Activiteiten 2017  

______________________________________________________

Woensdag 18 JANUARI 2017 - Vergadering Vogelwerkgroep Durmevallei

Op de agenda: -Financiën en mogelijke inzet voor kleine projecten. -Structuur/werkgebied van de vogelwerkgroep. Veranderen? Ruimer binnen WAKONA? -Project Algemene Broedvogels: stand van zaken en oproep eventuele nieuwe medewerkers. -"Meetnetten" project in het algemeen: monitoring beleidsrelevante soorten. Info en oproep. -Lokale/regionale bijkomende plannen en acties in 2017? bv. Steenuilenproject 2017 of 2018? -Varia. -Gezellig napraten met (nog) een drankje!

Wanneer: 

woensdag 18 januari 2017

Locatie: 

Bezoekerscentrum Molsbroek (Lokeren), om 20u

VERSLAG, klik hier.

_______________________________________________

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2017
TREKTELLING IN HET AUBROEK TE BERLARE

In het kader van de Vlaamse simultaantrektellingen (Vlaamse Vogelwerkgroep Natuurpunt), op deze zaterdag ook in kader van Eurobirdwatch, gaan we in onze regio opnieuw trekvogels tellen in de Scheldebroeken (Aubroek) te Berlare., zie ook kaartje op trektelpagina). Op het 'menu' staan o.a. vele honderden tot een paar duizend Vinken en Graspiepers en minstens enkele soorten zoals Boompieper, Boomleeuwerik, Appelvink, Europese Kanarie, Kruisbek enz. Bij goed trekweer zullen we uiteraard ook roofvogels kunnen waarnemen, zoals meerdere Buizerds, Sperwers, Bruine Kiekendieven, maar ook mogelijk Rode Wouw, Zwarte Wouw, Visarend, Blauwe Kiekendief, Smelleken of Slechtvalk. Aantallen en soorten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de omstandigheden. Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag (boterhammetjes e.a. dus zelf meebrengen indien je 's middags blijft).

Wanneer:

zaterdag 30 september 2017

Organisator:

vzw Durme i.s.m. Vogelwerkgroep Durmevallei

Afspraak:

vanaf 7.45 uur doorlopend

Contact:

Rudi Van Onderbergen (0472-81.39.41)

_______________________________________________

ZONDAG 15 OKTOBER 2017
TREKTELLING IN HET AUBROEK TE BERLARE

In het kader van de Vlaamse simultaantrektellingen (Vlaamse Vogelwerkgroep Natuurpunt), gaan we in onze regio opnieuw trekvogels tellen in de Scheldebroeken (Aubroek) te Berlare, zie ook kaartje op trektelpagina). Op het 'menu' staan o.a. vele honderden tot een paar duizend Vinken en Graspiepers en minstens enkele soorten zoals Boompieper, Boomleeuwerik, Appelvink, Europese Kanarie, Kruisbek enz. Bij goed trekweer zullen we uiteraard ook roofvogels kunnen waarnemen, zoals meerdere Buizerds, Sperwers, Bruine Kiekendieven, maar ook mogelijk Rode Wouw, Zwarte Wouw, Visarend, Blauwe Kiekendief, Smelleken of Slechtvalk. Aantallen en soorten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de omstandigheden. Bij goede weersomstandigheden tellen we tot het einde van de namiddag (boterhammetjes e.a. dus zelf meebrengen indien je 's middags blijft).

Wanneer:

zondag 15 oktober 2017

Organisator:

vzw Durme i.s.m. Vogelwerkgroep Durmevallei

Afspraak:

vanaf 7.45 uur doorlopend

Contact:

Rudi Van Onderbergen (0472-81.39.41)

_______________________________________________

Donderdag 26 OKTOBER 2017 - Vergadering Vogelwerkgroep Durmevallei

Op de agenda: -Financiën, en mogelijke inzet voor kleine projecten (ideeën / voorstellen welkom). -Structuur en werking van de vogelwerkgroep: korte stand van zaken. -Hoogtepunten van 2017. -Punt-Transect-Tellingen (PTT) van overwinterende vogels. PTT routes in onze regio & oproep. -Project Algemene Broedvogels: stand van zaken en oproep eventuele nieuwe medewerkers. -Andere "meetnetten" projecten (Bijzondere broedvogels, Watervogels). -Lokale/regionale projecten en acties in 2018? (monitoring reservaten vzwDurme & Natuurpunt, steenuilenproject?, ..) -Gewone activiteiten 2018. -Varia. -Gezellig napraten met een drankje! (en misschien reisfoto's van iemand?)

Wanneer: 

donderdag 26 oktober 2017

Locatie: 

Bezoekerscentrum Molsbroek (Lokeren), om 20u

VERSLAG, klik hier.

_______________________________________________

 

AANKONDIGING ANDERE ACTIVITEITEN VOLGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR

Zie ook o.a.:


Alle natuurstudie activiteiten, via WAKONA website. Klik hier.

Alle activiteiten Natuurpunt Zuid-Waasland. Klik hier.

Alle activiteiten Natuurpunt Hamme. Klik hier.

Alle activiteiten vzw Durme. Klik hier.

Alle activiteiten Natuurpunt Dendermonding. Klik hier.

 

Overzicht activiteiten uit 2015

Overzicht activiteiten uit 2014

Overzicht activiteiten uit 2013

Overzicht activiteiten uit 2012

Overzicht activiteiten uit 2011

Overzicht activiteiten uit 2010

Overzicht activiteiten uit 2009

Overzicht activiteiten uit 2008

Overzicht activiteiten uit 2007

Overzicht activiteiten uit 2006

Overzicht activiteiten uit 2005