April 2007                                 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: zeldzame waarnemingen Vlaanderen                        Waarnemingen maart 2007 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                                            Lijst waarnemers

 

Broedkoppel Ooievaar in Daknam, nieuwspagina

Broedkoppel Ooievaar in Berlare, nieuwe nieuwspagina !

Recente foto's in "fotoalbum"    Update 13 april

 

                                                                                                                                                                                                                                                

30 Sombeekse meersen Waasmunster Rond zonsondergang was de snorrende baltszang te horen van een interessant en zeldzaam insect: een Veenmol , ondertussen al de tweede bekende locatie in onze regio dit voorjaar ! (zie ook 27 april in Eksaarde) VDP
Berlarebroek Berlare v Slobeend met 2 pulli DHF
Scheldebroeken Zele & Berlare Boomvalk (3) – Graspieper (7) – Grauwe Gans (4) – Grutto (7) – Roodborsttapuit (3m + 1 vr met voedsel) – Blauwborst (3zp) – Scholekster (6) – Wielewaal (1zp) – Sprinkhaanzanger (1zp) – Dodaars (2) – Fitis (1zp) – Buizerd (4) – Patrijs (2) – Aalscholver (22) – Oeverloper (1) – Kleine Karekiet (8zp) – Krakeend (11) – Bergeend (9) – Slobeend (7) – Grasmus (8zp) – Nijlgans (4) – Kleine Mantelmeeuw (2) – Gele Kwikstaart (5) – Groene Specht (2) – Bosrietzanger (2zp) – Grote Bonte Specht (1) – Witte Kwikstaart (1) – Gaai (1) – Boerenzwaluw (3) – Canadese Gans (5) – Paapje (1) – Sperwer (1) – Ooievaar (1) – Veldleeuwerik (1) – Rietgors (1vr) – Kneu (1) VDA, VOR
29 Scheldebroeken Berlare 1 IJslandse Grutto, 5 Grutto's, 2 Roodborsttapuiten, 1 Gele Kwikstaart, 1 Koekoek, e.a. in het Aubroek ENM
Daknamse meersen Lokeren 1 Groenpootruiter, Slobeend (m), koppel Krakeend, koppel Nijlgans, 16 Canadese Ganzen, 1 Tapuit en 2 Putters in de Kraaimeersen EVJ
Donkmeer Berlare zp. Wielewaal, Visdief rondvliegend op put 13 met nestvlotjes, zp. Koekoek, en aan Eendenkooi Ooievaar (v) nog op nest DHF
Hemelse Rij Berlare 2 zp. Nachtegaal, 1 zp. Koekoek DHF
Berlarebroek Berlare 2 zp. Wielewaal DHF
28 Molsbroek Lokeren De Koereiger zat in de namiddag (reeds/nog) in de moerasvlakte. Verder daar ook min. 6 Zwartkopmeeuwen, 4 koppels Tafeleend, min. 20 koppels Geoorde Fuut, e.a. Langs de Durme al 5 zp. Kleine Karekiet (eerste in regio dit jaar) en 2 zp. Tuinfluiter (ook eerste in regio dit jaar) EVJ
Hamputten Waasmunster koppel Nijlgans met 2 jongen EVJ
Heikant Zele Ringvangst 5 Kwartels (2m, 2v) in Sportstraat, waarvan 4 reeds geringd. In de periode maart tot eerste decade van april werden daar ook 1 Porseleinhoen en 24 Waterrallen geringd  RFE
Scheldebroeken Zele & Berlare Scholekster (2) – Slobeend (min +/- 10 ΰ 15 koppels) – Aalscholver (18) – Ooievaar (1, met ring) – Blauwborst (5zp) – Kleine Karekiet (4zp, eerste in regio dit jaar) – Nijlgans (3) – Bergeend (6) – Sprinkhaanzanger (1zp) – Sperwer (1) – Grasmus (4zp) – Bosrietzanger (3zp) – Torenvalk (1) – Groene Specht (1) – Krakeend (min +/- 10 koppels) – Grutto (6) – Kuifeend (1 koppel) – Graspieper (+/- 10) – Roodborsttapuit (3m + 2 vr) – Kleine Mantelmeeuw (1) – Rietgors (2m) – Canadese Gans (4) – Tapuit (2, eerste in regio dit jaar) – Gele Kwikstaart (2m + 1vr) – Paapje (4, eerste in regio dit jaar) – Steenuil (1) VDA, VOR, ENM
Scheldebroeken Berlare Aanvulling waarnemingen hierboven: Zomertaling (v) in het Aubroek, ca. 10 Huiszwaluwen nabij Paardebroek ENM
Lippensbroek Hamme 6 Groenpootruiters, min. 2 Zwarte Ruiters en min. 2 Oeverlopers HWP
Donkmeer Berlare Visdief rondvliegend op put 13 met nestvlotjes, en Ooievaar (v) nog op nest VDP
Heidemeersen Berlare zp. Wielewaal en zp. Koekoek aan grote put, zp. Wielwaal aan Kruishoutput DPP
Paardenweide Wichelen 3 broedkoppels Grutto DPP
27 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds weer slapen in de moerasvlakte. Verder daar ook min. 8 Zwartkopmeeuwen (ad. en 2 tweede-zomers). In de rietvelden nog 4 zp. Sprinkhaanzanger EVJ
De Linie Eksaarde Rond zonsondergang was de snorrende baltszang te horen van een interessant en zeldzaam insect: een Veenmol (BRG). Rond middernacht was de baltszang (geluid door beweging dekvleugels) constant te aanhoren (EVJ, klik hier voor geluidsopname). Info over de Veenmol in Vlaanderen: klik hier, en meer uitleg: klik hier. In mei/juni 2005 werd ook een Veenmol gehoord langs de Durme aan het Molsbroek BRG, EVJ
Heikant  Zele Ringvangst 2 Kwartels (m) in Sportstraat RFE
Donkmeer Berlare meerdere Zwarte Sternen pleisterend DMD
Hoek Zele 2 Zwartkopmeeuwen en 1 Gele Kwikstaart langs Hoekstraat DMD
Scheldebroeken Zele zp. Spotvogel thv. Meerskant DMD
26 Durmemeersen Hamme 2 zp. Sprinkhaanzanger, zp. Fitis (eerste in regio dit jaar), 3 zp. Grasmus, 1 zp. Rietgors VHF
Heidemeersen Berlare zp. Wielewaal aan Grote Put DMD
Lippensbroek Hamme Zwarte Wouw 's avonds rond 19u laag overvliegend aan Schelde HWP

Zwarte Wouw. Lippensbroek, Hamme. Foto: Paul Heerwegh

 

25 Molsbroek Lokeren Zwarte Wouw 's morgens laag overvliegend naar ZW. Tijdelijk ook 1 ad. Dwergmeeuw (winterkleed) in moerasvlakte. Op de middag 4 Kemphanen rondvliegend in moerasvlakte CRM, AUT, CLP
Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds weer slapen in de moerasvlakte. Verder daar ook 1 ad. Dwergmeeuw (zomerkleed), nog min. 8 Zwartkopmeeuwen (ad. en 2 tweede-zomers) en 2 m. Zomertaling  EVJ, AUT
Durmemeersen en Hoek Zele Koereiger nog steeds overdag pleisterend op wei met koeien langs de Hoekstraat nabij (ten oosten van) het pompgemaal te Zele Hoek VHF
Lippensbroek Hamme 2 Groenpootruiters pleisterend HWP
24 Molsbroek Lokeren 2 m + 1 v Zomertaling in late namiddag rondvliegend in moerasvlakte CRM
Hemelse Rij Berlare 1 zp. Wielewaal (eerste in regio dit jaar) en 2 zp. Nachtegaal MAJ
Hamme centrum en omgeving Hamme 3 bezette huiszwaluwnesten (6 Huiszwaluwen) aan voormalige Rode Kruis gebouw  VHF
23 Molsbroek Lokeren 2 Purperreigers rond 9u30 kortstondig cirkelend boven de moerasvlakte en daarna verder vliegend naar NNO CRM, AUT, BRG
Daknamse bossen Daknam Bosuil (roep)  EVJ
22 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds weer slapen in de moerasvlakte. Verder daar ook nog min. 12 Zwartkopmeeuwen (ad. en 2 tweede-zomers), 2 m. Zomertaling, 2 Watersnippen, 1 Grutto en 2 Witgatjes (EVJ). In de rietvelden nog 4 zp. Sprinkhaanzanger (EVJ, VEA) EVJ, PAW, VEA
Waasmunster centrum en omgeving Waasmunster 6 Huiszwaluwen boven Stationsstraat  VDP
Domeinbos Maaidonk Berlare zp. Koekoek DHF
Heidemeersen Wichelen 2 Grutto's in 'meersen Wichelen' DHF
Scheldebroeken Berlare 16 Huiszwaluwen rondvliegend boven Schelde thv. Konkelschorren aan Schoonaarde DHF
Scheldebroeken Zele & Berlare Krakeend (4m + 3vr) – Roodborsttapuit (4m + 1vr) – Graspieper (10) – Slobeend (6m + 1vr) – Grutto (4) – Watersnip (6) – Aalscholver (21) – Rietgors (6) – Tureluur (4) – Nijlgans (4) – Bergeend (9) – Groene Specht (1) – Scholekster (6) – Kleine Mantelmeeuw (1) – Canadese Gans (9) – Staartmees (1) – Ooievaar (1) – Witte Kwikstaart (7) – Sprinkhaanzanger (1zp) – Bruine Kiekendief (1m met oranje vleugelmerk) – Gele Kwikstaart (5) – Blauwborst (3) – Zwartkopmeeuw (1) – Kneu (2) – Grote Bonte Specht (1) – Gaai (3) – Fitis (1zp) – Torenvalk (1m) – Oeverloper (2) – Patrijs (6) – Steenuil (5) – Kuifeend (4) – Grote lijster (2) – Zwarte Roodstaart (2) – Huiszwaluw (2) – Sperwer (1) – IJsvogel (1) – Dodaars (2) VDA, VOR
21 Scheldebroeken Zele & Berlare Grote Bonte Specht (2) – Graspieper (14) – Beflijster overvliegend (1) – Buizerd (2) – Krakeend (3 koppels) – Dodaars (2) – Groene Specht (1) – Oeverloper (1) – Aalscholver (19) – Nijlgans (2) – Canadese Gans (2) – Blauwborst (6zp) – Grutto (8) – Witgatje (2) – Slobeend (5m + 4vr) – Sprinkhaanzanger (2zp) – Rietgors (2) – Scholekster (3) – Gaai (1) – Kievit (+ 4 juv) – Ooievaar (1, met ring) – Witte Kwikstaart (2) – Roodborsttapuit (4m + 1vr) – Gele Kwikstaart (2m + 1vr) – Boerenzwaluw (2) – Patrijs (1) VDA, VOR
Etbos Eksaarde Zwarte Specht ROB
De Linie Eksaarde koppel Canadese Gans, koppel Bergeend en koppel Nijlgans aan poel Kruiskapel ROB
Durmemeersen en Hoek Zele m. Roodborsttapuit, zp. Blauwborst en zp. Grasmus in Durmenbroek, zp. Veldleeuwerik net buiten Durmenbroek (Hoek), en zp. Blauwborst in Rijbunderbroek VHF
Waasmunster centrum en omgeving Waasmunster 3 eerste Huiszwaluwen cirkelend boven Stationsstraat  VDP
Weehage Lokeren Regenwulp en Grote Gele Kwikstaart VAC
20 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds weer slapen in de moerasvlakte. 's Avonds daar ook kortstondig groep van 11 ad. Dwergmeeuwen , alsook min. 10 Zwartkopmeeuwen, 2 m. Zomertaling, 1 Bonte Strandloper, en 4 rondvliegende Gierzwaluwen EVJ
Molsbroek Lokeren 's Morgens min. 3 zp. Sprinkhaanzanger in rietvelden en koppel Zomertaling roepend in meersen AUT
Moervaartmeersen Sinaai 1 zp. Sprinkhaanzanger 's avonds thv. Pompgemaal. Aan de vijvers ook koppel Nijlgans met 6 jongen NET
Daknamse meersen Lokeren 1 Kleine Plevier, 1 Tureluur, koppel Bergeend, koppel Slobeend, 22 Canadese Ganzen en 3 Nijlganzen in de Kraaimeersen   EVJ
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde ca. 20 Regenwulpen overvliegend, Fuut op nest aan Moervaart. Aan Afgraving o.a. 2 koppels Dodaars, koppel Nijlgans, 1 Canadese Gans, koppel Bergeend, Krakeend (3 m +1v. met pulli), Wilde eend (13m +1v. met pulli), 1 m. Tafeleend, 4 Scholeksters overvliegend en 2 zp. Koekoek   VAC
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde koppel Koekoek thv. Moervaartveer ROB
19 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam weer slapen in de moerasvlakte. 's Avonds daar ook 1 koppel + 1 m. Zomertaling, 1 Tureluur en 1 Witgatje 's. 4 zp. Sprinkhaanzanger tijdens avondschemering in de rietvelden EVJ
Durmemeersen Zele Koereiger, overdag opnieuw pleisterend op wei met koeien langs de Hoekstraat (ten O van het pompgemaal) VHF
Buylaers meersen Lokeren 1 zp. Sprinkhaanzanger tijdens avondscemering in rietstrook EVJ
Daknamse meersen Lokeren 3 Kleine Plevieren en 1 Tureluur in de Kraaimeersen   EVJ
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde zp. Koekoek in ruilverkaveringsgebied (Durme-Zuidlede) GEP
x Hamme koppel Havik baltsend  CRG
18 Molsbroek Lokeren Op de middag 4 Gierzwaluwen (eerste in regio dit jaar) en 7 Tureluurs overvliegend. Omstreeks 13u30 vloog er een Europese Kanarie luid roepend over de insectentuin naar de weide achter het bezoekerscentrum CRM
St-Anna dorp en omgeving Hamme 2 Beflijsters (m) nog steeds in tuin van Moortelstraat (sinds 12 april) HEM
Hoek Zele Gele Kwikstaart en 2 Zwartkopmeeuwen langs Hoekstraat DMD
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde zp. Koekoek aan afgraving VAC
17 Daknamse meersen Lokeren koppel Nijlgans, koppel Bergeend, koppel Slobeend, koppel Scholekster, 3 Kleine Plevieren en 1 Tureluur in de Kraaimeersen   EVJ
Berlarebroek Berlare zp. Grasmus (eerste in regio dit jaar) MAJ
Scheldebroeken Berlare min. 2 Gele Kwikstaarten thv. Letterhout MAJ
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Fuut op nest thv. Moervaartveer VAC
Weehage Lokeren Regenwulp + Wulp, ca. 30 VAC
Durmemeersen Zele koppel Roodborsttapuit nog steeds in Durmenbroek, alsook zp. Blauwborst, koppel Krakeend en 5 Watersnippen in Rijbunderbroek VHF
Durme Waasmunster 7 koppels Bergeend, 2 Scholeksters, 2 Nijlganzen, 3 zp. Blauwborst en 1 zp. Rietgors  VDP
Oude Durme Hamme 1 zp. Koekoek VDP
Heidemeersen Berlare zp. Grasmus (eerste in regio dit jaar) DMD
16 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds weer slapen in de moerasvlakte (zoals gewoonlijk op onderste takken van dood populierenbosje in noorden moerasvlakte). 's Avonds daar ook kortstondig 2 ad. Dwergmeeuwen (eerste in regio dit jaar), nog min. 20 Zwartkopmeeuwen alsook 1 m Zomertaling. Aan de rietvelden een overvliegende Boomvalk (eerste in regio dit jaar) en nog 4 zp. Sprinkhaanzanger EVJ
St-Anna dorp en omgeving Hamme 2 Beflijsters (m) nog steeds in tuin van Moortelstraat (sinds 12 april) HEM
Buylaers meersen Lokeren 1 zp. Sprinkhaanzanger 's morgens (CLP), en opnieuw 2 zp. in avondschemering (EVJ) CLP, EVJ
15 Domeinbos Maaidonk Berlare Kleine Bonte Specht (roepend) en zp. Nachtegaal (eerste dit jaar in regio) EVJ
Hemelse Rij Berlare zp. Nachtegaal (eerste in regio dit jaar) en zp. Blauwborst EVJ
Donkmeer Berlare 2 Visdieven (eerste in regio dit jaar) rondvliegend (nieuwe nestvlotjes werden reeds vorige week geplaatst) ENM
Donkmeer Berlare Nog steeds 1 v Grote Zaagbek, 5 Kuifeenden (put 12). 1 zp Fitis , 1 roeppost Koekoek (DDS bosje). 1 zp Blauwborst, 1 koppel Patrijs (reservaatzone hooiland). 1 Witgatje, 1 Grote Zilverreiger, 4 Wintertalingen, 1 koppel Bergeend (put 14). 1 koppel Krakeend, 1 koppel Bergeend (put 13). 2 zp Zwartkop, Ooievaar op nest, 1 Fuut op nest (Eendenkooi) DHF
Scheldebroeken Berlare 1 m. Zomertaling en 1 zp. Sprinkhaanzanger, 's morgens in het Aubroek  MAJ e.a.
Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds weer slapen in de moerasvlakte (zoals gewoonlijk op onderste takken van dood populierenbosje in noorden moerasvlakte).  's Avonds daar nog min. 18 Zwartkopmeeuwen alsook 1 koppel en 1 m Zomertaling en 1 Kemphaan. In de avondschemering 4 zp. Sprinkhaanzanger en 3 zp. Rietzanger in rietvelden, en 1 mogelijke Roodpootvalk in vlucht jagend op insecten (te kortstondig gezien en reeds te donker) EVJ
Buylaers meersen Lokeren 2 zp. Sprinkhaanzanger in avondschemering EVJ
Eksaarde dorp en omgeving Eksaarde Huiszwaluw (eerste in regio dit jaar) ROB
Sinaai dorp en omgeving Sint-Niklaas Huiszwaluw (eerste in regio dit jaar) ROB
St-Anna dorp en omgeving Hamme kortstondig zp. Braamsluiper (eerste in regio dit jaar) in tuin van Moortelstraat HEM
14 Scheldebroeken Berlare Rode Wouw en Boomvalk (eerste in regio dit jaar) 's namiddags overtrekkend over het Aubroek MAJ, DTS, DES e.a.
Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds weer slapen (reeds aanwezig om 18u) in de moerasvlakte (zoals gewoonlijk op onderste takken van dood populierenbosje in noorden moerasvlakte)  EVJ, DBH, DTS, DES
13 Durmemeersen Zele Koereiger, overdag nog steeds pleisterend op wei met koeien langs de Hoekstraat (ca. 250m ten O van het pompgemaal) EVJ
Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds weer slapen in de moerasvlakte (zoals gewoonlijk op onderste takken van dood populierenbosje in noorden moerasvlakte).  's Avonds daar nog min. 31 Zwartkopmeeuwen alsook 2 koppels en 1 m Zomertaling en min. 13 koppels Geoorde Fuut. In de avondschemering 1 zp. Sprinkhaanzanger in rietvelden (WZW deel) EVJ

Geoorde Fuut. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

Zomertaling (koppel). Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

Scheldebroeken Zele & Berlare

Blauwborst (5zp) – Krakeend (min. 6 koppels) – Slobeend (8m + 3vr (min.) – Aalscholver (7) – Rietgors (7) – Canadese Gans (1) – Kuifeend (4m + 2vr) – Grutto (8) – Buizerd (1) – Roodborsttapuit (2m + 1vr) – Graspieper (+/- 20) – Groene Specht (2) – Blauwe Reiger (5 samen in ιιn grachtje) – Zwartkop (3zp) – Gaai (1) – Zomertaling (1m) – Dodaars (2) – Watersnip (7) – Koekoek (1) – Patrijs (2) – Grote Bonte Specht (2) – Sprinkhaanzanger (2 zp, eerste dit jaar in gebied) – Bosrietzanger (1zp, eerste dit jaar in regio) – Torenvalk (1 koppel, nestkast) – Nijlgans (1) – Witte Kwikstaart (1) – Kievit (+/- 10 ter plaatse + 40 overtrekkend) – Sperwer (1).

Aanvullend in namiddag ook nog Buizerd (3) – Veldleeuwerik (1) – Rietgors (1m) – Gele Kwikstaart (1m, eerste dit jaar in regio), en Blauwe Kiekendief (v) in luchtduel met Sperwer thv. Oude Kouterdreef Zele (VOR)

VDA, VOR
12 Scheldebroeken Berlare Zomertaling (m) en Kemphaan pleisterend in het Aubroek MAJ
St-Anna dorp en omgeving Hamme 2 Beflijsters (m) in tuin van Moortelstraat HEM
Buylaers meersen Lokeren 1 zp. Sprinkhaanzanger (eerste dit jaar in regio) 's avonds DSP
Durmemeersen Zele Koereiger, overdag nog steeds pleisterend op wei met koeien langs de Hoekstraat (ca. 250m ten O van het pompgemaal) STC
11 Molsbroek Lokeren 1 Ooievaar 's middags overvliegend AUT
Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds weer slapen in de moerasvlakte (zoals gewoonlijk op onderste takken van dood populierenbosje in noorden moerasvlakte).  's Avonds ook nog min. 41 Zwartkopmeeuwen in de moerasvlakte (meeste ad., en zeker 2 tweede-zomers) en Zwarte Ruiter rondvliegend EVJ
10 Molsbroek Lokeren 3 Ooievaars 's middags overvliegend AUT, CLP, CRM
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Fuut op nest, zp. Blauwborst en zp. Zwartkop VAC
Scheldebroeken Zele zp. Spotvogel thv. Meerskant DMD
9 Scheldebroeken Zele & Berlare Aalscholver (2) – Torenvalk (2, waarvan ιιn in nestkast) – Rietgors (5) – Slobeend (6m + 4vr) – Blauwborst (6) – Grutto (8) – Krakeend (6 koppels) – Canadese Gans (2) – Wilde Eend (1vr met 8juv + 1vr met 9juv) – Sperwer (1) – Visarend (1) – Dodaars (rinkelend) – Buizerd (1) – Patrijs (1) – Zwartkop (1, eerste in gebied dit jaar) – Koekoek (1, eerste in regio dit jaar) – Groene Specht (1) – Witgatje (1) – Graspieper (+/- 10) – Boerenzwaluw (3) – Kuifeend (1 koppel) – Roodborsttapuit (1m) – Watersnip (1) VDA, VOR
Durmemeersen Zele Koereiger, overdag opnieuw pleisterend op wei met koeien langs de Hoekstraat (deze keer ongeveer 500m ten O van het pompgemaal). Ook 2 Zwartkopmeeuwen overvliegend EVJ, WIL, HWP
Molsbroek Lokeren De Koereiger (zie ook Durmemeersen) kwam 's avonds weer slapen in de moerasvlakte (zoals gewoonlijk op onderste takken van dood populierenbosje in noorden moerasvlakte).  's Avonds ook nog min. 61 Zwartkopmeeuwen in de moerasvlakte (meeste ad., en zeker 1 tweede-zomer) en Tureluur rondvliegend EVJ
Daknamse meersen Lokeren 2 Kleine Plevieren, koppel Bergeend, koppel Slobeend, 1 v. Casarca (ontsnapt/verwilderd), koppel Nijlgans, 20 Canadese Ganzen, en 2 Putters rondvliegend in de Kraaimeersen. Op De Rotten 1 Watersnip en 1 zp. Rietgors EVJ
Donkmeer Berlare 2 Witgatjes, o.a. 2 koppels Krakeend + 1 m, 1 koppel Bergeend, 5 Wintertalingen en 1 zp. Blauwborst in de reservaatzone. Aan rand reservaatzone ook nog 4 Wintertalingen, 1 koppel Krakeend, en 1 koppel Zomertaling. In de Eendenkooi 1 IJsvogel, 1 Boomklever en mannetje Ooievaar op nest (vrouwtje rondvliegend)  DHF
Braambeziλn Daknam 2 Zwartkopmeeuwen overvliegend EVJ
8 Daknamse meersen Daknam Porseleinhoen pleisterend op De Rotten, alsook 6 Zwartkopmeeuwen rondvliegend en 1 zp. Rietgors EVJ
Sint-Niklaas Zuid Sint-Niklaas ca. 80 Zwartkopmeeuwen op weilanden thv. Tereken (NO van N41) WAG
Braambeziλn Daknam 4 Zwartkopmeeuwen rondvliegend EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Blauwborst (5 zp) – Groene Specht (3) – Watersnip (5) – Grote Lijster (1) – Patrijs (4) – Rietgors (5) – Buizerd (2) – Scholekster (10) – Bergeend (4) – Gaai (1) – Torenvalk (1) – Slobeend (6) – Dodaars (1) – Kramsvogel (2) – Kuifeend (1 koppel) – Roodborsttapuit (1m) – Grutto (7) – Aalscholver (3) – Krakeend (1koppel) – Graspieper (+/- 10) – Kneu (1) – Meerkoet (1koppel met 4 juv) – alsook Hermelijn (1) VDA, VOR
Molsbroek Lokeren De Koereiger (geringd) kwam 's avonds weer slapen in de moerasvlakte (onderste takken van dood populierenbosje in noorden van moerasvlakte).  's Avonds ook min. 118 Zwartkopmeeuwen in de moerasvlakte (meeste ad., en zeker 3 tweede-zomers), alsook min. 12 koppels Geoorde Fuut en 1m + 1 koppel Zomertaling. Achteraan thv. waterzuivering nog steeds Grote Gele Kwikstaart (m) op slik van Durme, min. 1 zp. Rietzanger en 4 zp. Blauwborst in rietvelden, 1 zp. Zwartkop, en in avondschemering nog min. 8 Watersnippen opvliegend   EVJ, VAD, BEO
Durmemeersen Zele Koereiger (geringd), overdag pleisterend op wei met koeien tegen Durmedijk, langs de Hoekstraat nabij het pompgemaal te Zele Hoek. Dit is op exact dezelfde plek als de geringde vogel van 13 augustus 2005, en quasi zeker ook dezelfde vogel die 's avonds komt slapen in het Molsbroek  HWP

Koereiger in Durmemeersen te Zele. Foto: Paul Heerwegh

 

7 Molsbroek Lokeren De Koereiger (geringd) was nog steeds aanwezig in de moerasvlakte (zeker vanaf late namiddag, op onderste takken van dood populierenbosje in noorden van moerasvlakte).  's Avonds ook min. 136 Zwartkopmeeuwen in de moerasvlakte (meeste ad., en zeker 5 tweede-zomers, een topaantal), alsook koppel Zomertaling  EVJ

Zwartkopmeeuwen in het Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

Braambeziλn Daknam Kerkuil (aud) 's nachts thv. Pontweg EVJ
Mespeleer Hamme 2 Wulpen en 2 Scholeksters in omgeving Boerinnekapel VHF
Oude Durme Hamme & Waasmunster koppel Slobeend, 3 koppels Bergeend, 6 koppels Kuifeend, min 4 Futen, 2 zp. Blauwborsten en 1 zp. Rietgors VHF
6 Durmemeersen Hamme Boerenzwaluw VHF
5 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds opnieuw slapen in de moerasvlakte (op onderste takken van dood populierenbosje in noorden van moerasvlakte). Het blijkt wel een geringde vogel te zijn (linkerpoot), dus niet dezelfde vogel die vorig jaar van eind april tot eind mei steeds in het Molsbroek kwam slapen en overdag in de Kalkense meersen pleisterde. Mogelijk gaat het nu om de geringde vogel die in augustus 2005 in de Durmemeersen werd gezien (zie fotoalbum). 's Avonds in de moerasvlakte ook min. 74 Zwartkopmeeuwen (ad. en 2 tweede-zomers) EVJ
Donkmeer Berlare Grote Zaagbek (v) nog steeds aanwezig in reservaatzone (put 14) CLP, DEM
Durmemeersen Zele & Hamme Bulbierbroek en omgeving: 1 zp. Rietzanger (eerste in regio dit jaar), 3 zp. Blauwborst en 6 Rietgorzen opvliegend. Polderbroek: 1 zp. Blauwborst. Waterzuiveringsrietveld: 1 zp. Blauwborst VHF
Hoek Zele 2 Scholeksters en zp. Goudhaan  VHF
4 Scheldebroeken Zele & Berlare

Kuifeend (5m + 3vr) – Blauwborst (5zp) – Slobeend (minimum 5 koppels) – Graspieper (19) – Aalscholver (14) – Krakeend (minimum 6 koppels) – Grutto (minimum 5 koppels) – Rietgors (3zp) – Bergeend (6) – Wilde Eend (1vr + 5juv) – Roodborsttapuit (1m + 1 vr) – Smient (1 koppel) - Grote Lijster (3) – Gaai (2) – Dodaars (2) – Witte Kwikstaart (1) – Groene Specht (2) – Patrijs (1) – Buizerd (2) – Torenvalk (1 vr in nestkast) – Witgat (1) – Boerenzwaluw (1, de eerste voor het gebied) – Canadese Gans (2) – Watersnip (2) – Nijlgans (3) – Scholekster (2) – Steenuil (1) – Kneu (5). In de namiddag ook nog Bruine Kiekendief (1m) – Zwartkopmeeuw (2) – Sperwer (1) – Buizerd (2) – Grauwe Gans (2) – Aalscholver (9) – Torenvalk (1) – Scholekster (2)

VDA, VOR
De Moeren Hamme 4 bezette nesten van Blauwe Reiger AUT
Donkmeer Berlare 66 bezette nesten Aalscholver en 89 bezette nesten Blauwe Reiger in de Reservaatzone & Eendenkooi. Verder daar uiteraard ook nog het broedend koppel Ooievaar AUT, CLP

           Evolutie broedkolonie Aalscholver en Blauwe Reiger aan het Donkmeer in Berlare

 

3 Molsbroek Lokeren 's Morgens pleisterde een Ooievaar (met metalen ring aan linkerpoot) op de weide achter het Bezoekerscentrum. Op de middag en in namiddag vlogen er een 4-tal Boerenzwaluwen (eerste in regio dit jaar) over de moerasvlakte, alsook een Witgatje auditief  (CRM) CRM, CLP, DCM
Donkmeer Berlare Meer nieuws (ringgegevens) van het ooievaarskoppel in de Eendenkooi op aparte nieuwspagina EVJ, DHF, e.a.
2 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds opnieuw slapen in de moerasvlakte (zoals gewoonlijk op onderste takken van dood populierenbosje in noorden van moerasvlakte). Verder ook nog steeds veel Zwartkopmeeuwen en uiteraard de Geoorde Futen MIG
Belsele Sint-Niklaas Kerkuil op nest DTE, DTS
Belsele dorp en omgeving Sint-Niklaas 7 Kraanvogels 's middags thv. Arkestraat overvliegend vanuit Z richting N DTS

7 Kraanvogels overvliegend in Belsele. Foto: Sam De Taey

 

1 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds opnieuw slapen in de moerasvlakte (op onderste takken van dood populierenbosje in noorden van moerasvlakte). 's Avonds daar ook min. 56 Zwartkopmeeuwen (ad. en 3 tweede-zomers), 1 m Zomertaling in moerasvlakte en roep van 1 m Zomertaling thv. waterplas aan groot rietveld. Ook nog min. 5 Watersnippen op natte weilanden  DCM, EVJ

Koereiger in Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

Donkmeer Berlare Het ooievaarskoppel aan de Eendenkooi blijft broeden en het nest bijbouwen (zie ook waarneming 31 maart). Nog steeds 1 v. Grote Zaagbek in reservaatzone (put 14), alsook een m Zomertaling, 1 Witgatje en 1 zp. Zwartkop  EVJ
Daknamse meersen Lokeren Het Daknamse ooievaarskoppel (Kraaimeersen) had vandaag nog steeds bezoek van 2 andere Ooievaars. Het vrouwtje bleef broeden op het nest terwijl het mannetje ook de 2 andere Ooievaars in het oog hield. Daar ook koppel Bergeend, koppel Scholekster en koppel Slobeend   EVJ
Puyenbroeck Wachtebeke Het ooievaarskoppel (derde in de regio !) is aan het broeden op een kunstnest (nestpaal) nabij de klaverbladvijver VTP
Kalkense meersen Wichelen & Berlare ca. 28 Kraanvogels 's avonds rond 20u laag overvliegend over den Aard (CRM), later vanop Langendonk 20 Kraanvogels zien invallen op Molenmeers (VBM, ROE), daar pleisterend waargenomen maar werden verstoord door jeep en vlogen laag door naar Vliegerkesweide en Langendonk (21u20), mogelijk nog aanwezig (MEG) CRM, VBM, ROE, MEG
Scheldebroeken Zele & Berlare 20 Kraanvogels 's avonds rond 20u05 overvliegend naar ONO MAJ

 

Waarnemers