Mei 2006                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                      Waarnemingen april 2006 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

 

Bijeneters te Puyenbroeck-Wachtebeke, aparte nieuwspagina  

Ooievaarskoppel te Daknam, aparte nieuwspagina

Recente foto's in "fotoalbum"    Update 7 mei 2006 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

31 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Tafeleend (kp + vr en 7 pulli), Torenvalk (kp), Koekoek (4) op afgraving. Fuut (kp + 3 pulli) op Moervaart. Nijlgans waarschijnlijk broedend langs Moervaart VAC
30 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde vrouwtje Bruine Kiekendief boven afgraving VAC
29 Molsbroek Lokeren Wespendief laag overtrekkend over bezoekerscentrum CRM, DEM
Fondatie  Sinaai Zwarte specht roepend vanuit bos thv Kanaal van Stekene AUT, CLP
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Dodaars met 4 pulli, Torenvalk verder broedend, Sperwer jagend VAC
28 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:
Canadese Gans (1) - Aalscholver (11) - Grutto (6) - Slobeend (5m+1vr) - Oeverloper (1) - Buizerd (1) - Groene Specht (1) - Krakeend (8m+2vr) - Gaai (2) - Fitis (1) - Boomvalk (1) - Torenvalk (1) - Bergeend (6) - Kuifeend (3k) - Scholekster (9) - Blauwborst (1) - Patrijs (1) - Roodborsttapuit (1k+1juv) - Graspieper (4) - Nijlgans (1) - Gele Kwikstaart (1k+1vr) - Rietgors (1m) - Watersnip (1) - Matkop (1) 
VDA, VOR
Lippensbroek Hamme Bruine Kiekendief (m) 2 zp Blauwborst, 1 zp Wielewaal, 50 ex. Krakeend DFW, HYJ, VPP, VBF
27 Molsbroek Lokeren Zwarte Stern boven de moerasvlakte  HEG
25 Molsbroek Lokeren mannetje Zomertaling in de moerasvlakte CLP
Daknam (x1) Lokeren Broedgeval Boomvalk DUP
Heikant Zele ringvangst Geelpootmeeuw RFE
23 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Bruine Kiekendief (v) jagend boven rietkraag, jagende Boomvalk en Buizerd, broedende Torenvalk VAC
21 Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:
Nijlgans (4) - Roodborsttapuit (1m) - Blauwborst (1) - Torenvalk (2) + juv in nestkast - Patrijs (1) - Krakeend (9) - Grutto (8) - Bergeend (10 + 4juv) - Grote Lijster (3) - Slobeend (6) - Scholekster (6) - Aalscholver (8) - Buizerd (3) - Fitis (1) - Oeverloper (1) - Gaai (3) - Zomertortel (4) - Tureluur (1) - Kleine Mantelmeeuw (2) - Graspieper (12) - Gele Kwikstaart (9) - Rietgors (1m) - Kuifeend (8m + 1vr) - Veldleeuwerik (1) - Magelhaengans (1k) - Zwarte Roodstaart (1) - Steenuil (1) - Witte Kwikstaart (3) - Canadese Gans (2) - Wezel (1) - Staartmees (2 + 7juv) - Groene Specht (1) - Grote Bonte Specht (2) - Dodaars (1) 
VDA, VOR
Daknamse meersen Lokeren Er zitten 4 flinke jongen in het ooievaarsnest. Meer info op de aparte nieuwspagina. Verder ook nog 1 koppel Krakeend in de Kraaimeersen EVJ, DUP
Molsbroek Lokeren koppel Zomertaling thv. locatie winter-voederwand CRM
20 Puyenbroeck Wachtebeke Nog steeds de 8 Bijeneters, regelmatig te zien net ten noordwesten van parking 2 op hoge netten van het kleine golf-oefenterrein. Meer info, zie aparte nieuwspagina EVJ
19 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds opnieuw toe om te slapen in de moerasvlakte (vandaag uitzonderlijk aan de zuidkant van de moerasvlakte, uit de wind) EVJ
Kalkense meersen Laarne & Wichelen Koereiger, nog steeds overdag aanwezig. Zie www.kalkensemeersen.be CLP
17 Molsbroek Lokeren De Koereiger zat 's morgens om 8u30 nog te slapen, vertrok wellicht rond 9u richting Kalkense meersen, en kwam naar goede gewoonte 's avonds weer slapen in de moerasvlakte. 's Avonds in het groot rietveld ook nog 1 zp. Sprinkhaanzanger  AUT, EVJ
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Bruine Kiekendief (v) jagend boven rietveld, broedende Torenvalk, 2 koppels Canadese Gans met 5 en 6 pulli, en baltsvlucht Zomertortel aan afgraving VAC
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling:

Roodborsttapuit (2m) - Aalscholver (11) - Slobeend (6m) - Grutto (4) - Groene Specht (2) - Krakeend (2m+1vr) - Graspieper (1) - Gaai (1) - Bergeend (4) - Kuifeend (3m) - Torenvalk (1) - Scholekster (7) - Patrijs (2) - Fitis (1) - Nijlgans (1) - Koekoek (3) - Blauwborst (1) - Gele Kwikstaart (2) - Veldleeuwerik (1) 

VDA, VOR
16 Molsbroek Lokeren De Koereiger zat 's morgens om 8u30 nog te slapen, vertrok wellicht rond 9u richting Kalkense meersen, en kwam naar goede gewoonte 's avonds weer slapen in de moerasvlakte (locatie, zie vorige dagen) AUT, EVJ
Kalkense meersen Laarne & Wichelen Koereiger, nog steeds overdag aan de Vliegerkesweide, Langendonk. CLP
Donkmeer Berlare Zwarte Stern en Dwergmeeuw (eerste-zomer) pleisterend (MEG) en koppel Visdief op nestvlot in reservaatzone (HEJ) MEG, HEJ
15 Ten Rijen Waasmunster Slangenarend om 13u15 laag overvliegend thv. de E17 (ca. 2 km voor afslag Lokeren, komende van A'pen) TIC
Hamputten Waasmunster Ooievaar, laag overvliegend thv. de E17 FES, DGD
Molsbroek Lokeren De Koereiger zat 's morgens om 8u30 nog te slapen, vertrok wellicht rond 9u richting Kalkense meersen, en kwam naar goede gewoonte 's avonds (EVJ) weer slapen in de moerasvlakte (locatie, zie vorige dagen). 's Morgens om 9u daar ook Zwarte Wouw overvliegend en Bruine Kiekendief jagend AUT, CRM, CLP, EVJ 
Puyenbroeck Wachtebeke Maximaal 8 Bijeneters waren opnieuw te zien aan parking 2 en/of aan de ingang van de camping (zie nieuwspagina) Vogellijn
14 Puyenbroeck Wachtebeke Er werden vandaag zeker 8 Bijeneters geteld. Meer info op de aparte nieuwspagina COB, EVJ e.a.
De Eenbes Eksaarde zp. Nachtegaal, en in omgeving ook zp. Wielewaal  EVJ
Molsbroek Lokeren De Koereiger vertrok 's morgens om 9u richting Kalkense meersen, en kwam naar goede gewoonte 's avonds weer slapen in de moerasvlakte (locatie, zie vorige dagen). EVJ, VAD, DCM e.a.
Kalkense meersen Laarne & Wichelen Koereiger, nog steeds overdag aan Vliegerkesweide, Langendonk. In de late namiddag daar ook o.a. 1 Temmincks Strandloper (EVJ, WIL) Andere waarnemingen, zie www.kalkensemeersen.be MEG, EVJ, WIL
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde koppel Fuut met 4 pulli, Torenvalk in nestkast en koppel Zomertortel  VAC
Fondatie Sinaai zp. Nachtegaal VDP, DTE e.a.
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling:

Aalscholver (8) - Slobeend (5) - Grutto (6) - Bergeend (9 + 5juv) - Blauwborst (4) - Gaai (5) - Krakeend (8) - Nijlgans (1) - Roodborsttapuit (2k + 1m + 1juv) - Scholekster (6+1juv) - Patrijs (5) - Groene Specht (3) - Fitis (1) - Rietgors (5) - Dodaars (1) - Kuifeend (1m) - Kleine Mantelmeeuw (2) - Graspieper (8) - Gele Kwikstaart (8) - Grote Lijster (2) - Steenuil (3) - Witte Kwikstaart (4) - Tapuit (1) - Buizerd (1) - Torenvalk (2) - Canadese Gans (2) - Ringmus (3) - Grote Bonte Specht (1) - Zomertortel (4)

VDA, VOR
13 Puyenbroeck Wachtebeke De Bijeneters zijn terug ! Er werden tot 6 vogels geteld. Ze zaten afwisselend aan parking 2 (ten NW op hoge draden sportveld) en langs de ingang van de camping waar tot vorig jaar nog een grote broedwand was. Het zal nog afwachten worden wat de Bijeneters zullen doen, want de nieuwe speciaal aangelegde broedwand (thv. de bocht tussen parking 1 en 2) is nu al overbevolkt van de Oeverzwaluwen. Er was gevraagd om thv. de vroegere campinglocatie ook enkele kleine wandjes aan te leggen, maar dit werk is spijtig genoeg niet uitgevoerd. Meer informatie op de aparte nieuwspagina (klik hier) VTP, EVJ, DCG e.a.
Heirnisse Sinaai Visarend 's morgens overvliegend langs Moervaart DPE
Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds om 20u21 opnieuw toe om te slapen in de moerasvlakte (locatie, zie vorige dagen). Verder in de late namiddag tot 's avonds ook nog een Zwarte Stern pleisterend boven de moerasvlakte. 's Morgens daar ook Bruine Kiekendief  (AUT) EVJ, AUT
Kalkense meersen Laarne & Wichelen Koereiger, nog steeds overdag aan Vliegerkesweide, Langendonk. Daar ook o.a. nog 2 Temmincks Strandlopers diverse
Moortelhoek Belsele Opnieuw (nog steeds) Ooievaar, 's avonds thv. Moortelhoekstraat. In de buurt zouden die dag 7 Ooievaars gezeten hebben DTS

Bijeneters te Puyenbroeck-Wachtebeke. Foto: Joris Everaert

 

12 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds om 20u17 opnieuw toe om te slapen in de moerasvlakte (noordelijk deel, op dode takken beneden in populierenbosje, o.a. op afstand goed te zien vanaf het bezoekerscentrum en dichterbij tussen de takken langs gedeelte Waasmunsterbaan). Hij doet er dus een kleine 20 minuten over vanuit de Kalkense meersen (zie hieronder) STC, EVJ
Kalkense meersen Laarne & Wichelen Koereiger, nog steeds overdag aan Vliegerkesweide, Langendonk (vertrokken richting Molsbroek om 19u58). Daar o.a. ook nog 1 Temmincks Strandloper ROE, CRM
Eksaarde x Eksaarde baltsend koppel Wespendief en zp. Zomertortel AUT
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Bruine Kiekendief (v) AUT
Lippenbroek Hamme 2 Kleine Plevieren VHF
Moortelhoek Belsele Ooievaar, 's avonds op dak langs Moortelhoekstraat DTS
Oude Durme Waasmunster 2 koppels Fuut met 3 en 1 pulli, Scholekster, IJsvogel, koppel Krakeend, verschillende koppels Kuifeend, Koekoek en zp. Rietgors  VDP
Waasmunster centrum en omgeving Waasmunster min. 4 bewoonde nesten Huiszwaluw VDP
11 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds opnieuw toe om te slapen in de moerasvlakte (noordelijk deel, op dode takken beneden in populierenbosje, o.a. op afstand goed te zien vanaf het bezoekerscentrum en dichterbij tussen de takken langs gedeelte Waasmunsterbaan) DCM, EVJ, STC, DSP, DNB e.a.
Kalkense meersen Laarne & Wichelen Koereiger, nog steeds overdag aan Vliegerkesweide, Langendonk. Daar ook 4 Temmincks Strandlopers en 1 Kleine Strandloper pleisterend. Overige waarnemingen op www.kalkensemeersen.be MEG, ROE, WIL, EVJ, VBM, CLP, CRM e.a. 
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Bruine Kiekendief (v) aan de afgraving VAC
10 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds opnieuw toe om te slapen (vanaf zeker 19u35 ter plaatse, zie ook vorige dagen) EVJ
Kalkense meersen Laarne & Wichelen Koereiger, nog steeds overdag pleisterend aan de Vliegerkesweide in Langendonk  Simon F.
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Bruine Kiekendief (v) aan de afgraving VAC
Oude Durme Waasmunster 4 Buizerds  VEE
9 Kalkense meersen Laarne & Wetteren Koereiger, nog steeds overdag pleisterend aan de Vliegerkesweide in Langendonk ('s avonds wellicht ook opnieuw in het Molsbroek te Lokeren om te slapen). Meer waarnemingen uit de Kalkense meersen op www.kalkensemeersen.be MEG, HEJ, ROE, VBM
Molsbroek Lokeren Dwergmeeuw (eerste-zomer) 's middags pleisterend in de moerasvlakte CLP, AUT, CRM, DCM
Overmere dorp en omgeving Berlare 2 koppels + 1 mannetje Tapuit en 1 Gele Kwikstaart pleisterend langs de Koningsstraat te Overmere ROE, VBM, DBI
8 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds opnieuw toe om te slapen (vanaf zeker 19u25 ter plaatse, zie ook vorige dagen) EVJ
Lippensbroek Hamme Groenpootruiter pleisterend VPP
7 Molsbroek Lokeren 4 Zwarte Sterns, overdag pleisterend in moerasvlakte. De Koereiger kwam 's avonds opnieuw toe (vanaf zeker 20u40) om te slapen (EVJ) CLP, EVJ, DNB, DBW
Kalkense meersen Laarne & Wichelen Koereiger, opnieuw overdag pleisterend aan de Vliegerkesweide in Langendonk. Meer waarnemingen uit de Kalkense meersen op www.kalkensemeersen.be MEG, HAI
Suikerfabriek Moerbeke 54 bezette nesten Aalscholver, 4 Zwarte Ruiters, 3 Groenpootruiters en 10 Oeverlopers  EVJ
Oude Durme Waasmunster koppel Visdief  DBW
Donkmeer Berlare o.a. koppel Visdief op nestvlot, 1 zp. Wielewaal, 1 zp. Koekoek, Boomklever rond nestholte en 1 zp. Rietgors in de reservaatzone DHF, VLB
Moervaartmeersen Sinaai zp. Nachtegaal ROL
Scheldevallei Hamme 4 zp. Wielewaal, 4 zp. Nachtegaal, 1 zp. Sprinkhaanzanger, 2 roepposten Waterral, en aan de kerk van Kastel ca. 8 Huiszwaluwen  VPP, VDP, DTE, DFW
Lippensbroek Hamme 3 Kleine Plevieren en 1 koppel Wintertaling VPP, VDP, DTE, DFW
6 Molsbroek Lokeren Koereiger, opnieuw 's avonds vanaf zeker 19u30 in de moerasvlakte (plaats, idem als vorige dagen) MIG, EVJ
Kalkense meersen Laarne & Wichelen Koereiger, opnieuw overdag pleisterend aan de Vliegerkesweide in Langendonk EVJ, VBM, ROE, BLA e.a.
Durmemeersen Hamme 2 Oeverlopers op slikken Durme in Bulbierbroek VHF
Donkmeer Berlare koppel Visdief regelmatig op nestvlot in reservaatzone EVJ

Koereiger. Kalkense meersen. Foto: Joris Everaert

 

5 Molsbroek Lokeren Koereiger, opnieuw 's avonds vanaf zeker 20u10 in de moerasvlakte (noordelijk deel, op dode takken beneden in populierenbosje, o.a. op afstand goed te zien vanaf het bezoekerscentrum en dichterbij tussen de takken langs gedeelte Waasmunsterbaan). Zie ook waarneming van wellicht dezelfde vogel overdag in de Kalkense meersen, en vorige dagen. De vogel komt blijkbaar steeds slapen in het Molsbroek. In de rietvelden en weilanden 's avonds min. 1 zp. Sprinkhaanzanger, min. 6 zp. Rietzanger en 1 roeppost Waterral  (EVJ)  EVJ, STC, DCM e.a.
Kalkense meersen Laarne & Wichelen Koereiger, net voor de middag tot zeker in late namiddag opnieuw pleisterend aan de Vliegerkesweide in Langendonk (zie ook waarneming 's avonds in het Molsbroek) MEG, CRM
Lippensbroek Hamme Groenpootruiter pleisterend VHF

Koereiger. Kalkense meersen. Foto: Marc Van Den Bril

 

4 Molsbroek Lokeren Koereiger, opnieuw 's avonds vanaf ca. 20u40 in de moerasvlakte (noordelijk deel, op dode takken beneden in populierenbosje, o.a. op afstand goed te zien vanaf het bezoekerscentrum en dichterbij tussen de takken langs gedeelte Waasmunsterbaan). Zie ook waarneming van wellicht dezelfde vogel overdag in de Kalkense meersen, en vorige dagen. De vogel komt blijkbaar steeds slapen in het Molsbroek EVJ, VAS, PAW, DNB, AUT
Molsbroek Lokeren 's Middags 2 en in de vooravond tot 3 Zwarte Sterns in de moerasvlakte AUT, VAD, PAW, DSP
Kalkense meersen Laarne & Wichelen Koereiger, 's middags tot zeker 16u opnieuw pleisterend aan de Vliegerkesweide in Langendonk (zie ook waarneming 's avonds in het Molsbroek). De vogel zou zeker ongeringd zijn MEG, CLP
Overmere dorp en omgeving Berlare Fluiter 's morgens tijdelijk zingend in Molenveldbosje MEG
Daknamse meersen Lokeren In het ooievaarsnest (Kraaimeersen) werden in de vooravond 3 jongen waargenomen. Zeer goed nieuws dus. Meer info op de aparte nieuwspagina EVJ
Scheldebroeken Zele koppel Grote Gele Kwikstaart ter plaatse en Blauwe Kiekendief (v) overtrekkend in de Grote Dijk thv. het waterzuiveringsstation MAJ
Scheldevallei Moerzeke 4 zp. Sprinkhaanzanger VPP
3 Molsbroek Lokeren Koereiger opnieuw 's avonds in de moerasvlakte (noordelijk deel, op dode takken beneden in populierenbosje, o.a. goed te zien vanaf het bezoekerscentrum en deel Waasmunsterbaan). Zie ook eerdere waarnemingen in Molsbroek (29 april), Wetteren (1 mei) en Kalkense meersen (2 mei). In de rietvelden 's avonds ook nog 2 zp. Sprinkhaanzanger en 1 roeppost Waterral (EVJ) EVJ, DCM
Molsbroek Lokeren Zwarte Stern (ad), Groenpootruiter en Boomvalk, 's middags in de moerasvlakte CRM, DCM, CLP, AUT
Scheldebroeken Zele Rode Wouw om 12u45 overtrekkend boven de Scheldemeersen AUT, MAJ
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde broedgeval Fuut met 4 pulli VAC
Oude Durme  Hamme 1 Oeverloper, 4 koppels Bergeend, 4 m. Krakeend en 5 m Slobeend  VHF
Paardenweide Wichelen zp. Rietzanger en 3 zp. Kleine Karekiet langs Den Berlaar. Ook roep van Grutto's ROE
Scheldebroeken Zele & Berlare

Resultaten halfwekelijkse telling:

Oeverloper (4) - Slobeend (7) - Aalscholver (13) - Krakeend (6) - Blauwborst (2) - Rietgors (3) - Groene Specht (2) - Fitis (2) - Roodborsttapuit (1m+1k) - Grutto (7) - Graspieper (2) - Tapuit (1) - Bergeend (4) - Scholekster (5) - IJsvogel (1) - Grote Bonte Specht (2) - Gaai (3) - Veldleeuwerik (1) - Canadese Gans (3) - Patrijs (5) - Zwarte Roodstaart (1) - Gele Kwikstaart (7)

VDA, VOR

Koereiger in schemering. Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

2 Kalkense meersen Laarne & Wichelen Koereiger pleisterend aan de Vliegerkesweide in Langendonk (geland om 11u55 en pleisterend tot 20u). De vogel is om 20u opgevlogen richting Lokeren. Het gaat vrijwel zeker om dezelfde vogel die vorige zaterdag 29 april in het Molsbroek te Lokeren werd waargenomen alsook vorige maandag 1 mei in Wetteren. Meer info en waarnemingen rond de Kalkense meersen op www.kalkensemeersen.be MEG, ROE, VBM, CLP, CRM, WIL
Donkmeer Berlare Kleine Zilverreiger in de reservaatzone (put 14), en koppel Visdief op nestvlot AUT
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde opnieuw koppel Boomvalk thv. de afgraving VAC
Molsbroek Lokeren Nog zeker 1 eerste-zomer Dwergmeeuw in de vooravond boven de moerasvlakte (EVJ), en Blauwe Reiger op nest EVJ, AUT
Fondatie Sinaai 2 Groenpootruiters en 1 Oeverloper pleisterend op heringerichte poel AUT
Bootdijk Moerzeke zp. Spotvogel VPP
1 Domeinbos Maaidonk Berlare Rode Wouw zittend in een boompje langs de weg tussen de bossen ROE
Ten Ede Wetteren Koereiger (vrijwel zeker dezelfde vogel die vorige zaterdag 29 april in het Molsbroek te Lokeren werd waargenomen) CAL
Overmere dorp en omgeving Berlare Gele Kwikstaart en koppel Patrijs langs de Kouter (Koningsstraat)  MEG, ROE
Meersen  Waasmunster koppel Ransuil en roeppost Bosuil VDP
Oude Durme Waasmunster roeppost Bosuil VDP

 

Waarnemers