Methode

Het Molsbroek is een ontoegankelijk moerasgebied. De kolonie bevindt zich op kleine verspreide eilandjes van verlandingsvegetatie. We gebruiken twee methodes om de meeuwen te vangen en te ringen. De meeuwen krijgen een wetenschappelijk ring rond de rechter onderpoot en een gele kleurring rond de linker onderpoot. 

Enerzijds worden adulte vogels in een tijdelijke kooi aan de rand van het moeras met oud brood gelokt en gevangen. Op die wijze wordt verstoring tot een minimum beperkt. Anderzijds worden juvenielen gevangen met behulp van een kajak. Enkele malen wordt het gebied op het einde van het broedseizoen doorkruist en worden zwemmende, niet vliegvlugge jongen met schepnet gevangen.