Maart 2007                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: zeldzame waarnemingen Vlaanderen                        Waarnemingen februari 2007 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                                            Lijst waarnemers

 

Broedkoppel Ooievaar in Daknam, nieuwspagina

Recente foto's in "fotoalbum"    Update 18 maart

Enkele recente rapporten van Natuurpunt Studie

Coalitie voor een betere jachtregelgeving            

 

                                                                                                                                                                                                                                                

31 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds opnieuw slapen in de moerasvlakte (op onderste takken van dood populierenbosje in noorden van moerasvlakte). 's Avonds daar ook min. 78 Zwartkopmeeuwen (ad. en 5 tweede-zomers) EVJ
Durmemeersen Hamme & Zele 8 Blauwe Reigers, 1m Slobeend, 2 Witgatjes, 2 Waterrallen, 1 IJsvogel, nog steeds koppel Roodborsttapuit (Durmenbroek, Zele), 3 zp. Blauwborst, en 10 Kramsvogels VHF
Donkmeer Berlare Nog steeds 1 v. Grote Zaagbek in reservaatzone (put 14), alsook een koppel Zomertaling EVJ
Donkmeer Berlare Het ooievaarskoppel aan de Eendenkooi maakt het zeer goed. Het vrouwtje zat deze namiddag meestal neer in het nest (waarschijnlijk al eieren aan het leggen ?) en het mannetje bracht regelmatig nieuw nestmateriaal aan. Het mannetje is geringd (rechterpoot: "051", linkerpoot: ?)  EVJ, WIL

 

Ooievaarskoppel op nest aan Donkmeer in Berlare.

Onderste foto: mannetje komt nestmateriaal aanbrengen 

terwijl het vrouwtje op het nest zit. Foto's: Joris Everaert. 

 

30 Molsbroek Lokeren Koereiger 's avonds in moerasvlakte (dode boom redelijk achteraan). Daar ook min. 27 Zwartkopmeeuwen (ad. en 2 tweede-zomers) en nog min. 1 m Pijlstaart EVJ, CLP, BRG, DHF, e.a.
Daknamse meersen Lokeren 6 Watersnippen op De Rotten DUP
29 Donkmeer Berlare Ooievaar opnieuw met nestmateriaal in Eendenkooi (reservaatzone) MAJ, AUT
28 Molsbroek Lokeren 5 Kraanvogels en 1 Ooievaar 's middags overvliegend richting NO CRM, AUT, VLB, DPW
Molsbroek Lokeren ca. 24 ad. Zwartkopmeeuwen, 's avonds in de moerasvlakte EVJ
Durmemeersen Zele & Hamme koppel Roodborsttapuit nog steeds aanwezig in Durmenbroek (Zele), zp. Rietgors in Rijbunderbroek (Zele) en zp. Blauwborst in Bulbierbroek (Hamme) VHF
Scheldebroeken Zele & Berlare  Blauwborst (3) – Aalscholver (35) – Rietgors (9) – Slobeend (5 koppels) – Graspieper (17) – Torenvalk (4) – Groene Specht (2) – Roodborsttapuit (2 koppels) - Kramsvogel (+/-100) – Grutto (6) – Krakeend (5 koppels + 1m) – Dodaars (4) – Fitis (1 zp, eerste in regio dit jaar) – Canadese Gans (3) – Scholekster (2) – Bergeend (3) – Witte Kwikstaart (2) – Buizerd (2) – Groenling (1) – Sperwer (1) – Grote Lijster (2) – Fuut (1) – Wintertaling (3 koppels) – Watersnip (1) – Veldleeuwerik (1) VDA, VOR
27 Kalkense meersen Laarne

De Kraanvogel (zie 26 maart) pleisterde nog tot rond 10u in de meersen, maar werd toen verjaagd door 2 Blauwe Reigers, tevens werd een tweede vogel gezien boven het gebied (DWD), ook pleisteren hier nog steeds 1 tot 3 Grote Zilverreigers !

Meer info uit Kalkense meersen op www.kalkensemeersen.be en www.overmeersevogels.be

PUJ, MEG, DWD, e.a.
Molsbroek Lokeren 2 Ooievaars 's namiddags pleisterend  MEK
Molsbroek Lokeren zp. Blauwborst (eerste in Molsbroek dit jaar), min. 1 zp. Rietgors en 1 roeppost Waterral, 's morgens thv. rietvelden (VNW). Nabij de waterplas thv. het groot rietveld ook al een roepend mannetje Zomertaling (EVJ, eerste in Molsbroek dit jaar). Verder natuurlijk verschillende Geoorde Futen en min. 14 ad. Zwartkopmeeuwen 's morgens in de moerasvlakte  VNW, EVJ
Verloren Bos Lokeren Boomklever 's morgens roepend EVJ
Donkmeer  Berlare koppel Ooievaar 's morgens opnieuw op nest (in aanbouw ?) in Eendenkooi MAJ
Donkmeer Berlare Nog 1 v. Grote Zaagbek 's middags in de reservaatzone (put 14)  EVJ
Scheldebroeken Berlare Zomertaling (m) in het Aubroek MAJ
26 Kalkense meersen Laarne Kraanvogel 's avonds pleisterend in Molenmeers (zie ook waarneming van 5 tijdelijk pleisterende vogels op 25 maart). Meer info uit Kalkense meersen op www.kalkensemeersen.be en www.overmeersevogels.be PUJ, CRM, MEG e.a.
Paardenweide Wichelen 2 koppels Grutto + 1 solitiar mannetje, 1 m Blauwe Kiekendief jagend, minstens 3 Watersnippen, 3 Bergeenden, 2 Blauwe Reigers, 8 Kieviten, koppel Slobeend (Grote Put) DPP
Durme Waasmunster 2 koppels Scholekster, 8 koppels Bergeend, ca. 30 Wintertalingen en een roepend Steenuiltje, 's avonds thv. de Rietsnijderij VDP
Puyenbroeck Wachtebeke Een koppel Ooievaar zit al enkele dagen in het gebied (naast het bekende Daknamse koppel en het nieuwe koppel aan de Donk, zou dit dus het derde koppel zijn in de regio; afwachten of die 2 nieuwe koppels ook effectief zullen broeden) VTP
25 Molsbroek Lokeren min. 9 Zwartkopmeeuwen (8 ad.zomer & 1 tweede zomer) tijdens vooravond in moerasvlakte  EVJ, DPW e.a.
Scheldebroeken Zele & Berlare Tjiftjaf (15 zp) – Blauwborst (1) – Graspieper (38) – Krakeend (16) – Rietgors (4) – Grutto (5) – Bokje (1) – Wintertaling (14) – Aalscholver (49) – Kramsvogel (15) – Scholekster (7) – Slobeend (2 koppels) – Dodaars (1) – Bergeend (6) – Kneu (18) – Grauwe Gans (3) – Groene Specht (3) – Grote Bonte Specht (1) – Canadese Gans (5) – Buizerd (3) – Watersnip (8) – Nijlgans (7) – Torenvalk (3) – Gaai (4) – Roodborsttapuit (1m) – Steenuil (2) – Patrijs (2) – Grote Lijster (3) – Ringmus (8) – Staartmees (9) – Sperwer (1) – Kuifeend (2) VDA, VOR
Kalkense meersen Laarne & Schellebelle 5 Kraanvogels 's avonds laag overvliegend over Broekmeers en landend thv. Vliegerkesweide (tussen Oude Schelde en Gruttoweide), later helaas weer opgevlogen richting N CRM, PUJ, ROE, VBM, MEG e.a.

Kraanvogels in Kalkense meersen. Foto: Peter Putteman

 

Daknamse meersen Lokeren De Ooievaar zit nu zeker te broeden in de Kraaimeersen. Zie aparte nieuwspagina van de Daknamse Ooievaars. Daar ook 1 koppel Nijlgans, min. 21 Canadese Ganzen, koppel Scholekster en min. 22 Kieviten EVJ
Donkmeer Berlare Bij een bezoek aan de kolonie Blauwe Reigers (eendenkooi-reservaatzone) werd het geklepper gehoord van 2 Ooievaars. Er is ook een nest in aanbouw te zien (zie foto). Eιn van de twee ex (rechts op foto) draagt een brede (code?) ring aan elke poot, het linker individu is niet geringd. Het begin van een tweede broedgeval in de streek ? SCF

Ooievaars aan het Donkmeer in Berlare. Foto: Fonny Schoeters

 

22 Molsbroek Lokeren min. 3 Oeverzwaluwen rondvliegend (eerste in regio dit jaar) CRM, AUT, DPW
21 Scheldebroeken Zele & Berlare Buizerd (3) – Torenvalk (3 koppels waarvan ιιn in nestkast) – Slobeend (3m + 2v) – Krakeend (minimum 12 koppels) – Dodaars (3) – Graspieper (19) – Rietgors (9) – Bergeend (4) – Grutto (10) – Tureluur (3) – Roodborsttapuit (1 koppel) – Scholekster (4) – Aalscholver (5) – Canadese Gans (2) – Nijlgans (1) – Grote Bonte Specht (2) – Gaai (1) – Groene Specht (2) – Watersnip (5) – Blauwborst (2 zp, eerste in regio dit jaar) VDA, VOR
19 Molsbroek Lokeren Zwarte Specht (m) 's morgens in bosjes langs moerasvlakte DPW, CRM, CLP, AUT
18 Donkmeer Berlare Nog steeds de 3 Grote Zaagbekken (v) op put 14 in reservaatzone, alsook de 2 Ooievaars thv. Eendenkooi en parking Nieuwdonk EVJ, DHF
Daknamse meersen Lokeren 16 Watersnippen op De Rotten DUP
Scheldebroeken Zele & Berlare Blauwe Reiger (2) – Wilde Eend (18) – Watersnip (6) – Grutto (4) – Kievit (23) – Graspieper (5) – Slobeend (1 koppel) – Aalscholver (3) – Veldleeuwerik (1) – Roodborsttapuit (1 koppel) – Waterhoen (4) – Meerkoet (13) – Krakeend (16) – Scholekster (3) – Groene Specht (2) – Grote Bonte Specht (1) – Nijlgans (2) VDA, VOR

 

Grote Zaagbekken (v) op Donkmeer. Foto's: Joris Everaert

 

17 Scheldebroeken Zele & Berlare Zomertaling (2 mannetjes, eerste in regio dit jaar) – Krakeend (5) – Grutto (4) – Watersnip (8) –  Scholekster (2) – Buizerd (2) – Torenvalk (1) – Roodborsttapuit (1 koppel) – Graspieper (3) VDA, VOR
Daknamse meersen Lokeren Het vrouwtje Ooievaar zat deze morgen al tijdelijk op het nest (Kraaimeersen). Meer informatie op de aparte nieuwspagina van het Daknamse ooievaarskoppel UYM, CAN
Oude Durme Hamme 30 Kuifeenden, 3 koppels Krakeend, 2 Scholeksters, 4 Aalscholvers, enkele koppels Bergeend, 4 koppels Fuut en 2 Canadese Ganzen VDP
Sombeekse meersen Waasmunster 10 Bergeenden en 2 Scholeksters VDP
Daknamse meersen Lokeren 1 Tureluur en ca. 60 Kieviten pleisterend in Kraaimeersen EVJ
Molsbroek Lokeren 2 Ooievaars (waarvan 1 geringd) pleisterend op ondergelopen weilanden, en nog steeds 2 Grote Gele Kwikstaarten langs Durme en zuiveringsstation EVJ, VEA
Molsbroek Lokeren

Resultaten watervogeltelling ('winter'periode): 

min. 3 roepposten Dodaars, min. 3 koppels Fuut, al min. 8 koppels Geoorde Fuut, 2 Knobbelzwanen, 7 Blauwe Reigers, 5 Aalscholvers, 41 Canadese Ganzen, 1 Brandgans, 2 Nijlganzen, 4 Bergeenden, ca. 320 Wilde Eenden, 52 Slobeenden, 31 Wintertalingen, 12 Smienten, 28 Krakeenden, 2 Pijlstaarten, 6 Tafeleenden, 14 Kuifeenden, 2 Soepeenden, min. 60 Meerkoeten, min. 40 Waterhoenen, min. 2 IJsvogels, min. 2 Waterrallen (aud), min. 12 Watersnippen, min. 4 ad. Zwartkopmeeuwen, 2 Kleine Mantelmeeuwen, en al ca. 4500 Kokmeeuwen op broedlocatie

EVJ
Hamputten Waasmunster 2 Dodaars (Durme), 16 Futen, 3 Aalscholvers, 18 Wilde Eenden, 14 Kuifeenden, 2 Tafeleenden, 4 Krakeenden, 12 Meerkoeten, 16 Scholeksters, 20 Kokmeeuwen en ca. 15 Zilvermeeuwen EVJ
E3 putje Waasmunster 2 Futen, 6 Canadese Ganzen, 20 Boereganzen, 11 Wilde Eenden, 10 Meerkoeten en 5 Waterhoenen EVJ
Ten Reyen Waasmunster 2 Futen, 41 Wilde Eenden, 13 Kuifeenden, min. 15 Meerkoeten en min. 12 Waterhoenen EVJ
Donkmeer Berlare 53 Futen, min. 112 Aalscholvers, min. 30 Blauwe Reigers, min. 55 Canadese Ganzen, 4 Nijlganzen, 11 Boereganzen, 6 Bergeenden, min. 114 Wilde Eenden, 118 Smienten, 84 Slobeenden, min. 9 Wintertalingen, 25 Krakeenden, 14 Kuifeenden, 2 Tafeleenden, 2 Soepeenden, 3 Grote Zaagbekken (v) op put 14 in reservaatzone, min. 55 Waterhoenen, min. 50 Meerkoeten, 50 Kokmeeuwen, en min. 1 IJsvogel EVJ, WIL
Nieuwdonk Berlare 1 Fuut, 373 Smienten, min. 60 Meerkoeten, 13 Scholeksters, 6 Kokmeeuwen, 4 Zilvermeeuwen en 5 Kleine Mantelmeeuwen (namiddag)  EVJ, WIL
16 Daknamse meersen Lokeren koppel Wintertaling en ca. 42 Kieviten pleisterend in de Kraaimeersen EVJ
Donkmeer Berlare 2 Ooievaars aan Eendenkooi JAJ
Paardenweide  Wichelen Grote Zilverreiger pleisterend en Blauwe Kiekendief (m) rondvliegend THS
15 Molsbroek Lokeren 2 Grutto's op ondergelopen weilanden, 2 Grote Gele Kwikstaarten langs Durme en zuiveringsstation, 2 ad. Zwartkopmeeuwen in moerasvlakte EVJ
Donkmeer Berlare Ooievaar sinds 12 maart regelmatig op en nabij GSM-mast aan Festivalhal, alsook soms aan Eendenkooi (reservaatzone) en in Scheldebroeken JAJ
14 Molsbroek Lokeren 4 Ooievaars (waarvan 2 pleisterend en baltsend/klepperend in dood populierenbosje in noorden van moerasvlakte), alsook 4 Kemphanen en 1 Tureluur AUT, CRM, CLP, DPW
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Visarend 's middags overvliegend langs de Moervaart (richting NNO) VAC
Paardenweide Wichelen Kraanvogel rond 18u15 laag overvliegend richting NW (duidelijk op zoek naar rustplaats). Sinds 9 maart daar ook al 3 Grutto's (1 koppel, 1 solitair m), ca. 10 Kieviten en 1 Buizerd DPP
Heidemeersen Berlare 3 Nijlganzen en 2 m Slobeend op Grote Put DPP
12 Molsbroek Lokeren 3 IJslandse Grutto's in groep van in totaal 24 Grutto's op ondergelopen weilanden. In de kokmeeuwenkolonie min. 4 ad. Zwartkopmeeuwen, en een mogelijke hybride Kok- x Zwartkopmeeuw (niet zeker) MOT
Durmemeersen Zele & Hamme koppel Roodborsttapuit nog in Durmenbroek, alsook 2 IJsvogels VHF
11 Molsbroek Lokeren 34 Grutto's en min. 6 Watersnippen op ondergelopen weilanden, 2 ad. Zwartkopmeeuwen (rondvliegend) en al min. 12 Geoorde Futen in de moerasvlakte, en min. 4 Koperwieken rondvliegend  EVJ e.a.
Suikerfabriek Moerbeke 2 ad. Zwartkopmeeuwen rondvliegend en 1 Appelvink (m) EVJ
Durmemeersen Zele & Hamme koppel Roodborsttapuit in Durmenbroek te Zele (VHF, EVJ), koppel Bergeend, 2 koppels Krakeend, 2 Boomkruipers, 6 Vinken en 16 Kramsvogels in Rijbunderbroek te Zele (VHF) en 1 Rietgors (m) in Burbierbroek te Hamme (VHF)  VHF, EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Torenvalk (2) – Krakeend (4 koppels) – Scholekster (6) – IJsvogel (1) – Grutto (3 koppels) – Waterral (1) – Rietgors (7) – Graspieper (14) – Aalscholver (16) – Koperwiek (2) – Roodborsttapuit (2m) – Groene Specht (3) – Patrijs (2) – Dodaars (4) – Bergeend (7) – Kramsvogel (35) – Grote Bonte Specht (2) – Gaai (3) – Staartmees (1) – Wintertaling (1 koppel) – Watersnip (6) – Veldleeuwerik (2) – Tureluur (1) – Buizerd (2) – Nijlgans (1) – Grote Lijster (4) – Steenuil (2) – Slobeend (4) VDA, VOR
9 Molsbroek Lokeren 22 Grutto's in late namiddag op ondergelopen weilanden, 2 ad. Zwartkopmeeuwen en al min. 10 Geoorde Futen in de moerasvlakte  DCM, VGA, EVJ, VEA
Hamputten Waasmunster min. 22 Scholeksters pleisterend EVJ
7 De Ster Sint-Niklaas Kuifmees AEM
Daknamse meersen Lokeren 20 Watersnippen op De Rotten DUP
Scheldebroeken Zele & Berlare Torenvalk (1m) – Bergeend (16) – Nijlgans (1) – Krakeend (7) – Dodaars (1) – Graspieper (11) – Canadese Gans (4) – Rietgors (2) – Buizerd (1) – Scholekster (6) – Aalscholver (2) – Watersnip (1) – Roodborsttapuit (1 koppel) – Groene Specht (1) – Kramsvogel (+/-50) – Grutto (7) – Tjiftjaf (4 zp) – Grote Bonte Specht (1) – Grote Lijster (6) – Staartmees (enkele) – Wintertaling (enkele) – Steenuil (1) – Kemphaan (1) VDA, VOR
5 Molsbroek Lokeren Nog steeds 19 Grutto's pleisterend op ondergelopen weilanden CRM
Eksaarde dorp en omgeving Eksaarde zp. Tjiftjaf VAC
4 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief (v) 's middags in moerasvlakte (DCM), 19 Grutto's (eerste in regio) in namiddag pleisterend op ondergelopen weilanden (ROJ, EVJ, STC), al min. 8 Geoorde Futen in moerasvlakte, en 's avonds daar ook 3 ad. Zwartkopmeeuwen in de kolonie Kokmeeuwen (EVJ, DCM) DCM, DES, EVJ, STC, ROJ, PAM e.a.
Hamputten Waasmunster 23 Scholeksters pleisterend EVJ, STC
Daknamse meersen Lokeren Bokje en 4 Watersnippen op blok III (nabij voetbalvelden), 24 Watersnippen en 2 zp. Tjiftjaf op De Rotten, 30 Kieviten en Sperwer in de Kraaimeersen   DUP
Scheldebroeken Zele & Berlare Krakeend (7 koppels) – Aalscholver (19) – Grote Lijster (2) – Rietgors (7) – Graspieper (19) – Groene Specht (2) – Nijlgans (8) – Wulp (1) – Roodborsttapuit (2m + 1vr) – Bergeend (6) – Buizerd (4) – Sperwer (2) – Scholekster (2) – Gaai (47) – Tjiftjaf (1) – Grote Bonte Specht (3) – Matkop (1) – Wintertaling (verschillende) – Grutto (2, eerste in regio) – Watersnip (4) – Staartmees (3) – Groenling (13) – Veldleeuwerik (3) – Koperwiek (7) – Kramsvogel (62) – Boomkruiper (1) – Torenvalk (1vr in nestkast) –Grauwe Gans (9) – Canadese Gans (7) – Patrijs (6) – Steenuil (3) – Dodaars (3) VDA, VOR
Eksaarde dorp en omgeving Eksaarde 1+3 Ooievaars net na de middag overtrekkend, komende vanuit Moerbeke richting Daknam GEP
Sint-Niklaas Zuid Sint-Niklaas min. 4 ad. Zwartkopmeeuwen op weide tussen DeCauwerstraat en Brandstraat VLP

Zwartkopmeeuw. Sint-Niklaas. Foto: Piet Van Loo

 

3 Doorslaar dorp en omgeving Lokeren Ooievaar pleisterend in Doorslaar dorp BRG
De Linie Eksaarde zp. Tjiftjaf BRG
2 Molsbroek Lokeren Slechtvalk (ad) 's middags overvliegend naar N. In de sparren achter het bezoekerscentrum ook nog steeds roepende Kuifmees CRM, LEK, DCM, CLP
Durmemeersen Hamme 2 Buizerds, 2 IJsvogels, 2 Waterrallen en 3 Rietgorzen in het Bulbierbroek VHF
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde 3 koppels Kuifeend en koppel Fuut op Moervaart. 6 koppels Krakeend en 2 koppels Dodaars op afgraving VAC
1 Donkmeer Berlare Roerdomp in reservaatzone AUT
Durmemeersen Zele 3 Watersnippen, 1 Waterral en 11 Graspiepers in Rijbunderbroek. In de omgeving ook 1 Zwartkopmeeuw tussen ca. 80 Kokmeeuwen en koppel Bergeend VHF
De Moeren Hamme 3 koppels Blauwe Reiger op nest AUT

 

Waarnemers