November 2007                                 

 

Waarnemingen (ook automatisch voor database) doormailen naar  waarnemingen(+at+)durmevallei.be   

en/of bel naar Joris Everaert op tel. 09- 348.38.92. of GSM: 0497- 67.23.69.

 

Natuurpunt Vogellijn-website: zeldzame waarnemingen Vlaanderen                       Waarnemingen okt. 2007 en eerder

Belgian_Birds forum (mailinglist)                                                                            Lijst waarnemers

 

Recente foto's in "fotoalbum"   update 16 nov.

Nieuwe activiteiten: infovergaderingen weidevogelproject 18 dec.2007 en 14 jan. 2008,  klik hier. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

24 Hamputten Waasmunster 7 Putters en 12 Kneu's, pleisterend aan zandberg EVJ
19 Overmere dorp en omgeving Berlare Ooievaar (geringd) nog steeds pleisterend in Kattebroeckstraat LIP, VNW
Molsbroek Lokeren 2 Barmsijzen, 's namiddags overvliegend thv. bezoekerscentrum CRM
18 Durme Hamme 1 Witgatje en 1 Grote Gele Kwikstaart  DBW
17 Molsbroek Lokeren

Resultaten watervogeltelling (winterperiode): 

7 Futen, 4 Dodaars, 2 Aalscholvers, +10 Blauwe Reigers, 87 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 2 Knobbelzwanen, 4 Bergeenden, ca. 1152 Wilde Eenden (op 16 nov. 's avonds opvliegend), 214 Slobeenden, 22 Wintertalingen, 18 Krakeenden, 41 Smienten, 2 Kuifeenden, +30 Meerkoeten, +30 Waterhoenen, 2 IJsvogels, 7 Waterrallen (aud) en min. 32 Watersnippen. Verder daar ook nog 1 Ransuil en 1 Grote Gele Kwikstaart (langs Durme)

EVJ
Donkmeer Berlare

74 Futen, 202 Aalscholvers op slaapplaats, +11 Blauwe Reigers, 25 Canadese Ganzen, 10 Nijlganzen, 11 Boereganzen, +309 Wilde Eenden, 84 Slobeenden, 66 Krakeenden, 72 Smienten, 6 Kuifeenden, 4 Tafeleenden, +110 Meerkoeten, +50 Waterhoenen, min. 2 IJsvogels en 2 Waterrallen  (EVJ, WIL).

In late namiddag ook 5 Grote Zilverreigers laag overvliegend richting N-NO (DHF)

EVJ, WIL, DHF
Scheldebroeken Berlare

Wilde Eend (37) – Meerkoet (27) – Waterhoen (4) – Krakeend (8) – Wintertaling (12) – Bergeend (6) – Blauwe Reiger (6) – Aalscholver (1) – Canadese Gans (4) – Kievit (39) – Kuifeend (3) – Nijlgans (5) – Watersnip (9)

Overige vogels: Kleine Mantelmeeuw (1) – Roodborsttapuit (1 koppel) – IJsvogel (1) – Keep (1) – Grote Bonte Specht (2) – Rietgors (6) – Graspieper (5) – Buizerd (3) – Groene Specht (2) – Grote Lijster (2) – Staartmees (verschillende) – Kramsvogel (8) – Groenling (1) – Sperwer (1m) – Torenvalk (1) – Gaai (1)

VDA, VOR
Overmere dorp en omgeving Berlare Ooievaar (geringd) pleisterend in Kattebroeckstraat LIP, VNW
16 Hamputten Waasmunster Droevig nieuws. De Roodkeelduiker (15 nov) werd vandaag dood teruggevonden. Hij zal ziek/uitgeput geweest zijn DTS, AUT
Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde 7 Goudvinken (3m, 4v) kortstondig prachtig te bewonderen aan de afgraving VAC

 

Dode Roodkeelduiker. Hamputten, Waasmunster. Foto: Sam De Taey

 

15 Hamputten Waasmunster

Roodkeelduiker in late namiddag pleisterend op WZW deel van plas (uiterste hoek thv. grote populieren rand Molsbroek). Prachtig van dichtbij te bewonderen ! 

Resultaten watervogeltelling (winterperiode): 

26 Futen, 2 Dodaars, 6 Aalscholvers, 25 Canadese Ganzen, 2 Nijlganzen, 18 Krakeenden, 219 Kuifeenden, 22 Tafeleenden, 42 Meerkoeten en uiteraard de Roodkeelduiker

EVJ, AUT, CLP, CRM, DCM, VLB
Molsbroek Lokeren Roerdomp, 's middags kortstondig mooi te zien aan groot rietveld EVJ
Bautschoot Eksaarde Roerdomp, 's morgens overvliegend. 's Namiddags ook nog ca. 150 Grauwe Ganzen overvliegend VAC
De Linie Eksaarde Houtsnip pleisterend BRG
Nieuwdonk Berlare

Resultaten watervogeltelling (winterperiode): 

5 Futen, 5 Brandganzen, 168 Grauwe Ganzen, 349 Canadese Ganzen, 23 Nijlganzen, 1 Bergeend, 12 Wilde Eenden, 562 Smienten, 8 Krakeenden, 27 Kuifeenden en 182 Meerkoeten 

EVJ, WIL
Ten Reyen Waasmunster 2 Futen, 10 Aalscholvers, 22+ Wilde Eenden, 18 Krakeenden, 62 Kuifeenden en 30+ Meerkoeten    EVJ
E3 putje Waasmunster 8 Canadese Ganzen, 26 Boereganzen, 1 Aalscholver, 21 Wilde Eenden, 6 Waterhoenen en 4 Meerkoeten  EVJ

 

Roodkeelduiker. Hamputten, Waasmunster. Foto: Joris Everaert

Roodkeelduiker. Hamputten, Waasmunster. Foto: Joris Everaert

 

12 Nieuwdonk Berlare ad. Middelste Jager  's middags nog aanwezig MEG, DWD
Scheldebroeken Zele & Berlare Keep (4) – Rietgors (3) – Kneu (2) – Aalscholver (11) – Krakeend (4 koppels) – Torenvalk (1vr) – Kievit (+/-70) – Grauwe Gans (265+37+85+125+15) = 527 – Grote Bonte Specht (2) – Wintertaling (enkele aud.) – Gaai (2) – Waterral (1 aud) – Staartmees (enkele) – Kramsvogel (33) – Buizerd (2) – Veldleeuwerik (5) – Graspieper (3) – Witgat (1) – Steenuil (1) VOR
Schelde Hamme 27 Bergeenden op Schelde tussen Durmemonding en Driegoten VHF
11 Nieuwdonk Berlare ad. Middelste Jager 's namiddags pleisterend en prachtig te bewonderen. De vogel was tijdens de schemering nog aanwezig. 's Namiddags daar ook min. 1 Barmsijs (aud) rondvliegend en ca. 60 Grauwe Ganzen overtrekkend naar W, en 's avonds tijdens schemering groepje van ca. 25 Barmsijzen (EVJ, PUJ) laag overvliegend naar W (mogelijk daar pleisterend die dag)  EVJ, WIL, PUJ, PUP
Scheldebroeken Zele & Berlare Bergeend (16) – Torenvalk (2) – Wintertaling (enkele aud.) – Kramsvogel (+/-109) – Buizerd (4) – Staartmees (enkele aud.) – Kievit (+/-130) – Canadese Gans (18) – Witte Kwikstaart (1) – Groene Specht (1) – Koperwiek (1) – Goudhaan (1) – Grote Bonte Specht (1) – Aalscholver (2) – Krakeend (5) – Graspieper (+/-20) – Dodaars (2) – Watersnip (13) – Kneu (1) – Rietgors (1) – en ook Hermelijn (2) VDA, VOR
Zele centrum en omgeving Zele ca. 60 Grauwe Ganzen overtrekkend thv. Kouterbosstraat VOR
St-Amandsschoor Hamme ca. 10 koppels Bergeend, enkele koppels Krakeend en heel veel Wilde Eenden en Wintertalingen HWP

 

Middelste Jager (ad). Nieuwdonk, Berlare. Foto: Joris Everaert

Middelste Jager (ad). Nieuwdonk, Berlare. Foto: Joris Everaert

Middelste Jager (ad). Nieuwdonk, Berlare. Foto: Joris Everaert

 

10 Durmemeersen Zele & Waasmunster min. 4 Buizerds ter plaatse en 5 Putters + 4 Kramsvogels rondvliegend  EVJ
8 Heikant Zele Waterrallen volop op trek. Tussen 5 en 8 november 41 eks. geringd in de Sportstraat RFE
De Linie Eksaarde 3 Houtsnippen pleisterend BRG
Lippensbroek Hamme IJsvogel, Dodaars, Blauwe Reiger, min. 56 Wintertalingen, 4 Watersnippen, 82 Kieviten overvliegend en 2 Buizerds rondcirkelend. Ook 3 Sijzen en groepje Putters, en nabij nog gemengde groep van min 30 Putters, Groenlingen, Vinken en Staartmezen VHF
7 Durmemeersen Zele & Waasmunster Ruigpootbuizerd 's middags boven het Durmenbroek (Zele), leek te pleisteren rond de naastliggende plassen van Ten Reyen (Waasmunster)  CLP, SCJ
De Moeren Hamme Houtsnip pleisterend CLP, SCJ
Heikant Berlare Een arend (aquila spec) vloog over de Kerkstraat in Overmere. Zekere escape (droeg riempjes)  DGL
Heikant Zele Invasie van Pimpelmezen. Vanaf 21 oktober tot en met 7 november 1160 eks. geringd in de Sportstraat. Vier eks. droegen een ring uit Litouwen, en één uit Estland RFE
6 Braambezien Daknam Vrijwel de hele dag verschillende groepen Grauwe Gans overtrekkend boven Heirlandstraat DUP
5 Heikant Berlare 11 Kraanvogels vlogen van Oost naar West thv. de Heikantstraat DGL
4 Molsbroek Lokeren Roerdomp 's morgens kortstondig opvliegend thv. waterplas groot rietveld. Ook 32+2 Grauwe Ganzen, 1 Boomleeuwerik, 12 Koperwieken en min. 6 Kepen overtrekkend ,en nog 2 Grote Gele Kwikstaarten (Durme) en min. 22 Sijzen ter plaatse EVJ
Eksaarde centrum en omgeving  Lokeren 84 Grauwe Ganzen 's morgens rond 9u30 overtrekkend thv. Rietstraat GEP
Lippensbroek Hamme Witgatje, 4 Groenlingen en 2 Putters VHF
Bunt Hamme gemengde groep van Putters en Groenlingen samen (+/- 40 eks) VHF
Braambezien Daknam 2 groepjes Grauwe Gans (aud) rond 0u30 's nachts overvliegend thv. Pontweg EVJ
Berlarebroek Berlare 2 IJsvogels DHF
Scheldebroeken Zele & Berlare Smient (9) – Kramsvogel (48) – Rietgors (3) – Aalscholver (86) – Waterral (1, aud) – Staartmees (26) – Torenvalk (2) – Buizerd (3) – Canadese Gans (55) – Gaai (3) – Groene Specht (1) – Koperwiek (126) – Grauwe Gans (56) – Keep (3) – Witte Kwikstaart (1) – Kleine Rietgans (1, samen met 2 Grauwe Ganzen) – Veldleeuwerik (11) – Roodborsttapuit (1 koppel) – Nijlgans (5) – Dodaars (4) – Grote Bonte Specht (2) – Graspieper (7) – Kievit (37) – Bonte Strandloper (1) – Watersnip (10) – Sperwer (1) – IJsvogel (2) – Houtsnip (2) – Krakeend (2) – Wintertaling (5) – Steenuil (1) – Patrijs (3) VDA, VOR
3 Lippensbroek Hamme min 30 Waternippen, 2 Blauwe Reigers, IJsvogel, min 50 Wintertalingen, 3 Groenlingen, 2 Waterrallen (roep) VHF
Molsbroek Lokeren 2 Grote Gele Kwikstaarten en IJsvogel langs Durme, en 5 Putters + min. 12 Sijzen rondvliegend thv. rietvelden. Min. 5 Waterrallen roepend, en ca. 800 Houtduiven in populieren EVJ
Zele centrum en omgeving Zele Havik (v) en ca. 250 Grauwe Ganzen overvliegend thv. Kouterbosstraat VOR
Donkmeer Berlare Bosuil, en o.a. 3 Watersnippen, 3 IJsvogels en 1 koppel Wintertaling DHF
2 Lippensbroek Hamme min 60 Watersnippen toekomend VHF
1 Lokerse Moervaartmeersen Eksaarde Kleine Zilverreiger overvliegend VAC
Heikant Zele Tijdens de maand oktober werden 5 Bladkoninkjes geringd in de Sportstraat RFE

 

Waarnemers