Oktober 2007                                 

 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  waarnemingen(+at+)durmevallei.be     Nieuwe email  

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: zeldzame waarnemingen Vlaanderen                       Waarnemingen sept. 2007 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                                            Lijst waarnemers

 

Broedkoppel Ooievaar in Daknam: nieuwspagina  - 3 jongen uitgevlogen en vertrokken

Broedkoppel Ooievaar in Berlare: nieuwspagina  - broedgeval mislukt

Recente foto's in "fotoalbum"  update 21 okt.

                                                                                                                                           

                                                                                                     

30 Molsbroek Lokeren Slechtvalk rond 16u30 jagend op Houtduiven DBW
28 Daknamse meersen Lokeren 2 Bokjes en 6 Watersnippen, pleisterend op De Rotten EVJ
Lokeren centrum en omgeving Lokeren Slechtvalk (ad) op kerktoren. De vogel zou daar al eerder gezien zijn (ROR). Meer info volgt EVJ

Slechtvalk op kerktoren Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

27 Molsbroek Lokeren min. 3 Waterrallen 's namiddags roepend in moerasvlakte, en o.a. ca. 210 Slobeenden tijdelijk opvliegend. Ook min. 6 Sijzen rondvliegend. Langs de Durme thv. waterzuiveringsstation ook nog Grote Gele Kwikstaart DCM, VGA, EVJ
26 Scheldebroeken Berlare Blauwe Kiekendief (v/onv) jagend, Bokje en min. 30 Watersnippen pleisterend, en Boomleeuwerik overvliegend (namiddag)  EVJ
25 Grote Wal Hamme v. Havik (zeer waarschijnlijk) 's avonds laag overvliegend richting bos  HWP
24 Scheldebroeken Berlare

Trektelling van 8u tot 15u:

Vink (35) Koperwiek (17) Veldleeuwerik (27) Spreeuw (168) Graspieper (16) Rietgors (4) Keep (3) Kramsvogel (4) Houtduif (63) Buizerd (2) Slechtvalk (2 waarnemingen, om 9u50 en om 13u30, mogelijk dezelfde vogel) Witte kwikstaart (1) Zanglijster (4) Kauw (42) Grauwe Gans (3) Kievit (8) Grote Zilverreiger (1) Kneu (1) Ringmus (1)

Ter Plaatse:

Watersnip (28) Smient (2) Torenvalk (5) Buizerd (4) Groene Specht (2) Aalscholver (15) Veldleeuwerik (12) Nijlgans (3) Grauwe Gans (2) Gaai (1) Sperwer (2) Kramsvogel (5) Krakeend (1 koppel)

VDA, VOR
23 Molsbroek Lokeren Zwarte Ruiter roepend over moerasvlakte (DBW). 's Avonds tijdens avondschemering 755 Wilde Eenden en 62 Watersnippen opvliegend (EVJ, = aanvulling watervogeltelling 13 okt)  DBW, EVJ
21 Scheldebroeken  Berlare

Trektelling in Aubroek, 7u45 tot 16u:

25 Aalscholvers, 1 Grote Zilverreiger (r.N), 448 Grauwe Ganzen, 2 Bergeenden, 45 Buizerds (twee grotere groepjes van resp. 18 en 14 ex.), 1 Wespendief, 11 Sperwers, 1 Blauwe Kiekiendief (v), 1 Bonte Strandloper, 1 Witgatje, 1 Wulp, 133 Veldleeuweriken, 11 Graspiepers, 1 Grote Pieper (EVJ, VOR, VDA, THS; 's morgens invallend, pleisterend en enkele keren rondvliegend, mogelijk nog aanwezig), 4 Witte Kwikstaarten, 8 Kneu's, 1 Barmsijs, 5 Putters, 16 Koperwieken, 2 Zanglijsters, 64 Kramsvogels (r.N), 363 Spreeuwen, 509 Houtduiven, 284 Vinken, 72 vink spec., 15 Kepen, en 2 Groenlingen. Ter plaatse ook nog min. 20 Watersnippen en 1 Roodborsttapuit

VOR, THS, EVJ, VDA, DIB, WIL 
Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger overdag pleisterend ADY
Oude Durme Waasmunster en Hamme 2 Buizerds overtrekkend naar ZW, 36 Wulpen overvliegend naar Noord. Ter plaatse ook IJsvogel  DBW
20 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v) 's namiddags jagend, en min. 10+6+42 Grauwe Ganzen overtrekkend. In de moerasvlakte min. 55 Watersnippen pleisterend EVJ
Daknamse meersen Lokeren 4 Ooievaars rond 11u50 cirkelend boven Kraaimeersen en richting ZW vliegend (mogelijk met de 2 Daknamse oudervogels) VNA

Bruine Kiekendief (v). Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

17 Molsbroek Lokeren Smelleken , min. 100 Kramsvogels, 2 Boomleeuweriken, en groepje van ca. 25 Pimpelmezen, 's middags overtrekkend CRM, CLP
Hemelse Rij Berlare Zwarte Specht, ter plaatse AUT, MAJ, VLB
16 Molsbroek Lokeren groep van 5 Grote Zilverreigers rond 14u vliegend, alsook nog Bruine Kiekendief (v)  COG
Molsbroek Lokeren Blauwe Kiekendief (v/onv), 2 late Gele Kwikstaarten, en een Halsbandparkiet  CRM
15 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger, Blauwe Kiekendief (v/onv), en enkele kleine groepjes Grauwe gans (2,4 & 8 ex) 's middags overvliegend  AUT, CLP, MAJ, CRM
Zele centrum en omgeving Zele Boomvalk (overvliegend) en Groene Specht rond 10u45 in park aan Hendrik Consciencestraat RUJ
St-Amandsschoor Hamme meer dan 100 Nijlganzen, rond 15u30 pleisterend op zandplaten van Schelde bij laagwater in Moerzeke tussen Mariekerke veer en Sint Amands veer HWP
14 Scheldebroeken Berlare

Trektelling in Aubroek van 7u30 tot 17u:

Veldleeuwerik (279) Vink (349) Koperwiek (34) Zanglijster (17) Graspieper (72) Rietgors (4) Kievit (40) Sijs (2) Witte Kwikstaart (26) Kauw (225) Aalscholver (284) Keep (3) Groenling (1) Witgat (1) Boomleeuwerik (3) Grote Zilverreiger (1) Kramsvogel (29) Buizerd (21) Spreeuw (122) Blauwe Reiger (5) Sperwer (4) Kneu (4)

Ter plaatse: 

Watersnip (120) Waterral (1, aud) Groene Specht (2) Buizerd (6) Aalscholver (7) Nijlgans (12) Bosuil (1) Kleine Mantelmeeuw (1) Grote Bonte Specht (2) Krakeend (8) Canadese Gans (16) Torenvalk (4) Dodaars (2)

VDA, VOR
Kalkense meersen Laarne 9 Grote Zilverreigers 's morgens overvliegend boven Stookte, Wetteren (CRM), en daarna over de trektelpost in de Kalkense meersen. Meer waarnemingen uit de Kalkense meersen op www.kalkensemeersen.be en www.overmeersevogels.be CRM, HER, PUJ, VBD
Daknamse meersen Lokeren Bokje, pleisterend nabij voetbalvelden DUP
Heikant Zele Ortolaan pleisterend rond ringplaats in Sportstraat RFE
13 Molsbroek Lokeren

Resultaten watervogeltelling (winterperiode): 

4 Futen, 2 Dodaars, 12 Aalscholvers, +11 Blauwe Reigers, 122 Canadese Ganzen, 2 Knobbelzwanen, min. 300 Wilde Eenden (zal later geteld worden), 125 Slobeenden, 18 Wintertalingen, 12 Krakeenden, 2 Smienten, 4 Kuifeenden, +20 Meerkoeten, +30 Waterhoenen, 1 IJsvogel, 6 Waterrallen (aud), 78 Kieviten en min. 65 Watersnippen. Verder daar ook nog 1 jagende Bruine Kiekendief, 1 Ransuil, en 1 Grote Gele Kwikstaart  

EVJ, BRG, VLT
Hamputten Waasmunster 24 Futen, 13 Aalscholvers, 1 Knobbelzwaan, 29 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 117 Kuifeenden, 14 Tafeleenden, 10 Wilde Eenden, 24 Meerkoeten,  EVJ
Ten Reyen Waasmunster 2 Futen, 11 Aalscholvers, 56 Kuifeenden, 22 Wilde Eenden, 12 Meerkoeten en +9 Waterhoenen EVJ
E3 putje Waasmunster 29 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 36 Boereganzen, 13 Wilde Eenden, 5 Meerkoeten en 4 Waterhoenen EVJ
Donkmeer Berlare 41 Futen, 18 Aalscholvers, +12 Blauwe Reigers, 108 Canadese Ganzen, 63 Grauwe Ganzen, 4 Nijlganzen, 16 Boereganzen, +245 Wilde Eenden, 131 Slobeenden, 14 Krakeenden, 4 Smienten, +85 Meerkoeten, +33 Waterhoenen en 2 IJsvogels     EVJ
Nieuwdonk Berlare 3 Futen, 169 Canadese Ganzen, 58 Grauwe Ganzen, 35 Nijlganzen, 32 Wilde Eenden, 3 Kuifeenden en 89 Meerkoeten  EVJ

Ransuil in wilgenstruik. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

Slobeend (m). Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

12 Molsbroek Lokeren Roerdomp pleisterend in Hagemeersen (VLB). Bruine Kiekendief en groepjes Sijs nabij bezoekerscentrum VLB, AUT, CRM, DCM, SCJ, CLP
10 Scheldebroeken Berlare

Resultaten trektelling, 12u45 - 16u: 

Veldleeuwerik (21) Vink (49) Kievit (124) Spreeuw (40) Buizerd (7) Boerenzwaluw (1) Graspieper (54) Torenvalk (1) Sperwer (1) Grote Zilverreiger (2) Aalscholver (51) Grauwe Gans (6) Boomleeuwerik (14)

Ter plaatse aanwezig:

Veldleeuwerik (1) Buizerd (5) Watersnip (11) Rietgors (1) Graspieper (+/-15) Groene Specht (1) Torenvalk (1) Grote Lijster (2) Krakeend (3) Kleine Mantelmeeuw (2)

VDA, VOR
Nieuwdonk Berlare Geelpootmeeuw 's avonds bij andere meeuwen (slaapplaats). Klik hier voor een kort filmpje, ter plaatse opgenomen PUJ
Heikant Zele 38 Boomleeuwerikken 's avonds (slaap) op akker langs Sportstraat RFE
9 Molsbroek Lokeren Bladkoning 's morgens rond 10u in wilgen nabij locatie kijkwand. Later niet meer teruggevonden. Verder daar ook nog Grote Zilverreiger en Barmsijs overvliegend CRM
Durmemeersen Hamme 15 Putters pleisterend VHF
Polsmeersen Berlare Zwarte Specht in DDS bos te Uitbergen ROE
8 Eksaarde centrum en omgeving Lokeren verschillende groepen Grauwe Ganzen, 's morgens overtrekkend GEP
Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger en 2 Bruine Kiekendieven in moerasvlakte CRM, DCM, SCJ, e.a.
7 Scheldebroeken Berlare

Trektelling in Aubroek, 7u30 tot 16u30 (mist tot rond 11u):

177 Aalscholvers, 1 Bonte Strandloper, 119 Kieviten, 44 Buizerds, 4 Sperwers, 1 juv. Grauwe Kiekendief  naar ZO (EVJ, VOR, ENM, VDA, WIL), 3 Boerenzwaluwen, 149 Veldleeuweriken, 4 Boomleeuweriken, 187 Graspiepers, 4 Witte Kwikstaarten, 27 Ringmussen, 14 Kneu's, 3 Putters, 14 Koperwieken, 13 Zanglijsters, 1 Grote Lijster, 1 Kramsvogel, 63 Spreeuwen, 286 Vinken, 5 Kepen, 1 Appelvink, 1 Groenling en 2 Rietgorzen. Ter plaatse ook nog ca. 100 Watersnippen en 1 Graszanger (korte roep)  

VOR, ENM, EVJ, DIB, VDA, HUA, DBG, WIL 
Molsbroek Lokeren ca. 155 + 40 Grauwe Ganzen tussen 17u30 en 18u20 overtrekkend, en 1 ad.v. Bruine Kiekendief overvliegend. In de moerasvlakte min. 50 Watersnippen pleisterend EVJ, DCM, DES
Eksaarde centrum en omgeving Lokeren ca. 80 Grauwe Ganzen rond 18u overtrekkend VAC, BRG
6 Daknamse bossen Lokeren Bosuil (v) 's morgens om 7u roepend langs Kriktestraat. Deze week 's avonds daar ook een mannetje roepend  DKR
Moervaartmeersen Sinaai Watersnip pleisterend NET
Zele centrum en omgeving Zele  2 late Wespendieven overtrekkend langs Kouterbosstraat VOR
Oude Durme Waasmunster 4 Buizerds en ca. 40 Watersnippen rondvliegend VDP
Vijfhoek Lochristi 2 Ooievaars 's middags cirkelend boven E17 (ts. Lokeren en Kalken) GRK
5 Molsbroek Lokeren Boomvalk en Barmsijs 's middags overvliegend. Ook min. 10 Sijzen rondvliegend  CRM
4 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde ca. 15 Pijlstaarten 's middags pleisterend aan afgraving. Verder o.a. Boomvalk, Sperwer en 6 Buizerds overtrekkend, en opvallend veel zichtbare trek van kleine vogels VAC
Hamputten Waasmunster 's Middags opvallend veel zichtbare trek. Tussen 12u45 en 13u20 langs zandberg achter Bezoekerscentrum Molsbroek: Vink spec. (86), Graspieper (67), Boomleeuwerik (1), Spreeuw (43), Kneu (3), Witte Kwikstaart (1), Boerenzwaluw (enkele), Buizerd (2), Aalscholver (10), Sperwer (2), Barmsijs (2 naar N) en Keep (1) CRM
2 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde ca. 20 Kramsvogels thv. de afgraving VAC

 

Waarnemers