September 2007                                 

 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  waarnemingen(+at+)durmevallei.be   Nieuwe email  !

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: zeldzame waarnemingen Vlaanderen                        Waarnemingen aug. 2007 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                                            Lijst waarnemers

 

Broedkoppel Ooievaar in Daknam: nieuwspagina  - 3 jongen uitgevlogen

Broedkoppel Ooievaar in Berlare: nieuwspagina  - broedgeval mislukt

Recente foto's in "fotoalbum"  update 9 sept.

 

                                                                                                                                                                                                                                                

30 Molsbroek Lokeren Wulp, 's namiddags tijdelijk pleisterend, en min. 25 Watersnippen pleisterend in moerasvlakte EVJ
Daknamse meersen Lokeren Boomvalk overvliegend EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare

Trektelling vanaf 7u tot 13u:

Graspieper (97) Aalscholver (46) Rietgors (5) Houtduif (24) Vink (287) Spreeuw (69) Slobeend (1) Veldleeuwerik (1) Witte Kwikstaart (13) Koperwiek (1) Boerenzwaluw (15) Kneu (2) Buizerd (12) Ooievaar (3) Groenling (1).

Ter Plaatse :

Patrijs (aud) Watersnip (enkele tientallen) Roodborsttapuit (2) Graspieper (enkele tientallen) Groene Specht (3) Rietgors (2) Dodaars (aud) Torenvalk (4) Buizerd (5) Graszanger (1) Canadese Gans (30) + 1 Boerengans Nijlgans (22) Kleine Mantelmeeuw (1) Gaai (2) Aalscholver (5) Sperwer (2) Grote Bonte Specht (1)

VDA, VOR
Zele centrum en omgeving Zele Sperwer (1) Buizerd (6) Huiszwaluw (5) Boomvalk (1), 's namiddags boven Kouterbosstraat VOR
Zele centrum en omgeving Zele 3 Ooievaars rond 11u30 cirkelend boven Zele Veldeken, wegvliegend richting Lokeren VHJ
29 Hamputten Waasmunster 17 Kneu's pleisterend op zandberg EVJ
Zele centrum en omgeving Zele Kwak overvliegend thv. kerkhof STC
28 Molsbroek Lokeren ca. 14 Koperwieken en 2 groepjes Sijzen (ca. 18) overvliegend (CRM). 's Avonds 7 Wulpen op slaapplaats in moerasvlakte (EVJ) CRM, EVJ
27 Lokerse moervaartmeersen Eksaarde Visarend 's middags overvliegend thv. de afgraving  VAC
Molsbroek Lokeren ca. 20 Goudplevieren 's morgens kortstondig in moerasvlakte. Ook 1 Sijs overvliegend CRM
26 Molsbroek Lokeren groep van 17 Lepelaars 's middags landend in moerasvlakte. 's Avonds daar ook ca. 20 Wulpen op slaapplaats VLB, AUT, SCJ, DCM, CRM, CLP e.a.
Everslaar Lokeren Boomvalk overvliegend in Roggestraat, Heiende BRG
24 Molsbroek Lokeren Kleine Strandloper, Witgatje, ca. 100 Kieviten en min. 45 Watersnippen, tijdens late namiddag in moerasvlakte EVJ
Paardenweide Wichelen 2 Grote Zilverreigers pleisterend DMD
23 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger (DCM) invallend in moerasvlakte. Verder nog de Bruine Kiekendief (onv. m), Witgatje, ca. 300 Kieviten en min. 82 Watersnippen 's namiddags in moerasvlakte DCM, VDP, EVJ, SCJ
Scheldebroeken Zele & Berlare

Trektelling van 7u 11u30: Graspieper (93) Vink (38) Spreeuw (34) Aalscholver (3) Nijlgans (7) Wilde Eend (5) Krakeend (8) Witte Kwikstaart (3) Veldleeuwerik (7) Gele Kwikstaart (4) Grote Zilverreiger (5).

Ter plaatse: Steenuil (2aud) 10-tallen Watersnippen - +/- 10 Graspiepers, Graszanger (2, nog in Aubroek Berlare) Canadese Gans (2) Buizerd (2) Groene Specht (3) Kleine Mantelmeeuw (1) Witte Kwikstaart (2) Rietgors (3) Gaai (3) Gele Kwikstaart (2) Aalscholver (5) Torenvalk (4) Sperwer (1)

VDA, VOR
22 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger (DES, DTS, DBN), Kleine Zilverreiger, Bruine Kiekendief (onv. m), 5 Wulpen, Witgatje, 2 Kleine Strandlopers (EVJ), Bosruiter (EVJ) en min. 82 Watersnippen 's namiddags in moerasvlakte. 's Middags ook 2 Ooievaars overvliegend (DES, DTS, DBN)  DES, DTS, DBN, EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Rietgors (3) Buizerd (1) Gaai (4) Staartmees (+/-15) Nijlgans (29) Torenvalk (3) Boomkruiper (1) Dodaars (4) Groene Specht (2) Grote Bonte Specht (1) Aalscholver (3) Witte Kwikstaart (1) IJsvogel (1) Roodborsttapuit (3) Gele Kwikstaart (6) Graspieper (15) Veldleeuwerik (1) Watersnip (54) Graszanger (1, nog in Aubroek Berlare) VDA, VOR
Zele centrum en omgeving Zele 's Namiddags boven Kouterbosstraat: Ooievaar (2) Sperwer (2) Groenling (2) Torenvalk (1) Sijs (7) Buizerd (6) Aalscholver (34) VOR
21 Molsbroek Lokeren Kleine Zilverreiger 's avonds langs Durme thv. vroegere verbrandingsoven VEA
19 Molsbroek Lokeren 1e (vroege!) Koperwiek voor de regio zat aan het bezoekerscentrum. Verder vlogen hier 2 Boompiepers over en zaten er 2 Bonte Strandlopers in de moerasvlakte. CRM, MAJ
18 Molsbroek Lokeren Boompieper en Bruine Kiekendief over het bezoekerscentrum. CRM
17 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger in de moerasvlakte CRM,CLP,DEM
 16 Scheldebroeken Zele en Berlare IJsvogel (1) Grote Bonte Specht (1) Graspieper (16) Staartmees (2 groepen) Kneu (1 aud) Roodborsttapuit (1vr + 1juv) Rietgors (3) Kleine Mantelmeeuw (3) Canadese Gans (2) Graszanger (1) Aalscholver (1) Veldleeuwerik (1) Boerenzwaluw (7) Patrijs (2x, aud) Groene Specht (3) Torenvalk (6) Gaai (6) Buizerd (2) Krakeend (3 koppels) Boomkruiper (1) Goudhaan (enkele) Watersnip (35) Gele Kwikstaart (2) Kievit (+/- 300) Sperwer (1m) Dodaars (1) Kuifeend (1vr) VDA,VOR
Kastel Hamme 1 v. Havik en 2 overtrekkende Ooievaars. VHL
Lippensbroek Hamme 13 Watersnippen, verder tientallen Wintertalingen, 5 Gaaien en 2 zp. Roodborst VHF
Molsbroek Lokeren Kleine Zilverreiger in de Durme thv het pompstation RUJ
15 Molsbroek Lokeren Nog steeds een Kleine Zilverreiger in de moerasvlakte. Later zat deze vogel op de Durme (DES). Verder hier ook nog 3 Wulpen en 1 Kemphaan aanwezig. Rond 14u vlogen er 3 ooievaars over. CRM, DES
Heidemeersen Berlare In de buurt van de Hoge Berg zat een Zwarte Specht DMD
11 Molsbroek Lokeren 4 Sijzen (eerste in de regio dit najaar) vlogen over het bezoekerscentrum Molsbroek. CRM, AUT,CLP, DEM e.a.
10 Molsbroek Lokeren Kleine Zilverreiger over de Durme ter hoogte van het Molsbroek CRM
9 Kalkense meersen Laarne juv. Roodpootvalk pleisterend in Broekmeers (reeds enkele dagen). Meer info, zie www.overmeersevogels.be MEG, WIL, EVJ, e.a. 

juv. Roodpootvalk. Kalkense meersen. Foto's: Joris Everaert

 

8 Molsbroek Lokeren 1 Wulp, 1 Kemphaan, min. 30 Watersnippen en ca. 400 Kieviten, 's namiddags in moerasvlakte  EVJ, DBW
Hamputten Waasmunster 2 Tapuiten 's namiddags pleisterend thv. zandberg EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Buizerd (3) Torenvalk (5) Groene Specht (2) Staartmees (verschillende) Nog steeds slaapplaats van spreeuwen in de Brede Schorren Ooievaar (1) Aalscholver (14) Nijlgans (6) Dodaars (4) Watersnip (109) Graspieper (17) Bruine Kiekendief (1vr) Rietgors (2) Paapje (4) Roodborsttapuit (6) Graszanger (2) Boerenzwaluw (+/-30) Witte Kwikstaart (1) Wintertaling (1) Bokje (1) Zwarte Ruiter (1) VDA, VOR
Zele centrum en omgeving Zele Slechtvalk en 3 Sperwers 's namiddags boven Kouterbosstraat  VOR
7 Molsbroek Lokeren Grote Zilverreiger pleisterend in moerasvlakte VLB e.a.
6 Molsbroek Lokeren Kleine Zilverreiger pleisterend in moerasvlakte VLB
5 Scheldebroeken Zele & Berlare Buizerd (3) Gaai (2) Groene Specht (2) Staartmees (verschillende) Torenvalk (2) Spreeuw (slaapplaats van +/- 1000 ex in de Brede Schorren) IJsvogel (1) Watersnip (58) Rietgors (3) Aalscholver (13) Kleine Mantelmeeuw (2) Witte Kwikstaart (1) Boerenzwaluw (+/- 67) Paapje (2) Roodborsttapuit (4vr) Dodaars (1) Patrijs (14) Graszanger (1 zp) Gele Kwikstaart (4) VDA, VOR
2 Lippensbroek Hamme Visarend rond 15u30 overvliegend langs Schelde HWP

Visarend. Lippensbroek, Hamme. Foto: Paul Heerwegh

 

1 Molsbroek Lokeren 2 Scholeksters, 2 Witgatjes, 1 Oeverloper, min. 35 Watersnippen en ca. 500 Kieviten, 's avonds in moerasvlakte  EVJ
Scheldebroeken Zele & Berlare Wilde Eend (+/-100) Aalscholver (1) Ooievaar (9) Gaai (3) Groene Specht (1) Staartmees (+/-10) Sperwer (3) Spreeuw (slaapplaats in de Brede Schorren +/-1000) Buizerd (4) Torenvalk (3) Dodaars (3) Watersnip (38) Paapje (1) Gele Kwikstaart (1) - Roodborsttapuit (9) Kievit (+/-500) Boerenzwaluw (3) Graszanger (2 zp.) - Rietgors (2) Tapuit (2) VDA, VOR

 

Waarnemers