Augustus 2006                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                      Waarnemingen juli 2006 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

 

Bijeneters te Puyenbroeck-Wachtebeke, nieuwspagina 

Ooievaarskoppel te Daknam, nieuwspagina  

Recente foto's in "fotoalbum"   update 29 juni 

Oproep: Zwaluwenproject. Nog broedgegevens 2006 gevraagd. Klik hier voor meer info 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

31 De Eenbes  Eksaarde min. 7 Bijeneters pleisterend (zie aparte nieuwspagina VLB
30 Scheldebroeken Zele & Berlare Sperwer (1) Groene Specht (3) Buizerd (1) Dodaars (7) Kleine Mantelmeeuw (5) Roodborsttapuit (2 koppels + 1 juv) Watersnip (+/- 115) Paapje (9) Purperreiger (1 geringd juv) nog steeds aanwezig in het Aubroek te Berlare Wulp (1) Kievit (+/- 1000) Witgatje (1) Bruine Kiekendief (1 m) Veldleeuwerik (2) Rietgors (1) Gele Kwikstaart (2) Torenvalk (1) VDA, VOR
Molsbroek Lokeren Zwarte Ruiter toekomend in moerasvlakte CLP
Eksaarde dorp en omgeving Lokeren Wespendief, 's middags overvliegend (thv. Rietstraat) van zuid naar noord. Bijkomende gegevens Huiszwaluw: 1 nest met succesvol broedsel in Polenstraat 13  GEP
27 Molsbroek Lokeren jagende Bruine Kiekendief (v), Boomvalk, 3 Gierzwaluwen en 1 Oeverloper, 's avonds in de moerasvlakte  VHL, MNA
Scheldebroeken Zele & Berlare IJsvogel (4) Buizerd (2) Roodborsttapuit (1 koppel) Watersnip (22) Nijlgans (2) Paapje (6) Kleine Mantelmeeuw (3) Dodaars (2+3 juv) Gaai (4) Goudhaan (verschillende) Groene Specht (1) Boomkruiper (1) Canadese Gans (5) Aalscholver (3) Torenvalk (1) Veldleeuwerik (2) en in het Aubroek nog steeds de Graszanger (1 zp) VDA, VOR
26 Molsbroek Lokeren Koereiger (ad) rond 18u in WZW richting over de moerasvlakte vliegend  CRM, EVJ
Terreinen Suikerfabriek Moerbeke Bosruiter, 20 Witgatjes, 5 Oeverlopers, 2 ad.+ 2 juv. Kluten en ca. 40 Kieviten EVJ
Scheldebroeken Berlare 3 Oeverlopers langs Schelde thv. Aubroek ENM
25 Scheldebroeken Berlare Visarend overvliegend in het Aubroek VDA
Molsbroek Lokeren 3 Bruine Kiekendieven (1 m, 2v/onv) overvliegend waarvan 1 v/onv. tijdelijk pleisterend, nog steeds de juv. Zwarte Stern, Boomvalk rondvliegend en 4 Wulpen tijdelijk pleisterend, 's middags in de moerasvlakte CRM, VLB
24 Molsbroek Lokeren Koereiger (ad) rond 14u vanuit de moerasvlakte richting Hamputten vliegend CRM, VLB
Molsbroek Lokeren Zwarte Stern (juv) 's middags en 's avonds in de moerasvlakte CRM, EVJ
Sint-Anna dorp en omgeving Hamme ringvangst Kleine Bonte Specht (v) in de Moortelstraat HEM
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde 2 Sperwers in luchtgevecht, 2 IJsvogels en 2 Waterrallen roepend aan de afgraving VAC
Heikant Zele ringvangst Grauwe Klauwier  RFE
23 Scheldebroeken Zele & Berlare Canadese Gans (3) Gele Kwikstaart (5) Watersnip (76) Groene Specht (1) Dodaars (10) nog steeds Purperreiger (1 juv met ring) in het Aubroek te Berlare Roodborsttapuit (1) Gaai (3) Buizerd (1) Boomkruiper (1) Kleine Mantelmeeuw (2) Witte Kwikstaart (2) Grote Lijster (3) Grote Bonte Specht (2) Nijlgans (3) Staartmees (verschillende) Rietgors (3) Aalscholver (2) Veldleeuwerik (1) Sperwer (1juv mannetje) opnieuw Graszanger (1 zp) in het Aubroek te Berlare Halsbandparkiet (1) VDA, VOR
Kalkense meersen Laarne Graszanger (zp) in de Molenmeers (vermoedelijk wel andere vogel dan die van de Scheldebroeken). Meer info en waarnemingen op www.kalkensemeersen.be PUJ, CLP e.a.
Sint-Anna dorp en omgeving Hamme ringvangst Engelse Gele Kwikstaart (m) in de Moortelstraat HEM
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Boomvalk jagend, Bruine Kiekendief (v) rustend, Buizerd, koppel Torenvalk, IJsvogel en Waterral aan de afgraving VAC
22 Terreinen Suikerfabriek Moerbeke 1 Groenpootruiter, 22 Witgatjes, 4 Oeverlopers, 2 ad.+ 2 juv. Kluten, ca. 65 Kieviten, en 1 ad. v. Bruine Kiekendief  EVJ
Sint-Anna dorp en omgeving Hamme ringvangst Draaihals in de Moortelstraat HEM
21 Molsbroek Lokeren Zwarte Stern (juv) 's middags pleisterend boven de moerasvlakte en daarna richting Hamputten vliegend CRM
20 Scheldebroeken Zele & Berlare Groene Specht (3) Dodaars (10, ad+juv) Roodborsttapuit (1 koppel + 1juv 5 (ad+juv)) Purperreiger (1 juv)   in het Aubroek te Berlare Kleine Mantelmeeuw (3) Aalscholver (11) IJsvogel (1) Buizerd (1) Oeverloper (1) Grote Lijster (9) Zomertortel (4) Watersnip (46) Witte Kwikstaart (1) Graspieper (4) Graszanger (1 zp.) in het Aubroek te Berlare Veldleeuwerik (1) Boerenzwaluw (+/- 100) Huiszwaluw (+/- 20) Sperwer (2) Gele Kwikstaart (4) Tapuit (1) Kneu (1) Torenvalk (4) Gaai (3) Steenuil (3) Patrijs (7) Grote Bonte Specht (1) Grauwe Vliegenvanger (3) Canadese Gans (8) Boomvalk (1) Boomkruiper (1) Kuifeend (1m) Rietgors (1m) VDA, VOR
Everslaar Lokeren Bonte Vliegenvanger (v) in tuin van Roggestraat te Heiende BRG
19 Eenbes Eksaarde ca. 25 Bijeneters, waarvan zeker 3 juv. 's morgens in en rond het reservaat (OZO van Stenenbrug). De vogels verplaatsten zich daarna richting Puyenbroeck nabij parking 2 (= de ex-Puyenbroeck vogels die dit jaar met succes in en rond de Lochristi & Gentse Kanaalzone hebben gebroed, zie aparte nieuwspagina VTP
Daknamse meersen Lokeren Bokje, pleisterend in de Kraaimeersen VNA
Molsbroek Lokeren 7 Kemphanen, 1 Oeverloper, 1 Witgatje, min. 16 Watersnippen, 1 ad. Visdief, e.a. DTS, EVJ
Terreinen Suikerfabriek Moerbeke 2 ad. en 2 juv. Kluten, 1 Kleine Plevier, min. 17 Witgatjes en min. 4 Oeverlopers EVJ
Groot Broek Moerzeke broedgeval Dodaars met juv. op put thv. 't Akkershoofd nabij Scheldedijk HWP

Koppel Dodaars met juv. te Moerzeke. Foto's: Paul Heerwegh 

 

18 Hamputten Waasmunster broedseizoen 2006: 30 nesten Oeverzwaluw (aanvankelijk ca. 38) DES, EVJ, STC
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde koppel Nijlgans met 5 juv, IJsvogel en Boomvalk VAC
17 Molsbroek Lokeren 1 Grutto, 2 Witgatjes, 1 Oeverloper, min. 3 Watersnippen en enkele Gier- en Oeverzwaluwen MEG, HAI
Klein Broek Moerzeke 9 Patrijzen op akker in Bootdijkstraat VPP
16 Molsbroek Lokeren Wespendief, 's middags rondvliegend goed te bewonderen AUT, CLP, CRM, DCM
Klein Broek Moerzeke 2 roepende Patrijzen in Bootdijkstraat VPP
15 St. Onolfspolder Dendermonde 2 bezette nesten Huiszwaluw aan het bemalingsstation (zuidkant Schelde) DPP, EVJ
Moerzeke dorp en omgeving Hamme 17 nesten Huiszwaluw in Dorp, waarvan 6 bewoond (oorspronkelijk in juni nog 10 bewoond). In de Killestraat was ook een kolonie Gierzwaluwen VPP
Molsbroek Lokeren 10 Nijlganzen, 2 Grutto's, 3 Witgatjes, 2 Oeverlopers, 1 Kleine Plevier, groep Kieviten, min. 1 Waterral, nog min. 1 Rietzanger, en de andere gewone soorten  BEO, MEG, HAI e.a.
13 terreinen Suikerfabriek Moerbeke 1 Bosruiter, ca. 22 Witgatjes, ca. 6 Oeverlopers en min. 4 Kluten EVJ
Molsbroek Lokeren Wespendief in late namiddag overvliegend (en de gewone steltlopers) CRM, EVJ
Kastel Hamme Huiszwaluwen (bewoonde nesten): 6 nesten in Baasrodeveerstraat, 7 nesten in Scheldestraat, 2 nesten in St-Jozefstraat, 11 nesten in Ganzenberg, 1 nest in St-Bernarduswijk, 2 nesten in Tuinbouwstraat, en 4 nesten in Tramstraat. Verder ook kolonie Gierzwaluwen nabij de kerk VPP
Berlarebroek Berlare 3 Ooievaars overvliegend SMT
12 Molsbroek Lokeren 1 Brandgans, 2 vermoedelijke hybrides Brandgans x Rotgans, 1 Zwarte Ruiter auditief (EVJ), 1 Witgatje, 1 Oeverloper, 2 Grutto's, 1 Wulp (LUP), min. 18 Watersnippen, ca. 500 Kieviten, 1 juv. Boomvalk (CLP), en enkele Huiszwaluwen rondvliegend, 's middags in de moerasvlakte EVJ, MOT, LUP, CLP, STC, DCM, ROJ e.a.
Overmere dorp en omgeving Berlare Huiszwaluwen: 5 nesten waarvan zeker 2 bewoond in de Schoolstraat, 2 nesten in Kloosterlandstraat, en 2 nesten in Kruisstraat  MEG
Kalken dorp en omgeving Laarne min. 1 nest Huiszwaluw langs de Vaartstraat (verm. meer)  MEG
Durmemeersen Hamme 5 Gele Kwikstaarten pleisterend VHF
10 Scheldebroeken Zele & Berlare Canadese Gans (5) Groene Specht (2) Paapje (1) Rietgors (2) Roodborsttapuit (2m + 1vr + 2juv) Kleine Mantelmeeuw (1) Torenvalk (2) Dodaars (4) Buizerd (1) Gaai (2) Scholekster (2) Grote Bonte Specht (2) Sperwer (juvenielen roepend) Zomertortel (1) Aalscholver (1) Graspieper (5) Kievit (+/- 500) Veldleeuwerik (1) Gele Kwikstaart (3) VDA, VOR
Heikant Zele ringvangst Grauwe Klauwier  RFE
9 Zwaanaarde  Sint-Niklaas 10 nesten Huiszwaluw in Edgar Tinelstraat te Sinaai, 1 nest Huiszwaluw in Hondsneststraat te Sinaai, en 15 nesten Huiszwaluw in Sinaaidorp KEG
8 Molsbroek Lokeren 1 Brandgans, 1 Zwarte Ruiter (juv), 1 ad. Bonte Strandloper, 1 Kemphaan, 2 Witgatjes, 1 Grutto, min. 21 Watersnippen en ca. 500 Kieviten, 's avonds in de moerasvlakte EVJ
6 Molsbroek Lokeren 1 ad. Bonte Strandloper, 2 Witgatjes, 2 Oeverlopers, 4 Grutto's, min. 11 Watersnippen, en 1 ad. Visdief, 's namiddags in de moerasvlakte CLP, EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Groene Specht (3) - Rietgors (4) - Torenvalk (2 + 3 juv) - Aalscholver (33) - Roodborsttapuit (2 koppels + 3 juv) - Watersnip (7) - Dodaars (5 koppels + 8 juv) - IJsvogel (1) - Grote Lijster (10) - Kleine Mantelmeeuw (4) - Scholekster (4) - Grote Bonte Specht (1) - Gaai (3) - Sperwer (2 + 2 juv) - Nijlgans (4) - Oeverloper (1) - Graspieper (15) - Kleine Zilverreiger (1) - Veldleeuwerik (1) - Witgatje (4) - Boomkruiper (1) - Huiszwaluw (2) - Boomvalk (2) - Buizerd (1) - Oeverzwaluw (2) - Canadese Gans (1) - Steenuil (3) - Patrijs (13) - Gele Kwikstaart (3) - Blauwborst (1) - Gekraagde Roodstaart (3) - Grauwe Vliegenvanger (4) - Witte Kwikstaart (1) VDA, VOR
5 Molsbroek Lokeren 1 Brandgans, 1 ad. Bontbekplevier, 1 Bosruiter, 2 Witgatjes, 1 Oeverloper, 4 Grutto's, min. 9 Watersnippen, 1 ad. Visdief en 1 overvliegende Boomvalk 's namiddags in de moerasvlakte EVJ, LUP, VLB
Ansevelde Zele 2 nesten Huiszwaluw in Huivelde VLB
Zwaanaarde Sint-Niklaas 1 nest Huiszwaluw in Edgar Tinelstraat te Sinaai, min. 2 rondvliegende Huiszwaluwen in Hondsneststraat te Sinaai, en 2 rondvliegende Huiszwaluwen in Sinaaidorp EVJ

Steenuil. Hamputten, Lokeren ('s avonds). Foto: Joris Everaert

 

4 Sinaai dorp en omgeving Sint-Niklaas Boomvalk 's morgens overvliegend AUT
3 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (onv), 2 Bosruiters en 11 Grutto's in de moerasvlakte CRM
Moortelhoek Sint-Niklaas 2 nesten Huiszwaluw thv. Ossenhoek (Belsele) AUT
Gouden Leeuw Sint-Niklaas 1 nest Huiszwaluw in Marktstraat AUT
Zuibroek Hamme 2 nesten Huiszwaluw onder dakgoot restaurant Scheldeoord langs Scheldedijk (Driegoten 95) VDP
Cuestazoom, Sombeekse meersen en bronbosjes Waasmunster 5 Kramsvogels (potpolder 1) COG
2 Molsbroek Lokeren 5 Visdieven waarvan zeker 1 juv. 's namiddags in de moerasvlakte CRM
Paardenweide Wichelen opnieuw 1 Grote Zilverreiger pleisterend DPP
1 Molsbroek Lokeren nog min. 1 juv. Geoorde Fuut, 6 Grutto's, 1 Kemphaan, 3 Oeverlopers, veel Watersnippen en 1 ad. Visdief in de moerasvlakte DBW

 

Waarnemers