Blauwe Reiger en Aalscholver.

Evolutie aantal broedparen (bezette nesten) in kolonie Donkmeer te Berlare.