Juli 2005                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                       Waarnemingen Juni 2005 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                             Lijst waarnemers

Artikel: De broedvogels van het Molsbroek in 2004

Ooievaarskoppel (nest) te Daknam, recente nieuwspagina  

Broedkolonie Bijeneters te Wachtebeke, recente nieuwspagina

 

                                                                                                                                                                                                                                                

31 Moortelstraat St.Anna-Hamme ringvangst Porseleinhoen HEM
Molsbroek Lokeren Min. 7 Grutto's, min. 11 Watersnippen, 2 Witgatjes, 2 Oeverlopers, 2 Scholeksters en nog ca. 900 Kieviten, 's avonds in de moerasvlakte  EVJ, STC
Hamputten Waasmunster 2 ad. Visdieven STC
Stationsstraat Waasmunster Min. 8 bewoonde nesten van Huiszwaluw  VDP
30 Molsbroek Lokeren Boomvalk overvliegend (CRM) en Wespendief invallend in bos (CRM, EVJ). Verder in de moerasvlakte nog 1 ad. Visdief (later naar Hamputten vliegend), min. 12 Grutto's, min. 10 Watersnippen, 2 Witgatjes en 2 Scholeksters   CRM, EVJ, VAT
Meersen Sombeke ca. 330 Kauwen achter kasteel van Sombeke VDP
Heikant Zele 4 Zomertortels op weidepaaltjes langs kerstbomen-aanplant thv. 'Groeiende' DHF
29 Hamputten Waasmunster 16 Regenwulpen, 's morgens overvliegend STC
28 Molsbroek Lokeren Wespendief (juv) laag overvliegend en ad. Visdief, 's middags in de moerasvlakte (CRM, CLP, DCM). In late namiddag min. 16 Watersnippen, 4 Grutto's, 4 Scholeksters en min. 1 Oeverloper  (EVJ), en 's avonds 19 Regenwulpen in Z richting overvliegend   (VEA)  CRM, CLP, DCM, VEA, EVJ
27 Molsbroek Lokeren ca. 55 Tureluurs (!!) , 1 Bosruiter, 1 Witgatje, 1 Oeverloper, 1 juv. Kleine Plevier, 4 Grutto's, 1 Wulp, 2 Regenwulpen, min. 2 Watersnippen, 1 ad. Visdief (ook naar Hamputten vliegend), 1 eerste zomer Stormmeeuw, min. 5 Wintertalingen (eclips of juv.) en 1 Boomvalk, 's middags in de moerasvlakte CRM, CLP, DCM
26 Molsbroek Lokeren 4 Kleine Plevieren (2 ad, 2 juv), min. 6 Grutto's, 1 Witgatje, 3 Oeverlopers en min. 6 Watersnippen, 's avonds in de moerasvlakte   EVJ
25 Molsbroek Lokeren Ad. Visdief met voedsel in bek vliegend richting Hamputten CLP
24 Molenveld Overmere-Berlare 2 roepende Boomklevers (nog) in het bosje van Molenveld-verkaveling MEG
Molsbroek Lokeren min. 12 Grutto's, 1 Witgatje, 4 Oeverlopers, min. 8 Watersnippen, 2 Waterrallen en m+v Wintertaling, 's avonds in de moerasvlakte  STC, EVJ
23 Molsbroek Lokeren Ad. Visdief, m+v Wintertaling en min. 11 Grutto's in de moerasvlakte. 's Avonds nog 1 zp. Sprinkhaanzanger in groot rietveld  (EVJ, STC)   EVJ, CLP, STC
Hamputten Waasmunster 2 Visdieven, 1 Witgatje en 3 Oeverlopers STC
Moervaartmeersen Sinaai Halsbandparkiet nabij boerderij AUT, NET
22 Puyenbroeck Wachtebeke 2 koppels Bijeneter komen regelmatig voedsel aanbrengen in hun nestholte. Er zijn dus zeker kleine Bijeneters uitgekomen in 2 nesten Meer info op de aparte nieuwspagina EVJ
Molsbroek  Lokeren 2 Groenpootruiters, min. 13 Grutto's, 1 Oeverloper, min. 3 Watersnippen en 1 v. Zomertaling in de moerasvlakte EVJ
21 Scheldebroeken Zele-Berlare Wespendief en Regenwulp in omgeving Haststraat (Berlare), en 1 zp. Spotvogel aan Kleine Dijk (Zele). Sinds 3 juli ook Witgatje in omgeving Aquafin (Zele) MAJ, HUA
20 Scheldebroeken Berlare 5 Dodaars op Meirgracht in Aubroeck MAJ
19 Scheldebroeken Zele Zomertortel op de dijk MAJ
17 Scheldebroeken Zele-Berlare 4 Aalscholver, 8 Scholekster, 3 Rietgors, 6 Dodaars, 6 zp Gele Kwik, 1 Blauwborst, 3 Graspieper, 1 Torenvalk, 1 Grote Bonte Specht, 25 Kneu, 5 Groene Specht, 2 Zomertortel, 2 Patrijs, 1 Buizerd, 5 Nijlgans, 1 Roodborsttapuit, 1 Boomkruiper, meerdere Staartmees VDA, VOR, HUA
16 Oude Durme Waasmunster Ca. 400 Kieviten op weide  VDP
15 Molsbroek Lokeren Wespendief naar ZO en 13 Grutto's ter plaatse CRM
Molsbroek Lokeren 21u-22u pleisterend: 4 Regenwulpen, 23 Scholeksters, 2 Grutto's, 1 juv Geoorde Fuut, 6 Bosruiters en 2 Witgatjes DBW
14 Molsbroek Lokeren 1 Kleine Zilverreiger pleisterend CRM
Molenveld Overmere Roepende Kwartel om 0u27 MEG
Molsbroek Lokeren 3 Zwarte Sterns, 3 Visdieven, 1 Wulp en 1 Boomvalk CRM, CLB
11 Molsbroek Lokeren 2 adult zomer Kemphanen, 6 Grutto's, 2 Wintertalingen CRM
10 Ertbrug Schellebelle 2 Sijzen overvliegend CRM, CLB
Molsbroek Lokeren 2 Visdieven, 1 Grutto en 2 (ad) Krombekstrandlopers DBW
Scheldebroeken Zele-Berlare 8 Aalscholver, 8 Scholekster, 3 Rietgors, 2 Witte Kwikstaart, 4 Gele Kwikstaart, 6 (2juv) Dodaars, 3 Blauwborst, 6 Graspieper, 2 Torenvalk, 3 Grote Bonte Specht, 3 Veldleeuwerik, 2 Groene Specht, 2 Vlaamse Gaai, 2 Patrijs, 4 Buizerd, 11 Nijlgans, 2 Steenuil, 6 Roodborsttapuit, 9 Ringmus, 1 Zwarte Roodstaart, 29 (!) Grote Lijster, 1 Boomkruiper, 2 Gekraagde Roodstaart en 1 IJsvogel VDA, HUA, VOR
9 Stationsstraat Waasmunster ca. 30 Huiszwaluwen rondvliegend VDP
Meersen en Durme Sombeke ca. 100 Boerenzwaluwen 's avonds rondvliegend VDP
8 Scheldebroeken Zele 2 Zomertortels op de dijk MAJ
6 Molsbroek Lokeren Purperreiger net na de middag uit de moerasvlakte opvliegend NEP
Scheldebroeken Zele Boomvalk overvliegend MAJ
5 Cederdreef Wetteren ca. 40 Kruisbekken overvliegend CRM
Durmemeersen Zele en Hamme 2 Wulpen in het Durmenbroek, zp. Sprinkhaanzanger en juv. Blauwborst in het Bulbierbroek   CLP
Molsbroek Lokeren Wintertaling (v) in moerasvlakte CLP
Hamputten Waasmunster Visdief (ad) CLP
4 Hemelse Rij Berlare Bonte Vliegenvanger (v) CLP
3 Hennegaertpolder Hamme jonge Steenuilen uitgevlogen  DBW
Molsbroek Lokeren 4 Grutto's en 1 ad. Zwartkopmeeuw DBW
Hamputten Waasmunster 2 Visdieven pleisterend EVJ
Cederdreef Wetteren ca. 4 Kruisbekken overvliegend CRM
Daknamse meersen Daknam-Lokeren De 2 ooievaarsjongen zijn uitgevlogen in de Kraaimeersen. Meer info en foto's op de aparte nieuwspagina  EVJ

2 ooievaarsjongen met oudervogel. Foto: Joris Everaert

 

2 BraambeziŽn Daknam-Lokeren 5 Scholeksters (familie) 's avonds overvliegend EVJ
1 Molsbroek Lokeren min. 4 Grutto's pleisterend in de moerasvlakte. De Witwangstern (ad) is vermoedelijk vertrokken EVJ, CLP
Durmemeersen Zele 1 Wulp, 2 Scholeksters en 1 zp. Zomertortel in het Durmenbroek VHF

 

Waarnemers