Februari 2007                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: zeldzame waarnemingen Vlaanderen                        Waarnemingen januari 2007 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                                            Lijst waarnemers

 

Ooievaarskoppel te Daknam, nieuwspagina

Recente foto's in "fotoalbum"    Update 20 februari  

 

                                                                                                                                                                                                                                                

25 Scheldebroeken Zele & Berlare Krakeend (13) – Aalscholver (9) – Graspieper (23) – Groene Specht (1) – Buizerd (3) – Witte Kwikstaart (1) – Bergeend (7) – Watersnip (3) – Wintertaling (2) – Kramsvogel (+/- 20) – Gaai (1) – Canadese Gans (2) – Staartmees (2) – Grote Bonte Specht (2) – Rietgors (2) – Scholekster (4) – Dodaars (1) VDA, VOR
23 Molsbroek Lokeren 2 ad. zomer Zwartkopmeeuwen rondvliegend CRM, CLP, AUT, LEK
Daknamse meersen Lokeren 1 bokje en 13 Watersnippen op 'De Rotten' DUP
21 Molsbroek Lokeren Zwartkopmeeuw in late namiddag auditief boven moerasvlakte (eerste in regio dit jaar) CRM
20 Buylaers meersen Lokeren 2 Ooievaars 's middags pleisterend AUT
De Linie Eksaarde Zwarte Specht (aud) thv. de Kruiskapel BRG
19 Tielrodebroek Tielrode Grote Zilverreiger pleisterend HEG
Waesmeer Tielrode 5 Brilduikers pleisterend HEG
18 Hemelse Rij Berlare Grote Zilverreiger 's morgens samen met Blauwe Reigers opvliegend AUT
Donkmeer Berlare 2 v. Grote Zaagbek op zuidelijk gedeelte van Donkmeer (reservaatzone) DHF
Scheldebroeken Zele & Berlare Dodaars (6) – Blauwe Reiger (4) – Krakeend (8 koppels) – Bergeend (8) – Nijlgans (4) – Waterhoen (58) – Aalscholver (8) – Meerkoet (58) – Wilde Eend (37) – Scholekster (1) – Watersnip (1) – Canadese Gans (2) – Wintertaling (19) – Kievit (172) – IJsvogel (1) – Graspieper (53) – Groene Specht (3) – Rietgors (5) – Roodborsttapuit (1 koppel) – Buizerd (2) – Sperwer (1) – Ransuil (1) – Kramsvogel (56) – Grote Bonte Specht (2) – Torenvalk (2 in nestkast + 1) – Gaai (1) – Veldeeuwerik (4) – Patrijs (4) – Steenuil (4) – Wezel (1) VDA, VOR
17 Nieuwdonk Berlare

Resultaten watervogeltelling (winterperiode): vervolg.

4 Futen, 30 Canadese Ganzen, 2 Magelhaenganzen, 1760 Smienten, ca. 140 Meerkoeten en 20 Scholeksters

WIL, EVJ
Donkmeer Berlare

72 Futen, min. 200 Aalscholvers (late namiddag), 2 Zwarte Zwanen, min. 30 Blauwe Reigers, min. 62 Canadese Ganzen, 7 Nijlganzen, 294 Grauwe Ganzen, 2 Indische Ganzen, 9 Boereganzen, 6 Bergeenden, 255 Smienten, min. 112 Wilde Eenden, 2 Wintertalingen, 181 Slobeenden, 18 Krakeenden, 12 Kuifeenden, min. 50 Waterhoenen en min. 50 Meerkoeten

WIL, EVJ
Molsbroek Lokeren Geoorde Fuut in moerasvlakte (eerste dit jaar in het gebied) DCM
16 Molsbroek Lokeren

Resultaten watervogeltelling (winterperiode): 

4 Dodaars, 3 Futen, 2 Knobbelzwanen, 10 Aalscholvers, min. 8 Blauwe Reigers, 129 Canadese Ganzen, 1 Brandgans, 4 Bergeenden, ca. 580 Wilde Eenden ('s avonds opvliegend), 131 Slobeenden, 78 Wintertalingen, 45 Smienten, 4 Pijlstaarten, 32 Krakeenden, 25 Kuifeenden, 8 Tafeleenden, 2 Soepeenden, min. 30 Meerkoeten, min. 30 Waterhoenen, min 6 Waterrallen (aud) en min. 67 watersnippen ('s avonds opvliegend) en 2 IJsvogels

EVJ
Hamputten Waasmunster 2 Dodaars, 27 Futen, 4 Aalscholvers, 8 Krakeenden, 25 Wilde Eenden, 85 Kuifeenden, 24 Tafeleenden, ca. 16 Meerkoeten, min. 5 Waterhoenen en 1 IJsvogel EVJ
Ten Reyen Waasmunster 4 Futen, 14 Aalscholvers, 40 Wilde Eenden, 6 Krakeenden, 25 Kuifeenden, min. 10 Waterhoenen en 10 Meerkoeten EVJ
E3 putje Waasmunster 2 Futen, 26 Boereganzen, 6 Wilde Eenden, 8 Waterhoenen en 10 Meerkoeten EVJ
15 Lokeren centrum Lokeren Ooievaar, om 13u40 overvliegend thv. St.-Lodewijkscollege richting W  DES
Molsbroek Lokeren 4 Ooievaars rond 14u schroevend (waarvan 2 zeker niet geringd) en 1 zp. Tjiftjaf COG
Hamputten Waasmunster Nonnetje (v) pleisterend COG
13 Daknamse meersen Lokeren 11 Watersnippen, 1 koppel Nijlgans en uiteraard ook nog het koppel Ooievaar in de Kraaimeersen. 2 Houtsnippen op Blok I  DUP
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Blauwe Kiekendief (m) jagend boven rietkraag en weiden aan afgraving VAC
11 Durmemonding Hamme Honderden Wintertalingen, tientallen Bergeenden, Tafeleenden en Kuifeenden, en enkele Krakeenden VDP
Durme Waasmunster 4 Bergeenden en 55 Wintertalingen op Durme, en 3 Buizerds in omgeving VDP
10 Braambeziën Daknam Wulp pleisterend op weiden langs Heirlandstraat DUP
9 Donkmeer Berlare Ooievaar op GSM-mast aan Festivalhal. De vogel zou daar al gezien zijn sinds eind januari DSK, MAJ

Ooievaar op GSM mast aan Donkmeer. Foto: Katrien De Saedelaere.

 

4 Donkmeer Berlare 2 v. Grote Zaagbek , ca. 25 Futen, 10 Krakeenden, 8 Kuifeenden en 1 Tafeleend op zuidelijk gedeelte van Donkmeer (reservaatzone) DHF
Molsbroek Lokeren 1 Houtsnip, 2 Watersnippen en 7 Graspiepers in Hagemeersen BRG
Everslaar Lokeren Steenuil in Heiende BRG
3 Nieuwdonk Berlare 2 Futen, 2420 Smienten, 8 Kuifeenden en 160 Meerkoeten EVJ
Ten Reyen Waasmunster 36 Aalscholvers pleisterend EVJ
Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v) in moerasvlakte VDP
2 Durmemeersen Hamme 4 Watersnippen pleisterend in Bulbierbroek VHF

 

Waarnemers