Juni 2007                                 

 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: zeldzame waarnemingen Vlaanderen                        Waarnemingen mei 2007 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                                            Lijst waarnemers

 

Broedkoppel Ooievaar in Daknam: nieuwspagina  - 3 jongen op nest

Broedkoppel Ooievaar in Berlare: nieuwe nieuwspagina  - broedgeval mislukt

Bijeneters in Wachtebeke / Gent / Lochristi: nieuwspagina

Recente foto's in "fotoalbum"    Update 19 juni 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

27 Scheldebroeken Zele & Berlare Torenvalk (2) – Groene Specht (3) – Steenuil (2) – Roodborsttapuit (3 koppels + 1m met 5 juv) – Aalscholver (15) – Scholekster (8) – Wilde Eend (+/- 40 op nog niet gemaaid perceel vzwDurme) – Rietgors (3) – Buizerd (2) – Boerenzwaluw (+/- 55) – Graspieper (5) – Blauwborst (2) – Krakeend (3) – Canadese Gans (6) – Grote Bonte Specht (3) – Matkop (1) – Nijlgans (2) – Kleine Mantelmeeuw (1) – Gierzwaluw (3) – Veldleeuwerik (1) – Gele Kwikstaart (1 koppel) VDA, VOR
24 Scheldebroeken Zele & Berlare Steenuil (2ad + 3juv op nest) – Scholekster (11) – Roodborsttapuit (4m + 1vr + 1juv) – Zomertortel (1) – Aalscholver (12) – Boerenzwaluw (9) – Gierzwaluw (5) – Grote Lijster (2) – Groene Specht (1) – Bergeend (2ad + 1juv) – Sperwer (1ad + 1juv) – Torenvalk (4ad + 2juv) – Buizerd (3) – Gele Kwikstaart (11) – Patrijs (1) – Witte Kwikstaart (6) – Grote Bonte Specht (3) – Wielewaal (1) – Veldleeuwerik (3) – Blauwborst (2) – Rietgors (6m + 1vr) – Graspieper (9) – Oeverzwaluw (2) – Witgatje (1) – Dodaars (2ad + 2juv) – Kleine Mantelmeeuw (1) VDA, VOR
Daknamse meersen Lokeren Putter rondvliegend EVJ
23 Scheldebroeken Berlare Buizerd (1) – Torenvalk (3) – Aalscholver (5) – Rietgors (5) – Roodborsttapuit (3m + 2vr + 1juv) – IJsvogel (1) – Scholekster (6) – Graspieper (5) – Blauwborst (3) – Boerenzwaluw (14) – Zomertortel (1) – Grote Bonte Specht (3) – Bergeend (1k + 10juv) - Grutto (1) – Gele Kwikstaart (1vr) – Wulp (1) – Veldleeuwerik (1) – Steenuil (1) – Grote Lijster (1) – Gierzwaluw (5) VDA, VOR
21 Durmemeersen Ten Reyen Vale Gier rond 15u30 overvliegend thv. E17 (tussen Lokeren en Waasmunster) en lastiggevallen door Zwarte Kraai. Zie ook waarnemingen voorgaande dagen en meer informatie over de voorbije Vale Gieren - influx HAW
20 Scheldebroeken Zele & Berlare Steenuil (1) – Roodborsttapuit (3m + 1vr + 1juv) – Bergeend (4ad + 5juv) – Aalscholver (7) – Rietgors (6) – Scholekster (9) – Buizerd (1) – Graspieper (4) – Blauwborst (2) – Gaai (1) – Visdief (1) – Grote Bonte Specht (3) – Torenvalk (2) – Grutto (9) – Veldleeuwerik (1) – Gele Kwikstaart (1k) – Witgatje (5) – Witte Kwikstaart (1) VDA, VOR
Donkmeer Berlare Slecht nieuws. Het ooievaarsjong zal gestorven zijn. Er was vandaag weer niets te zien in het nest, ook geen oudervogels. Meer info op de nieuwspagina Ooievaars Donkmeer. Wel nog goed nieuws van de Visdieven: de 3 jongen op het nestvlot van put 13 zijn nu snel groot aan het worden, zie ook nieuwspagina nestvlotjes Visdief DHF, EVJ
19 Papelaar Sinaai 7 Vale Gieren 's morgens (slaapplaats, zie 18/06) thv. de Waterstraat in Sinaai (St-Niklaas) !! Eιn van de vogels was tot rond 11u prachtig in zit te bewonderen. Een andere vogel vloog rond 10u40 in de omgeving op en direct daarna werden nog 5 andere vogels opvliegend waargenomen, waarna alle 7 vogels rond 11u10 op thermiek hoogte wonnen en verdwenen richting ZW. Vervolg van het verhaal, zie hieronder (= zelfde vogels). Meer informatie over de Vale Gieren - influx DTS, DTE, EVJ, DPE, VAC e.a.
Lokeren centrum en omgeving Lokeren 6 Vale Gieren rond 11u50 boven Lokeren vliegend richting WZW. Vervolg van het verhaal, zie hieronder.. CRM, CLP, AUT
Doorslaar dorp en omgeving Lokeren min. 5 Vale Gieren rond 13u boven het westen van Lokeren vliegend richting ZW STC

 

Vale Gier (onv.), in ochtendzon te Sinaai. Foto: Joris Everaert

 

Vale Gier, lastiggevallen door Kokmeeuwen. Foto: Joris Everaert

 

Vale Gier, eventjes vleugels strekkend. Foto: Joris Everaert

 

Vale Gier, opvliegend in Sinaai. Foto: Joris Everaert

 

Vale Gier, opvliegend in Sinaai. Foto: Sam De Taey

 

18 Molsbroek Lokeren Een Koereiger (verm. dezelfde van april/mei) kwam 's avonds slapen in de moerasvlakte (opnieuw op onderste takken van dood populierenbosje in noorden van moerasvlakte). Nog in de moerasvlakte 2 Witgatjes en slaapplaats van ca. 2000 Spreeuwen. In de rietvelden 's avonds ook nog min. 2 zp. Sprinkhaanzanger EVJ
Braambeziλn Daknam zp. Kwartel langs Heirlandstraat, in avondschemering EVJ
Papelaar Sinaai 's Avonds kwamen min. 5 Vale Gieren slapen in de bomen thv. de Waterstraat in Sinaai (St-Niklaas) !! Zie ook informatie over gieren-influx hieronder DTS, DTE
Bossen Wachtebeke ca. 60 Vale Gieren  in late namiddag vanuit Nederland terug in Vlaanderen richting zuid (via Gentse Kanaalzone). Voor meer informatie over de waarnemingen van gisteren en vandaag in Vlaanderen (tot 94 ex. in zuidelijk deel Oost-Vlaanderen) klik hier voor VRT-nieuws, alsook artikel Natuurpunt met actuele informatie Vogellijn
17 Scheldebroeken Zele & Berlare Buizerd (6) – Tuinfluiter (1) – Aalscholver (14) – Grutto (20, ad+juv) – Rietgors (3) – Torenvalk (3ad+5juv) – Graspieper (8) – Boerenzwaluw (+/-20) – Roodborsttapuit (4m+2vr+1juv) – Dodaars (1ad+1juv) – Grote Bonte Specht (6) – Gierzwaluw (+/-30) – Staartmees (verschillende) – Scholekster (10) – Groene Specht (1) – Kleine Mantelmeeuw (3) – Grauwe Gans (1) – Bergeend (1) – Witte Kwikstaart (4) – Grote Lijster (1) – Sperwer (1) – Gaai (3) – Groenling (1m) – Ringmus (3) – Gele Kwikstaart (6m+9vr) – Blauwborst (3) – Patrijs (2) – Veldleeuwerik (2) – Steenuil (1) – Kievit (+/-200) – Oeverzwaluw (2) – Nijlgans (1) VDA, VOR
Hamputten Waasmunster koppel Visdief ter plaatse STC
13 Scheldebroeken Zele & Berlare Scholekster (8) – Grutto (11, ad + juv) – Rietgors (4) – Blauwborst (6) – Aalscholver (5) – Roodborsttapuit (3m + 2vr) – Graspieper (10) – Kuifeend (1m) – Buizerd (2) – Patrijs (2) – Grote Bonte Specht (7, ad + juv) – Bergeend (3) – Groene Specht (2) – Gaai (1) – Boerenzwaluw (2) – Torenvalk (3 juv in nestkast) – Ringmus (6) – Nijlgans (1) – Gele Kwikstaart (11) – Veldleeuwerik (3) – Tureluur (2) – Canadese Gans (1) – Steenuil (1) – Kwartel (1 zp) VDA, VOR
11 Donkmeer Berlare koppel Visdief met 3 pulli op nestvlot aan put 13 (zie ook aparte nieuwspagina nestvlotjes Visdief). Koppel Ooievaar met 1 jong op nest (zie ook nieuwspagina Ooievaars Donkmeer) EVJ

koppel Visdief met 3 pulli. Aanvoer van visje. Foto: Joris Everaert

Visdief met pulli wachtend in de rij... Foto: Joris Everaert (digiscopie)

Ooievaarsnest. Donkmeer. Foto: Joris Everaert

 

10 Donkmeer Berlare Het koppel Visdief op het nestvlot heeft 3 rondlopende kuikens . In het ooievaarsnest (aan Eendenkooi) nog steeds 1 groot jong te zien  DHF
Zele centrum en omgeving Zele Deze week werd een Appelvink waargenomen in de Driesstraat (in ecologische tuin met fruitbomen). Waarschijnlijk broedvogel in omgeving RAE
Scheldebroeken Berlare 2 Wespendieven boven het Aubroek (incl. balts !)  MAJ
Lokerse moervaartmeersen Eksaarde Dodaars met pulli, Fuut nog op nest (2-e legsel, eerste mislukt), Torenvalk koppel op nest VAC
Eksaarde dorp en omgeving Eksaarde koppel Putter dagelijks aanwezig (mogelijk broedgeval) VAC
Molsbroek Lokeren 3 zp. Sprinkhaanzanger 's avonds in rietvelden EVJ
Overmere dorp en omgeving Berlare 1 zp. Kwartel, 1 zp. Veldleeuwerik, 1 Gele Kwikstaart en 1 Tapuit thv. Kleine Molenstraat/Koningstraat (Kouter) MEG, HAI
9 Scheldebroeken Zele & Berlare Groene Specht (1) – Kuifeend (2vr) – Graspieper (8) – Roodborsttapuit (2m + 1vr) – Buizerd (1) – Blauwborst (2) – Gele Kwikstaart (1m) – Witte Kwikstaart (2) – Patrijs (1 + 2 juv) – Scholekster (1) – Dodaars (1) – Grutto (5 + 4 juv) – Rietgors (4) – Torenvalk (1) – Watersnip (1) – Aalscholver (13) – Grote Bonte Specht (3) – Staartmees (1) – Nijlgans (1) – Gekraagde Roodstaart (1) – Gaai (2) – Kwartel (1zp) VDA, VOR
Sinaai dorp en omgeving  St-Niklaas Controle Huiszwaluwen: Sinaaidorp 53: 12 nesten, Tinelstraat 90: 2 nesten, Tinelstraat 127: 6 nesten, Hondsneststraat: 2 nesten KEG
7 Molsbroek Lokeren 3 Zwarte Sternen, 's avonds in de moerasvlakte EVJ
6 Durmemeersen Zele & Hamme Slechtvalk (ad) laag overvliegend en kortstondig jagend EVJ, HEM, VHF
4 Molsbroek Lokeren 2 Zwarte Sternen, 's avonds (vooravond) in moerasvlakte  EVJ
Daknamse meersen Lokeren Visarend overvliegend DUP
3 Molsbroek Lokeren Overdag 1 Zwarte Stern en 's avonds 5 Zwarte Sternen en 1 ad. Dwergmeeuw in de moerasvlakte. 's Avonds in de rietvelden ook nog 4 zp. Sprinkhaanzanger (STC, EVJ) STC, EVJ, DCM, CRM
Hamputten Waasmunster Overdag nog steeds 3 Zwarte Sternen pleisterend. In de zandbergen ondertussen ca. 86 nestgangen Oeverzwaluw STC, EVJ
Sombeekse meersen Waasmunster Boomvalk overvliegend EVJ
Donkmeer Berlare o.a. 6 zp Kleine Karekiet, 2 zp Bosrietzanger, 2 zp Rietgors + 1 v, 1 kp Nijlgans + 4 pulli, 1 kp Bergeend + 3 pulli, 1 roeppost Koekoek, vrouwtje Ooievaar stond recht op nest: 1 jong te zien in nest DHF

Zwarte Stern. Hamputten Waasmunster. Foto: Joris Everaert

 

2 Hamputten Waasmunster 3 Zwarte Sternen pleisterend EVJ
Donkmeer Berlare 1 Dwergmeeuw (1e winter/zomer) nog steeds aanwezig. Er was 's namiddags 1 jong te zien in het ooievaarsnest aan de Eendenkooi (zie aparte nieuwspagina). In de reservaatzone uiteraard ook nog het koppel Visdief op nest (nog op eieren) EVJ
Scheldebroeken Zele zp. Kwartel, rond 1u30 's nachts thv. Kleine Dijk MAJ
Daknamse meersen Lokeren De 3 jonge Ooievaars werden vandaag geringd (zie aparte nieuwspagina met enkele foto's). In de Kraaimeersen ook nog koppel Bergeend en m. Slobeend DUP
1 Moervaartmeersen Sinaai 2 zp. Sprinkhaanzanger 's avonds  NET

 

Waarnemers