September 2006                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: waarnemingen Vlaanderen                      Waarnemingen aug. 2006 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                            Lijst waarnemers

 

Ooievaarskoppel te Daknam, nieuwspagina  

Recente foto's in "fotoalbum"   update 29 juni 

Oproep zwaluwenproject: nog broedgegevens 2006 gevraagd

Trekvoorspelling (roofvogels)  

 

                                                                                                                                                                                                                                                

30 Molsbroek Lokeren 2 Kleine Strandlopers, 3 Bonte Strandlopers, min. 96 Watersnippen en ca. 350 Kieviten in de moerasvlakte. 's avonds ook 3 Wulpen op slaapplaats (EVJ) EVJ, DTS, VAT, STC
Hamputten Waasmunster Grote Gele Kwikstaart pleisterend STC, EVJ
Braambeziλn Daknam Grote Gele Kwikstaart overvliegend langs Pontweg EVJ
29 Molsbroek Lokeren enkele Wulpen (aud), 's avonds in de moerasvlakte CLP, EVJ e.a.
28 Sint-Anna dorp en omgeving Hamme ringvangst Cetti's Zanger in de Moortelstraat HEM
27 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger 's avonds aan waterplas thv. groot rietveld, en min. 19 Wulpen overvliegend richting moerasvlakte STC
26 Molsbroek Lokeren 2 Kleine Strandlopers, 6 Bonte Strandlopers, min. 50 Watersnippen en ca. 350 Kieviten in de moerasvlakte EVJ
25 Molsbroek Lokeren Roerdomp 's morgens in de moerasvlakte CRM, CLP
24 Molsbroek Lokeren Nog steeds 2 Kleine Strandlopers en 4 Bonte Strandlopers in de moerasvlakte. Daar ook v. Bruine Kiekendief pleisterend (DES), nog min. 54 Watersnippen en ca. 350 Kieviten EVJ, DES
Ssheldebroeken Zele & Berlare Dodaars (4) – Boomkruiper (3) – Boomvalk (2) – Kleine Mantelmeeuw (1) – Aalscholver (11) – Gaai (3) – Watersnip (78) – Buizerd (2) – Rietgors (1) – Roodborsttapuit (1m) – Torenvalk (2) – Graspieper (11) – Grote Gele Kwikstaart (1) – Witte kwikstaart (7) – Veldleeuwerik (2) – Kwak (1 ad, nog steeds aanwezig) – Gele Kwikstaart (1) – Sperwer (1) – Patrijs (13) – Wulp (1) – Steenuil (1) – Ringmus (17) – Groene Specht (1) – Grote Bonte Specht (1) – Krakeend (1) – Grote Lijster (2) – IJsvogel (1) – Nijlgans (27) VDA, VOR
23 Hamputten Waasmunster Draaihals 's namiddags thv. zandbergen laag langsvliegend richting ZW-kant (begin) middendijk, maar niet meer teruggevonden. Ook Wespendief en Bruine Kiekendief (v) overtrekkend EVJ
Molsbroek Lokeren 2 Kleine Strandlopers, 4 Bonte Strandlopers, 2 Witgatjes, min. 45 Watersnippen en ca. 350 Kieviten 's namiddags in de moerasvlakte. Langs de Durme ook 1 Grote Gele Kwikstaart  EVJ, DBW
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Kleine Bonte Specht, 's morgens roepend EVJ
Terreinen Suikerfabriek Moerbeke Kemphaan, 18 Witgatjes en 16 Watersnippen pleisterend EVJ
22 Sint-Anna dorp en omgeving Hamme ringvangst Bladkoning in de Moortelstraat HEM
21 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Ruigpootbuizerd (ad. v) 's middags laag overvliegend aan de afgraving (vanuit boomgaard richting NO). In de boomgaard ook ca. 20 Grote Lijsters VAC
Durmemeersen Zele 3 Roodborsttapuiten pleisterend in het Durmenbroek VHF
Terreinen Suikerfabriek Moerbeke Ooievaar pleisterend PAM
20 Scheldebroeken Zele & Berlare Fitis (1) – Witte Kwikstaart (1) – Boomkruiper (1) – Staartmees (1) – Groene Specht (1) – Grote Lijster (1) – Torenvalk (1) – IJsvogel (1) – Nijlgans (1) – Graspieper (1) – Dodaars (1) – Watersnip (+/- 250) – Canadese Gans (13) – Aalscholver (11) – Kneu (3) – Kleine Mantelmeeuw (1) – Veldleeuwerik (1) – Buizerd (1) – Rietgors (1) VDA, VOR
18 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger pleisterend in de moerasvlakte CRM, CLP, MAJ, DCM
17 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v) (CRM), 1 Kleine Strandloper (EVJ), 3 Bonte Strandlopers, 1 Witgatje, min. 38 Watersnippen, en ca. 400 Kieviten in de moerasvlakte   EVJ, CRM
Hamputten Waasmunster 1 Bonte Strandloper (verm. deze van Molsbroek) en 2 Oeverlopers  EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Torenvalk (2) – Gaai (5) – IJsvogel (2) – Groene Specht (3) – Dodaars (1) – Watersnip (71) – Buizerd (3) – Grote Bonte Specht (2) – Aalscholver (6) – Kwak (1 ad) – Canadese Gans (4) – Kleine Mantelmeeuw (1) – Graspieper (1) – Steenuil (1) – Grote Lijster (12) – Roodborsttapuit (3) – Patrijs (20) – Witte Kwikstaart (3) – Zwarte Roodstaart (2) – Sperwer (1) – Boerenzwaluw (10) – Ringmus (7) – Nijlgans (2) – Kemphaan (4) VDA, VOR

Bonte Strandloper. Hamputten, Waasmunster. Foto: Joris Everaert

 

16 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v), 2 Kleine Strandlopers, 3 Bonte Strandlopers, 1 Bosruiter, 2 Witgatjes, min. 46 Watersnippen, en ca. 400 Kieviten in de moerasvlakte   EVJ
Terreinen Suikerfabriek Moerbeke Bruine Kiekendief, min. 48 Watersnippen, 4 Witgatjes, en ca. 120 Kieviten  EVJ
15 Molsbroek Lokeren 2 Grote Zilverreigers en 3 Bonte Strandlopers pleisterend, en 1 Wespendief overtrekkend, 's middags in de moerasvlakte. In de late namiddag nog 2 Wespendieven en 2 Bruine Kiekendieven overtrekkend. 's Avonds zaten de 2 Grote Zilverreigers langs de waterplas van het groot rietveld en vloog nog een Boomvalk en Regenwulp over (STC, EVJ)    AUT, CRM, DCM, COG, STC, EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Visarend om 14u25 overtrekkend (VAD), alsook 12 Ooievaars overtrekkend (VDA)  VAD, VDA
14 Paardenweide Wichelen 2 Tapuiten pleisterend DPP
13 Molsbroek Lokeren Nog 2 Bonte Strandlopers, min. 32 Watersnippen en ca. 380 Kieviten, 's avonds in de moerasvlakte (EVJ, STC). 's Middags ook Boomvalk jagend en Blauwe Kiekendief (m) overvliegend (COG) EVJ, STC, COG
Scheldebroeken Zele & Berlare Buizerd (3) – Aalscholver (6) – Groene Specht (2) – Watersnip (+/- 100) – Torenvalk (1 vr + 2 juv) – Roodborsttapuit (1 koppel + 1 juv) - Dodaars (3) – IJsvogel (1) – Gaai (2) – Nijlgans (4) – Kleine Mantelmeeuw (4) – Grote Lijster (2) – Graspieper (1) – Boomvalk (1) – Sperwer (3) VDA, VOR
12 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief en Grote Gele Kwikstaart, 's middags overvliegend  AUT, CRM
Paardenweide Wichelen 10 Ooievaars pleisterend waarvan 7 geringd DPP
10 Molsbroek Lokeren Nog steeds 2 Kleine Strandlopers, 2 Bonte Strandlopers, min. 25 Watersnippen en ca. 250 Kieviten, 's avonds in de moerasvlakte   EVJ
Terreinen Suikerfabriek Moerbeke min. 45 Watersnippen en min. 11 Witgatjes, tijdens vooravond EVJ, WIL
Bergendries Lokeren Visarend rond 17u30 laag overvliegend van zuid naar noord thv. de kopkapel SMH
Scheldebroeken Zele & Berlare Roodborsttapuit (6) – Dodaars (9) – Watersnip (ongewijzigd, +/- 150) - Boomvalk (2) – Aalscholver (7) – Groene Specht (2) – Kleine Mantelmeeuw (2ad + 1 juv) – Torenvalk (2) – Gaai (2) – Nijlgans (12) – Buizerd (1) – Oeverloper (1) – Gele Kwikstaart (12) – Veldleeuwerik (2) – Tapuit (7) – Paapje (3) – Graspieper (1) – Rietgors (2) – IJsvogel (1) – Witte Kwikstaart (3) – Huiszwaluw (4) – Patrijs (17) – Steenuil (2) – Grote Lijster (16) – Canadese Gans (9) – Zomertortel (1) – Sperwer (1) – Grote Bonte Specht (1) VDA, VOR
9 Molsbroek Lokeren 3 Zwarte Ruiters, 1 Groenpootruiter, 2 Kleine Strandlopers, 2 Bonte Strandlopers, 1 Witgatje, ca. 250 Kieviten en 1 Bruine Kiekendief (onv),  's namiddags in de moerasvlakte   EVJ, CRM
Hamputten Waasmunster 1 Bonte Strandloper en 2 Gele Kwikstaarten langsvliegend EVJ
Mespeleer Hamme 3 Tapuiten nabij Boerinnekapel VHF
Achter Cheijnen Moerbeke ca. 500 Boerenzwaluwen, 's avonds op slaapplaats in maοsveld ten noorden van de Kruiskapel (Eksaarde). Daar ook Waterral aud. BRG
8 Scheldebroeken Berlare ca. 130 Watersnippen, 2 Paapjes, 2 Roodborsttapuiten (m en juv), 14 Gele Kwikstaarten, en ca. 820 Kieviten, 's morgens in het Aubroek  EVJ
Molsbroek Lokeren Slechtvalk (juv) in late namiddag over de moerasvlakte CLP, DCM
Nieuwdonk Berlare 2 Oeverlopers, 1 IJsvogel, 11 Grote Lijsters (groep), 27 Witte Kwikstaarten (groep), 62 Nijlganzen (groep) en 2 Futen MEG, HAI
6 Scheldebroeken Zele & Berlare Roodborsttapuit (2 juv) – Groene Specht (3) – Boomvalk (2) – Gele Kwikstaart (5) – IJsvogel (3) – Dodaars (3) – Staartmees (3) – Wintertaling (4) – Aalscholver (39, eerste trek) – Grote Bonte Specht (1) – Kleine Mantelmeeuw (2) – Ooievaar (1, niet geringd) – Buizerd (1) – Torenvalk (2) – Watersnip (+/- 250) – Veldleeuwerik (4) – Baardman (2, Aubroek) – nog steeds Grauwe Gors (Aubroek) en ook nog Graszanger (Aubroek) VDA, VOR
Molsbroek Lokeren 4 Wespendieven en verschillende Buizerds, 's middags overtrekkend CRM, CLP, DCM
Durmemeersen Hamme 1 Paapje (v) VHF
5 Scheldebroeken Zele & Berlare Grauwe Gors in het Aubroek, Groenpootruiter en ca. 100 Watersnippen VDA, VOR
4 Achter Cheijnen Moerbeke ca. 3000 zwaluwen (quasi zeker allemaal Boerenzwaluw) 's avonds op slaapplaats in maοsveld ten noorden van de Kruiskapel (Eksaarde) BRG
3 Scheldebroeken Zele & Berlare Tapuit (1) – Groene Specht (2) – Roodborsttapuit (1 m. + 1 juv) – Canadese Gans (5) – Watersnip (105) – Buizerd (2) – Torenvalk (2) – Dodaars (4 + 1 juv) – Boomvalk (2) – Gaai (1) – Grote Lijster (10) – IJsvogel (1) – Aalscholver (2) – Veldleeuwerik (1) – Gele Kwikstaart (2) – Paapje (2) VDA, VOR
2 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v), Boomvalk en ca. 300 Kieviten, 's middags in en rond de moerasvlakte EVJ
Heikant Zele ringvangst Grauwe Klauwier . De vogel werd echter later opgepeuzeld door een Sperwer ... RFE
1 Kalkense meersen Laarne-Wichelen nog steeds Kleine Zilverreiger langs de Blokstraat in Langendonk (Wichelen) en zp. Graszanger (PUJ) in de Molenmeers (Laarne). Meer info en waarnemingen op www.kalkensemeersen.be PUJ, MEG
Sint-Anna dorp en omgeving Hamme ringvangst Sperwergrasmus (eerste winter) in de Moortelstraat HEM
Molsbroek Lokeren Groenpootruiter, Witgatje en ca. 360 Kieviten in de moerasvlakte CLP, EVJ
Scheldebroeken Berlare min. 6 Paapjes en 3 Roodborsttapuiten (koppel met juv) in het Aubroek EVJ

 

Waarnemers