September 2005                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                       Waarnemingen Augustus 2005 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                             Lijst waarnemers

Artikel: De broedvogels van het Molsbroek in 2004

Ooievaarskoppel (nest) te Daknam, recente nieuwspagina  

Broedkolonie Bijeneters te Wachtebeke, recente nieuwspagina    Laatste nieuws

 

                                                                                                                                                                                                                                      

30 Belselehoek Sint-Niklaas Ringvangst Bladkoning in de Botermelkstraat  WIH, DEG
Molsbroek Lokeren Zwartkopmeeuw (ad. winter) 's middags in de moerasvlakte. Daar ook nog 1 overvliegende Oeverzwaluw en 17 Kruisbekken vanuit N richting enclave  CRM, DCM, MAJ, CLP, AUT
28 Molsbroek Lokeren 2 juv. Boomvalken 's middags jagend boven de moerasvlakte AUT, CLP, DCM
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

3 ad.+ 4 juv. Dodaars, 3 Nijlganzen, 2 Krakeenden, 1 Buizerd, 2 Torenvalken, 3 Kleine Mantelmeeuwen, 113 Watersnippen, 1 Grote Bonte Specht, 4 Groene Spechten, 1 juv. Roodborsttapuit, 1 Grote Lijster, 37 Graspiepers, 5 Witte Kwikstaarten en 3 Gaaien

VDA, HUA, VOR
26 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger overvliegend, en nog steeds 2 jagende Boomvalken (ad. en juv.) 's middags in de moerasvlakte AUT
Scheldebroeken Berlare 1 Tapuit, 4 Paapjes en 1 Sperwer in het Aubroeck VDA
Kammershoek Zele 2 Tapuiten HUA
25 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

6 ad.+ 3 juv. Dodaars, 25 Aalscholvers, 6 Canadese Ganzen, 5 Nijlganzen, 2 Buizerds, 1 m. Blauwe Kiekendief, 3 Torenvalken, 3 Kleine Mantelmeeuwen, 47 Watersnippen, 20 Patrijzen, 2 Grote Bonte Spechten, 5 Groene Spechten, 4 Steenuilen, 2 IJsvogels, 1 koppel Roodborsttapuit, 4 Tapuiten, ca. 60 Turkse Tortels, 15 Grote Lijsters, 12 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 11 Witte Kwikstaarten, 1 Boomkruiper, 1 Zwarte Roodstaart, 5 Staartmezen, 9 Gaaien, 2 Rietgorzen en 1 Bunzing 

VDA, HUA, VOR
24 Scheldebroeken Berlare 1 Roodborsttapuit en 10 Kneu's in het Aubroeck, en 2 Roodborsttapuiten en 1 Paapje 's namiddags thv. Letterhout (omgeving van de meersen) EVJ
Scheldebroeken Berlare 1 m Blauwe Kiekendief, 12 Blauwe Reigers en 1 Witte Kwikstaart rond 19u op trek naar ZW ENM, DRJ
Berlarebroek Berlare 1 Bosuil en 1 Boomklever MAJ, SAY
23 Molsbroek Lokeren Visarend  opnieuw 's middags (rond 12u30) kortstondig in de moerasvlakte, alsook 2 Boomvalken pleisterend AUT, MAJ, DCM, CLP, CRM
Molsbroek en Hamputten Lokeren Smelleken laag overvliegend en 2 Boomvalken (ad. en juv.) pleisterend in de namiddag  EVJ
Lokerse moervaartmeersen Eksaarde-Lokeren Visarend  's middags (tussen 12u30 en 12u45) twee keer overvliegend aan de afgraving VAC

Boomvalk in het Molsbroek te Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

22 Molsbroek Lokeren Visarend  kortstondig pleisterend, alsook Boomvalk (juv) en Bruine Kiekendief, 's middags in de moerasvlakte AUT, CRM, CLP, MAJ, DCM, STC
Molenveld Overmere-Berlare roepende Boomklever en Grote Gele Kwikstaart aan bosje van Molenveld-verkaveling  MEG
20 Lokerse moervaartmeersen Eksaarde-Lokeren Visarend  's middags overvliegend aan de afgraving VAC
Scheldebroeken Zele & Berlare 2 Buizerds, 2 Sperwers, 1 Torenvalk, min. 20 Watersnippen, 4 Roodborsttapuiten, 1 Paapje, 1 Tapuit, min. 10 Graspiepers (enkele trek), 1 Boompieper (trek), 3 Witte Kwikstaarten, 11 Gaaien (trek) en 2 Rietgorzen ENM
Molenveld Overmere-Berlare 4 Zwarte Mezen in bosje van Molenveld-verkaveling MEG
19 Scheldebroeken Berlare 2 Buizerds, 2 Torenvalken, min. 17 Watersnippen, 1 Boomklever, 12 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik en 4 Kneu's, 's avonds in het Aubroeck ENM
Hemelse Rij Berlare 3 roepposten Bosuil  MAJ, VLB
Molenveld  Overmere-Berlare 2 Boomklevers en min. 1 Zwarte Mees in bosje van Molenveld-verkaveling MEG
Groot Broek Moerzeke-Hamme 3 koppels Dodaars met resp. 6, 2 en 3 pulli thv. 't Akkershoofd DFW
18 Heidebos Moerbeke 1 Boomvalk DBW
Suikerfabriek Moerbeke 52 Dodaars, 2 Geoorde Futen, 2 Bruine Kiekendieven (EVJ), 1 Witgatje, 2 Oeverlopers, ca. 26 Boerenzwaluwen en 1 Grote Gele Kwikstaart DBW, EVJ
Molenveld Overmere-Berlare Glanskop en nog steeds Boomklever en Zwarte Mees in bosje van Molenveld-verkaveling MEG
Nieuwdonk Berlare Boomklever en 3 Smienten  MEG
Kalkense meersen Uitbergen-Berlare 2 Zwarte Mezen aan zandwinning in Heisbroek MEG
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

10 ad.+ 3 juv. Dodaars, 6 Aalscholvers, 65 Canadese Ganzen, 16 Nijlganzen, 2 Buizerds, 1 Sperwer, 2 Torenvalken, 3 Kleine Mantelmeeuwen, 35 Watersnippen, 4 Patrijzen, 4 Groene Spechten, 3 Steenuilen, 1 IJsvogel, 3 v.+ 2 m. Roodborsttapuit, 1 Paapje, 3 Tapuiten, ca. 59 Boerenzwaluwen, 5 Grote Lijsters, 9 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 13 Witte Kwikstaarten, 2 Zwarte Roodstaarten, 4 Zwarte Mezen, 1 Staartmees, 10 Gaaien, 1 Halsbandparkiet (ontsnapt/verwilderd), 2 Kneu's en 2 Rietgorzen

VDA, HUA, VOR
17 Groot Broek Moerzeke-Hamme 2 koppels Dodaars met resp. 6 en 2 pulli op "Put van 6" thv. 't Akkershoofd DFW
Hamputten Waasmunster 2 juv. Zwarte Sterns pleisterend EVJ
Daknamse bossen Daknam-Lokeren min. 15 Zwarte Mezen en 4 Kuifmezen EVJ
Molenveld Overmere-Berlare Alarmerende Bosuil en nog 1 Zwarte Mees in bosje van Molenveld-verkaveling MEG
15 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde-Lokeren Bruine Kiekendief (v) pleisterend aan afgraving VAC
Overmere dorp Overmere-Berlare 2 Zwarte Mezen in Pastoor Pennestraat MEG
14 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 ad.+ 6 juv. Dodaars, 2 Aalscholvers, 4 Grauwe Ganzen, 2 Buizerds, 2 Torenvalken, 1 Kleine Mantelmeeuw, 36 Watersnippen, 1 Groene Specht, 1 Grote Bonte Specht, 1 Kleine Bonte Specht, 1 koppel Roodborsttapuit, 9 Grote Lijsters, 5 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 7 Witte Kwikstaarten, 1 Boomkruiper en 2 Gaaien

VDA, HUA, VOR
Hemelse Rij Berlare Boomklever MAJ
13 Molsbroek Lokeren 1 mannetje Pijlstaart (eclipskleed) in de moerasvlakte (AUT, DCM) alsook 1 Bruine Kiekendief  AUT, DCM, MAJ, CLP, CRM
Molsbroek Lokeren Wespendief  's middags overvliegend STC
Hamputten, Waasmunster Visarend  om 17u40 tijdelijk pleisterend (zie ook info op voorgaande dagen) STC
Donkmeer Overmere-Berlare Visarend  rond 18u30 vissend nabij locatie reigerkolonie VHL
Molenveld Overmere-Berlare Boomklever nog in het bosje van Molenveld-verkaveling, alsook nu 3 Zwarte Mezen MEG
12 Molsbroek Lokeren Visarend  om 12u25 hoog over de moerasvlakte in zuidwestelijke richting. Zie ook voorgaande dagen AUT, MAJ, CLP
Hamputten Waasmunster Visarend  om 18u tijdelijk pleisterend STC
Molenveld Overmere-Berlare Boomklever nog in het bosje van Molenveld-verkaveling MEG
 

 

 

 

11

Molsbroek en Hamputten Lokeren en Waasmunster Visarend  (juveniel, zie foto) eerst om 11u55 vanuit ZO (Hamputten) over het Molsbroek, en tussen 15u15 en 15u40 boven de Hamputten (daarbij 2 keer tijdelijk naar het Molsbroek vliegend). Zie ook info op 10 sept. Verder op de middag nog Kruisbek en Gele Kwikstaart overvliegend en min. 3 Boomklevers ter plaatse STC, EVJ
oprit E17 Lokeren Tapuit pleisterend ENM
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

4 ad.+ 3 juv. Dodaars, 2 Aalscholvers, 2 Buizerds, 2 Sperwers, 2 Torenvalken, 1 Kleine Mantelmeeuw, 26 Watersnippen, 9 Patrijzen, 4 Groene Spechten, 1 Grote Bonte Specht, 1 Kleine Bonte Specht, 4 Steenuilen, 1 IJsvogel, 1 Roodborsttapuit, ca. 70 Boerenzwaluwen, 28 Grote Lijsters, 6 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 11 Witte Kwikstaarten, 2 Gele Kwikstaarten, 1 Boomkruiper, 14 Ringmussen, verschillende Staartmezen, 2 Gaaien, 1 Kneu, 1 Rietgors en 1 Hermelijn

VDA, HUA, VOR

Visarend (juveniel) boven de Hamputten. Foto: Joris Everaert

 

 

 

10

Molsbroek Lokeren Visarend  (juveniel) om 13u kortstondig boven de moerasvlakte (komende vanuit ZO). Het gaat hier vrijwel zeker om een tijdelijke pleisteraar in de Durmevallei (zie voorgaande dagen). Verder rond 13u15 daar ook Slechtvalk overvliegend   EVJ
Molsbroek Lokeren 1 juv. Bruine Kiekendief en min. 3 Smienten in de moerasvlakte  (DBW). Langs de Durme 's namiddags ook Boomvalk overvliegend  (STC) DBW, STC

Visarend. Foto: Joris Everaert

Visarend met Kieviten in het Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

9 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (min 1) en nog 1 Gierzwaluw over de moerasvlakte CRM, CLP, AUT, e.a.
Molenveld Overmere-Berlare Grote Gele Kwikstaart invallend aan Molenbeek, en Zwarte Mees ter plaatse [Er zitten momenteel overal veel Zwarte Mezen] MEG
8 Molsbroek Lokeren Visarend  om 13u15 boven de moerasvlakte. Verder daar ook 1 ad. v. Bruine Kiekendief en min. 2 Boomklevers CLP, DED, CRM
Ten Reyen Waasmunster Visarend  om 15u cirkelend boven waterplassen (vermoedelijk dezelfde vogel van het Molsbroek) AUT
Eksaarde dorp Eksaarde-Lokeren 4 Steenuilen regelmatig te zien tussen Sijpstraat en brugje Zuidlede VAC
7 Molenveld Overmere-Berlare Boomklever nog in het bosje van Molenveld-verkaveling MEG
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 Dodaars, 1 Fuut, ca. 40 Watersnippen, 2 Groene Spechten, 1 IJsvogel, 3 Roodborsttapuiten, 19 Grote Lijsters, 1 Witte Kwikstaart, 1 Boomkruiper, 3 Gaaien, 5 Ringmussen en 1 Hermelijn 

VDA, HUA, VOR
4 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

4 ad.+ 3 juv. Dodaars, 9 Aalscholvers, 10 Canadese Ganzen, 6 Nijlganzen, 1 Buizerd, 1 Bruine Kiekendief,  2 Torenvalken, 4 Kleine Mantelmeeuwen, 53 Watersnippen, 3 Groene Spechten, 2 Grote Bonte Spechten, 6 Roodborsttapuiten, 1 Grote Lijster, 1 Graspieper, 4 Gele Kwikstaarten, 10 Staartmezen, ca. 100 Kauwen, 5 Gaaien, 8 Groenlingen, 8 Kneu's en 1 Rietgors 

VDA, HUA, VOR
Molenveld Overmere-Berlare ca. 100 Boerenzwaluwen tijdens de valavond in noordelijke richting overtrekkend MEG
3 Molsbroek en Hamputten Lokeren en Waasmunster Visarend  rond 12u15 vanuit het Molsbroek naar Hamputten vliegend en even later terug richting Molsbroek BEO
Molsbroek Lokeren Juv. Zwarte Stern (ook op Hamputten), Bruine Kiekendief (m), min. 12 Watersnippen en Gele Kwikstaart, 's namiddags in de moerasvlakte  CRM, EVJ
Daknamse bossen Daknam-Lokeren 4 Kuifmezen en veel (min. 25) Zwarte Mezen. Er zitten trouwens momenteel overal veel Zwarte Mezen  EVJ
Molenveld Overmere ca. 100 Boerenzwaluwen tijdens de valavond in noordelijke richting overtrekkend HAI
1 Molsbroek Lokeren Visarend  rond 13u vissend in de moerasvlakte  AUT, NEP, CLP, CRM

 

Waarnemers