Activiteiten 2009

 

 

Zaterdag 17 januari 2009:

Watervogeltelling Nieuwdonk en Donkmeer Berlare, 

met aansluitend slaapplaatstelling Aalscholvers (Donkmeer). 

Het Donkmeer en de Nieuwdonk in Berlare zijn één van de belangrijkste watervogelgebieden van onze streek. 

We gaan er dus de vele Futen, Smienten, Slobeenden, en meer tellen. Deze activiteit kadert in de maandelijkse

watervogeltellingen (winterperiode) en simultaan-slaapplaatstelling van Aalscholvers in Vlaanderen. 

Afspraak om 14u aan de waterplas van de Nieuwdonk (thv. taverne ’t Reigersnest, met zicht op de plas). 

Tegen 15u gaan we nog een groot gedeelte van het Donkmeer (reservaatzone) tellen met aansluitend bij  zonsondergang de slaapplaatstelling van Aalscholvers. 

Info: Joris Everaert (0497-67.23.69).

 

_________________________________________________________________________

 

Donderdag 19 februari 2009:            VERSLAG 

Vergadering Vogelwerkgroep Durmevallei.

Uitleg over vogelmonitoring natuurinrichtingsgebieden Sigma plan, door Wim Mertens (ANB-INBO), 

met oproep tot medewerking in broedseizoen 2009 (nul-situatie), en afspraken incl. procedure. 

Na bespreking van dit onderwerp komen nog enkele variapunten aan bod (zie onder).

Afspraak om 20u in het bezoekerscentrum Molsbroek (Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren).

 

Wim Mertens van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB, de vroegere Afdeling Natuur)

is monitoringverantwoordelijke (natuur) van het Sigmaplan. Om de effectiviteit van de natuurinrichtingsprojecten van het Sigmaplan te onderzoeken, moet het monitoringteam ANB-INBO in 2008 en 2009 de nulsituatie vast leggen voor die gebieden waar de inrichting moet starten in 2010. Het is dan de bedoeling om op termijn de situatie voor en na de volledige inrichting te gaan vergelijken.

Het gaat om monitoring van grondwater, vegetatie, broedvogels, doortrekkende en overwinterende vogels, vleermuizen, andere zoogdieren (otter, bever, weinig werk dus..), amfibieën (rugstreeppad, kamsalamander). In 2008 werden al broedvogelkarteringen uitgevoerd in o.m. Grote Vijver/Zennegat (Mechelen), Vlassenbroek, Grote Wal - Kleine Wal - Zwijn (Hamme), Paardeweide/Paardebroek (Berlare). In 2009 moeten de gebieden langs de Durme en de Kalkense Meersen gekarteerd worden. ANB-INBO kan deze inventarisaties zelf uitvoeren maar men stelt het zeer op prijs indien lokale vrijwilligers aan deze heel interessante inventarisaties willen meewerken. Het gaat slechts om een beperkte lijst soorten. En die interesse is er, zo blijkt. Vandaar dat Wim Mertens het project (achtergrond, eerdere resultaten) en methode van broedvogelinventarisatie zal komen voorstellen op een vergadering van Vogelwerkgroep Durmevallei.

Concreet kan er voor broedvogelkartering 2009 in de regio worden meegewerkt voor volgende gebieden: Bunt, Klein Broek, Groot Broek, Weymeersbroek (=Oude Durme), Bulbierbroek, Zuidelijke vijver Hof ten Reyen en Hagemeersen (zie ook bijlage kaart). De broedvogelkartering houdt in dat het gebied tenminste 6x bezocht wordt tussen 1 april en 15 juli, waarbij alle waarnemingen van een beperkt aantal (meer zeldzame) broedvogelsoorten (zie ook bijlage) worden genoteerd. De verwerking en interpretatie kan door de vrijwilligers zelf uitgevoerd worden, maar dat hoeft niet.

Er is nu al interesse van enkele vogelaars voor o.m. Klein Broek (Gerry Heyrman: deels), Weymeersbroek (Danny De Rauw: deels, ook event. Marc Hebbelinck), Bulbierbroek (Marc Hebbelinck: volledig). Alle hulp is welkom, ook om bv. gewoon mee te gaan (extra hulp).

 

Variapunten:

-Aansluitend zal tijdens deze vergadering ook onze bestaande samenwerking (als onafhankelijke vogelwerkgroep) met vzwDurme en de Natuurpunt Vogelwerkgroep (incl. afdelingen uit de regio) worden besproken. Recent is bijvoorbeeld de Vlaamse Vogelwerkgroep (Natuurpunt) heropgestart onder een nieuw kleedje (eerder als gespreksplatform). Een goede zaak ! Wat kunnen we hiervan verwachten, en komt er een vraag naar herziening/vernieuwing van het protocol met de Natuurpunt Vogelwerkgroep dat onze vogelwerkgroep in 2004 aanging (die 2004 versie is immers sterk gedateerd is en heeft op veel punten toch geen invulling gekregen).

-Daarnaast zullen we ook nog heel kort ingaan op het lopende project "Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen". Er zijn voor 2009 nog enkele hokken vacant net buiten onze regio, o.a. net ten W van het provinciaal domein Puyenbroek, en in noordelijk deel Moerbeke. Geïnteresseerden of tips voor eventuele ornithologen die je kent, kunnen zich aanmelden.

-Tenslotte kunnen er nog vragen worden gesteld inzake het gebruik van de online database Waarnemingen.be

Iedereen is welkom, ook de "gewoon" geïnteresseerden.

 

_________________________________________________________________________

 

Donderdag 5 maart 2009:      

debat-avond over Ooievaars      (activiteit RLSD)

Project in onze regio ?

Klik hier voor meer info.

 

________________________________________________________________________

 

Zondag 15 maart 2009:      

Kolonie-wandeling in reservaatzone Donkmeer   (activiteit vzwDurme)

Onder leiding van conservator Franki D’haese wandelen we het voorjaar in: in Reservaatzone Donkmeer wandelen we langs de eerste ontluikende natuurpracht en bekijken we de (al broedende!) Aalscholver en Blauwe Reiger kolonie in de Eendenkooi.

Afspraak: om 14.00 uur aan de houten chalet van de Nieuwdonk in Overmere, einde voorzien rond 17.00 uur.

Info: eventueel verrekijker, laarzen aangeraden, minder toegankelijk voor buggy's en dergelijke (nat hooiland...).

Meer info: Franki D’haese, 0496 57 26 23.

 

____________________________________________________________________

 

Zaterdag / Zondag  18 / 19 april 2009:

Oproep: Mussentelweekend         (Vogelbescherming Vlaanderen)   

Meer info, zie

www.vogelbescherming.be  (activiteiten op stapel)

 

____________________________________________________________________

 

Zondag 19 april 2009:

Grutto-wandeling           (activiteit vzwDurme)

Wandeling met aandacht voor weidevogels als de grutto, broedvogel van de Scheldebroeken. Na de wandeling drinken we samen een glas in het Veerhuis.

Afspraak: 8.30 uur aan het Veerhuis in Berlare

Info: Rudi Van Onderbergen, 0478 49 87 86

 

____________________________________________________________________

 

Zondag 26 april 2009:

Durmedag: fietshappening voor jong en oud doorheen de Durmevallei   (activiteit vzwDurme) 

‘Alle hens aan dek voor een rijke natuur, ook in de Durmevallei.’ Met deze slogan wil vzw Durme je warm doen krijgen. Op je tocht door Zele, Hamme, Waasmunster en Lokeren geven 6 standjes je meer info over de verschillende planten, dieren en ecosystemen die de Durmevallei rijk is.

Warm genoeg of honger gekregen in de Durmevallei? In het bezoekerscentrum Molsbroek (in Lokeren) kan je afkoelen met een drankje of ijsje. En in het park Blauwendael (in Waasmunster) kan je een drankje en de Ecosmos van Velt verkrijgen.

Afspraak: van 14.00 tot 18.00 uur. Officiële startplaatsen zijn het bezoekerscentrum Molsbroek en Park Blauwendael.

 

De Durmedag kadert binnen de Week van de Aarde (een organisatie van milieukoepel BBL en Natuurpunt).

Aan het bezoekerscentrum Molsbroek gaat het over "biodiversiteit in de lucht". Vogelbescherming Vlaanderen zal er staan met een stand en uitleg over het kijken met verrekijkers en over de vogels geven. Vogelwerkgroep Durmevallei zal daar deze vogelstand mee helpen bemannen. 

 

Deelname is gratis. De fietstocht is +/- 30 km lang. 

 

Meer info (verschillende standen - kaart, enz): www.vzwdurme.be (activiteiten); en 

Marieke De Vos, 09 348 30 20, marieke.devos@vzwdurme.be 

 

________________________________________________________________________

 

Zondag 10 mei 2009:      

Ontbijtwandeling in de Scheldebroeken   (activiteit vzwDurme)

De ervaren vogelaars van Natuurwerkgroep Scheldebroeken nemen je mee op een ontspannen wandeling met bijzondere aandacht voor de weidevogels van het ‘Aubroek’. Na de wandeling kan je mits inschrijving aansluiten voor een gezellig ontbijt in het Veerhuis.

Afspraak: om 7.30 uur aan het Veerhuis (Waterhoek) in Berlare.

Info en inschrijvingen: Rudi Van Onderbergen, 0478 49 87 86.

 

_______________________________________________________________________

 

Zaterdag 30 mei 2009:      

Vogelring-fietstocht     (activiteit Uilenwerkgroep Natuurpunt Zuid-Waasland)

We fietsen op zaterdag 30 mei 2009 met een ervaren en erkende vogelringer langs enkele locaties met bewoonde nestkasten. Afspraak om 14 uur aan Sportcentrum De Klavers, Sint Andriesstraat te Belsele. De tocht is 10 à 15 km en we zijn terug rond 17 u.

Klik hier voor meer info (download pdf).

 

_______________________________________________________________________

 

Zaterdag 27 juni:    

Oproep: Telling zomerganzen  

Alle personen die willen meedoen aan deze telling van zomerganzen, kunnen dit best eerst melden aan Joris Everaert (regionaal coördinator Watervogeltellingen) zodat er niet onnodig dubbeltellingen gebeuren en zodat alle bekende gebieden waar ganzen voorkomen ook effectief geteld worden. Verschillende bekende watervogelgebieden worden al geteld door de vaste tellers van de watervogeltellingen. Bij deze dus al zeker de vraag aan de vaste watervogeltellers of ze deze bijzondere telling ook kunnen uitvoeren in hun gebied(en). Graag een seintje geven aub. Maar het is vooral ook een oproep voor alle vogelaars om ook buiten de vaste watervogelgebieden te tellen. Verdere uitleg en methode, klik hier. En invulformulier, klik hier

 

_______________________________________________________________________

 

Zaterdag 29 augustus:    

Oproep: Telling zomerganzen  

Zie boven (27 juni).

_______________________________________________________________________

 

 

Zaterdag 3 oktober:    

Trektelling in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare.

In het kader van de Vlaamse simultaantrektellingen (Vlaamse Vogelwerkgroep Natuurpunt) en in het bijzonder op zaterdag 3 oktober ook in kader van Eurobirdwatch (uitz. op zaterdag om de gegevens daarvoor tijdig te kunnen inleveren) gaan we in onze regio opnieuw trekvogels tellen in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare, langs de 'Waterhoek'. Op het 'menu' staan o.a. vele honderden tot een paar duizend Vinken en Graspiepers en minstens enkele soorten zoals Boompieper, Boomleeuwerik, Appelvink, Europese Kanarie, Kruisbek enz. Bij goed trekweer zullen we uiteraard ook roofvogels kunnen waarnemen, zoals meerdere Buizerds, Sperwers, Bruine Kiekendieven, maar ook mogelijk Rode Wouw, Zwarte Wouw, Visarend, Blauwe Kiekendief, Smelleken of Slechtvalk. Aantallen en soorten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de omstandigheden. Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag (boterhammetjes e.a. dus zelf meebrengen indien je 's middags blijft).

Afspraak om 7u30 uur aan het Veerhuis in Berlare, of vanaf 7.45 uur op de telpost.

Voor een kaartje van de trektelpost-locatie, klik hier. 

En klik hier voor meer info en foto's van de trektellingen.

Info: Mathias Engelbeen (0486-58.25.95)

 

_________________________________________________________________________

 

Zondag 25 oktober

Trektelling in het Aubroek (Scheldebroeken) te Berlare.

Algemene info, zie vorige activiteit van 3 oktober. Klik hier voor meer info en foto's van de trektellingen

En voor een kaartje van de trektelpost-locatie, klik hier. 

Afspraak om 7u30 uur aan het Veerhuis in Berlare, of vanaf 7.45 uur op de telpost.

Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag. 

Info: Mathias Engelbeen (0486-58.25.95)

 

_________________________________________________________________________

Dinsdag 1 december:
Vergadering Vogelwerkgroep Durmevallei, met fotovoorstelling vogelreis Israël.

Afspraak: dinsdag 1 december 2009. Om 20u in Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, Lokeren.

Agendapunten (planning 1-5: 20u-21u30, 6: 21u40-22u).

1. Nieuws vanuit de Vlaamse Vogelwerkgroep (Natuurpunt).
2. Stand van zaken projecten.
-Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV). Voorstelling voorlopige resultaten.
-Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV). Gegevens 2009 zijn welkom.
-Projecten Regionaal Landschap Schelde-Durme ?
-Zwaluwen in nesten. Wie heeft nog info over zwaluwnesten 2009 ?
Eventuele mogelijkheid om in 2010 wat gestructureerder te inventariseren.
-Kokmeeuwen project Molsbroek.
3. Sigma natuurontwikkeling 2010. Welke plannen heeft de overheid in de Durmevallei,
wat zal er veranderen ?
4. Activiteiten 2010 ?
5. Varia (laat maar komen....)
6. Fotovoorstelling vogelreis Israel 2008 (Joris).

_________________________________________________________________________

 

 

 

Zie ook meer op o.a.:


Alle activiteiten Natuurpunt Zuid-Waasland. Klik hier.

Alle activiteiten vzw Durme. Klik hier.

 

 

Overzicht activiteiten uit 2008

Overzicht activiteiten uit 2007

Overzicht activiteiten uit 2006

Overzicht activiteiten uit 2005