Januari 2006                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                      Waarnemingen december 2005 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

Ooievaarskoppel te Daknam, aparte nieuwspagina  

 

Recente foto's in "fotoalbum"    Update 30 januari 2006

Tel je tuinvogels op 4 & 5 februari       

 

                                                                                                                                                                                                                                                

31 Centrum en omgeving Eksaarde Zwartkop (v) en Tjiftjaf in tuin VAC
30 Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) CRM
29 Oude Durme Waasmunster Roerdomp en 24 Slobeenden DBW
Durmemeersen Hamme 25 Sijzen in het Bulbierbroek VHF
Nieuwdonk Berlare 29 Futen, 2 Knobbelzwanen, 4 Canadese Ganzen, 2 Bergeenden, 8 Krakeenden, 3300 Smienten, 10 Tafeleenden, 76 Kuifeenden en 233 Meerkoeten BRG
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 86 Aalscholvers, 7 Canadese Ganzen, 4 Buizerds, 1 Sperwer, 4 Torenvalken, 4 Bergeenden, 26 Krakeenden, 31 Wintertalingen, 26 Wulpen, 2 Watersnippen, 12 Patrijzen, 4 Grote Bonte Spechten, 2 Groene Spechten, 1 Steenuil, 1 Ransuil, 2 IJsvogels, 6 Graspieper, 3 Witte Kwikstaarten, 11 Koperwieken, 116 Kramsvogels, 3 Roeken, 2 Boomkruipers, 7 Ringmussen, 4 Gaaien, 1 v. Roodborsttapuit, 5 Staartmezen, 7 Groenlingen en 7 Rietgorzen

VDA, VOR, HUA
28 Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) EVJ
Braambezien Daknam Houtsnip in tuin langs Heirlandstraat DUP
Durmemeersen Hamme 9 Wulpen overvliegend in het Bulbierbroek SMT
Mespeleer Zele 12 Wulpen pleisterend SMT
27 Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) en 3 Nonnetjes (1m, 2v) pleisterend EVJ, COG
Molsbroek Lokeren Goudplevier (aud) overvliegend CRM
Arkestraat Belsele Nog steeds Grote Gele Kwikstaart pleisterend DTS
25 Durmemeersen Hamme 12 Wulpen pleisterend in het Polderbroek SMT
Bossen Waasmunster Zwarte Specht nabij Dommelbos (al sinds begin januari) GOC
Molsbroek Lokeren 2 Nonnetjes (m+v) pleisterend CRM
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

1 Dodaars, 12 Aalscholvers, 1 Buizerd, 1 Torenvalk, 2 Bergeenden, 6 Krakeenden, 15 Wintertalingen, 2 Grote Bonte Spechten, 1 Groene Specht, 1 Graspieper, 1 Veldleeuwerik, 8 Koperwieken, ca. 100 Kramsvogels, 1 Boomkruiper, 1 Gaai, 12 Staartmezen, 1 Kneu, 11 Sijzen en 12 Rietgorzen

VDA, VOR
24 Meersen Grembergen Roerdomp, 's morgens prachtig te bewonderen aan het riet beneden de wandeldijk HEJ
Donkmeer Berlare 2 Goudvinken (koppel) vlogen tegen een raam. Enkel het mannetje overleefde de klap MAJ
Oudenakker Lokeren Blauwe Kiekendief (v) jagend AUT
23 Berlare 'x' Berlare Goudvink pleisterend HEJ
Molsbroek Lokeren 4 Nonnetjes (1m, 3v) pleisterend SCF
22 Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) en IJsvogel DBW, EVJ
Molsbroek Lokeren min. 1 Grote Barmsijs samen met ca. 70 Sijzen pleisterend EVJ
Daknamse bossen Daknam m & v Bosuil roepend EVJ
Staakte Lokeren Appelvink in tuin langs Zamanstraat CAH
Sombeekse meersen Waasmunster ca. 20 Sijzen pleisterend nabij Stationsstraat VDP
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 Dodaars, 17 Aalscholvers, 2 Nijlganzen, 11 Canadese Ganzen, 5 Buizerds, 3 Sperwers, 3 Torenvalken, 9 Bergeenden, 22 Krakeenden, 30 Wintertalingen, 13 Watersnippen, 8 Patrijzen, 4 Grote Bonte Spechten, 1 Groene Specht, 3 Steenuilen, 5 Witte Kwikstaarten, 11 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 1 Grote Lijster, 11 Koperwieken, ca. 200 Kramsvogels, 2 Boomkruipers, 4 Gaaien, 13 Staartmezen, 7 Kuifmezen, 3 Groenlingen, 6 Kneu's en 3 Rietgorzen. Verder daar ook 1 Hermelijn

VDA, VOR, HUA
21 Hamputten Waasmunster Nog steeds het mannetje Witoogeend (locatie) DOF, EVJ, DCM
Molsbroek Lokeren Nonnetje (m) op Durme thv. oude verbrandingsoven DOF
Daknamse meersen Daknam 1 Bokje en 3 Watersnippen pleisterend EVJ
Donkmeer Berlare ad. Slechtvalk jagend (EVJ, WIL), ca. 300 Sijzen en ca. 130 Kneu's EVJ, WIL, DOF
Nieuwdonk Berlare ca. 18950 meeuwen op de slaapplaats, waarvan ca. 17547 Kokmeeuwen, ca. 722 Stormmeeuwen, ca. 674 Zilvermeeuwen, 4 Kleine Mantelmeeuwen, 2 Grote Mantelmeeuwen en zeker 1 ad. Pontische Meeuw  EVJ, WIL

Slaapplaats meeuwen. Nieuwdonk, Berlare. Foto: Joris Everaert

 

20 Hamputten Waasmunster Nog steeds Witoogeend (m) en Nonnetje (v). De Witoogeend zit meestal op het zuidwestelijk gedeelte van de grote plas langs de Durme, tussen de groep Kuifeenden/Tafeleenden. Klik hier voor kaartje met exacte locatie CRM
Molsbroek Lokeren 13 Barmsijzen om 16u overvliegend aan bezoekerscentrum CLP, AUT
19 Centrum en omgeving Eksaarde 2 Appelvinken en 34 Kepen in tuin van Rietstraat VAC
Daknamse bossen Daknam m & v Bosuil roepend EVJ
18 Oude Durme Hamme 12 Grote Barmsijzen in elzen langs het water COG
15 Hamputten Waasmunster Witoogeend (m) nog aanwezig op zuidwestelijk gedeelte van de grote plas langs de Durme, tussen groep Kuifeenden/Tafeleenden. Klik hier voor een kaartje met de exacte locatie EVJ, WIL
Nieuwdonk Berlare Slechtvalk (juv) jagend CLP
Kalkense meersen Laarne Nog steeds een koppel Slechtvalk aanwezig in de Broekmeers. Andere waarnemingen, zie www.kalkensemeersen.be CLP
Oude Durme Hamme Waterral DBW
Oude Durme Waasmunster & Hamme 5 Roerdompen pleisterend (info van rattenvanger: diezelfde periode al tot zeker 3 vogels) GPA
Durmemonding Hamme 220 Kuifeenden en ook veel Tafeleenden DBW
Centrum en omgeving Hamme Zwartkop (m) in tuin van Moerzekestraat DFW
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling + watervogeltelling:

1 Fuut, 96 Aalscholvers, 4 Blauwe Reigers, 3 Buizerds, 1 Sperwer, 1 Torenvalk, 8 Bergeenden, 20 Krakeenden, 39 Wintertalingen, 115 Wilde Eenden, 1 Witgatje, 3 Watersnippen, 165 Kieviten, 36 Meerkoeten, 3 Waterhoenen, 13 Patrijzen, 1 Grote Bonte Specht, 1 Grote Gele Kwikstaart, 4 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 1 Grote Lijster,  9 Kramsvogels, 1 Goudhaan, 3 Gaaien, 7 Putters, 1 Keep en 8 Rietgorzen

VDA, VOR
14 Molsbroek Lokeren

Resultaten watervogeltelling (winterperiode):

1 Dodaars, 3 Futen, 2 Knobbelzwanen, 8 Blauwe Reigers, 1 Roerdomp (groot rietveld), 311 Canadese Ganzen, 1 Indische Gans, 2 Bergeenden, ca. 1135 Wilde Eenden, 102 Slobeenden, 210 Wintertalingen, 162 Smienten, 8 Krakeenden, 12 Pijlstaarten, 1 Tafeleend, 3 Kuifeenden, 3 Soepeenden, min. 58 Meerkoeten, min. 30 Waterhoenen, min. 1 IJsvogel, min. 1 Waterral, 45 Kokmeeuwen en 18 Stormmeeuwen. Verder daar ook nog Boomklever

EVJ
Hamputten Waasmunster 2 Dodaars, 38 Futen, 54 Aalscholvers, 14 Canadese Ganzen, 52 Krakeenden, 93 Wilde Eenden, 277 Kuifeenden, 62 Tafeleenden, nog steeds Witoogeend (m) op zuidwestelijk gedeelte tussen grote groep Kuifeenden/Tafeleenden, Nonnetje (v), 22 Meerkoeten, 16 Waterhoenen, 12 Zilvermeeuwen, 45 Kokmeeuwen en 10 Stormmeeuwen    EVJ
Ten Reyen Waasmunster 3 Futen, 38 Wilde Eenden, 21 Kuifeenden, 35 Meerkoeten en 22 Waterhoenen EVJ
E3 put Waasmunster 41 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 20 Boereganzen, 28 Wilde Eenden, 8 Meerkoeten en 6 Waterhoenen EVJ
Donkmeer Berlare 49 Futen, 520 Aalscholvers op slaapplaats (topaantal ! ), min. 12 Blauwe Reigers, 6 Grauwe Ganzen, min. 94 Canadese Ganzen, 4 Nijlganzen, 11 Boereganzen, 2 Bergeenden, min. 154 Wilde Eenden, 161 Smienten, 76 Slobeenden, 4 Wintertalingen, 11 Krakeenden, 16 Kuifeenden, 8 Tafeleenden, min. 34 Waterhoenen, min. 51 Meerkoeten, 180 Kokmeeuwen en 15 Stormmeeuwen (namiddag). Verder 's avonds daar ook Slechtvalk (ad) jagend  EVJ, WIL, ENM
Nieuwdonk Berlare 5 Futen, 2 Bergeenden, 1655 Smienten, 20 Kuifeenden, 225 Meerkoeten, 25 Kokmeeuwen, 8 Stormmeeuwen, 125 Zilvermeeuwen en 8 Kleine Mantelmeeuwen (namiddag) EVJ, WIL, ENM
Waesmeer Tielrode 3 Brilduikers (1 m, 2 v) HEG
Durmemeersen Hamme ca. 150 Grote Barmsijzen overvliegend naar NO  HEM

Witoogeend (m). Hamputten, Waasmunster. Foto: Joris Everaert

 

13 Hamputten Waasmunster Witoogeend (m) nog steeds pleisterend op zuidwestelijk gedeelte van Afd. Natuur-put. Ook nog Nonnetje (v) en Smelleken (v) ter plaatse  CRM, CLP
12 Hamputten Waasmunster Witoogeend (m) nog steeds pleisterend op zuidwestelijk gedeelte van Afd. Natuur-put CLP, CRM
11 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

2 Dodaars, 24 Aalscholvers, 3 Buizerds, 1 Torenvalk, 6 Bergeenden, 11 koppels Krakeend, 31 Wintertalingen, 1 Witte Kwikstaart, 19 Kramsvogels, 10 Koperwieken, 1 Boomkruiper, 1 Keep en 3 Rietgorzen

VDA, VOR
10 Hamputten Waasmunster Witoogeend (m) nog steeds pleisterend (zie ook december-waarnemingen in Molsbroek) CLP, CRM
Fondatie Sinaai Kerkuil jagend NEP
Centrum en omgeving Hamme Pestvogel pleisterend in tuin van Moerzekestraat med. DFW
9 Durmemeersen Hamme 16 Grote Barmsijzen geringd in Moortelstraat HEM
8 Hamputten Waasmunster Nonnetje (v) en ca. 94 Aalscholvers pleisterend EVJ
Molsbroek Lokeren min. 2 Grote Barmsijzen en ca. 60 Sijzen EVJ
Suikerfabriek Moerbeke ca. 230 Kramsvogels EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:

9 Dodaars, 25 Aalscholvers, 3 Nijlganzen, 4 Buizerds, 2 Sperwers, 3 Torenvalken, 9 Bergeenden, 23 Krakeenden, 81 Wintertalingen, 16 Watersnippen, 5 Patrijzen, 2 Steenuilen, 3 Groene Spechten, 3 Grote Bonte Spechten, 1 IJsvogel, 1 Witte Kwikstaart, 1 Grote Gele Kwikstaart, 4 Graspiepers, 1 Veldleeuwerik, 1 Grote Lijster, 33 Kramsvogels, 6 Gaaien, 21 Staartmezen, 3 Kepen en 8 Rietgorzen

VDA, VOR, HUA
7 Centrum en omgeving Eksaarde

Maximale aantallen op voederplaats in tuin van Rietsstraat: 

1 Zwartkop (v), 4 Merels, 2 Heggenmussen, 24 Huismussen, 3 Ringmussen, 6 Spreeuwen, 3 Pimpelmezen, 4 Koolmezen, 1 Zwarte Mees, 52 Groenlingen, 1 Appelvink (m), 27 Vinken en 17 Kepen

GEP
Molenveld Overmere Witgatje invallend aan Molenbeek MEG
Hamputten Waasmunster Nonnetje (v) pleisterend SCF
6 Dommelbronbos Waasmunster gemengd groepje Grote Barmsijs/Sijs met zeker 1 mannetje Grote Barmsijs CLP
Molsbroek Lokeren 2 Tjiftjaffen foeragerend in lage begroeiing COG
Mespeleer Zele min. 11 Wulpen, ca. 300 Spreeuwen en verschillende Kramsvogels pleisterend op weilanden SMT
5 Hamputten Waasmunster Witoogeend (m) pleisterend (zie ook december-waarnemingen in Molsbroek) COG
Hillare Lokeren 7-8 Appelvinken opvliegend en terug invallend in tuin van Hillarestraat CRM
Fondatie Sinaai Kerkuil, 5 Houtsnippen, groep van ca. 25 Barmsijzen en grote aantallen Vink, Keep, Sijs en Groenling CLP
De Linie Eksaarde 5 Barmsijzen thv. de Kruiskapel CLP
Eenbes Eksaarde Houtsnip CLP
Donkmeer Berlare Witgatje aan put 13 CLP
Hemelse Rij Berlare Boomklever CLP
Durmemeersen Zele 9 Watersnippen in het Durmenbroek CLP
Ten Reyen Waasmunster dode Buizerd (geen schotwonde) CLP
2 Molsbroek Lokeren 4 Barmsijzen 's middags pleisterend langs Waasmunsterbaan VAS
Hamputten Waasmunster min. 40 Aalscholvers pleisterend  VAS
Braambezien Daknam groep Kolganzen (aud) 's avonds overtrekkend richting O EVJ
Sombeekse meersen Waasmunster min. 40 Koperwieken en enkele tientallen Spreeuwen op weiland langs Stationsstraat VDP
1 Hamputten Waasmunster min. 35 Aalscholvers pleisterend EVJ

 

Waarnemers