Juli 2007                                 

 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  vogels(+at+)durmevallei.be 

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: zeldzame waarnemingen Vlaanderen                        Waarnemingen juni 2007 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                                            Lijst waarnemers

 

Broedkoppel Ooievaar in Daknam: nieuwspagina  - 3 jongen op nest

Broedkoppel Ooievaar in Berlare: nieuwe nieuwspagina  - broedgeval mislukt

Bijeneters in Wachtebeke / Gent / Lochristi: nieuwspagina

Recente foto's in "fotoalbum"    Update 19 juni 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

31 Molsbroek Lokeren 2 juv. Purperreigers 's avonds om 21u toekomend in moerasvlakte. Verder daar ook nog 4 Grutto's, 6 Scholeksters, 2 Witgatjes, ca. 15 Watersnippen en ca. 260 Kieviten EVJ
30 Scheldebroeken Zele & Berlare Roodborsttapuit (4m + 1vr) IJsvogel (3) Dodaars (3ad + 1juv) Aalscholver (4) Groene Specht (6) Buizerd (2) Kuifeend (1vr + 3juv) Rietgors (6) Waterral (1 aud) Gaai (4) Grote Lijster (5) Grote Bonte Specht (3) Scholekster (1 aud) Staartmees (verschillende) Oeverloper (2) Gierzwaluw (4) Kneu (2) Graspieper (3) Boerenzwaluw (5) Watersnip (6) Kleine Mantelmeeuw (1ad + 1juv) Sperwer (1) VDA, VOR
29 Molsbroek Lokeren 2 juv. Lepelaars , 2 Regenwulpen, 5 Grutto's, 2 Scholeksters en ca. 200 Kieviten pleisterend, 's namiddags in moerasvlakte EVJ, HWP
Hamputten Waasmunster 4 Visdieven (mogelijk 2 juv), ca. 3 Oeverlopers en 1 Witgatje STC
28 Molsbroek Lokeren 5 Grutto's, 2 Scholeksters en ca. 160 Kieviten pleisterend, en Gele Kwikstaart overvliegend, 's namiddags in moerasvlakte EVJ, HWP
Hoek Zele Zwarte Wouw rond 15u30 overvliegend langs E17 VDP

De moerasvlakte van het Molsbroek. Foto: Joris Everaert

 

27 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger (DCM), 4 Grutto's, 1 Regenwulp, 2 Scholeksters, 2 Witgatjes en ca. 160 Kieviten in moerasvlakte DCM, AUT, EVJ, BRG
Durmemeersen Zele Gele Kwikstaart overvliegend. Ook Bunzing rondlopend EVJ
26 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger , 4 Grutto's, 1 Groenpootruiter, 1 Kemphaan en Visdief (ad), 's middags in moerasvlakte AUT, CRM
25 Molsbroek Lokeren Bruine Kiekendief en Boomvalk 's middags boven moerasvlakte AUT, CRM
24 Durmemeersen Zele & Hamme 2 Nijlganzen, 4 Blauwe Reigers, 1 Witgatje overvliegend, 1 Grote Bonte Specht, 1 Groene Specht, 2 Matkoppen, 2 Steenuilen, 1 Blauwborst, 2 Buizerds, 3 Staartmezen, +/- 50 Kauwen op weg naar hun slaapplaats VHF
Molsbroek Lokeren 6 Grutto's, 2 Witgatjes, 1 Oeverloper en ca. 70 Kieviten, 's avonds in de moerasvlakte  EVJ
22 Oude Durme Hamme/ Waasmunster Kleine of Grote Zilverreiger pleisterend (te ver om goed te zien), alsook Witgatje en Visdief  VHF
20 Molsbroek Lokeren 3 Grutto's, 2 Tureluurs, 1 Oeverloper en ca. 220 Kieviten, 's avonds in de moerasvlakte  EVJ
18 Scheldebroeken Zele & Berlare Steenuil (1) Tuinfluiter (1zp) Scholekster (4) Aalscholver (15) Buizerd (4) Rietgors (5) Roodborsttapuit (2m + 1vr + 2juv) Dodaars (2ad + 2juv) Torenvalk (1) Groene Specht (2) Witgatje (1) Gaai (4) Grote Bonte Specht (1) Nijlgans (1) Staartmees (verschillende) Gierzwaluw (2) Graspieper (11) Patrijs (1) Veldleeuwerik (1) Wintertaling (1) Sperwer (1, jagend in groep spreeuwen) Watersnip (3) VDA, VOR
Molsbroek Lokeren 5 Grutto's, 19 Scholeksters, 2 Witgatjes, 1 Oeverloper, ca. 140 Kieviten, 12 Nijlganzen, min. 32 Canadese Ganzen, 1 ad. Visdief (afwisselend ook op Hamputten), 's avonds in moerasvlakte EVJ
Molsbroek Lokeren succesvol broedgeval Sperwer DCM
15 Terreinen Suikerfabriek Moerbeke Boomvalk overvliegend, 4 Scholeksters en 3 Witgatjes pleisterend, en min. 1 zp. Zomertortel EVJ
Doorslaar dorp en omgeving Lokeren 8-9 nesten Huiszwaluw (zeker 6 bewoond) in Doorslaardorp nr. 2 en 4 EVJ
Hanewee Waasmunster ca. 4 nesten Huiszwaluw (zeker 2 bewoond) in Grote Baan (N70) nr. 159 en 161 EVJ
Durmemeersen Waasmunster 1 zp. Zomertortel langs Ten Reyen  EVJ
St-Anna dorp en omgeving Hamme ringvangst Grote Karekiet in Moortelstraat HEM
Paardenweide Wichelen Een broedkoppel Grutto is herbegonnen na uitgemaaid te zijn in april (eerder waren daar 1 succesvol en 2-3 mislukte broedgevallen van Grutto vastgesteld) DPP
14 Scheldebroeken Zele & Berlare Patrijs (2) Aalscholver (15) Canadese Gans (12) Gierzwaluw (1) Scholekster (8) Grutto (3) Torenvalk (3) Wulp (1) Witgatje (1) Wilde Eend (+/- 100 in het Aubroek) Roodborsttapuit (2m + 1vr + 1juv) Groene Specht (4) Rietgors (4) Buizerd (3) Dodaars (3ad + 3juv) Grote Bonte Specht (2) Staartmees (2) Bergeend (9juv) Kleine Mantelmeeuw (1) Gaai (1) Grauwe Vliegenvanger (1) Boerenzwaluw (39) Zomertortel (1aud) Graspieper (10) Nijlgans (2) Kneu (2) IJsvogel (1) VDA, VOR
Molsbroek Lokeren Nog 1 Grutto overdag in moerasvlakte CLP, EVJ
St-Anna dorp en omgeving Hamme Kruisbek overvliegend HEM
13 Molsbroek Lokeren 1 Grutto, 8 Scholeksters, 3 Witgatjes en o.a. al ca. 100 Kieviten, 's avonds pleisterend in moerasvlakte. In de rietvelden nog 1 zp. Sprinkhaanzanger (EVJ) EVJ, VDP, DCM, e.a.
Hamputten Waasmunster 2 ad. Visdieven en 3 Scholeksters, 's avonds thv. zandwinning EVJ
Daknamse bossen Lokeren Boomvalk (ad) 's avonds rondvliegend (jagend) EVJ
12 Durmemonding Hamme Bruine Kiekendief (m) 's namiddags laag overvliegend van Z naar N VDP
Durmemonding Hamme Regenwulp, 's namiddags overvliegend HEJ
Lippensbroek Hamme 2 Scholeksters, 1 Witgatje en vrouwtje of onv. Bruine Kiekendief laag over (O naar W) VDP
Zuibroek Hamme 3 nesten Huiszwaluw te zien waarvan 1 beschadigd (lijkt niet bewoond), zeker 1 bewoond nest, aan restaurant thv. overzet Driegoten VDP
Waasmunster centrum en omgeving Waasmunster 9 bewoonde nesten Huiszwaluw in Stationsstraat. Wulp overvliegend op de middag VDP
11 Scheldebroeken Zele & Berlare Groene Specht (3) Aalscholver (12) Rietgors (5) Grutto (4) Scholekster (3) Kleine Mantelmeeuw (3) Dodaars (4 ad + 5 juv) Boerenzwaluw (23) Graspieper (22) Roodborsttapuit (1 m + 3 juv) Gierzwaluw (4) Blauwborst (1) Sperwer (1, jagend achter Graspiepers) Gaai (1) Grote Lijster (3) IJsvogel (1) Wielewaal (1 zp) Torenvalk (1) Goudhaan (verschillende aud) Grote Bonte Specht (1) Bergeend (5 juv) Boomkruiper (1 aud) Sprinkhaanzanger (1 zp), alsook Wezel (1), Hermelijn (1) en Bunzing (1) VDA, VOR
10 Groot Broek Hamme zp. Zomertortel thv. Bootdijk 60 in Moerzeke VPP
9 Domeinbos Pillecijn Hamme zp. Cetti's Zanger in oevervegetatie thv. het "De Pillecijn" monument waar Durme in Schelde komt SPG
Oude Durme Hamme zp. Zomertortel SPG
Sombeke dorp Waasmunster Grauwe Vliegenvanger met jongen langs het plein SPG
Berlare centrum en omgeving Berlare 4 Kruisbekken overvliegend naar N DMD
Oude Durme Waasmunster Boomvalk 's namiddags overvliegend VDP
8 Scheldebroeken Zele & Berlare Tuinfluiter (2zp) Groene Specht (6) Scholekster (4) Nijlgans (7) Aalscholver (11) Gaai (3) Grote Bonte Specht (4) Buizerd (3) Torenvalk (3) Gierzwaluw (10) Witgatje (1) Gele Kwikstaart (11) Veldleeuwerik (2) Roodborsttapuit (1 koppel + 1juv en 1m) Graspieper (17) Kleine Mantelmeeuw (1) Grote Lijster (6) Blauwborst (2) Boerenzwaluw (10) Ringmus (2) Witte Kwikstaart (1) Rietgors (4) Sperwer (1m, jagend op graspiepers) VDA, VOR
Hamputten Waasmunster 2 ad. Visdieven op tonnen EVJ, STC
Nieuwdonk Berlare 7 Zwarte Sterns (6 ad.+ 1 juv.) 's morgens rondvliegend WIL, EVJ, DHF
Donkmeer Berlare De uitgevlogen Visdieven (3 juv) waren 's morgens samen met de oudervogels nog goed te bewonderen op en rond de nestvlotjes van put 13 (ook al rondvliegend naar groot gedeelte Donkmeer) WIL, EVJ, DHF

Visdieven (3 juv) op klein vlotje (niet het echte 'nest'vlot). Foto Joris Everaert

 

7 Scheldebroeken Berlare In het Aubroek: Scholekster (10) Aalscholver (6) Nijlgans (2) Tureluur (3) Bergeend (1 ad + 7 juv) Rietgors (9) Torenvalk (3ad + 1juv) Witgatje (4) Groene Specht (2) Graspieper (9) Dodaars (1ad + 1juv) Grote Bonte Specht (1) Roodborsttapuit (1 koppel + 3juv en 1m + 4juv) Kuifeend (1) Boerenzwaluw (2) Buizerd (3) Canadese Gans (6) Brandgans (7) Kleine Mantelmeeuw (1) Gierzwaluw (1) Wulp (1 aud.) VDA, VOR
Molsbroek Lokeren Kleine Zilverreiger, 's namiddags kortstondig in moerasvlakte (lastig gevallen door Kokmeeuwen) VLB
Molsbroek Lokeren Visdief (ad) 's avonds in moerasvlakte, en naar Hamputten vliegend  EVJ
6 Daknamse meersen Lokeren De 3 ooievaarsjongen zijn uitgevlogen.   Meer info op de aparte nieuwspagina CAN, UYM
4 Scheldebroeken Zele & Berlare Buizerd (5ad + 1juv) Witte Kwikstaart (1) Aalscholver (6) Torenvalk (1) Witgatje (9) Groene Specht (3ad + 1juv) Sprinkhaanzanger (1zp) Nijlgans (1) Roodborsttapuit (1 koppel + 3juv, 1 koppel + 1juv en 2m) Scholekster (7) Gaai (1) Zomertortel (1) Grote Bonte Specht (3) Gierzwaluw (5) Graspieper (4) Dodaars (1ad + 1juv) Rietgors (2) Kievit (enkele honderden (ad + juv) VDA, VOR
3 Donkmeer Berlare De ondertussen volgroeide jonge Visdieven (3 juv.) vlogen 's morgens goed rond. Ze worden nog van visjes voorzien door de ouders. Zie ook nieuwspagina nestvlotjes. Ook meer dan 100 Gierzwaluwen overvliegend HEJ
Moerzeke Hamme Broedgeval Kerkuil VPP
1 Molsbroek Lokeren De Koereiger kwam 's avonds opnieuw slapen in de moerasvlakte (op onderste takken van dood populierenbosje in noorden van moerasvlakte). Nog in de moerasvlakte o.a. 4 Witgatjes EVJ
De Linie Eksaarde 5 Zilverplevieren 's morgens overtrekkend thv. de Kruiskapel ROB

 

Waarnemers