Augustus 2007                                 

 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  waarnemingen(+at+)durmevallei.be   Nieuwe email  !!

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: zeldzame waarnemingen Vlaanderen                        Waarnemingen juli 2007 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                                            Lijst waarnemers

 

Broedkoppel Ooievaar in Daknam: nieuwspagina  - 3 jongen uitgevlogen

Broedkoppel Ooievaar in Berlare: nieuwspagina  - broedgeval mislukt

Recente foto's in "fotoalbum"  

 

                                                                                                                                                                                                                                                

29 Oudenbos Lokeren IJsvogel 's morgens in Populierendreef nabij De Venne VLT
28 Molsbroek Lokeren 2 Purperreigers 's avonds rond 20u40 over moerasvlakte richting Z vliegend. In de moerasvlakte 's avonds ook nog 1 Oeverloper, min 60 Watersnippen en ca. 550 Kieviten  EVJ
Molsbroek Lokeren juv. Lepelaar overdag nog in moerasvlakte AUT
27 Molsbroek Lokeren juv. Lepelaar nog steeds in moerasvlakte AUT, CLP
Lippensbroek Hamme juv. Dodaars, 2 IJsvogels, 2 Oeverlopers en min. 20 Watersnippen HWP
26 Scheldebroeken Zele & Berlare Rietgors (2) Graspieper (1) IJsvogel (2) Groene Specht (3) Gaai (1) Buizerd (1) Staartmees (verschillende) Nijlgans (2) Torenvalk (1) Tapuit (2) Paapje (1) Kleine Mantelmeeuw (2) Dodaars (3) Watersnip (73) Witte Kwikstaart (1) Aalscholver (5) Graszanger (4zp ! in Aubroek, Berlare) Grote Bonte Specht (1) Roodborsttapuit (1m + 2juv) Gele Kwikstaart (6) Kievit (+/- 100) Ooievaar (3, waarvan 1ex geringd) Kuifeend (1m) Zwarte Ruiter (2). Ook Hermelijn (2) VDA, VOR
Molsbroek Lokeren juv. Lepelaar en Kleine Zilverreiger nog in moerasvlakte STC
Zele centrum en omgeving Zele 4 Buizerds, 1 Buine kiekendief en 1 Slechtvalk, 's namiddags overvliegend VOR
25 Molsbroek Lokeren juv. Lepelaar nog in moerasvlakte, alsook o.a. ca. 550 Kieviten en min. 75 Watersnippen  EVJ, STC
Scheldebroeken Zele & Berlare Patrijs (10) Wilde eend (+/- 100) Groene Specht (3) Gaai (1) Torenvalk (2) Watersnip (55) IJsvogel (1) Dodaars (2) Graszanger (3zp in Aubroek Berlare) Kleine Mantelmeeuw (1) Kuifeend (2) Grote Bonte Specht (1) Rietgors (2) Roodborsttapuit (1m) Paapje (6) Turkse Tortel (17) Grauwe Vliegenvanger (1) Graspieper (27) Gele Kwikstaart (3) Ooievaar (2, niet geringd) VDA, VOR
24 Molsbroek Lokeren juv. Lepelaar en Kleine Zilverreiger in moerasvlakte, Boomvalk en Bruine Kiekendief rondvliegend AUT, CRM, DPW
Lippensbroek Hamme juv. Lepelaar 's morgens pleisterend. Daar ook Bruine Kiekendief (v) overvliegend langs Schelde HWP

Lepelaar (juv). Lippensbroek, Hamme. Foto's: Paul Heerwegh

 

23 Molsbroek Lokeren 1 Grutto, 2 Witgatjes, min. 75 Watersnippen en ca. 550 Kieviten, 's avonds in moerasvlakte. Ook Boomvalk overvliegend EVJ
21 Molsbroek Lokeren 2 Bruine Kiekendieven overvliegend, 1 Groenpootruiter en 3 Grutto's pleisterend in moerasvlakte   CRM, DCM
19 Molsbroek Lokeren 3 Kleine Plevieren, 3 Grutto's, 2 Witgatjes, 1 Oeverloper, min. 40 Watersnippen en ca. 450 Kieviten, tijdens late namiddag in moerasvlakte. Ook Boomvalk overvliegend  EVJ
Scheldebroeken Berlare 2 zp. Graszanger, 1 Paapje, min. 10 Gele Kwikstaarten en min. 60 Watersnippen 's namiddags in het Aubroek EVJ
Oude Durme Hamme Boomvalk rondvliegend DBW
18 Molsbroek Lokeren 1 Kemphaan (m), 3 Grutto's, 2 Witgatjes, 1 Oeverloper, min. 40 Watersnippen en ca. 450 Kieviten 's morgens in moerasvlakte EVJ, DCM
Scheldebroeken Zele & Berlare Groene Specht (3) Buizerd (3) IJsvogel (2) Goudhaan (enkele) Gaai (3) Dodaars (3ad + 1juv) Wintertaling (1) Roodborsttapuit (5) Aalscholver (4) Graspieper (3) Kleine Mantelmeeuw (4) Nijlgans (11) Gele Kwikstaart (19) Watersnip (83) Graszanger (2 zp) Tureluur (1) Rietgors (1) Boerenzwaluw (+/- 50) Kievit (+/- 300) Torenvalk (2) Patrijs (4) Ooievaar (23 's morgens pleisterend in Aubroek te Berlare)  VDA, MAJ, VOR
Heidemeersen Berlare 22 Ooievaars pleisterend. Quasi zeker zelfde vogels die eerder op de dag (zie boven) al in de Scheldebroeken werden waargenomen. De 3 uitgevlogen jongen van het nest in Daknam zaten er ook tussen. Meer info op aparte nieuwspagina Ooievaars  DMD
Kalkense meersen Berlare 23 Ooievaars 's namiddags pleisterend in de Scherenmeersen (langs Burgveldstraat). Om 20u33 vertrok de groep richting oost. Quasi zeker zelfde vogels die 's morgens in de Scheldebroeken en Heidemeersen in Berlare zaten. Meer waarnemingen uit Kalkense meersen, zie www.overmeersevogels.be WIL, MEG e.a.
Scheldebroeken Zele Boomvalk jagend boven Wezepoel ENM
15 Molsbroek Lokeren Kleine Zilverreiger, 2 Witgatjes, 3 Grutto's, min. 40 Watersnippen en ca. 450 Kieviten 's avonds in moerasvlakte EVJ
Scheldebroeken Zele Zwarte Ooievaar laag overvliegend VLB
14 Molsbroek Lokeren Kleine Zilverreiger nog steeds in de moerasvlakte STC
13 Molsbroek Lokeren 1 Wulp wegvliegend, 3 Bosruiters, 3 Witgatjes, 1 Oeverloper, 3 Grutto's, min. 40 Watersnippen en nog ca. 450 Kieviten 's avonds in moerasvlakte EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Oeverloper (1) Dodaars (3) Aalscholver (8) Kleine Mantelmeeuw (4) Torenvalk (5, juv + ad) Gaai (2) Groene Specht (4) IJsvogel (1) Sperwer (1) Rietgors (1) Patrijs (7) Roodborsttapuit (12, juv + ad) Buizerd (3) Paapje (11) Watersnip (39) Ringmus (1, aud) Graspieper (1) Graszanger ( 2, waarvan 1ex regelmatig alarmerend van op de grond) Gele Kwikstaart (3) Witgatje (1) Ooievaar (1, niet geringd) VDA, VOR
12 Molsbroek Lokeren 1 Wulp, 2 Grutto's, 2 Witgatjes, 1 Oeverloper, min. 40 Watersnippen en ca. 400 Kieviten 's avonds in moerasvlakte. De Kleine Zilverreiger werd daar 's namiddags (16u) nog gezien (DBW) DBW, EVJ, STC
Berlare centrum en omgeving Berlare 2 Ooievaars nabij Oud Brughuis SMT
11 Scheldebroeken Zele & Berlare Roodborsttapuit (2m + 2vr + 4juv) Buizerd (3) Gaai (1) Staartmees (verschillende) Groene Specht (3) Boomkruiper (1) Zomertortel (1, aud) Goudhaan (2) Kleine Mantelmeeuw (3) Watersnip (60) Dodaars (1ad + 1juv) Aalscholver (1) Gele Kwikstaart (10) Witgatje (1) Torenvalk (1) Patrijs (verschillende aud) Rietgors (3) Graszanger (2) IJsvogel (1) Slechtvalk (1, laag jagend over de grond) Graspieper (6) Paapje (1). Ook 1 Wezel VDA, VOR
Daknamse bossen Lokeren koppel Bosuil 's nachts nog steeds roepend EVJ
Molsbroek Lokeren 1 Kleine Zilverreiger, 9 Grutto's, 1 Witgatje, 1 Oeverloper, min. 40 Watersnippen, min. 2 Waterrallen (EVJ) en ca. 450 Kieviten 's namiddags in moerasvlakte EVJ, CLP

Kleine Zilverreiger. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

Waterral. Molsbroek, Lokeren. Foto: Joris Everaert

 

10 Scheldebroeken Zele & Berlare Roodborsttapuit (2m + 3vr + 7juv) Torenvalk (3) Groene Specht (2) Gaai (1) Boerenzwaluw (+/- 100) Buizerd (5) Gele Kwikstaart (7) Watersnip (52) Witgatje (3) Graszanger (1) Rietgors (1) Aalscholver (4) Dodaars (5ad + 2 juv) Paapje (2) Boomvalk (1) Slechtvalk (1) Kleine Mantelmeeuw (7). Ook 1 Hermelijn VDA, VOR
Molsbroek Lokeren 4 Grutto's, 2 Scholeksters, 3 Witgatjes, min. 40 Watersnippen en ca. 420 Kieviten 's avonds in moerasvlakte EVJ, DBH, VDP, VHF e.a. 
Eksaarde dorp en omgeving Lokeren ad.+juv. Boomvalk overvliegend, 2 juv. Steenuilen en ca. 60 Canadese Ganzen in omgeving van Rietstraat VAC
7 Scheldebroeken Zele & Berlare Paapje (1, de vroegste ooit in het gebied Aubroek) Graszanger (2 zp. in Aubroek) IJsvogel (1) Watersnip (39) Buizerd (2) Kleine Mantelmeeuw (1) Groene Specht (2) Dodaars (2ad + 1 juv) Gaai (2) Wilde Eend (+/- 100) Torenvalk (1) Staartmees (verschillende) Nijlgans (4) Grote Bonte Specht (1) Boerenzwaluw (+/- 85) Aalscholver (15) Krakeend (1) Roodborsttapuit (2m + 1 juv) Tureluur (1, aud) Gele Kwikstaart (10) Patrijs (2) Rietgors (1) Graspieper (2) Paapje (1, de vroegste ooit in onze waarnemingen) VDA, VOR
Molsbroek Lokeren 1 Bonte Strandloper, 6 Grutto's, 2 Scholeksters, 1 Oeverloper, 3 Witgatjes, min. 62 Watersnippen en ca. 450 Kieviten in moerasvlakte EVJ, BRG, AUT
5 Scheldebroeken Zele & Berlare Draaihals (1, overvliegend in Aubroek, Berlare) Graszanger (1 in Aubroek) Kuifeend (1vr) Sperwer (1) Dodaars (2ad + 3 juv) Aalscholver (8) Roodborsttapuit (2m + 1vr + 5juv) Groene Specht (4) Rietgors (2) Watersnip (32) IJsvogel (1) Kneu (1) Buizerd (5) Gaai (3) Torenvalk (3ad + 5 juv, jagend boven afgereden meers) Boerenzwaluw (27) Grote Bonte Specht (3) Krakeend (1) Kleine Mantelmeeuw (2) Patrijs (5) VDA, VOR
Molsbroek Lokeren 1 juv. Boomvalk overvliegend (EVJ), 1 Bonte Strandloper, 2 Grutto's, 2 Scholeksters, 1 Oeverloper, 2 Witgatjes, min. 15 Watersnippen en ca. 480 Kieviten, tijdens late namiddag in moerasvlakte EVJ, VGA, DCM
Hamputten Waasmunster Kleine Zilverreiger pleisterend STC
4 Molsbroek Lokeren 3 Grutto's, 6 Scholeksters, 1 Oeverloper, 3 Witgatjes, min. 18 Watersnippen en ca. 480 Kieviten, 's namiddags in moerasvlakte EVJ, CRM
Daknamse bossen Lokeren koppel Bosuil 's nachts roepend EVJ
Scheldebroeken Berlare 2 Boomvalken overvliegend in Aubroek. Daar ook 2 Hermelijn ENM
St-Anna dorp en omgeving Hamme groepje Kruisbekken (aud) overvliegend HEM
3 Scheldebroeken Zele & Berlare

Zwarte Ibis (ontsnapt ?) om 6u10 de Schelde volgend van Noord naar Zuid Purperreiger (1 juv) Kievit (+/- 200) Buizerd (4) Krakeend (2) Groene Specht (3) Aalscholver (2) Kleine Mantelmeeuw (3) Dodaars (4) Grote Bonte Specht (3) Sperwer (3) Gaai (5) Kneu (1) Boerenzwaluw (2) Staartmees (verschillende) Rietgors (6) Roodborsttapuit (1 koppel + 1 juv) Patrijs (1 koppel + 10 juv) Torenvalk (1) Graspieper (1) Witte Kwikstaart (2)

VDA, VOR
2 Molsbroek Lokeren koppel Zomertaling met 3 juv., 2 Grutto's, 9 Scholeksters, 4 Witgatjes, min. 10 Watersnippen en ca. 450 Kieviten, 's avonds in moerasvlakte EVJ
Molsbroek Lokeren 2 Kuifmezen nog in tuin (met sparren) voor bezoekerscentrum. Visdief in moerasvlakte GEN
1 Molsbroek Lokeren Boomvalk overvliegend, en 1 Krombekstrandloper, 3 Grutto's, 4 Scholeksters, 4 Witgatjes, 1 Oeverloper, min. 10 Watersnippen, ca. 450 Kieviten en 1 Visdief pleisterend, 's avonds in moerasvlakte  EVJ, STC
Scheldebroeken Berlare 2 Boomvalken jagend boven de Lange Windt in het Aubroek VOR

 

Waarnemers