Augustus 2005                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                       Waarnemingen Juli 2005 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                             Lijst waarnemers

Artikel: De broedvogels van het Molsbroek in 2004

Ooievaarskoppel (nest) te Daknam, recente nieuwspagina  

Broedkolonie Bijeneters te Wachtebeke, recente nieuwspagina  Laatste nieuws dit jaar

 

                                                                                                                                                                                                                                    

31 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

3 ad.+ 7 juv. Dodaars, 15 Nijlganzen, 3 Buizerds, 1 Sperwer, 3 Torenvalken, 1 Boomvalk, 1 Grote Mantelmeeuw, 3 Kleine Mantelmeeuwen, 33 Watersnippen, 5 Patrijzen, 2 Groene Spechten, 1 Grote Bonte Specht, 3 IJsvogels, 3 ad.+ 4 juv. Roodborsttapuiten, 1 Zomertortel, 23 Grote Lijsters, 3 Witte Kwikstaarten, 2 Gele Kwikstaarten, 3 Boomkruipers, verschillende Staartmezen, 2 Ringmussen, 15 Groenlingen, 16 Kneu's en 4 Gaaien

VDA, HUA, VOR
30 Molsbroek Lokeren Nog steeds 1 juv. Zwarte Stern en 2 ad. (koppel) + 1 juv. Visdief 's middags in de moerasvlakte CRM, CLP, NEP
29 Molsbroek Lokeren Nog steeds 1 juv. Zwarte Stern en Visdief in de moerasvlakte. Ook Wespendief rondvliegend (CRM, NEP) AUT, CLP, CRM, NEP
Durmemeersen Hamme Boomvalk, Koekoek en 2 Paapjes in het Bulbierbroek AUT, CLP
Moervaartmeersen Sinaai Halsbandparkiet nabij boerderij en IJsvogel langs trekgracht NET
28 Suikerfabriek Moerbeke 2 v. Bruine Kiekendief, 1 ad. Wespendief, 1 Groenpootruiter, 2 Kluten, 14 Witgatjes en 3 Oeverlopers  EVJ
Molsbroek Lokeren Nog steeds 1 juv. Zwarte Stern en 2 ad. (koppel) + 1 juv. Visdief in de moerasvlakte CLP, EVJ, VEA
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

5 ad.+ 8 juv. Dodaars, 5 Aalscholvers, 4 Nijlganzen, 4 Grauwe Ganzen, 2 Buizerds, 2 Sperwers, 1 v. Bruine Kiekendief, 3 Torenvalken, 2 Boomvalken, 1 juv. Kuifeend, 1 Kleine Mantelmeeuw, 31 Watersnippen, 9 Patrijzen, 3 Groene Spechten, 5 Grote Bonte Spechten, 3 Steenuilen, 2 IJsvogels, 7 Roodborsttapuiten, 1 Paapje, 1 Zomertortel, 9 Grote Lijsters, 5 Graspiepers, 1 Rietzanger, 5 Witte Kwikstaarten, 1 Gele Kwikstaart, 1 Grasmus, 3 Boomkruipers, 7 Ringmussen, 3 Goudhaantjes, 19 Kneu's en 3 Gaaien

VDA, HUA, VOR
27 Molsbroek Lokeren 1 juv. Zwarte Stern, nog steeds 2 ad. (koppel) + 1 juv. Visdief en min. 26 Watersnippen, 's namiddags in de moerasvlakte   EVJ, NEP, STC
26 Molsbroek Lokeren v. en juv. Bruine Kiekendief, 2 ad. (koppel) + juv. Visdief, en verschillende Watersnippen in de moerasvlakte   AUT, NEP, CLP, EVJ
Meersen Sombeke Zomertortel langs dijk VDP
24 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 ad.+ 8 juv. Dodaars, 8 Brandganzen, 1 Buizerd, 1 Sperwer, 3 v. Bruine Kiekendief, 1 Torenvalk, 1 Boomvalk, 4 Kleine Mantelmeeuwen, 10 Watersnippen, 2 Groene Spechten, 2 Grote Bonte Spechten, 1 Steenuil, 1 ad.+ 1 juv. Roodborsttapuit, 3 Paapjes, 2 Zomertortels, 85 Grote Lijsters, 2 Gele Kwikstaarten, 1 Boomkruiper, 4 Ringmussen en 3 Gaaien

VDA, HUA, VOR
Molsbroek Lokeren 2 ad. (koppel) + 1 juv. Visdief, ca. 30 Watersnippen en veel Kieviten in de moerasvlakte AUT e.a.
23 Molsbroek Lokeren 2 Groenpootruiters, 3 Witgatjes, 3 Oeverlopers, min. 22 Watersnippen en nog ca. 750 Kieviten, 's avonds in de moerasvlakte. Daar ook Halsbandparkiet overvliegend richting Hamputten EVJ, STC
Hamputten Waasmunster 2 ad. (koppel) + 1 juv. Visdief en 9 Oeverlopers STC, EVJ
21 Molsbroek Lokeren 2 Bosruiters (EVJ), 2 Witgatjes, 1 Oeverloper, 1 Regenwulp, min. 24 Watersnippen, en 2 ad. (koppel) + 1 juv. Visdief, 's namiddags in de moerasvlakte EVJ, VAC, AUT
Oude Durme Waasmunster Wespendief overtrekkend DBW
Moervaartmeersen Sinaai Watersnip op hooiland NET
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

5 ad.+ 5 juv. Dodaars, 2 Aalscholvers, 4 Buizerds, 1 Sperwer, 3 Torenvalken, 3 Boomvalken, 2 Kleine Mantelmeeuwen, 1 Watersnip, 7 Patrijzen, 4 Groene Spechten, 1 Grote Bonte Specht, 4 Steenuilen, 4 ad.+ 7 juv. Roodborsttapuiten, 1 Paapje, 1 Tapuit, 2 Zomertortels, 7 Grote Lijsters, 13 Witte Kwikstaarten, 10 Gele Kwikstaarten, 1 Boomkruiper, 15 Staartmezen, 38 Ringmussen, 5 Gaaien en 15 Kneu's

VDA, HUA, VOR
20 Hamputten Waasmunster 2 ad. (koppel) + 1 juv. Visdief   EVJ
Molenveld Overmere-Berlare Bosuil (v) nog roepend in bosje van Molenveld-verkaveling MEG, ROE
19 Molenveld Overmere-Berlare Bosuil (v) roepend in het bosje van Molenveld-verkaveling MEG
18 Molsbroek Lokeren 4 Groenpootruiters, 3 Witgatjes en 1 ad. Visdief in de moerasvlakte AUT, NEP, CRM
17 Molsbroek Lokeren 1 Groenpootruiter, 2 Bosruiters, 2 Oeverlopers, 3 Witgatjes, 4 Scholeksters en 3 Visdieven in de moerasvlakte. 's Middags daar ook 2 Ooievaars en 1 Wespendief overvliegend en 1 Kuifmees nabij het bezoekerscentrum  (CRM, AUT, NEP) EVJ, STC, CRM, AUT, NEP
Kalkense meersen Laarne Grauwe Kiekendief (m) 's morgens in de Broekmeers CLP
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

3 ad.+7 juv. Dodaars, 2 Aalscholvers, 16 Nijlganzen, 3 Buizerds, 2 Torenvalken, 3 Boomvalken, 2 Kleine Mantelmeeuwen, 1 Watersnip, 2 Groene Spechten, 1 Grote Bonte Specht, 1 IJsvogel, 3 koppels Roodborsttapuit, 1 Tapuit, 1 Zomertortel, 2 Witte Kwikstaarten, 4 Gele Kwikstaarten, 1 Boomkruiper, verschillende Staartmezen, 4 Ringmussen, 2 Gaaien, 6 Groenlingen en 1 Kneu

VDA, HUA, VOR
16 Molsbroek Lokeren 2 Lepelaars nog steeds in de moerasvlakte, alsook Groenpootruiter, Bosruiter en Visdief STC, AUT, CRM, NEP
N70 Lokeren 2 Visdieven 's morgens overvliegend in noordoostelijke richting AUT
Watermolenstraat Schellebelle Gele Kwikstaart overvliegend MEG, HAI
Watermolen  Wichelen Grote Gele Kwikstaart (v) ter plaatse MEG, HAI
15 Molsbroek Lokeren Kleine Zilverreiger en 2 Lepelaars (ad & juv) nog steeds in de moerasvlakte. Daar ook 2 Groenpootruiters, 1 Kemphaan, 2 Witgatjes, 1 Oeverloper en min. 32 Watersnippen STC, EVJ, DCM, MOT e.a.
Schellebelle dorp Schellebelle Grauwe Kiekendief (juv of v) , 's middags in zuidelijke richting overtrekkend CRM
Berlarebroek Berlare Boomvalk en 3 samenvliegende Wielewalen MEG, HAI
Koningsstraat (Polsmeersen) Overmere-Berlare 2 Gele Kwikstaarten MEG, HAI

Kleine Zilverreiger. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

14 Hamputten Waasmunster Visarend overvliegend SMD
Molsbroek Lokeren Kleine Zilverreiger, alsook 2 Regenwulpen en 2 ad. Visdieven in de moerasvlakte CLP
13 Durmemeersen Zele Koereiger (ad) , 's namiddags op weiland langs de Hoekstraat nabij het pompgemaal te Zele Hoek. De vogel vloog rond 18u richting St-Anna bij Hamme. De ring zou mogelijk op een dubieuze oorsprong kunnen wijzen EVJ, VHF, STC e.a.
Molsbroek Lokeren Kleine Zilverreiger, 2 Lepelaars (ad & juv), 2 Groenpootruiters, 2 Witgatjes, 1 Oeverloper, min. 22 Watersnippen en 1 ad. Visdief, 's namiddags in de moerasvlakte  EVJ, DCM, STC, CRM e.a.

Koereiger. Durmemeersen, Zele. Foto: Joris Everaert

 

Lepelaars. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert 

 

12 Molsbroek Lokeren Zwarte Ruiter, Bosruiter, Witgatje, Oeverloper, Boomvalk en ad. Visdief in de moerasvlakte  AUT, CLP, CRM, NEP
11 Molsbroek Lokeren 3 ad. Visdieven, 1 Steenloper , min. 1 Oeverloper en 1 Grote Gele Kwikstaart, 's middags in de moerasvlakte AUT, CLP, CRM, NEP
Duizend Appels Belsele 2 Ooievaars, 's morgens op straatlamp langs N70 AUT
10 Molsbroek Lokeren 2 Lepelaars overdag kortstondig te zien in de moerasvlakte (NEP). Verder daar ook 2 ad. Visdieven, 1 Kemphaan, 1 Regenwulp, 1 Witgatje, 2 Oeverlopers, 1 Boomvalk en 1 Grote Gele Kwikstaart. 's Avonds zaten zelfs 3 Lepelaars in de moerasvlakte  (STC) NEP, CRM, CLP, AUT, EVJ, STC
Daknam Lokeren Broedgeval Kerkuil met 2 jongen DUP
9 Molsbroek Lokeren 2 Lepelaars , 2 ad. Visdieven, 1 Kemphaan, 2 Witgatjes, 1 Oeverloper, 1 Grutto en 1 Boomvalk, 's middags in de moerasvlakte NEP, CRM, CLP, AUT
8 Puyenbroeck Wachtebeke Goed nieuws ! Alle juveniele Bijeneters zijn uitgevlogen.   Een groep van 14 Bijeneters was om 19u te bewonderen nabij parking 2, thv. het terrein waar de bomen werden gekapt. Er zaten minstens 6 juveniele vogels in de groep. Meer op aparte nieuwspagina EVJ
6 Molsbroek Lokeren Kleine Plevier (juv), Grutto, en min. 14 Watersnippen in de moerasvlakte EVJ
Nieuwdonk Berlare 3 Scholeksters foeragerend op gemaaid gras van parking ALJ
5 Molsbroek Lokeren Kleine Zilverreiger 's avonds langs de Durme STC
Molsbroek Lokeren 2 ad. Visdieven, 's middags in de moerasvlakte en regelmatig met vis naar Hamputten vliegend  AUT
Sinaai Sint-Niklaas Broedgeval Wespendief met 2 uitgevlogen jongen VEP, AUT
4 Molsbroek Lokeren 2 ad. Visdieven, later ook naar Hamputten vliegend, en jagende Boomvalk, 's middags in de moerasvlakte CLP
Molsbroek Lokeren 4 Regenwulpen, Bosruiter, Witgatje, Kemphaan, Grutto en min. 31 Watersnippen, 's avonds in de moerasvlakte  EVJ, STC
Durmemeersen Hamme 2 Boomvalken in het Bulbierbroek VHF
3 Durmemeersen Hamme Wespendief en jagende Boomvalk in het Bulbierbroek AUT
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde zp. Wielewaal in omgeving Spletterenbrug (Zuidlede) AUT
2 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde zp. Wielewaal in omgeving Spletterenbrug (Zuidlede) AUT
Molsbroek Lokeren Regenwulp, min. 3 Grutto's, 2 Witgatjes, 1 Oeverloper en 1 Visdief, 's avonds in de moerasvlakte EVJ
1 Molsbroek Lokeren Bosruiter, min. 4 Grutto's, Regenwulp en diverse Watersnippen, 's middags in de moerasvlakte AUT, CRM, CLP

 

Waarnemers