November 2006                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                      Waarnemingen oktober 2006 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

 

Ooievaarskoppel te Daknam, nieuwspagina

Petitie tegen geplande aantasting OERBOSSEN en BIEBRZAMOERAS in Polen

Recente foto's in "fotoalbum"  update 5 nov.

 

                                                                                                                                                                                                                                                

30 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde 2 IJsvogels en 1 Waterral (aud)  VAC
29 Donkmeer Berlare 1 Grote Zilverreiger pleisterend in reservaatzone (omgeving eendenkooi) MAJ
27 Donkmeer Berlare 2 Grote Zilverreigers pleisterend in reservaatzone DCM, MAJ
26 Molsbroek Lokeren Nog steeds enkele Baardmannetjes (aud.) in riet langs Durme thv. groot rietveld. Daar ook min. 3 Waterrallen (aud) en ca. 7 Putters pleisterend  STC, WIL, EVJ
Molsbroek Lokeren min. 2 Futen, 1 Knobbelzwaan, 241 Canadese Ganzen en 9 Aalscholvers in de moerasvlakte PLG
Durmemeersen Hamme 1 Witgatje langs Durme en min. 6 Waterrallen in rietveld Bulbierbroek  VHF
25 Lippensbroek Hamme 2 Witgatjes VHF
Grote Wal Hamme 2 IJsvogels VHF
24 Hamputten Waasmunster Topper (juv) pleisterend in groep Kuifeenden/Tafeleenden  EVJ
23 Kalkense meersen Berlare Grote Zilverreiger nog pleisterend in het Heisbroek MEG
Overmere dorp en omgeving Berlare Grote Gele Kwikstaart thv. Molenveld MEG
Daknamse meersen Lokeren 2 Watersnippen op de rotten DUP
21 Durmemonding Hamme-Tielrode 11 Wintertalingen en 74 Tafeleenden op Durme aan Tielrodeveer VHF
19 Molsbroek Lokeren

Resultaten watervogeltelling (winterperiode):

4 Dodaars, 6 Futen, 23 Aalscholvers, 3 Knobbelzwanen, min. 8 Blauwe Reigers, 1 Roerdomp rond 13u invallend in groot rietveld (STC, EVJ), 317 Canadese Ganzen, 11 Nijlganzen, 1 Grauwe Gans, 1652 Wilde Eenden ('s avonds opvliegend), 68 Slobeenden, 34 Wintertalingen, 32 Smienten, 1 Pijlstaart (m), 18 Krakeenden, 3 Kuifeenden, min. 41 Meerkoeten, min. 34 Waterhoenen, min. 2 IJsvogels, min. 5 Waterrallen (aud), ca. 31 Watersnippen. Ook nog steeds min. 4 Baardmannetjes (zeker 1 m) in riet langs Durme thv. groot rietveld en 2 Grote Gele Kwikstaarten (STC, EVJ)

EVJ, STC, PLG, DES, DCM
Hamputten Waasmunster 3 Dodaars, 25 Futen, 4 Aalscholvers, 22 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 12 Krakeenden, 59 Wilde Eenden, 355 Kuifeenden, 46 Tafeleenden, ca. 44 Meerkoeten, min. 12 Waterhoenen, en in riet langs Durme ook min. 3 Waterrallen (aud) EVJ
Ten Reyen Waasmunster 2 Futen, 2 Aalscholvers, 22 Wilde Eenden, 8 Krakeenden, 12 Kuifeenden, min. 4 Meerkoeten en min. 10 Waterhoenen EVJ
E3 put Waasmunster 22 Canadese Ganzen, 33 Boereganzen, 16 Wilde Eenden, 8 Meerkoeten en 5 Waterhoenen EVJ
18 Donkmeer Berlare

Resultaten watervogeltelling (winterperiode):

81 Futen, 302 Aalscholvers op slaapplaats, 1 Grote Zilverreiger tijdens de avondschemering overvliegend naar ZZW, min. 9 Blauwe Reigers, 2 Zwarte Zwanen (ontsnapt/verwilderd), min. 54 Canadese Ganzen, min. 13 Nijlganzen, 2 Brandganzen, 8 Boereganzen, min. 221 Smienten, 207 Wilde Eenden, 246 Slobeenden, 52 Krakeenden, 4 Kuifeenden, 3 Soepeenden, min. 38 Waterhoenen, min. 55 Meerkoeten en min. 2 IJsvogels. Tijdens de avondschemering ook 1 ad. Slechtvalk laag overvliegend naar W. 

EVJ, WIL, PLG
Nieuwdonk Berlare 3 Futen, 336 Canadese Ganzen, 132 Grauwe Ganzen, 4 Nijlganzen, 2 Indische Ganzen, 12 Wilde Eenden, 512 Smienten en 225 Meerkoeten EVJ
Hoek Zele 30 Brandganzen overvliegend SMT
Daknamse meersen Lokeren Houtsnip op blok I DM DUP
Durmemeersen Zele 1 Watersnip en 2 Graspiepers in het Rijbunderbroek VHF
17 Molsbroek Lokeren Nog steeds enkele Baardmannetjes (aud.) in riet langs Durme thv. groot rietveld STC
15 Molsbroek Lokeren Nog min. 3 Baardmannetjes (zeker 1 m) in riet langs Durme thv. groot rietveld STC, EVJ
12 Nieuwdonk Berlare ca. 4450 Kokmeeuwen (waaronder 1 leucistisch), 157 Zilvermeeuwen, 75 Kleine Mantelmeeuwen, 1 Grote Mantelmeeuw en 8 Stormmeeuwen op slaapplaats EVJ, WIL, VAP
Scheldebroeken Zele & Berlare Aalscholver (9) – Torenvalk (2) – Buizerd (3) – Graspieper (8) – Ekster (18 in één boompje) – Kramsvogel (5) – Dodaars (2) – Watersnip (8) – Krakeend (2m + 1 vr) – Kievit (+/- 50) – Groene Specht (1) – Bergeend (3) – Nijlgans (1) – Koperwiek (6) – Rietgors (3) – Wintertaling (verschillende) – Witte Kwikstaart (2) – Kneu (1) – IJsvogel (1) VDA, VOR
11 Molsbroek Lokeren Enkele Baardmannetjes (auditief) in riet langs Durme thv. groot rietveld STC
10 Molsbroek Lokeren 2 Grote Zilverreigers rond 16u20 toekomend in de moerasvlakte  AUT, VLB, CLP
Durmemeersen Hamme Havik (ad.v) pleisterend in het Bulbierbroek en wegvliegend in westelijke richting  VHF
8 Heikant Zele ringvangst Geelgors (juv.m) RFE
7 Kalkense meersen Berlare Grote Zilverreiger nog steeds pleisterend in het Heisbroek MEG, ROE
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Waterral, opnieuw heel goed te bekijken VAC
5 Kalkense meersen Berlare Grote Zilverreiger, 's morgens pleisterend in het Heisbroek, en Barmsijs overvliegend CLP
Donkmeer Berlare Grote Zilverreiger, Witgatje en Waterral, 's middags pleisterend in de reservaatzone (put 13 & 14) WIL
Donkmeer Berlare 2 Grote Zilverreigers, 's avonds in de reservaatzone langsvliegend richting ZW (mogelijk slaapplaats in reservaatzone, maar vermoedelijk verder ZW in Polsmeersen of Kalkense meersen-Heisbroek). Ook 286 Aalscholvers op slaapplaats en o.a. ca. 235 Smienten pleisterend EVJ
Nieuwdonk Berlare 210 Smienten 's middags pleisterend WIL
Nieuwdonk Berlare Geelpootmeeuw (ad), 5 Futen, 245 Meerkoeten en nog ca. 45 Smienten in late namiddag pleisterend EVJ

Geelpootmeeuw (ad). Nieuwdonk, Berlare. Foto: Joris Everaert

Stretching oefeningen. Nieuwdonk, Berlare. Foto: Joris Everaert

 

4 Molsbroek Lokeren nog steeds min. 4 Baardmannetjes in riet langs Durme thv. het groot rietveld. Ook ca. 300 Houtduiven, en in rietvelden en Durmeriet min. 6 roepende Waterrallen EVJ, STC
Lippensbroek Hamme ca. 7 Witgatjes pleisterend HWP
Groot Broek Hamme Krooneend (ad. v) op de Gespoelde Put (mogelijk ontsnapt/verwilderd) HWP

Krooneend (ad.v). Gespoelde Put, Hamme. Foto: Paul Heerwegh

 

3 Molsbroek Lokeren min. 4 Baardmannetjes (3 juv, 1 v) 's morgens nog in riet langs Durme en daarna in het groot rietveld STC
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Waterral en 2 IJsvogels pleisterend  VAC
2 Molsbroek Lokeren ca. 7 Baardmannetjes (waarvan zeker 1 m. en 2 v.), 's namiddags in riet langs Durme thv. het groot rietveld. Langs de Durme ook min. 4 Waterrallen. Tussen 15u30 en 17u ongeveer 740 Grauwe Ganzen overtrekkend naar ZZW  EVJ

Grauwe Ganzen op trek. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

1 Hamputten Waasmunster Havik (ad. v) laag overvliegend naar O over zandberg (komende van Molsbroek). Ze werd meermaals aangevallen door Kraaien DES

 

Waarnemers