Mei 2007                                 

 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: zeldzame waarnemingen Vlaanderen                        Waarnemingen april 2007 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                                            Lijst waarnemers

 

Broedkoppel Ooievaar in Daknam: nieuwspagina.    Ooievaarsjongen worden geringd op zat. 2 juni om10u30  

Broedkoppel Ooievaar in Berlare: nieuwe nieuwspagina

Bijeneters in Wachtebeke / Gent / Lochristi: nieuwspagina

Recente foto's in "fotoalbum"    Update 26 mei

 

                                                                                                                                                                                                                                                

         
31 Molsbroek Lokeren 3 Zwarte Sternen 's avonds in de moerasvlakte, alsook 7 Grutto's rondvliegend en slaapplaats van ca. 2100 Spreeuwen  EVJ
30 Scheldebroeken Zele & Berlare Watersnip (1) – Roodborsttapuit (2m) – Nijlgans (5) – Kuifeend (1m) – Aalscholver (16) – Scholekster (2) – Graspieper (8) – Dodaars (2) – Kleine Mantelmeeuw (1) – IJsvogel (2) – Sperwer (1vr) – Blauwborst (2) – Patrijs (aud) – Groene Specht (1) – Grote Bonte Specht (5) – Bergeend (3) – Staartmees (+/-15) – Zomertortel (1) – Torenvalk (juv (aantal ?) in nestkast – Boerenzwaluw (2) – Kneu (1) – Slobeend (2m) – Veldleeuwerik (1) – Gele Kwikstaart (1 koppel) – Rietgors (1m) – Grutto (constant +/- 20 ΰ 25 ad+juv) – Krakeend (2) – Witgatje (1) VDA, VOR
Paardenweide Wichelen 1 succesvol en 2-3 mislukte broedgevallen Grutto (weersomstandigheden & massaal vroeg maaien)   DPP
28 Molsbroek Lokeren 5 Zwarte Sternen 's namiddags in de moerasvlakte. Daar ook 3 koppels Bergeend met minstens 7 jongen bij 1 koppel  STC, EVJ, DPW
Scheldebroeken Zele zp. Kwartel (zowel 's morgens als 's avonds) thv. Kleine Dijk MAJ
27 Molsbroek Lokeren 1 Zwarte Stern 's namiddags in de moerasvlakte EVJ, DCM, HWP
Donkmeer Berlare Nog steeds 1 Dwergmeeuw (1e winter/zomer) pleisterend EVJ, WIL
Scheldebroeken Zele & Berlare Roodborsttapuit (5m + 3vr + 1juv) – Grutto (15ad + 6 juv) – Rietgors (5) – Slobeend (3m) – Brandgans (8) – Krakeend (5 + 1 koppel met 5juv) – Bergeend (3) – IJsvogel (1) – Wielewaal (1) – Gele Kwikstaart (7) – Groene Specht (3) – Aalscholver (7) – Gaai (2) – Zomertortel (1) – Boerenzwaluw (3) – Blauwborst (4) – Graspieper (9) – Kuifeend (1m) – Witte Kwikstaart (1) – Veldleeuwerik (2) – Buizerd (3) – Boomkruiper (1) – Staartmees (verschillende) Grote Lijster (1) – Scholekster (3) – Canadese Gans (1) – Patrijs (2) – Grote Bonte Specht (2) – Slechtvalk (1) VDA, VOR
26 Molsbroek Lokeren

2 roepposten Waterral (1 regelmatig), 's nachts (1u30-4u20) in de moerasvlakte. 2 zp. Sprinkhaanzanger (1 heel de nacht actief) in de rietvelden. Ca. 30 zp. Kleine Karekiet, 5 zp. Bosrietzanger en 2 zp. Blauwborst, 's nachts (heel de nacht actief) in riet langs Durme. In het Molsbroek zelf (rietvelden/moerasvlakte) nog diverse zp. Kleine Karekiet, min. 3 zp. Bosrietzanger en min. 2 zp. Blauwborst.

In de namiddag 1 Zwarte Stern in de moerasvlakte

EVJ
Hamputten Waasmunster Ca. 16 zp. Kleine Karekiet, 4 zp. Bosrietzanger en 1 zp. Blauwborst, 's nachts (rond 2u) in riet langs Durme EVJ
Buylaars meersen Lokeren 1 zp. Sprinkhaanzanger en o.a. 1 zp. Blauwborst, 's nachts rond 4u30 volop actief EVJ
Braambeziλn Daknam Kerkuil nest met 4 jongen DUP
Scheldebroeken Zele zp. Zomertortel thv. Kleine Dijk MAJ
Donkmeer Berlare 1 Dwergmeeuw (1e winter/zomer) prachtig van dichtbij te zien thv.OZO-ingang Eendenkooi. Er zitten zeker 2 jongen in het ooievaarsnest aan de Eendenkooi (zie aparte nieuwspagina). In de reservaatzone het koppel Visdief nog broedend op nestvlot EVJ

 

Dwergmeeuw (1e winter/zomer), Donkmeer. Foto's: Joris Everaert

 

25 Oude Durme Hamme Boomvalk DBW
24 Scheldebroeken Zele & Berlare

Pottebroek en omgeving: 1 zp Gekraagde Roodstaart, 2 koppels Scholekster, 3 Koekoeken, ca. 30 zp Kleine Karekiet, ca. 10 zp Bosrietzanger, ca. 10 zp Grasmus, 2-3 zp Blauwborst, 1 zp Veldleeuwerik, 1 zp Rietgors, enkele Staartmezen, 2 Witte Kwikstaarten.

Rand Aubroek met Scheldemeersen: 5 Grutto's, 1 m Roodborsttapuit, 2 zp en 1 koppel Rietgors, 2 zp Blauwborst

ENM
Bossen Waasmunster Bosuil nest met min. 2 jongen, in ongebruikte schouw (op oud kauwennest) HYD
Bunt Hamme zp. Nachtegaal (nabij standbeeld) DBW
23 Scheldebroeken Zele zp. Spotvogel in tuin thv. Grote Dijk MAJ
22 Molsbroek Lokeren 5 Zwarte Sternen, 's middags pleisterend in de moerasvlakte AUT, CLP, MAJ
21 Molsbroek Lokeren min. 18 Grutto's, 's avonds invallend in moerasvlakte. Boomvalk tijdens avondschemering roepend in zuidelijk broekbos, en nog 2 zp. Sprinkhaanzanger (kortstondig) EVJ
Hamputten Waasmunster Kleine Plevier, koppel Visdief, en ca. 23 nestgangen Oeverzwaluw EVJ
20 Puyenbroeck Wachtebeke Rond 16u30 zat een koppel Bijeneter op de hoge netten van het golf-oefenterrein, net ten NW van parking 2. Zie aparte nieuwspagina voor meer informatie EVJ, WIL
Heidemeersen Berlare Wespendief rondvliegend DMD
Buylaars meersen Lokeren o.a. 2 zp. Rietgors EVJ, DSP
Molsbroek Lokeren Witvleugelstern samen met 3 Zwarte Sternen 's avonds pleisterend in de moerasvlakte (om 19u30 aanwezig, tot ca. 20u30 toen de 4 vogels hoog wegvlogen). Zie foto's hieronder, spijtig genoeg met slecht licht (regenachtig) en van veraf. De Koereiger (geringd) kwam weer slapen in de moerasvlakte EVJ, DPW

Witvleugelstern. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

Witvleugelstern (rechts) samen met Zwarte Stern. 

Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

Witvleugelstern (boven) samen met Zwarte Stern. 

Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

19 Scheldebroeken Zele & Berlare Roodborsttapuit (4m + 2vr + 3juv) – Patrijs (2) – Aalscholver (16) – Bergeend (6) – Velduil (1, 's morgens vanaf de schemering langdurend jagend in het Aubroek in Berlare, daarna invallend) – Blauwborst (5) – Grutto (9ad + 4juv) – Tureluur (1) – Nijlgans (4) – Slobeend (5m + 2vr) – Groene Specht (2) – Kuifeend (1vr) – Graspieper (6) – Krakeend (5m + 4vr + 1 juv) – Torenvalk (2) – Boerenzwaluw (4) – Gaai (2) – Kleine Mantelmeeuw (1) – Dodaars (1) – Grote Bonte Specht (2) – Boomkruiper (1) – Zomertortel (1) – Koekoek (4) – Sprinkhaanzanger (1) – Rietgors (3m + 1vr met voer) – Canadese Gans (2) – Witte Kwikstaart (1) – Gele Kwikstaart (1m) – Steenuil (1) VDA, VOR
Donkmeer Berlare 3 Zwarte Sternen, 's morgens pleisterend (vooraan). In vooravond daar nog 1 Zwarte Stern    EVJ
Durmemeersen Zele Koereiger (geringd) nog steeds overdag pleisterend op wei met koeien langs de Hoekstraat nabij (ten oosten van) het pompgemaal te Zele Hoek STC
Molsbroek Lokeren De Koereiger (geringd, zie ook Durmemeersen) kwam 's avonds weer slapen in de moerasvlakte (EVJ, STC). Verder 's avonds daar ook 3 Zwarte Sternen pleisterend, min. 5 Zwartkopmeeuwen, en 1 Tureluur EVJ, STC, HWP
Hamputten Waasmunster koppel Visdief ter plaatse STC, EVJ
Fondatie Sinaai 1 zp. Gekraagde Roodstaart BRG
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde koppel Fuut + 2 pulli, ander koppel broedsel mislukt (maar zijn nest terug in orde aan het brengen) aan afgraving. Koppel Wielewaal in populierenbossen VAC
Puyenbroeck Wachtebeke 's Avonds om ca. 21u werden verschillende Bijeneters auditief waargenomen in de populieren tussen parking 2 en de camping (verm. slaapplaats). Zie aparte nieuwspagina voor meer informatie VTP
Durmemeersen Zele en Hamme

Polderbroek: min 4 zp. Bosrietzanger, 3 zp. Kleine Karekiet, zp.  Koekoek, Rietgors (m), 3 overvliegende Bergeenden, op de Durme Dodaars audutief , in de schorren van de Durme ook min 3 zp. Kleine Karekiet en 1 zp. Fitis.

Bulbierbroek: min 3 zp. Bosrietzanger, Rietgors (v), zp. Boomkruiper, zp. Vink.

Rijbunderbroek: zp. Vink en Zanglijster.

Durmenbroek: zp. Vink, Roodborsttapuit (m), en koppel Blauwborst met aas voor jongen.

Pompgemaal Zele Hoek: 4 m. + 2 v. Kuifeend en 1 m. Tafeleend.

Nonnengoed: zp. Vink, en 1 Blauwe Reiger

VHF
Hoek Zele koppel Gele Kwikstaart langs Donkerputstraat (Zele-Durmen)  VHF

Zwarte Stern. Molsbroek, Lokeren. Foto: Paul Heerwegh.

Let op het felle zonlicht op de vleugels waardoor het op de foto 

lijkt alsof de vleugels lichter (wit) zijn dan in werkelijkheid  

Zwartkopmeeuw (ad). Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

18 Molsbroek Lokeren De Koereiger (geringd) kwam 's avonds weer slapen in de moerasvlakte. Verder 's avonds daar ook 1 Tureluur en min. 2 Grutto's EVJ, STC
Donkmeer Berlare Dwergmeeuw (eerste winter/zomer) pleisterend EVJ
De Linie Eksaarde 1 Kleine Zilverreiger, 1 zp. Wielewaal, en 1 zp. Blauwborst in het reservaat BRG
Hoek Zele koppel Gele Kwikstaart langs Donkerputstraat VHF
Puyenbroeck Wachtebeke De Bijeneters zijn terug !  's Avonds om ca. 20u zaten er 16 of 17 Bijeneters in en rond de populieren tussen parking 2 en de camping. Zie aparte nieuwspagina voor meer informatie VTP
17 Molsbroek Lokeren Kanoet, net voor de middag invallend in moerasvlakte. Daar ook nog min. 1 Zomertaling (m) en min. 5 Zwartkopmeeuwen  EVJ
Hamputten Waasmunster 2 Oeverlopers pleisterend EVJ
Donkmeer Berlare Er is al min. 1 ooievaarsjong uitgekomen in het nest aan de Eendenkooi (zie aparte nieuwspagina) EVJ, WIL
Daknamse meersen Lokeren De 3 ooievaarsjongen in het nest van de Kraaimeersen maken het goed (zie aparte nieuwspagina EVJ
16 Molsbroek Lokeren Zomertaling (m), 2 ad. Zwartkopmeeuwen en 8 Grutto's, 's avonds in de moerasvlakte. Langs de rietvelden (waterplas) ook Zomertaling (m) rondvliegend en roepend  (EVJ)  DCM, EVJ
Braambeziλn Daknam broedgeval Kerkuil met 5 jongen, alsook broedgeval Ransuil DUP
15 Molsbroek Lokeren Zwarte Wouw , 's middags hoog overvliegend naar N. In de moerasvlakte ook 1 Visdief en min. 4 Tureluurs CRM, DCM
Heikant Zele zp. Spotvogel DHF
13 Scheldebroeken Zele & Berlare

Grasmus (10zp) – Grutto (minimum 4 koppels) – Nijlgans (6) – Krakeend (16) – Grote Lijster (2) – Bosrietzanger (2zp) – Kleine Karekiet (19zp) – Aalscholver (20) – Heggenmus (5) – Winterkoning (20zp) – Turkse Tortel (1) – Huismus (enkele ex) – Koekoek (2) – Gele Kwikstaart (11m + 7vr) – Tureluur (1) – Veldleeuwerik (3) – Kleine Mantelmeeuw (3) – Grauwe Gans (1) – Ooievaar (1) – Scholekster (9) – Zwartkop (12zp) – Patrijs (8) – Blauwborst (7) – Tjiftjaf (16zp) – Roodborsttapuit (7m + 1vr + 3juv) – Boerenzwaluw (8) – Bergeend (10 + 5juv) – Tapuit (5vr) – Buizerd (1) – Canadese Gans (8) – Witte Kwikstaart (8) – Matkop (1) – Slobeend (7m + 2vr) – Rietgors (4) – Graspieper (10) – Groene Specht (1) – Staartmees (+/-10) – Fitis (1) – Oeverloper (7) – Grote Bonte Specht (1) – Kuifeend (2 koppels).

Algemeen aanwezige soorten : Ekster, Wilde Eend, Blauwe Reiger, Meerkoet, Waterhoen, Fazant, Merel, Holenduif, Zanglijster, Spreeuw, Houtduif, Pimpelmees, Koolmees, Vink, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kievit, Kauw

VDA, VOR
St-Anna dorp en omgeving Hamme zp. Spotvogel in tuin van Moortelstraat (HEM), en 2 Putters in omgeving (VHF) HEM, VHF
Donkmeer Berlare o.a. min 4 zp Kleine Karekiet, 1 zp Tuinfluiter, 1 zp Rietgors, 1 zp Blauwborst, 1 roeppost Koekoek, 1 IJsvogel, en koppel Visdief (bij nestvlotjes) in de Reservaatzone. Ooievaar nog op nest aan de Eendenkooi.   DHF
Nieuwdonk Berlare o.a. vrouwtje Ooievaar overvliegend (zie Donkmeer), 10 Canadese Ganzen vergezeld van 26 pulli, 5 Oeverlopers, 1 Gele Kwikstaart + 4 jongen DHF
12 Kalkense meersen Berlare Rode Wouw in late namiddag overvliegend richting Overmere/Lokeren MEG
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Boomvalk overvliegend VAC
11 Linie Eksaarde 60-tal zwaluwen (helft Boeren- en helft Huiszwaluwen) boven de schaapstal ROB
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde zp. Wielewaal thv. Moervaartveer VAC
Daknamse meersen Lokeren Opvallende trek van Gierzwaluw (groepjes van tientallen exemplaren) boven het Daknamstadion GEP
Donkmeer Berlare koppel Visdief op nestvlot HEJ
Lippensbroek Hamme koppel Bergeend met 6 pulli HWP
10 Molsbroek Lokeren 2 Appelvinken laag en luid roepend over het bezoekerscentrum, koppel Zomertaling in de moerasvlakte CRM
Lippensbroek Hamme 3 Groenpootruiters, 1 Kemphaan, en 1 Tureluur pleisterend HWP
9 Molsbroek Lokeren 2 Zwarte Sternen pleisterend in moerasvlakte CRM, VLB
8 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Fuut op nest + kp Fuut met pulli, torenvalk op nest, 5 dode pulli Canadese Gans, en 1 Witgatje aan de Afgraving  VAC
Durmemeersen Zele Koppel Roodborsttapuit met 4 jongen, zp Veldleeuwerik VHF
7 Kruiskapel Eksaarde IJsvogel aan de poel ROB
Oosteindeken Lokeren Draaihals verkeersslachtoffer VLB
6 Daknamse meersen Lokeren 3 Putter, 15 Canadese Gans, man Slobeend, kp Nijlgans in de Kraaimeersen DUP
Scheldebroeken Zele & Berlare Aalscholver (20) - Sprinkhaanzanger (1 zp) - Rietgors (8) - Bergeend (5) - Roodborsttapuit (min 5 koppels) - Grutto (8) - Slobeend (7m + 2w) - Kleine Mantelmeeuw (2) - Groene Specht (1) - Witte Kwikstaart (2) - Graspieper (6) - Dodaars (2) - Gaai (2) - Grote Bonte Specht (1) - Blauwborst (6 zp) - Scholekster (5) Staartmees (verschillende) - Torenvalk (1) - Krakeend (4m + 3w) - Witgatje (1) - Kuifeend (2m + 1w) - Buizerd (1) - Grote Lijster (1) - Ringmus (3) - Gele Kwikstaart (7m + 4w) - Patrijs (2) - Tapuit (8)  Leeuwerik (3) - Nijlgans (1) (+ 2 Koekkoek en 1 Boomvalk door ENM) VDA, VOR, ENM
Letterhoutstraatje Berlare 3 Gele Kwikstaart, 1 zp Blauwborst, 3 Scholekster (1 broedend), 1 Kievit met pullus, 2 zp Grasmus DHF
Schelde Zele 2 zp Kleine Karekiet,  1 zp Grasmus DHF
5 Scheldebroeken Zele & Berlare 7 Tapuit, 1 koppel Gele Kwikstaart, 1 koppel Roodborsttapuit, 2 Leeuwerik, 1 zomertortel (1e voor de Scheldebroeken) VDA, VOR
Heikant Zele min. 3 Tapuiten pleisterend VAD
3 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Middelste Zaagbek (m), Bergeend, Tafeleend, en 3 Krakeenden, 's morgens aan de afgraving ROB
't Zwijn Hamme Meerdere exemplaren Paapje CRG
Daknamse meersen Lokeren Minstens 2 ooievaarsjongen in het nest (Kraaimeersen) EVJ
Lokeren centrum en omgeving Lokeren Ooievaar rond 18u overvliegend over het centrum DES
Durmemeersen Zele Roodborsttapuit (m) nog steeds, en 1 zp. Sprinkhaanzanger in Durmenbroek. Dodaars, 2 Oeverlopers, 2 m+1v Tafeleend, 4m+1v Kuifeend aan pompgemaal. En nog zp. Braamsluiper aan Nonnengoed VHF
Hoek Zele zp. Veldleeuwerik VHF
2 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds weer slapen in de moerasvlakte. Verder 's avonds daar ook 1 Zwarte Ruiter, 2 Grutto's, 1 m. + 1 koppel Zomertaling, min. 6 Zwartkopmeeuwen (ad.) en 1 roeppost Waterral. In de rietvelden ook min. 2 zp. Sprinkhaanzanger en 1 roeppost Waterral EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare 9 Tapuiten, 9 Gele Kwikstaarten (7m + 2vr) VDA, VOR
Eksaarde dorp en omgeving Lokeren Enkele Gierzwaluwen rondvliegend GEP
Eksaarde Lokeren roep van Kerkuil (rond middernacht) EVJ
1 Durmemeersen Zele roeppost Kwartel, zp. Blauwborst en zp. Grasmus in het Rijbunderbroek. Roodborsttapuit (m) nog steeds aanwezig in Durmenbroek. Dodaars, 2 Oeverlopers, m Krakeend. Aan Nonnengoed zp. Braamsluiper (eerste in regio dit jaar) VHF
Scheldebroeken Zele & Berlare Slobeend (8m + 2vr) – Kuifeend (1 koppel) – Paapje (3) – Groene Specht (1) – Roodborsttapuit (2 koppels) – Graspieper (9) – Watersnip (4) – Scholekster (4) – Dodaars (2) – Kleine Karekiet (10zp) – Aalscholver (23) – Grasmus (9zp) – Blauwborst (5) – Rietgors (4zp) – Torenvalk (1) – Sprinkhaanzanger (1zp) – Grutto (6) – Nijlgans (1) – Bergeend (19) – Beflijster (1) – Grote Bonte Specht (1) – Bosrietzanger (2zp) – Fitis (1zp) – Koekoek (4) – Gaai (1) – Wulp (1) – Gele Kwikstaart (6m + 4vr) – Krakeend (2m + 1vr) – Boerenzwaluw (6) – Torenvalk (1) – Tapuit (12 !) – Ringmus (2) – Veldleeuwerik (2) – Zwartkopmeeuw (1) – Buizerd (4) – Witte Kwikstaart (1) VDA, VOR
Scheldebroeken Berlare Grote Gele Kwikstaart DES
Lippensbroek Hamme 3 Groenpootruiters, 1 Kleine Plevier en 1 Witgatje pleisterend HWP, EVJ, VPP
Molsbroek Lokeren Kleine Zilverreiger laag overvliegend (mogelijk kortstondig pleisterend) VGA, DNB
Molsbroek Lokeren 2 Grutto's, 's namiddags toekomend in moerasvlakte EVJ
Hamputten Waasmunster 2 Oeverlopers pleisterend EVJ
Donkmeer Berlare koppel Bergeend met 4 pulli. Ooievaarskoppel op het nest DHF
Nieuwdonk Berlare 1 Kleine Plevier en 6 Oeverlopers pleisterend DHF
Doorslaar dorp en omgeving Lokeren 3 Gierzwaluwen ROB
Moervaartmeersen Sinaai Nog steeds zp. Sprinkhaanzanger NET
De Eenbes Eksaarde zp. Fluiter, 3 zp. Nachtegaal, Koekoek, IJsvogel en zp. Wielewaal in het reservaat en omgeving DML

 

Waarnemers