongen zijn vermoedelijk gestorven   Verder daar ook Zwarte Stern pleisterend HEJ
Scheldebroeken Berlare 1 zp. Veldleeuwerik in het Aubroeck  MAJ, VLB
Meersen en centrum Waasmunster Broedgeval Kerkuil, en Huiszwaluwen zitten met jongen VDP
Xx Sinaai 2 roepposten Kwartel DPE

Jonge Huiszwaluwen te Waasmunster. Foto: Pieter Van Dorsselaer

 

12 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte. Daar ook min. 3 pleisterende Grutto's.  STC, EVJ e.a.
Bunt Hamme zp. Nachtegaal DBW
Scheldebroeken (Aubroeck) Berlare 1 v. Bruine Kiekendief ter plaatse, en Boomvalk laag overvliegend MAJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 Dodaars, 7 Aalscholvers, 5 Knobbelzwanen, 3 Canadese Ganzen, 6 Nijlganzen, 3 Buizerds, 1 v. Bruine Kiekendief, 1 m Torenvalk met 1 juv. op akker, 1 Bergeend, 1 koppel en 1 m Kuifeend, 2 Kleine Mantelmeeuwen, 8 ad.+ 1 juv. Scholeksters, 4 ad.+ 1 juv. Grutto's, 2 ex.+ 2 roepposten Patrijs, 3 Groene Spechten, 7 Grote Bonte Spechten, 2 Veldleeuweriken, 1 koppel met 2 juv. Roodborsttapuiten, 2 Grote Lijsters, 4 Graspiepers, 9 Witte Kwikstaarten, 18 ad.+ 2 juv. Gele Kwikstaarten, 1 m Engelse Gele Kwikstaart, 5 Blauwborsten, 2 Staartmezen en 3 Rietgorzen

VDA, HUA, VOR
11 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte EVJ, STC, DSR e.a.
Buylaers meersen Lokeren m Roodborsttapuit (vrouwtje zit waarschijnlijk te broeden) EVJ
Nieuwdonk Berlare 1 roeppost Kwartel nabij de parking (rand graanveld), en 2 Steenuilen aan hooiland tegen Maaidonk MAJ, VBM, ROE
Daknamse meersen (Kraaimeersen) Lokeren Vandaag werden de 2 ooievaarsjongen geringd. Meer info en foto's op aparte nieuwspagina DUP e.a.

Het ringen van de ooievaarsjongen te Daknam. Foto: Marc de Theije

 

10 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte. Hij vloog tijdelijk ook aan de naastliggende Hamputten (STC). 's Middags trokken 2 Ooievaars hoog over de moerasvlakte. Er werd ook (nog) een ad. m. Wintertaling opgemerkt (AUT) AUT, CLP, MAJ, CRM, STC
Molsbroek Lokeren zp. Wielewaal in de enclave STC
Lokerse Moervaartmeersen (afgraving) Eksaarde 1 koppel Bergeend met 3 pulli, 1 koppel Tafeleend met 1 pullus, 3 m en 1 koppel Kuifeend met pulli, 1 roeppost Waterral, 1 zp. Zomertortel, 1 zp. Wielewaal en 1 zp. Blauwborst    VAC
Puyenbroeck Wachtebeke 1 zp. Wielewaal nabij het kasteel  
9 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte AUT, STC, EVJ e.a.
Molsbroek Lokeren 2 m Rosse Stekelstaart (verwilderd), om 22u opgemerkt in de moerasvlakte (thv. Weverslaan) DCM
Molsbroek Lokeren 2 roepposten Waterral en nog 2 zp. Sprinkhaanzanger, 's avonds in de rietvelden & moerasvlakte. EVJ, STC
Sombeekse meersen Waasmunster roeppost Patrijs ('s avonds) EVJ
Oude Durme Hamme & Waasmunster roeppost Bosuil EVJ
8 Puyenbroeck Wachtebeke Lepelaar (onv) 's middags tijdelijk pleisterend aan kleine recent gegraven waterplas op het terrein waar de bomen werden gekapt. De Bijeneters zitten waarschijnlijk te broeden. Meer info daarover EVJ
Overstromingsgebied Wichelen & Berlare Zeker 4 succesvolle broedparen Grutto DPP
Scheldebroeken Zele 1 zp. Spotvogel in Scheldestraat MAJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 11 Aalscholvers, 1 Buizerd, 2 Torenvalken, 8 Bergeenden, 1 Krakeend, 4 Slobeenden, 2 koppels Kuifeend, 7 ad.+ 3 juv. Scholeksters, 6 Grutto's, 3 Patrijzen, 2 Groene Spechten, 5 ad.+ 1 juv. Grote Bonte Spechten, 2 Steenuilen, 1 Veldleeuwerik, 3 ad.+ 1 juv. Roodborsttapuiten, 2 koppels + 3 juv. Gekraagde Roodstaart, 3 Zwarte Roodstaarten, 1 Wielewaal, 2 Zomertortels, 6 Grote Lijsters, 9 Graspiepers, 5 Witte Kwikstaarten, 7 Gele Kwikstaarten, 6 Blauwborsten, 2 Boomkruipers, 5 Ringmussen, 2 Staartmezen, 1 Gaai, 2 Kneu's, 2 Groenlingen en 13 Rietgorzen

VDA, HUA, VOR
Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte (voor de verandering ..) EVJ e.a.

 

Witwangstern in het Molsbroek. Foto's: Joris Everaert

 

7 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte. 's Middags daar ook Lepelaar overvliegend  (AUT, MAJ, CRM). 's Avonds min. 8 Grutto's pleisterend in de moerasvlakte, en nog 3 zp. Sprinkhaanzanger in de rietvelden  (EVJ) AUT, MAJ, CRM, CLP, EVJ, VEA e.a.
Daknamse meersen Daknam-Lokeren

Op zaterdag 11 juni om 9u15 worden 2 flinke ooievaarsjongen geringd. Meer info.

DUP
Durmemeersen Hamme Boomvalk AUT
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Waterral roepend op de afgraving VAC
Donkmeer Berlare Het koppel Visdief op het nestvlot heeft 3 jongen. Meer info en foto's van het nestvlot, klik hier. HEJ, EVJ

Koppel Visdief met 3 jongen. Foto: Joris Everaert  (digiscopie)

 

6 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte  EVJ
Scheldebroeken Zele Kwartel roepend rond 0u20, en zp. Spotvogel overdag MAJ
Lokerse moervaartmeersen (afgraving) Eksaarde koppel Dodaars met pulli, koppel Kuifeend met pulli, v. Tafeleend met pulli, zp. Wielewaal, 2m.+3v. Koekoek, koppel Zomertortel   VAC
Donkmeer Berlare Boomvalk boven de veengraslanden CLP, AUT
5 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte (ook regelmatig op Gele plomp vooraan, en soms een tijdje niet te zien). Net voor de middag daar ook tijdelijk 2 Zwarte Sterns (EVJ). Verder nog v. Tafeleend met 5 jongen  (DBW, VAP, EVJ) EVJ, DBW, VAP, VLD e.a.
Molsbroek Lokeren Kwak (ad) rond 21u30 overvliegend naar de Hamputten en direct daarna terug naar het Molsbroek langs de Durme EVJ

Witwangstern in het Molsbroek. Foto: Joris Everaert  (digiscopie)

 

Moervaartmeersen Sinaai ca. 20 Gierzwaluwen rondcirkelend NET
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 Dodaars, 5 Aalscholvers, 1 Knobbelzwaan, 15 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 2 Buizerds, 1 v. Bruine Kiekendief, 2 Sperwers, 4 Torenvalken, 1 Boomvalk, 2 Bergeenden, 1 Krakeend, 2 Slobeenden, 3 koppels Kuifeend, 9 ad.+ 2 juv. Scholeksters, 16 Grutto's, 1 Waterral, 1 Patrijs, 1 Groene Specht, 1 ad.+ 1 juv. Grote Bonte Specht, 1 Steenuil, 3 Veldleeuweriken, 6 ad.+ 5 juv. Roodborsttapuiten, 1 koppel Gekraagde Roodstaart, 6 Zwarte Roodstaarten, 2 Zomertortels, 4 Grote Lijsters, 3 Graspiepers, 4 Witte Kwikstaarten, 16 Gele Kwikstaarten, 4 Blauwborsten, 2 Boomkruipers, 1 Ringmus, 1 Staartmees, 1 Gaai, 1 Groenling en 5 Rietgorzen

VDA, HUA, VOR

4 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) bleef aanwezig in de moerasvlakte. De vogel zat ook weer regelmatig op de Gele plomp vooraan. Enkele foto's op KeepOnBirding.com BUJ, FEM, EVJ, HEM e.a.
Hamputten Waasmunster ca. 96 nestgangen van Oeverzwaluw in de zandbergen EVJ
3 Molsbroek Lokeren Witwangstern (ad) nog steeds in de moerasvlakte. Daar ook 2 ad. Zwartkopmeeuwen (EVJ) EVJ, AUT, CRM, MAJ, DCM, DPE
Molsbroek Lokeren Kuifmees roepend nabij bezoekerscentrum CRM, AUT, DCM, NEP

Witwangstern in het Molsbroek. Foto: Joris Everaert

Zwartkopmeeuw in het Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

2 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) was nog de hele dag aanwezig in de moerasvlakte CLP, EVJ, e.a.
Molsbroek Lokeren 11 Grutto's in de moerasvlakte. In de meersen/rietvelden 's avonds 2 zp. Sprinkhaanzanger en nog de Veenmol auditiefMeer info over de Veenmol EVJ
Lokerse Moervaartmeersen (afgraving) Eksaarde Dodaars met 8 pulli, en ook nog zp. Dodaars aan andere kant van het gebied  VAC
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Visdief, zp. Wielewaal, zp. Zomertortel, en zp. Braamsluiper in omgeving Spletteren AUT
Scheldebroeken Berlare Dodaars en 2 Zomertortels thv. Meirgracht/Overheet MAJ
1 Molsbroek Lokeren De Witwangstern (ad) was nog de hele dag aanwezig in de moerasvlakte AUT, CRM, CLP, STC, EVJ, DSP
Buylaers meersen Lokeren koppel Roodborsttapuit nog aanwezig AUT, CLP, CRM
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 13 Aalscholvers, 16 Canadese Ganzen, 6 Nijlganzen, 4 Buizerds, 1 v. Bruine Kiekendief, 5 Bergeenden, 5 Krakeenden, 1 Slobeend, 2 koppels Kuifeend, 14 ad.+ 3 juv. Scholeksters, 6 Grutto's, 1 Witgatje, 5 Patrijzen, 3 Groene Spechten, 1 Grote Bonte Specht, 1 ad.+ 2 juv. Steenuilen, 4 Veldleeuweriken, 3 koppels Roodborsttapuit met 7 juv., 1 koppel Zwarte Roodstaart met 2 juv., 3 Grote Lijsters, 4 Graspiepers, 7 ad.+ 3 juv. Witte Kwikstaarten, 12 Gele Kwikstaarten, 1 m. Engelse Gele Kwikstaart, 5 Blauwborsten, 4 Ringmussen, 1 Staartmees, 1 Gaai en 6 Rietgorzen

VDA, HUA, VOR

 

Waarnemers