December 2006                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                      Waarnemingen november 2006 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

 

Ooievaarskoppel te Daknam, nieuwspagina

Petitie tegen geplande aantasting OERBOSSEN en BIEBRZAMOERAS in Polen

Recente foto's in "fotoalbum" 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

31 Overmere dorp en omgeving Berlare Blauwe Kiekendief (m) 's avonds overvliegend thv. ingang Nieuwdonk MAJ
29 Nieuwdonk Berlare 1 ad. Geelpootmeeuw, 's namiddags tussen ca. 3000 Zilvermeeuwen. Ook 6 Futen, 118 Grauwe Ganzen, 15 Canadese Ganzen, ca. 165 Meerkoeten, 23 Kuifeenden en ca. 1060 Smienten pleisterend    EVJ, WIL
27 Berlarebroek Berlare 3 Grote Zilverreigers pleisterend op akker tegenover Hemelse Rij (ten oosten van Donklaan) AUT, PAW
26 Hamputten Waasmunster Middelste Zaagbek (m) 's namiddags pleisterend op grote plas. Tussen de meeuwen ook een leucistische Kokmeeuw EVJ
Daknamse meersen Lokeren 4 Watersnippen pleisterend op 'De Rotten' DUP

Middelste Zaagbek. Zeeland (NL). Foto: Joris Everaert

 

24 Durmemeersen Hamme & Zele 15 Wilde Eenden en 7 Krakeenden in Rijbunderbroek (Zele), Houtsnip in Poderbroek (Hamme), 2 Nijlganzen, Houtsnip, 2 Watersnippen, Witgatje, 2 Waterrrallen (aud), Buizerd, Grote Bonte Specht en Groene Specht in Bulbierbroek (Hamme) VHF, SMT
Scheldebroeken Zele & Berlare Rietgors (4) - Graspieper (2) - Kramsvogel (32) - Wintertaling (19) - Krakeend (14) - Bergeend (1) - Smient (1k) - Watersnip (1) - Buizerd (1) - Boomkruiper (1) - Torenvalk (1) - Goudhaan (verschillende) - Dodaars (3) - Staartmees (20) - Waterral (2)    VDA, VOR
21 Daknamse meersen Lokeren 1 Bokje en 5 Watersnippen pleisterend op 'De Rotten'  EVJ
18 Molsbroek Lokeren

Resultaten watervogeltelling (winterperiode): vervolg.

3 Dodaars, 4 Futen, 2 Knobbelzwanen, min. 4 Blauwe Reigers, 1 Roerdomp in groot rietveld, 192 Canadese Ganzen, 2 Bergeenden, 1455 Wilde Eenden ('s avonds opvliegend, eerdere telling), 108 Slobeenden, 68 Wintertalingen, 14 Smienten, 2 Pijlstaarten (m), 32 Krakeenden, 6 Kuifeenden, min. 45 Meerkoeten, min. 32 Waterhoenen, min. 1 IJsvogel, min. 32 Watersnippen ('s avonds opvliegend, eerdere telling)

EVJ
Hamputten Waasmunster 1 Dodaars, 23 Futen, 4 Aalscholvers, 12 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 15 Krakeenden, 52 Wilde Eenden, 387 Kuifeenden, 31 Tafeleenden, nog steeds het hybride m. Witoogeend x Kuifeend, ca. 35 Meerkoeten en min. 10 Waterhoenen EVJ
17 Scheldebroeken Zele & Berlare Dodaars (1) Wilde Eend (62) Meerkoet (38) Waterhoen (10) Blauwe Reiger (4) Watersnip (3) Kievit (133) Aalscholver (3) Bergeend (3) Wintertaling (5) Krakeend (4) Graspieper (9) Torenvalk (2) Nijlgans (1) Steenuil (1) Kramsvogel (12) Buizerd (3) Sperwer (1) Koperwiek (4) Veldleeuwerik (3) Boomkruiper (1) Groene Specht (1) Groenvink (3) Rietgors (2) VDA, VOR
Waesmeer Tielrode 3 Grote Zaagbekken en 1 Brilduiker HEG
16 Donkmeer Berlare Resultaten watervogeltelling (winterperiode):

84 Futen, 206 Aalscholvers, 1 Grote Zilverreiger (reservaatzone), min. 13 Blauwe Reigers, min. 61 Canadese Ganzen, min. 4 Nijlganzen, 15 Grauwe Ganzen, 11 Boereganzen, 508 Smienten, 245 Wilde Eenden, min. 94 Slobeenden, 24 Krakeenden, 5 Kuifeenden, 2 Soepeenden, min. 47 Waterhoenen en min. 44 Meerkoeten

WIL, EVJ
Nieuwdonk Berlare 4 Futen, 2 Canadese Ganzen, 825 Smienten, 2 Krakeenden, 18 Kuifeenden, en min. 150 Meerkoeten WIL, EVJ
Ten Reyen Waasmunster 4 Futen, 31 Wilde Eenden, 22 Krakeenden, 12 Kuifeenden, min. 10 Waterhoenen en 18 Meerkoeten  EVJ
E3 putje Waasmunster 2 Futen, 1 Blauwe Reiger, 24 Boereganzen, 8 Wilde Eenden, 12 Waterhoenen en 2 Meerkoeten  EVJ
Durmemeersen Hamme & Zele Houtsnip in Bulbierbroek, Buizerd, 4 Graspiepers en 17 Wilde Eenden in Rijbunderbroek VHF
15 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde ca. 50 Grauwe Ganzen overtrekkend, Sperwer (v) jagend, en Houtsnip opvliegend. Op de Moervaart ad. Fuut met 2 onv.  VAC
14 De Linie Eksaarde 3 Buizerds, 2 Witgatjes en ca. 100 Vinken thv. kruiskapel BRG
10 Scheldebroeken Zele & Berlare Buizerd (3) Grauwe Gans (90, trek naar het zuiden) Aalscholver (2) Graspieper (9) Dodaars (1) Bergeend (5) Witte Kwikstaart (3) Rietgors (2) Torenvalk (2) Veldleeuwerik (1) Zwarte Mees (1) Wintertaling (12) Krakeend (2K) Watersnip (3) Nijlgans (4) VDA, VOR
9 Molsbroek Lokeren ca. 745 Grauwe Ganzen tussen 15u en 16u30 overtrekkend naar ZZW. In de moerasvlakte min. 32 Watersnippen, 2 Pijlstaarten (m) en de overige eenden (zie november-telling)  EVJ, DES, DCM, VGA, PAM, DTS  
Hoek Zele 16 Kolganzen om 11u10 overtrekkend naar Z VAD
Berlarebroek Berlare 73 Grauwe Ganzen overtrekkend naare Z VOR
8 Hamputten Waasmunster Nog steeds het hybride m Witoogeend x Kuifeend tussen de Kuif- en Tafeleenden  EVJ
5 Molsbroek Lokeren zangpost Tjiftjaf langs de Durme AUT
3 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v) 's namiddags vanuit moerasvlakte naar een groepje elzen en wilgen vliegend DES
2 Daknamse meersen Lokeren 2 Watersnippen pleisterend op De Rotten DUP
1 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde ca. 20 Kramsvogels en gemengde groep (ca. 150) van Vink, Keep, Sijs en Groenling. Ook Sperwer (v) ter plaatse VAC

 

Waarnemers