Juni 2006                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                      Waarnemingen mei 2006 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

 

Bijeneters te Puyenbroeck-Wachtebeke, nieuwspagina   

Ooievaarskoppel te Daknam, nieuwspagina  

Recente foto's in "fotoalbum"   update 29 juni 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

30 Puyenbroeck Wachtebeke 5 Bijeneters, 's avonds (21u20) op hoge netten nabij parking 2. Meer nieuws op de aparte nieuwspagina VTP, EVJ, WIL
Heidebos Moerbeke 's Avonds nog steeds zp. Nachtzwaluw VTP, EVJ, WIL
Oude Durme Waasmunster koppel Visdief jagend, koppel Fuut met 2 jongen, en IJsvogel VDP
Heikant Zele 30 ringvangsten van Kwartel in de periode mei-juni  RFE
29 Hagemeersen Lokeren Ooievaar met kleurring, 's namiddags pleisterend VHF
Molsbroek Lokeren min. 4 Grutto's, 2 ad. Zwartkopmeeuwen rondvliegend, en ca. 4800 Spreeuwen op slaapplaats in moerasvlakte EVJ
Waasmunster dorp en omgeving Waasmunster ca. 20 Huiszwaluwen rondvliegend boven Stationsstraat, en in de verte ca. 30 Gierzwaluwen VDP
Overmere dorp en omgeving Berlare roepende Kwartel over Molenveld om 23u43 MEG, HAI
28 Puyenbroeck Wachtebeke ad. Ralreiger nog aanwezig aan Bosdamvijver (vijver 7) langs Bosdamvijverdreef DCG
27 Puyenbroeck Wachtebeke ad. Ralreiger de hele dag (zeker tot 's avonds) pleisterend aan rand van eilandje in vijver 7 langs Bosdamvijverdreef ! Langs parking 2 (hoge netten) werd nog een koppel Bijeneter waargenomen (VTP, EVJ) VTP, SPG, EVJ e.a.
Hamputten Waasmunster ad. Geelpootmeeuw, 's middags pleisterend CLP
Eksaarde dorp en omgeving Eksaarde Boomvalk 's avonds overvliegend in Rietstraat VAC
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde koppel Nijlgans met 10 pulli VAC

Ralreiger, Puyenbroeck, Wachtebeke. Foto: Joris Everaert

 

25 Scheldebroeken Berlare roeppost Kwartel, 4 Gele Kwikstaarten met 1 jong en min. 3 zp. Grasmus 's morgens thv. Letterhout (omgeving meersen), en Scholekster met 1 pullus thv. het Kroontje DHF
Heidemeersen Wichelen min. 5 Grutto's DHF
Berlarebroek Berlare zp. Blauwborst thv. waterzuivering DHF
Donkmeer Berlare zp. Wielewaal in DDS bosje, koppel Bergeend met 2 pulli aan put 14, en koppel Bergeend met 4 pulli aan put 13  DHF
Hemelse Rij Berlare zp. Wielewaal DHF
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:
Groene Specht (3) - Patrijs (1) - Graspieper (7+1 met nestmateriaal) - Kleine Mantelmeeuw (1) - Buizerd (1) - Roodborsttapuit (1 koppel) - Ringmus (+/- 20) - Aalscholver (7) - Watersnip (1) - Gele Kwikstaart (1) - Blauwborst (5) - Grote Bonte Specht (2) - Tuinfluiter (2) - Fitis (1) - Rietgors (6) - Bergeend (1+6juv) - Grote Lijster (4) -  Torenvalk (2 + 2juv in nestkast) - Dodaars (3) - Scholekster (11) - Witgat (1) - Grasmus (3 juv voederend op draad)
VDA, VOR
24 Molsbroek Lokeren ad. Wespendief overvliegend EVJ
Suikerfabriek Moerbeke min. 5 Witgatjes, overvliegende Boomvalk en zp. Zomertortel  EVJ
21 Kalkense meersen Wetteren Roodkopklauwier 's avonds thv. de Oude Schelde VBL e.a.
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Boomvalk jagend, koppel Torenvalk, 3 koppels Canadese Gans met 2 en 9 pulli, 2 v. Krakeend met 5 en 2 pulli, en 1 v. Tafeleend met 2 pulli aan de afgraving. Koppel Fuut met 1 pullus op de Moervaart VAC
19 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde zp. Wielewaal ten noorden van Spletteren-brug NET
18 Molsbroek Lokeren min. 23 Grutto's, 's avonds toekomend, 7 ad. Zwartkopmeeuwen rondvliegend, en ca. 6900 Spreeuwen op slaapplaats in moerasvlakte. In het groot rietveld ook nog zp. Sprinkhaanzanger EVJ, STC
Domeinbos Maaidonk Berlare zp. Wielewaal EVJ
Heikant Zele zp. Spotvogel in tuin DHF
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:
Aalscholver (5) - Bergeend (2) - Gele Kwikstaart (4) - Blauwborst (3) - Torenvalk (2+1juv in nestkast) - Grote Bonte Specht (1) - Staartmees (2) - Nijlgans (10) - Scholekster (4) - Kuifeend (2 koppels) - Dodaars (4) - Grote Lijster (2) - Roodborsttapuit (1m) - Patrijs (1) - Groene Specht (1) - Rietgors (3) - Gaai (1)
VDA, VOR
17 Daknamse meersen Lokeren Boomvalk op nest, en 2 Putters EVJ
Daknam (x2) Lokeren Boomvalk op nest EVJ
Lokerse moervaartmeersen Eksaarde zp. Blauwborst en roepende Patrijs, ten W van afgraving en boomgaard NET, EVJ
domeinbos Maaidonk Berlare roep van Bosuil ROE
16 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde 3 koppels Canadese Gans met 11 pulli, Boomvalk en Wespendief rondvliegend, en Patrijs met pulli in dreef thv. de afgraving.  VAC
Weehage Lokeren koppel Scholekster met 2 pulli, Patrijs met pulli, en ca. 30 Wulpen overvliegend VAC
15 Molsbroek Lokeren ca. 3800 Spreeuwen op slaapplaats in moerasvlakte EVJ
13 Molsbroek Lokeren Lepelaar, 's avonds kortstondig rondvliegend (STC). In de moerasvlakte ook 3 ad. Zwartkopmeeuwen rondvliegend en roep van Zomertaling STC, EVJ
Hemelse Rij Berlare Wespendief in omgeving overvliegend MAJ
Overmere dorp en omgeving Berlare roeppost Kwartel VBM
12 Lokerse moervaartmeersen Eksaarde roeppost Kwartel, 's avonds nabij afgraving EVJ
Eksaarde (x1) Lokeren broedgeval Kerkuil EVJ, VAC
Daknam (x2) Lokeren roepende Boomvalk, 's avonds (vermoedelijk broedgeval) EVJ
10 Molsbroek Lokeren 19 Zwarte Sterns (ad. en 1 juv.) overdag pleisterend in moerasvlakte. Daar ook een koppel Visdief en de hybride Witoogeend x Kuifeend CLP, EVJ
Hamputten Waasmunster koppel Visdief EVJ
Molsbroek Lokeren 5 Grutto's en min. 4 ad. Zwartkopmeeuwen, 's avonds in de moerasvlakte, en 's nachts 2 roepposten Waterral en zp. Sprinkhaanzanger EVJ
Daknamse meersen Lokeren roeppost Kwartel ('s nachts) EVJ
9 Molsbroek Lokeren 4 Zwarte Sterns ('s middags en 's avonds 3) in late namiddag pleisterend in moerasvlakte. In late namiddag daar ook 3 ad. Visdieven BEO, CRM, DCM, LEK, EVJ, DBW
Donkmeer Berlare Pleisterende Ooievaar weggejaagd door koppel Visdief AUT, VAW
8 Molsbroek Lokeren Zwarte Stern, 's middags in moerasvlakte  AUT, CLP, CRM
Molsbroek Lokeren koppel Visdief, 's avonds tijdelijk in moerasvlakte en daarna terug richting Hamputten (met visje). Aan de rietvelden ook Boomvalk overvliegend, en zp. Sprinkhaanzanger STC, EVJ
Durmemeersen Waasmunster Gele Kwikstaart en zp. Spotvogel aan graslanden Ten Rijen AUT
6 Molsbroek Lokeren 2 Zwarte Sterns 's avonds pleisterend, en al ca. 2000 Spreeuwen op slaapplaats in de moerasvlakte EVJ
Molsbroek Lokeren Visdief, regelmatig jagend in moerasvlakte, en steeds met visjes naar Hamputten vliegend (broedgeval) AUT, CLP, CRM
Durmemeersen Hamme Ooievaar pleisterend AUT
Paardenweide Wichelen 4-5 broedkoppels Grutto waarvan zeker 1 succesvol broedgeval met 2 of 3 jongen. In mei was daar ook een zp. Sprinkhaanzanger DPP
Durme-Zuidlede Daknam koppel Dodaars ter hoogte van samenvloeiing Zuidlede-Moervaart NET
5 Donkmeer Berlare Er zitten 3 pulli op het nestvlot van de Visdief  . Meer info op aparte pagina EVJ
Heikant Zele min. 1 zp. Gekraagde Roodstaart aan knotwilgenrij DHF
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:
Grote Lijster (2) - Groene Specht (2) - Buizerd (3) - Boerenzwaluw (6) - Gaai (4) - Rietgors (5+1juv) - Aalscholver (23) - Krakeend (12+juv) - Scholekster (6) - Torenvalk (4) - Grote Bonte Specht (1) - Kuifeend (2k+1m) - Slobeend (4) - Bergeend (5+9juv) - Nijlgans (3) - Blauwborst (4+1juv) - Zwarte Roodstaart (1vr) - Zomertortel (2) - Witte Kwikstaart (4) - Grutto (4 broedkoppels+2juv) - Gekraagde Roodstaart (1) - Roodborsttapuit (2m+2juv) - Gele Kwikstaart (9) - Canadese Gans (1) - Steenuil (1) - Leeuwerik (1) - Graspieper (4+4juv) - Fitis (1) 
VDA, VOR

Visdief met 3 pulli. Donkmeer. Foto: Joris Everaert (digiscopie)

 

4 Donkmeer Berlare 's Morgens liep er al 1 pullus rond op het nestvlot van de Visdief . Het vrouwtje zat nog op het nest. Meer info op aparte pagina DHF
Oude Durme Waasmunster Boomvalk DBW
3 Daknamse meersen Lokeren

Vandaag werden de 4 ooievaarsjongen geringd: 3 flinke exemplaren en een achterkomertje. Met dank aan Natuurpunt afdeling Zuid-Waasland en de Lokerse brandweer. Meer info op de aparte nieuwspagina 'Ooievaars'

DUP e.a.
Puyenbroeck Wachtebeke Er werden 's namiddags nog 2 Bijeneters kortstondig opgemerkt. Meer info op de aparte nieuwspagina 'Bijeneters' DCG, EVJ

De 4 ooievaarsjongen te Daknam. Foto: Paul Durinck

 

2 Lokerse moervaartmeersen Eksaarde Aan de afgraving: Tafeleend vr. + 7 pulli, Krakeend vr. + 9 pulli, Torenvalk broedend, Sperwer jagend, Zomertortel 2 zangposten, Dodaars + 4 pulli, Bruine Kiekendief vr. jagend boven rietveld VAC
Scheldebroeken Berlare 2 koppels Dodaars op sloot in het Pottebroek VBM
1 Daknamse meersen Lokeren

De 4 jongen in het ooievaarsnest worden nu zaterdag 3 juni geringd (activiteit Natuurpunt). Afspraak om 10u aan het voetbalstadion. Ook dit jaar kunnen we rekenen op de hulp van de Lokerse brandweer. Klik hier voor meer info

DUP

 

Waarnemers