Juli 2006                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                      Waarnemingen juni 2006 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

 

Bijeneters (te Puyenbroeck-Wachtebeke), nieuwspagina

Ooievaarskoppel te Daknam, nieuwspagina   

Recente foto's in "fotoalbum"   update 22 juli      

 

                                                                                                                                                                                                                                                

31 Molsbroek Lokeren Lepelaar (juv) nog in moerasvlakte. Voor de rest de klassieke watervogels  AUT, CRM, VLB
Kastel Hamme ca. 10 nesten Huiszwaluw VHF, VPP e.a.
Hamme centrum en omgeving Hamme 1 nest Huiszwaluw in Kaaistraat VDP
Sint-Niklaas Zuid Sint-Niklaas 12-15 nesten Huiszwaluw in Kettermuitstraat VDP
St-Onolfsdijk Dendermonde 1 nest Huiszwaluw aan bemalingsstation EVJ
Ooiebrug  Dendermonde ca. 21 nesten Huiszwaluw aan zijkant en onderkant brug EVJ
Wichelen centrum en omgeving Wichelen 4 nesten Huiszwaluw in Margote en 1 nest in Bohemen EVJ
30 Molsbroek Lokeren Lepelaar (juv) nog in moerasvlakte. Voor de rest de gewone watervogels met o.a. 6 Grutto's, min. 1 Oeverloper en 26 Watersnippen WIL, VNW, STC, EVJ, CRM
Scheldebroeken Zele & Berlare Purperreiger (1) IJsvogel (1) Roodborsttapuit (1 koppel + 2 juv) Rietgors (2) Zomertortel (1) Torenvalk (1) Dodaars (4 + 3 juv) Aalscholver (6) Nijlgans (7) Groene Specht (2) Grote Bonte Specht (2) Gaai (2) Sperwer (1vr + 3 juv) Boomkruiper (1) Kleine Mantelmeeuw (1) Oeverloper (2) Grote Mantelmeeuw (2) Buizerd (1) VDA, VOR
29 Molsbroek Lokeren Lepelaar (juv) 's namiddags (DCM) tot 's avonds (EVJ) pleisterend in moerasvlakte. 's Avonds daar ook 6 Grutto's, 5 Oeverlopers, 4 Witgatjes, 32 Watersnippen en 11 Scholeksters  DCM, EVJ
Doorslaardorp en omgeving Lokeren 10 nesten Huiszwaluw in Doorslaardorp EVJ
Lokeren centrum en omgeving Lokeren 2 nesten Huiszwaluw, resp. in Daknamstraat en Van Duysestraat DUP, EVJ
Waasm. centrum en omgeving Waasmunster 6 nesten Huiszwaluw langs Stationsstraat VDP
28 Moerzeke Hamme nest Kerkuil met 2 jongen VPP
26 Molsbroek Lokeren 4 Kleine Plevieren, 4 Grutto's, 1 Oeverloper, 5 Watersnippen, en 1 Boomvalk 's middags in de moerasvlakte. Rond 15u daar ook 5 Ooievaars toekomend AUT, CRM, DCM, CLP, VEA
Oever Lokeren 10 Ooievaars 's morgens boven Delhaize, vliegend richting Zele-Overmere  SMT
25 Paardenweide Wichelen Grote Zilverreiger pleisterend DVM
Molsbroek Lokeren 1 Bosruiter, 4 Witgatjes, 1 Oeverloper, 8 Grutto's, 6 Scholeksters, 1 Regenwulp (vooravond), ca. 250 Kieviten, nog steeds 5 Kleine Plevieren (4 ad, 1 juv) en min. 13 Watersnippen in de moerasvlakte CLP, VHF, AUT, EVJ
24 Scheldebroeken Berlare Grote Zilverreiger pleisterend in het Paardebroek VLB e.a.
Paardenweide Wichelen Ooievaar pleisterend DPP
23 Molsbroek Lokeren 4 Witgatjes, 2 Oeverlopers, 1 juv. Zwarte Ruiter, 13 Grutto's, 10 Scholeksters, 3 Regenwulpen, ca. 250 Kieviten, 5 Kleine Plevieren, min. 15 Watersnippen, 1 v. + 5 juv. Zomertalingen, en 1 ad. Visdief, 's avonds in de moerasvlakte EVJ, STC
Hamputten Waasmunster ca. 4 Witgatjes en 5 Oeverlopers STC
22 Molsbroek Lokeren 1 Witgatje, 2 Oeverlopers, 9 Grutto's, 5 Scholeksters, ca. 250 Kieviten, min. 8 Watersnippen, 1 ad. Stormmeeuw en 1 ad. Visdief, 's namiddags in de moerasvlakte CRM, EVJ, STC
terreinen Suikerfabriek Moerbeke 14 ad. Dodaars, 20 ad. + min. 7 juv. Kluten, 1 Bosruiter, 6 Witgatjes, 10 Oeverlopers en 3 Kleine Plevieren EVJ
Scheldebroeken Berlare 5 Ooievaars (waarvan 3 geringd) 's morgens pleisterend op hooiland in het Paardebroek DHF
Katte Lokeren Boomvalk 's namiddags jagend nabij Zamanstraat-Vennestraat  CAH
21 Puyenbroeck Wachtebeke Meer nieuws van de ondertussen "ex-Puyenbroeck" Bijeneters. Zie aparte nieuwspagina SPG
Braambezien Daknam 2 Boomvalken rondvliegend DUP
Scheldeschorren Hamme Zwarte Wouw 's namiddags rondvliegend ten zuidoosten van de Grote Wal te Kastel DIJ
Molsbroek Lokeren 3 Grote Zilverreigers, 2 Witgatjes, 2 Oeverlopers, 1 Regenwulp, 11 Grutto's, 6 Scholeksters, ca. 300 Kieviten, min. 6 Watersnippen, 1 ad. Stormmeeuw en 1 ad. Visdief, 's namiddags in de moerasvlakte AUT, EVJ

 

Grote Zilverreiger. Molsbroek, Lokeren. Foto's: Joris Everaert

 

20 Molsbroek Lokeren 1 Kemphaan, 6 Witgatjes, 3 Oeverlopers, 15 Regenwulpen (slaapplaats), 8 Grutto's, 10 Scholeksters, ca. 300 Kieviten, 1 Kleine Plevier, min. 6 Watersnippen, 1 ad. Visdief en 1 overvliegende Halsbandparkiet, 's avonds in de moerasvlakte EVJ
18 Molsbroek Lokeren nog 2 Krombekstrandlopers, 6 Witgatjes, 2 Oeverlopers, 3 Regenwulpen ('s avonds: EVJ, DCM), 5 Grutto's, 11 Scholeksters, ca. 300 Kieviten, min. 3 Watersnippen en een ad. Stormmeeuw CRM, AUT, DCM, EVJ
Overmere dorp en omgeving Berlare roepende Oeverloper om 4u56 over Molenveld MEG
17 Molsbroek Lokeren juv. Kwak (EVJ) in de avondschemering veelvuldig roepend en tijdelijk ook goed te zien in NNO deel moerasvlakte (populierenbosje langs Waasmunsterbaan). Verder 's avonds daar ook 4 Krombekstrandlopers, 1 Groenpootruiter, 5 Witgatjes, 1 Oeverloper, 10 Regenwulpen (slaapplaats), 9 Grutto's, 6 Scholeksters, ca. 320 Kieviten en min. 2 Watersnippen EVJ, DCM
Paardenweide Wichelen 1 Grote Zilverreiger en 5 Ooievaars pleisterend in het Paardebroek DPP
Overmere dorp en omgeving Berlare roepende Kwartel over Molenveld om 4u21, en roepend mannetje Bosuil in Boerenkrijgpark MEG
16 Molsbroek Lokeren 1 Kleine Plevier (juv), 10 Regenwulpen (tijdelijk), 7 Grutto's, 4 Witgatjes, 1 Oeverloper, 6 Scholeksters, ca. 250 Kieviten, 3 Watersnippen, 1 ad. Visdief, en 1 koppel Zomertaling met min. 4 juv. 's namiddags in de moerasvlakte EVJ
Paardenweide Wichelen 1 Grote Zilverreiger en 5 Ooievaars pleisterend DPP
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:
Groene Specht (3) - Graspieper (3) - Rietgors (7) - Oeverloper (1) - Witgat (1) - Zomertortel (1) - Aalscholver (6) - Sperwer (1m) - Krakeend  (5) - Torenvalk (3)  - Roodborsttapuit (1k) - Dodaars (2) - Buizerd (1) - Watersnip (1) - Scholekster (2) - Kleine Mantelmeeuw (2) - Gele Kwikstaart (2) - Patrijs (1) - Blauwborst (1) - Grote Bonte Specht (1) - Boomkruiper (1)   
VDA, VOR
15 Scheldebroeken Berlare koppel Dodaars op sloot langs Konkelstraat aan pompgemaal (Pottebroek) VBM
Scheldebroeken Zele Boomvalk en Koekoek over de Scheldemeersen en ca. 20 Witte Kwikstaarten pleisterend op ringdijk in aanleg ENM

Dodaars in Scheldebroeken te Berlare. Foto: Marc Van den Bril

 

14 Oude Durme Waasmunster 3 ad. Visdieven VHF
13 Molsbroek Lokeren 15 Aalscholvers, ca. 16 Grutto's, 5 Witgatjes, 1 Oeverloper, 12 Scholeksters, ca. 360 Kieviten, 1 Watersnip, 2 ad. Visdieven, 1 v. Bergeend met 5 juv., en 1 v. Wintertaling met 2 juv. in de moerasvlakte    EVJ
Centrum en omgeving Waasmunster Boomvalk 's avonds overvliegend VDP
Durme Waasmunster v. Nijlgans met 9 pulli VDP
12 Daknamse meersen Lokeren Boomvalk met jongen op nest DUP
Overmere dorp en omgeving Berlare roepend Witgatje om 0u24 en alarmerende Bosuil om 1u25 thv. bosje Molenveld MEG
Durmemeersen Zele koppel Dodaars op nest aan pompgemaal Zele Hoek, en koppel Grauwe Vliegenvanger met jong in tuin VHF
11 Molsbroek Lokeren Nog steeds 1 Kluut, alsook 2 Kemphanen (tijdelijk), min. 6 Grutto's, 18 Scholeksters, ca. 8 Witgatjes, ca. 250 Kieviten, 4 ad. Visdieven (ook op Hamputten) en een overvliegende Boomvalk in de moerasvlakte EVJ, DCM
De Moeren Hamme 2 Boomvalken overvliegend (komende van Durmenbos) en 1 overvliegende Wulp SMT
Nieuwdonk Berlare 2 Visdieven en 2 Boomvalken DBI
9 Molsbroek Lokeren Koereiger ('s avonds) en nog steeds Grote Zilverreiger in de moerasvlakte. Daar ook nog de Kluut, min. 4 Grutto's, 3 Scholeksters, 1 Oeverloper, 2 ad. Visdieven en een overvliegende Boomvalk EVJ, DCM
8 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger nog steeds aanwezig in de moerasvlakte. Daar ook nog de Kluut, min. 8 Grutto's, 3 Scholeksters, 2 ad. Visdieven en een overvliegende Boomvalk. In de weilanden 7 Witgatjes VLB, LUP, EVJ
Oude Durme Waasmunster 2 Putters VHF
7 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger nog steeds aanwezig in de moerasvlakte. Ook nog een pleisterende Kluut, min. 7 Grutto's en 4 ad. Visdieven EVJ
6 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger nog steeds aanwezig in de moerasvlakte. Daar ook een pleisterende Kluut DCM
Overmere dorp en omgeving Berlare roepende Kwartel om 2u22 over Molenveld MEG
5 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger nog steeds aanwezig in de moerasvlakte. 's Avonds daar ook min. 14 Grutto's en 2 ad. Visdieven EVJ, STC, DCM

Grote Zilverreiger. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

4 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger nog steeds aanwezig in de moerasvlakte STC
Kalkense meersen Laarne/Wichelen 2 roepposten Kwartel (Broekmeers en Langendonk) EVJ
Scheldebroeken Berlare roeppost Kwartel thv. Letterhout (omgeving meersen) EVJ
2 Molsbroek Lokeren De Grote Zilverreiger was nog de hele dag aanwezig in de moerasvlakte en vloog 's avonds in de bomen om te slapen. Verder in de moerasvlakte nog 4 ad. Visdieven (ook op Hamputten), 4 Scholeksters, min. 2 Grutto's, en ca. 4800 Spreeuwen op slaapplaats. In de weilanden nog 1 Witgatje pleisterend, en in het groot rietveld 's avonds 1 zp. Sprinkhaanzanger EVJ, STC, PAM
Overmere dorp en omgeving Berlare Boomvalk over Molenveld MEG, HAI
Kalken dorp en omgeving Laarne Boomvalk over Kalkendorp MEG, HAI
Bossen Zuidlede Moerbeke zp. Wielewaal VEA
Bossen Zuidlede Wachtebeke zp. Wielewaal, Krakeend met 3 pulli, Kuifeend met 6 pulli  VEA
Scheldebroeken Zele & Berlare Resultaten halfwekelijkse telling:
Buizerd (2) - Scholekster (7) - IJsvogel (2) - Aalscholver (4) - Canadese Gans (2) - Grote Bonte Specht (7) - Zomertortel (4) - Tuinfluiter (1) - Holenduif (10-tallen op afgemaaide dijk) - Bosrietzanger (2) - Gaai (2) - Torenvalk (1ad + 2 juv in nestkast) - Kleine Bonte Specht (1) - Dodaars (2) - Veldleeuwerik (1) - Blauwborst (5) - Roodborsttapuit (2m + 1vr) - Graspieper (5) - Rietgors (4) - Kleine Mantelmeeuw (1) - Boerenzwaluw (+/- 20) - Groene Specht (1) - Gele Kwikstaart (9) - Kuifeend (3) - Bergeend (1) - Patrijs (3) - Sperwer (1) - Grote Lijster (5) - Witte Kwikstaart (5) - Steenuil (4) - Groenling (2) - Goudhaan (4) - Nijlgans (3) - Boomkruiper (1) - Oeverzwaluw (1) - Huiszwaluw (6) - Staartmees (9)
VDA, VOR
Nieuwdonk Berlare 2 Zwarte Sterns en 1 Visdief DBI
1 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, 3 ad. Visdieven en 4 Grutto's pleisterend in de moerasvlakte. In de weilanden 1 Ooievaar (geringd), 4 Groenpootruiters en 8 Witgatjes pleisterend   EVJ, DCM, STC
Heidebos Moerbeke/ Wachtebeke 2 zp. Boomleeuwerik en zp. Nachtzwaluw DBW

Grote Zilverreiger. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

 

Waarnemers